VOOR ALLE BEJAARDE MENSEN: Het is treurig dat U de dupe bent van dit kabinet Rutte III

VOOR ALLE BEJAARDE MENSEN: Het is treurig dat U de dupe bent van dit kabinet Rutte III

12 januari 2020 1 Door Indignatie redactie

Daar wordt je niet vrolijk van,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Het is even lezen en je kwaad maken, want het is waar, maar wat doe je er aan in je eentje? Wel doorsturen aan de oudjes.

De ouderen die Nederland hebben opgebouwd, worden nu op legale wijze gestraft. Ruim een half miljard gaat per jaar het land uit door de buitenlandse werknemers, geld wat niet meer in de Nederlandse economie gestopt word. En nu zijn de grenzen ook nog open voor Roemenen, Bulgaren enz., die ook hun geld opsturen naar hun land. Het kabinet Rutte III heeft meer oog voor de mensen die Nederland slopen dan voor de 65 plussers die het land opgebouwd hebben.

Oud is uit.

Oud klaagt (nog) niet

Oud zijn moet gestraft worden.

De zwijgende meerderheid stemt toe.

Hoe lang nog??

Kan mij hier echt erg kwaad om maken!

Legaal stelen van ouderen.

Pensioenprobleem is ontstaan doordat de overheid van de pensioenreserves 25 miljard gulden had opgeëist. Geld is foetsie!

Geen pensioen indexering 2010

Geen pensioen indexering 2011

Geen pensioen indexering 2012

Geen pensioen indexering 2013

Geen pensioen indexering 2014

Geen pensioen indexering 2015

Geen pensioen indexering 2016

Geen pensioen indexering 2017

Geen pensioen indexering 2018

Geen pensioen indexering 2019

En voor 2020 zijn de vooruitzichten ook nog eens erg slecht.

Zorgverzekeringspremie omhoog

Zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold)

Eigen risico zorg omhoog

Pensioenfonds uitkering omlaag

Pensioeninkomsten belastingschalen extra omhoog

BTW omhoog

Inkomsten belastingtarieven omhoog

Levensonderhoudslasten omhoog

Vastrechtlasten gas/licht/water omhoog

Ongedekt AOW gat voor beginnende AOW’ers

WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.

Het moet niet erger worden!!!!!

 

Wat te denken over Allochtone Nederlanders in het buitenland.

* Marokkanen die vanwege hun geloof meerdere vrouwen hebben, krijgen voor iedere vrouw een uitkering in het buitenland.

* Alle weduwen van de overleden Marokkaanse Nederlander die in het buitenland wonen, krijgen weduwepensioen.

* Alle kinderen van elke vrouw krijgen kinderbijslag. Kassa!!!!!

* Minimum inkomen in Marokko is € 200,00 p/m, vrouw krijgt € 1.200 p/m. Kassa!!!!!!!

* Er vindt geen controle plaats want Marokko is er tegen (?).

* Hun hypotheken, bedrijfjes en bakkerijen worden zo door Nederland betaald en ZZP’ers in

In Nederland zelf hebben de ouderen het hier erg moeilijk en kunnen hun hoofd amper boven water houden.
Laat je stem horen!

Doorsturen!!!!!!

Na de schandalige waanvertoning van Asscher en de PvdA- en de VVD-afgevaardigden in de kamer is het goed dit nog even door te nemen. Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen doodzwijgen of vergoelijken. Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden. Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers. Ongelooflijk hoe de 50 plus partij in de media genegeerd wordt.

De linkse propaganda programma’s van Pauw en Witteman en DWDD met de grootste graaiers van dit land als presentatoren zoeken naar mogelijkheden om deze ouderendreiging uit te schakelen.

Men is bang dat het tot een mars naar den Haag leidt. Zonder ondersteuning van bonden of wat dan ook.

En dan zou voor onze zielige kabinet wel eens tot onnoemelijke schade kunnen leiden en een afgang zijn voor de bonden. Maar we hebben internet en email en we bouwen verder uit, Als iedereen doormailt naar alle ouderen die hij kent.

U bent toch niet gek?

Ouderen moeten huis verkopen om zorg te betalen.

Hoogleraar economie Lans Bovenberg denkt een oplossing te  hebben gevonden voor de almaar stijgende zorgkosten. Hij wil dat ouderen hun woning verkopen om met de opbrengst ervan de zorgkosten te betalen. Omdat de hypothecaire leningen op de huizen van ouderen vaak zijn afgelost vindt hij het zonde dat het kapitaal alléén maar in bakstenen zit. Hij vindt dat er een constructie moet worden bedacht waarin ouderen hun huis verkopen aan bijvoorbeeld een woningcorporatie om het vervolgens zelf terug te huren.

Pensioenen 2020: weer geen indexatie: dan maar eigen huis opeten

Niet alle senioren hebben goed pensioen

Tweedeling

Het wordt zachtjes aan erg vervelend voor veel senioren om te horen dat voor het elfde jaar op rij geen verhoging van de pensioenen is te verwachten. De meeste gepensioneerden zijn helemaal murw gemaakt met de aanhoudende berichten over aangekondigde kortingen. Voorlopig zijn deze kortingen door minister Koolmees van Sociale Zaken een jaartje vooruit geschoven. Maar de ondertoon is duidelijk negatief. Er zijn geluiden dat met het doorschuiven van de kortingen deze alleen hoger dreigen te worden. De kreet dat we ooit het beste pensioenstelsel van de wereld hadden is inmiddels totaal verstomd. Die tijd ligt duidelijk achter ons. Veel gepensioneerden zijn met hun inkomen aanbeland op een onacceptabel niveau. Lang niet iedereen heeft een volledig pensioen opgebouwd. Vooral de oudere senioren hebben nogal last ondervonden van pensioenbreuk.

Lees ook:  Pensioenmisère: dramatische gevolgen voor samenleving nog altijd onderkend

Zo langzamer hand is er sprake van een tweedeling onder onze senioren. Ik houd het op ongeveer de helft die een goed pensioen genieten. De andere helft moet rondkomen van een AOW’eetje met soms een paar duizend euro pensioen. Dat is geen vetpot maar voor steeds meer ouderen betekent dat bittere armoe. Er zijn al wat senioren die bezig zijn hun eigen huis op te eten. Een onsmakelijk idee en het ligt zwaar op de maag. De wachtrij in het ziekenhuis voor de nierstenenvergruizer is enorm toegenomen. Maar alle gekheid op een stokje, dit is echt wat er momenteel gebeurt. De kreet van beste pensioenstelsel ter wereld moeten we achter ons laten. Een welvarend land heeft standaard hoge kosten van levensonderhoud en dan is een AOW met een klein pensioentje onvoldoende om mee te komen.

Huis opeten

Veel banken bieden al een jaar of wat de “opeethypotheek” of “overwaardehypotheek” aan. 10 Jaar geleden ondenkbaar. Met de hoge vastgoedprijzen van nu is dat voor een aantal senioren met een eigen woning hun redding. Als men niet teveel exercities heeft gedaan tijdens hun arbeidzame leven met hypotheekverhogingen. Voor de keuken, de aanbouw en voor de caravan bijvoorbeeld. Voor sommigen kon het niet op toen de huizenprijzen door het dak gingen. De banken leenden graag, het was hun verdienmodel. Laten we het er niet over hebben als bij een echte recessie de huizenprijzen door de vloer gaan. Hoe dan ook, voor meer ouderen is het nu een uitkomst. Als de hypotheek geheel is afgelost kan men met gemak een ton of meer bijlenen. Een beetje onderdak is tegenwoordig maar zo 277.000 waard. Afhankelijk uiteraard in welke provincie men woont. Ook daar zien we enorme verschillen. Dat heet vermogensongelijkheid maar die vloeit voort uit persoonlijke keuze. Maar vooral de inkomensongelijkheid bij de senioren is extreem. Als sommige ouderen van louter ellende hun eigen huis opeten dan klinkt dat niet gezond.

Niet vermaken aan de schatkist

Uiteraard zijn er de ouwe slimmeriken die een flinke villa bewonen met een overwaarde van bijvoorbeeld meer dan een half miljoen. Veel senioren zien niet graag dat bij een overlijden hun nalatenschap toekomt aan de schatkist en vermaken de woning via een notariële overeenkomst aan hun kinderen. Kinderen krijgen dan de blote eigendom en de ouders genieten het vruchtgebruik. Er hoeft bij overlijden niet afgerekend te worden met de fiscus. Een eenmalige schenking is ook een optie. Belastingvrij mag in 2019 een bedrag van maximaal 102.010 worden geschonken aan de eigen kinderen mits het bedrag wordt gebruikt voor aankoop van een woning of voor aflossen hypotheek. In deze maand december hebben notarissen het er druk mee. Let op, er moet altijd een aangifte schenkbelasting worden gedaan door de kinderen.

Stille armoede

Het is een vreemde situatie waarin veel senioren in deze tijd van excessief monetair beleid verkeren. Bedreigend om te zien dat het pensioeninkomen jaar op jaar omlaag gaat. Geen indexatie betekent dat men inteert op het inkomen vanwege de inflatie en stijging van diverse (gemeentelijke) heffingen. De buffervoorraad aanspreken betekent dat. Bij de senioren met een eigen woning ziet men daarentegen de waarde van de eigen woning al jaren achtereen flink oplopen. Dat is een vreemde en tegendraadse ontwikkeling. Inkomen omlaag en vermogen vastgoed omhoog. De senioren met een huurwoning delven het onderspit. De senior eigen-woning-bezitter kan nog wat stenen opeten, de senior huurder kan dat niet. Juist bij deze senioren is een stille armoede opgekomen die men liever onder de tafel houdt. Op de tafel zie je het verschil. Minder vlees in de pan, minder broodbeleg, geen koekie bij de thee, enzovoort. Het is een stille armoede bij een groep ouderen wat niet in beeld is bij de samenleving. Door valse schaamte melden deze ouderen zich niet bij de voedselbanken terwijl ze vaak onder de norm leven. Een bittere realiteit.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenTijd voor actie

Dit is dus het beeld van onze samenleving anno 2019. Grote verschillen in inkomen en vermogen. De inkomens- en vermogensongelijkheid onder de ouderen is nooit eerder zo extreem geweest. Er zijn wel vangnetten bij de afdelingen sociale zaken van de gemeenten maar om dezelfde reden als bij de voedselbanken melden ouderen zich niet aan. We leven toch in een sociale welvaartsstaat? Zo wordt nog vaak gedacht. De nakende werkelijkheid is bitter. Het valt mij op dat de inkomens- en vermogensongelijkheid heden ten dage een vaker terug kerend onderwerp is in de media. Niet helemaal toevallig denk ik nu we zichtbaar meer sociale onrust zien opdoemen, ook in andere landen. Het is een kwestie van afwachten hoe lang het duurt voordat de ouderenbonden samen met de vakbonden actie gaan voeren.

Lees ook:  Is virusexplosie begin Europese bankencrisis?

“The Netherlands first”

Hogere pensioenen lijken ver weg. Een hogere AOW ter compensatie lijkt de enige oplossing. Echter zal dat een hogere AOW-premie met zich meebrengen die wordt verhaald op de werkende klasse. Hiermee verdwijnt hun beloofde loonsverhoging als sneeuw voor de zon. Pensioenfondsen zien zich ook genoodzaakt de pensioenpremies te verhogen. Dat zal weer wrijving geven binnen het lopende overleg van het pensioenakkoord. Maar wacht even, er was een begrotingsoverschot dit jaar van liefst 7,8 miljard. Hoeveel is daarvan toegezegd voor reparatie van inkomensongelijkheid onder de senioren? Geen ene cent, voor zover ik weet. Hoe flauw ben ik dan om te wijzen naar de hogere bijdrage die van Nederland wordt geëist door de EU? En is het dan schaamteloos om net als Trump te roepen, “The Netherlands first!”

Welvaart is vervangen door schijnwelvaart

De twistpunten in onze samenleving worden gaandeweg groter. De kloof tussen arm en rijk is de grote stimulator. Er is sprake van oplopende maatschappelijke spanningen die wereldwijd de samenleving in een groeiend aantal landen lijkt te splijten. Het lijkt wel of we aan de vooravond staan van een mondiale revolutie. Het is op deze site al vaker onderwerp van gesprek geweest, de vele spanningen die we rondom ons eigen polderlandje waarnemen, en nu zelfs binnen de eigen grenzen. Ook hier neemt de ontevredenheid toe. Na de klimaatstaking van scholieren, de felle acties van boeren en bouwers, is nu de beurt aan het onderwijzend personeel. Het is een nieuwe trend. De welvaart heeft plaats gemaakt voor een schijnwelvaart en wordt stilaan doorzien.

Beurzen in extase

Na jarenlange betrekkelijke rust is de NL-samenleving de beteugelende maatregelen zat. Het is een langzaam proces veroorzaakt door lagere economische groei na de kredietcrisis van 2009. De samenleving voelt de gevolgen van globalisering en monetair beleid van centrale banken. In dat mondiale proces zijn multinationale bedrijven enorm gegroeid, terwijl burgers het nakijken hebben. Op de beurzen hebben de multinationals een recordbedrag aan kapitaal bijeen geharkt. Zie de hoge stand van de AEX en andere beurzen. Financiële markten lijken te zijn verheven boven de samenleving. Deze verkeren nu in extase. Ach ja, hoogmoed komt voor de val.

Woningmarkt is weergave van generatiekloof

Het is overduidelijk dat juist het grootkapitaal als enige heeft geprofiteerd van de kwantitatieve geldverruiming van centrale banken. De geldschepping door centrale banken ging de samenleving aan de neus voorbij. Vergis u niet in de lage rentetarieven die ons nu worden aangeboden. De lage rente heeft tegengesteld de prijzen van vastgoed de andere richting opgeduwd. De jongere generatie betaalt het gelag. Jongeren betalen nu de hoofdprijs voor hun onderkomen met een maandlast waarvan ik denk, hoe kun je dat nog opbrengen. Ook hier is sprake van een spanningsveld tussen senioren en junioren. De oudere generatie heeft grotendeels geprofiteerd van stijgende huizenprijzen en dalende rentetarieven. Jongeren lopen nu het risico dat bij een nieuwe recessie, die ongetwijfeld komen gaat, hun huizen onder water raken. Waarde van de woning lager dan de hoofdsom van de hypotheek. De senioren laat dat grotendeels koud. Bij velen is de maandlast van hun aflossingsvrije hypotheken door dalende rentetarieven tot een minimaal bedrag gedaald.

Middenklasse is afgezakt

Eerlijk delen

De geldschepping door centrale banken die met de recessie van 2009/12 op gang kwam heeft ook niet bijgedragen tot een betere verhouding tussen de boven- en onderlaag in de samenleving. Ik heb het hier bewust over boven- en onderlaag want de tussenlaag van de middenklasse is grotendeels verdwenen. De middenklasse is wel het hardst getroffen door de beteugelende maatregelen van monetaire beleidsmakers en fiscale maatregelen van overheden. Een klein deel is toegelaten tot de bovenlaag en het merendeel is afgezakt naar de grote onderlaag van de samenleving. Gezakt voor hun examen: “hoe maak ik meer geld met geleend geld.” Dat was in de afgelopen 10 jaar de grote kunst. Meer geld maken met geleend geld. Er was genoeg beschikbaar op de kapitaalmarkten. Staatsleningen, bedrijfsobligaties enzovoort. Ook de banken wilden hun overtollig geld graag kwijt en verlaagden hun leentarieven. Hun overschot moest naar de ECB en daarvoor werd een negatieve rente berekend, dus uitlenen moest wel. De ‘gewone burger’ had het nakijken. Geen onderpand meneer of mevrouw? Jammer maar helaas. Alleen uw eigen woning telt.

De vermogende vastgoed- en effectenbezitters kregen makkelijk een lening via hun zekerheidsstelling in de vorm van geld, goederen of rechten. ‘Gewone burgers’ hadden het nakijken. Hier gaat het dus wringen in onze samenleving. Het goedkope geld verdwijnt massaal naar de elitaire bovenlaag. De 10 procent superrijken dus. Als je nu een taartdiagram in 3 stukken snijdt dan krijg je de volgende verhouding in de grootte van de te verdelen taart. Een stukje van 1/10 voor de massa, 2/10 voor de middenklasse en 7/10 voor de superrijken. Ooit kregen we met ons tienen op het verjaardagsfeestje elk 1/10 van de taart.

Lees ook:  Ghislaine Maxwell en de geheimen van Wall Street

Verborgen armoede in een “welvaartsstaat”

Nu is de verdeling van welvaart door monetaire geldschepping totaal scheef gegroeid en krijgt de elite veruit de grootste hap van de taart. Het is een simpele constatering en eenvoudig te verklaren vanuit het gevoerde beleid van centrale banken. Nu gaan de ogen open bij de massa en ziet men de verschillen. Ooit heette de dubbele tekening in de krant: “zoek de verschillen,” maar nu willen we het verschil maar wat graag verbergen. En daarmee bedoel ik de verborgen armoede in een “welvaartsstaat” die er volop is maar wordt weggestopt uit valse schaamte.

Armoede veroorzaakt criminaliteit

Als we de TV inschakelen dan worden we overvoerd met de weelde van de showbizz en de beelden van prachtige vakantieoorden. De troosteloze beelden van armoedige achterstandswijken trekken geen kijkerspubliek. Toch worden er wat TV-producenten wakker. De reality-TV is in opkomst. De nieuwe TV-serie “Bureau Burgwallen” trok nogal wat aandacht. In deze serie, waarin de camera meegaat bij politieacties, wordt aangetoond hoeveel verval er is in de NL-samenleving. Politieagenten die de handen vol hebben aan dronken/gedrogeerde en verwarde personen. Het is bekend dat de Politie een groot tekort heeft aan agenten. De verruwing in onze samenleving is de aanleiding tot veel relletjes en onrust. Oorzaak: de kloof tussen arm en rijk.

229 Keer per dag uitrukken voor verwarde personen

In de verarmde onderlaag van onze samenleving voltrekt zich een proces van grote ontevredenheid die zich uit in onrust en criminaliteit. Kansloze immigranten die bijvoorbeeld, al toerend in snelle VW-golfjes, hun geld verdienen in een florerende drugshandel. En hoe komt het toch dat onze GGD het werk niet meer aan kan? Dat onze politiemensen in 2018 zelfs 83.602 keer moesten uitrukken voor verwarde personen. Uitermate verontrustend. Dat is 229 keer per dag! Hoezo Nederland welzijnsstaat?

Onrust op meerdere fronten

De kloof tussen arm en rijk is de grootste boosdoener van de sociale onrust. Deze onrust is ook zichtbaar in de politiek waar de polarisatie tussen partijen zorgt voor onverenigbare standpunten. Zie de scherpe tegenstellingen in de VS, en in GB. Kijk naar de onrust in Hong Kong, in Zuid-Amerikaanse landen, geopolitieke onrust in Midden Oosten, handelsruzie tussen continenten, enzovoort, enzovoort. Hoe vreemd is het dan dat beurskoersen naar ultieme hoogten stijgen. In het verleden daalden beurskoersen als er politieke onrust was. Beleggers werden toen niet gesteund door centrale banken die geld gaven aan zielige beleggers die verliezen leden. Hoe krom werkt de monetaire beleidscirkel nu anno 2019? Een tijdperk waarin de elite gratis geld ontvangt van centrale banken, terwijl de rest van de samenleving moet smeken om fiscale tegemoetkomingen, die er niet eens meer af kunnen. Veel lidstaten van de EU stikken in hun overheidsschuld en zien geen ruimte meer op hun begrotingen door hun rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscaal stimuleren lagere inkomens

Nederland en Duitsland worden nu door madame Lagarde van de ECB op de vingers getikt om hun begrotingsoverschot te matigen. Hoe vreemd is dat niet? Moet nota bene een buitenstaander(wie is er nu de baas in eigen land?) een oproep doen om het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans te laten dalen naar een tekort. Zou het niet beter zijn om als de wiedeweerga iets te doen aan de inkomensachterstand bij een groot deel van onze samenleving? Wat minder aandacht voor grote mondiale projecten en unies, maar wat meer tijd en geld steken in de eigen bevolking.

Niet te lang wachten

Wacht niet totdat straks elke week een maatschappelijke beweging de wegen naar Den Haag blokkeert. Het wordt tijd dat onze eigen vaderlandse politiek de handen ineen slaat en snel actie onderneemt voordat een derde er met ons geld vandoor gaat. Heel simpel, verlaag de belastingen voor inkomens tot modaal. Is vestzak broekzak voor onze schatkist. Minder inkomsten uit loonbelasting wordt deels gecompenseerd door hogere opbrengst omzetbelasting. Het tekort onder de streep wordt gecompenseerd door het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans. Waarom moeilijk doen als het zo makkelijk kan.Comments

comments