Hoe democratieën sterven

Hoe democratieën sterven

13 januari 2020 0 Door Indignatie redactie

Leo Tolstoy schreef dat gelukkige gezinnen allemaal hetzelfde zijn, maar elk ongelukkig gezin is op zijn eigen manier ongelukkig. Dat geldt ook voor mislukte democratieën. Er is niet één weg naar de ontbinding van de open samenleving, maar de patronen zijn bekend, of het nu in het oude Athene, de Romeinse Republiek of de ineenstorting van de democratieën in Italië en de Weimarrepubliek in Duitsland was die leidde tot fascisme. 

De kwalen die Duitsland en Italië in de jaren dertig troffen, zijn ons helaas bekend – een ineffectief politiek systeem, een terugtocht door grote bevolkingsgroepen in een wereld waar feiten en meningen onderling uitwisselbaar zijn, de inbeslagname van nationale economieën door internationale banken en wereldwijde financieringskapitaal dat steeds grotere segmenten van de samenleving tot een bestaan ​​heeft gedwongen, waardoor hoop voor de toekomst is uitgewist. Ook wij lijden onder een epidemie van nihilistisch geweld, een die massale schietpartijen en binnenlands terrorisme omvatte. Er is een roofzuchtig en uit de hand gelopen militarisme. Verraden burgers koesteren, net als in de jaren dertig, een heuse haat voor een heersende elite die verstrikt is in corruptie, terwijl het leegte beklaagt over liberale, democratische waarden. Er is een wanhopig verlangen naar een cultleider of demagoog die wraak zal nemen op degenen die ons hebben verraden en een terugkeer naar een mythisch verleden en verloren glorie inluiden.

Dit is niet om Donald Trump gelijk te stellen aan Adolf Hitler of Benito Mussolini. Het betekent ook niet dat we het zware trauma dat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog heeft getroffen, verdragen, met zijn 1,7 miljoen oorlogsdoden en miljoenen meer lichamelijk en psychisch gewonden. Het straatgeweld en de vechtpartijen van Weimar, meestal tussen de gewapende vleugels van de nazi-partij en de communisten, waren wijdverbreid en resulteerden in talloze dodelijke slachtoffers. De economische crisis na de crash van 1929 was catastrofaal. Tegen 1932 was ten minste 40% van het verzekerde Duitse personeelsbestand, 6 miljoen mensen, werkloos. Duitsers hadden tijdens de depressie die op de crash volgde vaak moeite om voldoende te eten te krijgen. Maar we negeren onze vele overeenkomsten met de jaren 1930 op eigen risico.

De zakelijke elites in Italië en Duitsland zagen de fascisten als buffoons, net zoals Wall Street Trump en zijn enablers als een schaamte beschouwt. Maar de kapitalisten hebben liever Trump als president dan een hervormer zoals Bernie Sanders of Elizabeth Warren. Het primaat van bedrijfswinsten, zoals in fascistisch Duitsland en Italië, maakt de zakelijke elites opzettelijk medeplichtig aan de vernietiging van democratie. Deze kapitalisten zijn zich niet bewust van het gevaar dat hun consolidatie van rijkdom en macht vormt voor de democratie. Ze rammen door belastingverlagingen voor de rijke en soberheidsprogramma’s die de wanhoop en woede die extremisme voeden, verergeren. Ze voeren oorlog tegen georganiseerde arbeid, onderdrukken lonen en schaffen voordelen af.

Aan het begin van de regering-Trump had de traditionele heersende klasse, net als zijn tegenhangers in Duitsland en Italië, de naïeve overtuiging dat het aan de macht zijn extremistische leiders matigt, of dat extremisten kunnen worden gecontroleerd door de ‘volwassenen in de kamer’. werkte niet in Duitsland of Italië; het heeft niet gewerkt in de Verenigde Staten. Politiek, zoals in fascistisch Italië en Duitsland, is vervangen door spektakel en politiek theater. Er is een onoverbrugbare kloof tussen landelijke kiezers – voornamelijk nazi-aanhangers in de Weimar-republiek en grotendeels Trump-aanhangers in de Verenigde Staten – en de stedelijke kiezers. Grote delen van de bevolking, getroffen door wanhoop, hebben zich afgescheiden van een op feiten gebaseerde wereld en omarmen magie, samenzweringstheorieën en fantasie. Het leger en de staatsveiligheidsorganen worden vergoddelijkt. Oorlogsmisdadigers worden gezien als patriotten die ten onrechte zijn vervolgd door de verafschuwde diepe staat en de liberale klasse. De normen, decorum, hoffelijkheid en wederzijds respect die essentieel zijn voor een functionerende democratie worden vervangen door vulgariteit, beledigingen, aanzetten tot geweld, racisme, onverdraagzaamheid, minachting en leugens. Deze kwalen van de huidige Verenigde Staten weerspiegelen de politieke en morele rotting van Italië en Duitsland aan de vooravond van het fascisme.

De historicus Fritz Stern , een vluchteling uit nazi-Duitsland, vertelde me dat er in Duitsland ‘een verlangen naar fascisme was geweest voordat het woord’ fascisme ‘werd uitgevonden.’ Hij waarschuwde voor het dodelijke gevaar voor onze democratie door ons failliet liberalisme, dat verliet werkende mannen en vrouwen en weigerden zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het creëren van de vruchtbare grond voor fascisme door anderen tot zondebok te brengen – het meest recente voorbeeld is de poging van de Democratische Partij om Rusland de schuld te geven voor de verkiezing van Trump.

Stern zag in onze spirituele en politieke vervreemding – uitdrukking gegeven door culturele haat, racisme, islamofobie, een demonisering van immigranten en persoonlijke wrok – de zaden van een Amerikaans fascisme. Dit fascisme, zei hij, vond zijn ideologische uitdrukking in het christelijke recht.

‘Ze vielen het liberalisme aan’, schreef Stern over de Duitse fascisten in zijn boek ‘The Politics of Cultural Despair’, ‘omdat het hun het belangrijkste uitgangspunt van de moderne samenleving leek; alles wat ze vreesden leek eruit te komen; het burgerlijke leven, het Manchesterisme [laissez-faire kapitalisme], het materialisme, het parlement en de partijen, het gebrek aan politiek leiderschap. Sterker nog, zij voelden in het liberalisme de bron van al hun innerlijke lijden. Hunne was een wrok van eenzaamheid; hun enige verlangen was naar een nieuw geloof, een nieuwe gemeenschap van gelovigen, een wereld met vaste normen en zonder twijfels, een nieuwe nationale religie die alle Duitsers samen zou binden. Dit alles ontkende het liberalisme. Daarom haatten ze het liberalisme, gaven het de schuld van het maken van verschoppelingen van hen, voor het uitroeien van hen uit hun denkbeeldige verleden en uit hun geloof. ”

De Amerikaanse Republikeinse Partij, die de fascistische partijen uit de jaren dertig repliceert, is een persoonlijkheidscultus. Degenen die niet geduldig buigen voor de leider en de eisen van de leider uitvoeren, worden verbannen. De instellingen die belast zijn met de verdediging van de moraal, met name religieuze instellingen, hebben in de Verenigde Staten jammerlijk gefaald, net zoals in Italië en Duitsland. Een gekristaliseerd fascisme verdedigt Trump als een agent van God, terwijl de traditionele kerk weigert evangelische rechtsextremisten aan te klagen als ketters en bedriegers. Zoals de Duitse sociaal-democraat Kurt Schumacher het uitdrukte, maakt het fascisme een “constant beroep op de innerlijke zwijnen in mensen.” Het mobiliseert “menselijke domheid”, wat de schrijver Joseph Roth “de auto-da-fé van de geest” noemde .

Lees ook:  Naarmate het coronavirus zich verspreidt, geldt ook bezorgdheid over vreemdelingenhaat

Benjamin Carter Hett, in zijn boek ‘De dood van democratie’: Hitler’s Rise to Power and the Fallfall of the Weimar Republic, ‘schrijft:’ Op deze manier nadenken over het einde van de Weimar-democratie – als resultaat van een grote protestbeweging die botst met complexe patronen van elite eigenbelang, in een steeds toenemende cultuur gevoelig voor agressieve mythmaking en irrationaliteit – verwijdert het exotische en buitenlandse uiterlijk van hakenkruisvlaggen en gansstappende Stormtroopers. Plots ziet het geheel er vertrouwd en vertrouwd uit. Naast de wreedheid van een groot deel van de Duitse politiek in de Weimar-jaren was een incongruente onschuld; weinig mensen konden zich de slechtste mogelijkheden voorstellen. Een beschaafde natie kon onmogelijk op Hitler stemmen, hadden sommigen gedacht. Toen hij niettemin kanselier werd, verwachtten miljoenen dat zijn ambtsperiode kort en ondoeltreffend zou zijn. Duitsland was een notoir gezagsgetrouwe en gecultiveerd land.

Hett en andere historici, waaronder Stern, Ian Kershaw, Richard J. Evans, Joachim E. Fest en Eric Voegelin hebben gedetailleerd beschreven hoe de opzettelijke vernietiging van democratische normen en procedures in Duitsland meestal werd gedaan in de naam van opportuniteit of fiscale noodzaak. Tegen 1933 hadden de nazi’s en de communisten samen een kleine meerderheid van de zetels in het parlement, of de Rijksdag. Ze zaten vast in elke grote kwestie, met uitzondering van het verklaren van amnestie voor hun gevangen aanhangers. Deze ‘negatieve’ meerderheid maakte regeren onmogelijk. Duitse democratie in beslag genomen. De socialistische leider Friedrich Ebert, president van 1919 tot 1925, en later Heinrich Brüning, kanselier van 1930 tot 1932 en gelieerd met president Paul von Hindenburg, waren al bij decreet begonnen te regeren over het frauduleuze parlement, vertrouwend opArtikel 48 van de grondwet van Weimar . Artikel 48, dat de president in een noodsituatie het recht verleende om decreten uit te vaardigen, noemde Hett “een valluik waardoor Duitsland in dictatuur zou kunnen vallen.” Artikel 48 was het equivalent van de uitvoerende bevelen die liberaal werden gebruikt door president Barack Obama en nu Trump .

Het congres is in sommige opzichten zelfs nog disfunctioneler dan de Rijksdag. De Duitse communisten vochten althans voor arbeiders. De Republikeinen en Democraten in het Congres staan ​​vijandig tegenover de kwesties die niet tellen, verenigd in hun steun voor de bedrijfsstaat en tegen de arbeidersklasse. Ze keuren jaarlijks enorme uitgaven goed voor de militaire en inlichtingendiensten om de eindeloze oorlogen te voeden. Ze ondersteunen bezuinigingsmaatregelen, handelsovereenkomsten en belastingverlagingen die door de macht van bedrijven worden geëist, waardoor de aanval op de arbeidersklasse wordt versneld. Tegelijkertijd worden de rechtbanken, zoals het geval was tijdens het fascisme in Duitsland en Italië, volgestopt met extremisten.

De nazi’s reageerden op de verbranding van de Rijksdag in februari 1933, die waarschijnlijk door de nazi’s zelf werd uitgevoerd, door artikel 48 te gebruiken om het presidentieel nooddecreet “Voor de bescherming van mensen en staat” door te drukken. Het vernietigde onmiddellijk de democratische staat. Het legaliseerde de gevangenisstraf zonder proces van iemand die als een bedreiging voor de nationale veiligheid wordt beschouwd. Het schafte de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van de pers af, samen met de privacy van post- en telefooncommunicatie. Weinig Duitsers begrepen destijds de volledige gevolgen van het decreet, net zoals Amerikanen de gevolgen van de Patriot Act niet volledig begrepen .

Het Democratisch gecontroleerde Huis beschuldigde Trump voor twee relatief kleine constitutionele overtredingen. Het liet de veel schadelijkere schendingen ongedaan die werden genormaliseerd tijdens de Obama- en Bush-regeringen. Illegale oorlogen, nooit door het Congres verklaard zoals geëist door de Grondwet, werden gelanceerd door George W. Bush en voortgezet door Obama. Het Amerikaanse publiek ondergaat algemene overheidstoezicht in directe schending van het vierde amendement. Verdachten van marteling en ontvoering en gevangenneming van terroristen op zwarte sites, samen met gerichte moorden, nu met inbegrip van senior buitenlandse leiders, routine geworden. Toen Edward Snowden documentatie verschafte dat onze inlichtingendiensten bijna elke burger bewaken en bespioneren en onze gegevens en statistieken downloaden naar overheidscomputers waar ze voor eeuwig worden opgeslagen, werd er niets gedaan. Obama misbruikte de 2002 Authorization for Use of Military Force om het gepaste proces uit te wissen en de uitvoerende tak van de regering het recht te geven om als rechter, jury en beul op te treden bij het vermoorden van Amerikaanse burgers, te beginnen met de radicale geestelijke Anwar al-Awlaki en twee weken later , zijn 16-jarige zoon. Obama tekende ook artikel 1021 van de National Defence Authorisation Act in werking, waardoor de Posse Comitatus Act van 1878, die het gebruik van het leger als binnenlandse politiemacht verbiedt, wordt vernietigd. Obama en Trump hebben door de Senaat geratificeerde clausules van verdragen geschonden. Ze schonden de grondwet door afspraken te maken zonder de Senaat om bevestiging te vragen. Ze omzeilden het Congres door executieve bevelen te misbruiken. Dit zijn zeer gevaarlijke tweedelige instrumenten in handen van een demagoog. Deze gestage corrosie van democratie, zoals in Duitsland en Italië, opende de deur naar het fascisme. De schuld ligt niet bij Trump maar bij de heersende politieke elites die, net als hun voorgangers in de jaren dertig, de rechtsstaat hebben verlaten.

Peter Drucker, die tijdens Weimar als journalist in Duitsland werkte, merkte scherp op dat het fascisme slaagde ondanks de chronische leugens die door de nazi’s werden verspreid, niet vanwege hen. De opkomst van nazi’s vond, in tegenstelling tot de opkomst van Trump, plaats tegenover ‘een vijandige pers, een vijandige radio, een vijandige bioscoop, een vijandige kerk en een vijandige regering die onvermoeibaar op de nazi-leugens wees, de nazi-inconsistentie , de onbereikbaarheid van hun beloften, en de gevaren en dwaasheid van hun beloop. “Drucker, in een opmerking die we als een ernstige waarschuwing zouden moeten interpreteren, merkte op dat niemand” een nazi zou zijn geweest als het rationele geloof in de nazi-beloften een voorwaarde. ”Zoals Hett schrijft, vertaalt dergelijke vijandigheid tegenover de realiteit zich“ in minachting voor politiek, of liever, verlangen naar een politiek die op de een of andere manier niet politiek was: iets dat nooit kan zijn. ”

“De mensen zijn de rede, de gedachte en de reflectie beu,” schreef de linkse toneelschrijver Ernst Toller over Duitsers in de Weimarrepubliek. “Ze vragen, wat heeft de reden in de afgelopen jaren gedaan, wat hebben goede inzichten en kennis ons gedaan.”

Wanneer heersende elites niet in staat zijn om de rechten en behoeften van burgers te beschermen, of niet langer geïnteresseerd zijn, worden ze wegwerpbaar. Een woedend publiek ziet elke politieke figuur of politieke partij die bereid is de traditionele heersende elites aan te vallen en te kleineren als bondgenoot. Hoe grof, irrationeel of vulgair de aanval, hoe meer de onthechte mensen zich verheugen. Leugens en waarheid doen er niet meer toe. Dit was de aantrekkingskracht van de fascisten. Het is de aantrekkingskracht van Trump. De democratie was niet uit in 2016 toen Trump werd gekozen. Het werd langzaam gewurgd door de Republikeinse en Democratische partijen namens hun bedrijfsmeesters.

Lees ook:  Het podium is ingesteld, het gevecht is opgetuigd en het einde is nabij

Comments

comments