Aan wie heeft Koning Willem-Alexander trouw gezworen en wat houdt dat in?

Aan wie heeft Koning Willem-Alexander trouw gezworen en wat houdt dat in?

13 januari 2020 0 Door Indignatie redactie

Koning Willem Alexander loopt op officiële gelegenheden rond met het embleem van de Souvereign Order of the Knights of Malta. Dit is een *militaire* Romeins-Catholieke ridderorde wiens leden overal ter wereld diplomathieke onschenbaarheid hebben. Het is een ridderorde, een militair leger onder direct Vaticans bestuur. Mensen (van voornamelijk adellijke famillies) die tot deze Vaticaanse ridderorde willen toetreden moeten net als vroeger trouw zweren aan de paus en het vaticaan.

https://www.orderofmalta.int

Koning Willem-Alexander

De huidige paus en leider van de Souvereign order of the Knights of Malta is de Jesuit George Bergoglio. Die heeft bij toelating tot de Jesuiten orde gezworen:

“I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly and openly, against all heretics, […], as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex nor condition, and that will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics; rip up the stomachs and wombs of their women, and crush their infants’ heads against the walls in order to annihilate their execrable race. That when the same cannot be done openly I will secretly use the poisonous cup, the strangulation cord, the steel of the poniard, or the leaden bullet, regardless of the honour, rank, dignity or authority of the persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agents of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Father of the Society of Jesus.”

Lees ook:  Juan Carlos I Dan ben ik weg: een koning op de vlucht

“Ik zal, wanneer de gelegenheid zich voordoet, in het geheim en openlijk, tegen alle ketters een meedogenloze oorlog voeren, […], zoals mij is opgedragen, hen uit te roeien van de hele aarde; en dat ik geen leeftijd, geslacht of toestand zal sparen, en dat ik deze beruchte ketters zal ophangen, verbranden, verspillen, koken, wurgen en levend begraven; de magen en baarmoeders van hun vrouwen verscheuren en de hoofden van hun baby’s tegen de muren verpletteren om hun executieve ras uit te roeien. Dat wanneer dat niet openlijk kan, ik stiekem de gifbeker, het wurgkoord, het staal van de poniard of de loodzware kogel zal gebruiken, ongeacht de eer, de rang, de waardigheid of het gezag van de personen, wat hun toestand in het leven ook is, openbaar of privé, zoals ik op elk moment door een agent van de paus of de overste van de Broederschap van de Heilige Vader van de Sociëteit van Jezus mag worden opgedragen”.

http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit

Dat is dus waar Willem Alexander von Amsberg (de bevelvoerder over het Nederlandse leger) trouw aan gezworen heeft: een sociopatische Jesuit die er op uit is elke niet-Catholiek te vermoorden. Maar de PVV kiezer snapt dat pas als de Knights of Malta de Knights of Allah genoemd waren.

Lees ook:  De toespraak van de koningComments

comments