Nederland vertelt homo-asielzoekers dat ze niet homo genoeg zijn

Nederland vertelt homo-asielzoekers dat ze niet homo genoeg zijn

5 januari 2020 1 Door Indignatie redactie

De legitimiteit van asielaanvragen wordt beoordeeld met verouderd en vaak ondoorgrondelijk beleid.

Aan het eind 2016 in Istanbul, 26-jarige Sercan Özmeral ouders probeerden hem te dwingen te trouwen. Op dit moment besefte Özmeral, die homo is, dat hij naar buiten zou moeten komen. Zijn ouders namen het niet goed op.

“Ze reageerden op een zeer agressieve manier, en mijn vader en ooms dreigden me te vermoorden,” zei hij.

Turkije, waar Özmeral vandaan komt, is steeds minder vriendelijk geworden voor de LGBTQ-gemeenschap, vooral de laatste jaren. Hij beschouwt de Koerdische gemeenschap, waarvan hij deel uitmaakt, nog minder tolerant.

“Ongeveer tien jaar geleden werd een vriend van mij door zijn vader vermoord nadat hij naar buiten was gekomen”, zei hij, verwijzend naar de zaak van Ahmet Yildiz, een jonge Koerdische man wiens moord in Istanbul in 2008 soms wordt aangeduid als de eerste moord op homoseksualiteit van het land .

Kort daarna vluchtte Özmeral naar Nederland, een land dat beroemd was om zijn LGBTQ-acceptatie en een land dat hij eerder had bezocht.

Maar wat hij vond toen hij aankwam, was niet wat hij verwachtte. Zijn komst betekende zelfs het begin van een langdurig proces waarin ambtenaren van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem vragen stelden over zijn leven als homoseksuele man. Na maanden wachten werd hem asiel geweigerd op grond van het feit dat de IND niet geloofde dat hij homo was.

De zaak van Özmeral is slechts één voorbeeld van een ontmoedigend probleem in Nederland, waar honderden mensen elk jaar asiel aanvragen omdat ze worden vervolgd voor hun LGBTQ-status. Maar immigratie advocaten en belangenorganisaties vragen zich af hoe de IND bepaalt of de claim van een aanvrager geloofwaardig is.

Op het moment dat Özmeral solliciteerde, hing zijn zaak af van zijn vermogen om overtuigend een verhaal te vertellen over het ‘zelfbewust’ worden en ‘accepteren’ van zijn seksuele geaardheid, waardoor hij en andere aanvragers werden gedwongen zich te conformeren aan een westers model van een coming-out verhaal. Maar ‘uitkomen’, zoals het algemeen wordt begrepen in Europa en Noord-Amerika, is een zeer verschillende culturele opvatting die niet netjes aansluit op een verscheidenheid aan vreemde ervaringen.

“Andere landen hebben niet hetzelfde fenomeen om zo over zichzelf na te denken”, zegt Brian Lit, een Nederlandse immigratieadvocaat. “Het is niet normaal voor iemand, zeg in West-Afrika. Ik mis dat besef van de IND. ‘

Afgelopen zomer, na een publiek protest, heeft de IND zijn richtlijnen bijgewerkt en gezegd dat het deze lijn van vragen zou stoppen en zou vervangen door een zoektocht naar een “authentiek verhaal” van aanvragers die hun claim zouden bewijzen. Maar immigratieadvocaten zeggen dat er in de praktijk weinig is veranderd en dat de herziene richtlijnen vaag zijn.

“[De IND] richt zich niet langer op deze processen bij naam, maar ze willen nog steeds een verhaal horen over een proces van bewustwording en zelfacceptatie,” zei Eric Hagenaars, een immigratieadvocaat die honderden homoseksuele asielzoekers heeft vertegenwoordigd in Nederland.

Philip, een LGBTQ-asielzoeker uit Oeganda, wiens naam is veranderd voor zijn veiligheid, onderging het proces afgelopen maart vorig jaar. Hoewel hij het interview afnam nadat de IND de herziene richtlijnen had uitgegeven, volgden de vragen die de officier aan Philip stelde de oude aanpak.

“Ze vragen je precies naar bewustzijn en acceptatie van je seksuele geaardheid,” zei Philip. Dit waren moeilijke vragen voor hem om te beantwoorden. “In mijn cultuur kun je niet zomaar over je liefdesleven praten.”

Twee oproepen later erkent de IND nu dat Özmeral homo is. Afgelopen zomer oordeelden de autoriteiten echter dat het leven in Turkije geen voldoende bedreiging vormt om hem asiel te geven. Özmeral diende vervolgens nog een hoger beroep in met de hulp van een nieuwe advocaat.

Eind november 2019 waren Özmeral en zijn advocaat geschokt toen de Nederlandse regering hun meedeelde dat het zijn meest recente ontkenning had weggegooid, zonder te verklaren dat het een nieuwe uitspraak zou doen. Op 2 januari oordeelde de IND in het voordeel van Özmeral en zei dat hij nu geloofde dat het leven in Turkije een ernstige bedreiging voor Özmeral zou vormen.

De uitspraak beëindigde een jarenlang proces vol met misleiding en schijnbaar grilligheid. Sinds zijn aankomst in Nederland heeft Özmeral het grootste deel van zijn tijd doorgebracht in een vluchtelingenkamp. Hij bracht echter wel een maand door in een Rotterdamse gevangenis omdat hij het raam van de IND passeerde om asiel aan te vragen – tegen negen dagen.

De onzekerheid woog hem. Vorige herfst, vóór de positieve beslissing van de Nederlandse regering, beschreef Özmeral de ontberingen van het proces: “Ik voel me zo slecht. Ik ben een hulpeloos persoon, en helaas laat Nederland me dood om te sterven in plaats van me te helpen. ‘

“Ik kan deze beslissing nog steeds niet geloven, want ik heb zo lang gewacht, bijna drie jaar. Ik ben nu heel gelukkig en voel me veilig, ‘zei Özmeral slechts enkele uren nadat de IND haar beslissing had genomen.

In een verklaring heeft een woordvoerder van de IND niet direct gereageerd op vragen over zijn asielpraktijken.

Het verwerken van asielaanvragen voor mensen in de LGBTQ-gemeenschap is al vele jaren een strijd in Europa, zelfs vóór de vluchtelingencrisis.

Deze uitdaging heeft de afgelopen jaren geleid tot veel ongelukkige zaken, waaronder een in Den Haag in 2017, waar een Iraakse vluchteling asiel werd geweigerd en door de rechter werd verteld dat hij “niet homo genoeg” was. Soortgelijke zaken hebben plaatsgevonden in Oostenrijk, waar immigratieambtenaren een aanvrager ooit hebben geweigerd op grond van het feit dat “noch uw wandeling, uw gedrag, noch uw kleding zelfs in het minst aangeven dat u homoseksueel zou kunnen zijn.”

Lees ook:  Hoe fout is Thierry Baudet met zijn banden met de Kremlin

De Europese wetgeving hierover is al lang ingewikkeld. Volgens Sabine Jansen, een Nederlandse advocaat van het non-profit COC Nederland die LGBTQ-asielbeleid en -praktijk bestudeert, adviseerden veel Europese landen vóór 2011 LGBTQ-asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit gecriminaliseerd is om hun seksuele identiteit te verbergen.

In dat jaar verzamelde Jansen experts uit 25 landen en produceerde hij een rapport met de naam Fleeing Homophobia . In de daaropvolgende periode heeft de Nederlandse Raad van State twee reeksen vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ), met de vraag hoe om te gaan met homoseksuele asielzoekers – vragen die het onrecht en de onhaalbaarheid van het aanvragen van homo’s benadrukten asielzoekers om het gewoon ‘thuis af te zwakken’. In reactie daarop heeft het HvJ twee uitspraken gedaan die het moderne LGBTQ-asielbeleid van Europa definieerden: XYZ versus Nederland , over criminalisering van seksuele geaardheid van hetzelfde geslacht en ‘discretie’ bij het uitdrukken van seksuele geaardheid of genderidentiteit (2013) en een jaar later ABC versus de Nederland, over de geloofwaardigheid van seksuele geaardheid (2014).

Toch heeft Europa een lappendeken van niet-geharmoniseerd beleid om de legitimiteit van de claim van een persoon te bepalen.

In de tussenliggende jaren, en toen LGBTQ asielzoekers in grotere aantallen in Europa aankwamen, gebruikten ten minste twee landen van de Europese Unie opwektests om te bepalen of de zaak van een aanvrager legitiem was. Deze tests werden verboden in 2014. In januari 2018 verbood het Europese Hof van Justitie – dat onder de paraplu van het HvJ valt – Rorschach-tests voor asielzoekers nadat een Nigeriaanse man het Hongaarse immigratiebureau had aangeklaagd.

Jansen denkt dat het beleid in de afgelopen tien jaar is verschoven van ‘discretie’ naar ‘ongeloof’, dat wil zeggen dat het oude beleid om homo-aanvragers te vertellen naar huis te gaan en gewoon discreet te zijn, is vervangen door de neiging om aanvragers gewoon niet te geloven. Jansen denkt niet dat IND-agenten allemaal homofoob zijn. Ze zegt dat het probleem komt van de richtlijnen, die vol zitten met stereotypen.

“Het meest voorkomende stereotype is om te geloven dat deze mensen zich schamen voor zichzelf”, zegt ze.

Het is moeilijk om een ​​exacte bron te achterhalen voor de aanpak van de IND bij de behandeling van LGBTQ-asielzaken. Maar een artikel uit 2004 geschreven door de Canadese onderzoeker Nicole LaViolette lijkt de huidige IND-praktijk te hebben geïnspireerd. Asielonderzoeker Sabine Jansen’s ‘ Pride or Shame ‘ stelt dat de interpretatie van de IND van LaViolette’s werk nuance mist en geen beleidsgrond mag zijn.

Wkip de IND heeft herziene richtlijnen over hoe dienen de aanvragers te worden ondervraagd, Nederlandse advocaten en voorstanders hopen dat deze aanvragers die eerder werden geweigerd in aanmerking komen een nieuwe aanvraag zou zijn zou betekenen. Maar de IND heeft dit verworpen.

“Vanuit juridisch oogpunt is dit een verandering van beleid, en dus kunnen eerdere weigeringen worden opengesteld voor een nieuwe herziening, maar ze ontkenden dit, zeggend dat het hetzelfde beleid is dat ze eenvoudig hebben verfijnd,” zei Brian Lit, de immigratieadvocaat .

Dit betekent dat de honderden aanvragers die momenteel een beroep doen op hun weigeringen niet in staat zijn om eenvoudig opnieuw een aanvraag in te dienen volgens de huidige richtlijnen.

Issa, die uit Irak komt en wiens naam is gewijzigd om zijn veiligheid te beschermen, is een van die aanvragers. Hij werd in 2017 geweigerd op grond van het feit dat de IND dacht dat hij homo was, maar dat het leven in Irak hem niet serieus bedreigde. Issa zegt dat hij bang is voor geweld van zijn familie als hij naar huis terugkeert.

Issa deed het asielinterview in het Arabisch via een vertaler, wat een ander probleem opleverde: hij voelde zich niet op zijn gemak bij het bespreken van zijn homoseksualiteit met een moslim. “Ze vroegen me, zit je bovenaan of onderaan of iets anders? Hoe kan ik dit aan een vertaler uitleggen? ”Volgens Issa worstelde de vertaler met de vragen van de IND en met de antwoorden van Issa. “Ik voelde de schaamte van de vertaler. Hij keek me aan en met zijn uiterlijk schaamde hij je. Schaamte. Ik kon het voelen. Ik heb veel gehuild na het interview. “

Issa verkeert in een staat van limbo. Hij is opnieuw in beroep gegaan, maar een langdurig leven in een vluchtelingenkamp eist zijn tol.

“Om eerlijk te zijn, breng ik elke dag in mijn kamer door en weet ik niet wat mijn lot is. Ik denk aan zelfmoord, maar ik heb niet de moed om dit moment te beëindigen, ‘zei Issa.

Sandro Kortekaas, de voorzitter van LGBT Asylum Support, een NGO die LGBTQ-vluchtelingen helpt in hun asielproces in Nederland, zegt dat de herziene richtlijnen die vragen om een ​​authentiek verhaal een verbetering betekenen – dat wil zeggen wanneer IND-functionarissen zich eraan houden.

Maar hij wil een veel grotere hervorming zien. “We willen dat de IND toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt met de oude interviewvragen en alle mensen die erdoor zijn afgewezen een tweede kans geven.”

Voor nu lijkt een grote hervorming onwaarschijnlijk. Advocaat Brian Lit bereidt zijn cliënten nog steeds voor op het beantwoorden van de oude vragen: ‘Ik boor ze nog steeds op hun bewustwordingsproces. Als je ze overtuigt in een bewustwordingsproces, is dat de gemakkelijkste manier, omdat niemand weet wat het ‘authentieke verhaal’ betekent. “

Volgens het COC wijst de IND vier op de tien asielaanvragen af ​​op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit, waarvan 85 procent omdat de IND niet gelooft dat de persoon daadwerkelijk homo is.

De asieladvocaat Eric Hagenaars zegt dat de IND steeds meer asielaanvragen afwijst, vooral voor homo’s. Hij schrijft dit toe aan de huidige centrumrechtse regering. Hij zegt dat hij nu de meeste van zijn zaken verliest, maar LBGTQ-asielzoekers blijft vertegenwoordigen.Lees ook:  Klimaatverandering op proef: kunnen de rechtbanken de planeet redden?

Comments

comments