Dankzij moslimimmigratie: anti-christelijke aanvallen in Europa op recordhoogte

Dankzij moslimimmigratie: anti-christelijke aanvallen in Europa op recordhoogte

15 januari 2020 1 Door Indignatie redactie

Anti-christelijke vijandigheid verspreidt zich over West-Europa, waar christelijke kerken en symbolen opzettelijk elke dag in 2019 werden aangevallen. De aanslagen bereikten een nieuw record. Moslim immigratie maakt het mogelijk.

Het Gatestone Institute heeft duizenden krantenrapporten, politieregisters, parlementaire vragen, berichten op sociale media en gespecialiseerde blogs uit het VK, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Spanje beoordeeld. Het onderzoek toont aan dat ongeveer 3.000 christelijke kerken, scholen, begraafplaatsen en monumenten in Europa in 2019 zijn vernield, geplunderd of onleesbaar zijn gemaakt – wat op weg is om een ​​recordjaar te worden voor anti-christelijke heiligdommen op het continent.

Geweld tegen christelijke plaatsen is het meest wijdverbreid in Frankrijk, waar kerken, scholen, begraafplaatsen en monumenten gemiddeld drie keer per dag worden vernietigd, ontheiligd en verbrand, volgens statistieken van de overheid. Volgens politieregisters zijn er elke dag gemiddeld twee aanvallen op christelijke kerken in Duitsland.

Aanvallen op christelijke kerken en symbolen komen ook veel voor in België , Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland, Italië en Spanje. De aanslagen treffen vooral rooms-katholieke sites en symbolen, waarbij ook protestantse kerken in Duitsland worden aangevallen.

De oorsprong van de daders werd systematisch geheim gehouden

De daders van anti-christelijke aanvallen – waaronder brandstichting , overtreding, ontheiliging, plunderingen, spot, ontheiliging, satanisme, diefstal, urineren en vandalisme – worden zelden betrapt. Wanneer dit gebeurt, censureren politie en media vaak informatie over hun identiteit en etnische afkomst. Van veel verdachten wordt gezegd dat ze psychische stoornissen hebben; daarom worden veel antichristelijke misbruiken niet geclassificeerd als haatmisdrijven.

In Frankrijk en Duitsland is de toename van anti-christelijke aanvallen hand in hand gegaan met de recente massale immigratie uit de moslimwereld. Het ontbreken van officiële statistieken over daders en motieven maakt het onmogelijk om precies te weten hoeveel aanvallen het gevolg zijn van het moslim-antichristendom of de jihadistische strijd.

In Spanje daarentegen worden aanvallen op kerken en kruisen voornamelijk uitgevoerd door anarchisten, radicale feministen en andere extreem-linkse activisten die lijken te werken voor de permanente verwijdering van het christendom uit de openbare ruimte.

De motieven achter de anti-christelijke aanvallen, die vaak onverschillig in het openbaar samenkomen, lijken in vier brede categorieën te vallen:

  • Vandalisme. De meeste aanvallen op christelijke locaties in Europa bestaan ​​uit vandalisme. Vaak gaan ze zonder expliciete anti-christelijke bedoelingen in ontheiliging en ontheiliging wanneer ze zich richten op objecten en symbolen die heilig zijn voor christenen. Vanuit strikt juridisch perspectief zijn dergelijke misdaden moeilijk te vervolgen als haatmisdrijven: volgens de wetten van de meeste Europese landen moeten officieren van justitie bewijzen dat vandalisme specifiek werd gemotiveerd door vijandigheid tegenover christenen of christendom.
  • Diefstal. Veel aanvallen hebben financiële motieven. In Frankrijk, Duitsland en elders hebben dieven kerkklokken, heilige metalen voorwerpen en zelfs rioolbuizen gestolen, kennelijk met het doel deze artikelen aan schroothandelaren te verkopen. In Groot-Brittannië werd bijna de helft van alle kerken op de nationale historische lijst van Engeland geplunderd . Veel van de misdaden worden toegeschreven aan zeer georganiseerde bendes die drones, online kaarten en wereldwijde positioneringssystemen gebruiken om eerst hun doelen te identificeren via luchtfotografie en vervolgens hun eigen ontsnappingsroutes te plannen. De plundering wordt gedomineerd door metalen diefstallen, waarbij volgens de historische Engelse bewaarinstantie hele daken worden verwijderd van historische plaatsen van aanbidding.
  • Policy. Sommige aanvallen, met name die tegen het rooms-katholicisme, die sommige radicale feministen en radicale secularisten als symbolen van patriarchale macht en autoriteit beschouwen, zijn politiek van aard. Zulke aanvallen zijn onder meer het beschadigen van kerken en religieuze symbolen met politieke graffiti, waarvan een groot deel anarchistisch of feministisch van aard is. In Genève, Zwitserland, bijvoorbeeld, is het iconische Internationale Monument voor de protestantse Reformatie, ook bekend als de Reformation Wall , bedekt met veelkleurige verf die een regenboog vormt , een symbool van de LGBT-groepen.
  • Religion. Veel aanvallen die blijkbaar religieus of spiritueel van aard zijn, weerspiegelen een diepgewortelde vijandigheid tegenover het christendom. Zulke aanvallen omvatten uitwerpselen op afbeeldingen van Jezus Christus of beelden van Maria, de moeder van Jezus. Andere aanvallen betreffen de besmetting of diefstal van communiewafels waarvan rooms-katholieken denken dat ze zullen worden omgezet in de werkelijke aanwezigheid van Christus wanneer ze worden ingewijd. Sommige van deze aanvallen kunnen het werk zijn van satanisten die de gewijde gastheer gebruiken in een ritueel genaamd Black Mass.Zulke aanvallen, met name op de aard van het rooms-katholicisme, lijken gericht te zijn op het intimideren of lastigvallen van katholieken of het verhinderen van hun geloof. Deze aanvallen, die overeenkomen met de definitie van haatmisdrijven, vormen een directe bedreiging voor de godsdienstvrijheid in Europa, maar worden zelden vervolgd.

Juan Pedro Quiñonero, al meer dan 35 jaar correspondent voor de Spaanse krant ABC in Parijs, zei :

“De ontheiliging heeft een duidelijk antichristelijk karakter. Dronken met gewelddadige haat, willen de vandalen hun daden een duidelijke anti-religieuze dimensie geven. In de afgelopen maanden hebben antisemitische bendes Joodse begraafplaatsen ontheiligd en hun acties met swastika’s ‘getekend’. Vandalisme wordt niet ‘getekend’ wanneer katholieke kerken worden ontheiligd. Hij spreekt voor zichzelf: afschuwelijke spot van de figuur van Christus aan het kruis en ontheiliging van hoge altaren ”.

Media bagatelliseren anti-christelijke aanvallen

Europese media, die aanvallen op moslims overdrijven, hebben de neiging kwaadaardige daden tegen christenen te bagatelliseren. De kwestie van anti-christelijk vandalisme werd zelden behandeld in de Europese media tot februari 2019, toen negen kerken binnen twee weken werden aangevallen door vandalen. Het onderwerp kwam in april 2019 opnieuw in het nieuws toen een verdachte brand de iconische Notre Dame- kathedraal in Parijs doofde. Sindsdien hebben de Europese media de feiten echter in stilte gehouden.

De Franse krant Le Monde heeft ontkend dat de regering de term “anti-christelijke acties” gebruikt en waarschuwde politici tegen het “instrumentaliseren” van de kwestie:

“Meer dan duizend bestanden per jaar, gemiddeld drie per dag: het aantal is hoog, maar wat valt er onder? Kan men echt spreken van ‘ontheiliging’ – een krachtige term – die een aanval op de heiligheid van een kerk inhoudt?

“Ideologische motieven zijn in de minderheid: het gaat vooral om diefstal en vandalisme. De daders zijn vaak minderjarig. “

Annie Genevard, een Frans parlementslid voor de Republikeinse centrumrechtse partij, heeft opgeroepen tot een parlementair onderzoek om de aard en motivaties van de anti-christelijke aanvallen beter te begrijpen. In een interview met de Franse krant Le Figaro zei ze:

“Onlangs werden twee vreselijk ernstige daden van vandalisme gepleegd op symbolische plaatsen en ik was erg geschrokken. Een paar dagen geleden was de brand in de kerk van Saint Sulpice, een kerk met opmerkelijke werken: er is bijna een miljoen euro aan schade en de werken zijn onherstelbaar verloren! En enige tijd geleden braken vandalen in de basiliek van Saint Denis en beschadigden de gebrandschilderde ramen en het orgel. Saint Denis is niet alleen een plaats van christelijke eredienst, maar ook de necropolis van de koningen van Frankrijk! Het is een ontmoetingsplaats tussen onze nationale geschiedenis en onze christelijke wortels. Het risico om dit monument aan te vallen is echt schokkend, niet alleen voor christenen, maar ook voor veel burgers, ongeacht hun overtuiging.

“Het aanvallen van een christelijk graf of een kerk, ongeacht de motivatie van de auteur, is een manier om een ​​deel van onze collectieve identiteit aan te vallen, omdat het christendom en zijn monumenten onze cultuur, onze geschiedenis en onze landschappen hebben gevormd. De vernietiging of schade aan christelijke gebouwen is een manier om het verleden te ‘wassen’. In een tijd waarin het absolute culturele relativisme de overhand heeft, is het des te ernstiger dat enkele van onze oudste en meest waardevolle monumenten in gevaar zijn. Een beschaving die haar verleden zou ontkennen en zich ervan zou afkeren, zou een beschaving zijn die verloren zou gaan. Ik vind dat verontrustend en het heeft een krachtig politiek antwoord nodig. ‘

Bisschop klaagt over verlies van gevoel voor het heilige

In een interview met het Italiaanse tijdschrift Il Timone zei bisschop van Fréjus-Toulon, Dominique Rey, dat de aanvallen op de kerken in Europa plaatsvinden in de context van een Europese samenleving, variërend van secularisme, nihilisme, hedonisme, cultureel en moreel relativisme, consumentisme en het wijdverbreide verlies van het gevoel van het heilige. Hij vond :

“In het verleden leefden zelfs degenen die zichzelf als niet-christenen beschreven in een culturele context gevormd door het christendom…. Wortels verlaten door onze cultuur en samenlevingen en overboord gegooid. Nadat de christelijke wortels die de gemeenschappelijke noemer vormden werden verwijderd, keerde het communitarisme zich om, wat leidde tot sociale fragmentatie die tot een breuk leidde. Om een ​​gemeenschappelijke basis van waarden en referentiepunten te vinden, moet Europa de centrale positie van zijn christelijke wortels herstellen …

“Er is een ontwikkeling van ontheiliging tegen monumenten, maar ook tegen het katholieke geloof zelf. In het verleden, zelfs als je geen christen was, werd de uitdrukking van de heilige gerespecteerd. We worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging voor de uitdrukking van religieuze vrijheid. Secularisme moet geen afwijzing zijn van het religieuze, maar een principe van neutraliteit dat iedereen de vrijheid geeft om zijn geloof te uiten.

“We zijn getuige van de convergentie van secularisme – dat wordt opgevat als secularisme, dat alleen geloof in privacy beperkt en waarin elk religieus credo banaal of gestigmatiseerd is – met de overweldigende komst van de islam, die de ongelovigen en degenen die zich tegen hen verzetten aanvalt Koran verwerpen. Aan de ene kant worden we door de media bespot … en aan de andere kant is er de versterking van het islamitisch fundamentalisme. Dit zijn twee verbonden realiteiten. “

In zijn boek – L’Archipel français: Naissance d’une nation multiple et divisée (“Franse archipel: geboorte van een meervoudige en verdeelde natie”), laat de Franse politicoloog Jérôme Fourquet zien hoe de de-kerstening van Frankrijk plaatsvindt in de context van massale migratie vanuit de moslimwereld , Het biedt uitgebreide statistische gegevens – bijvoorbeeld dat minder dan 5% van de Fransen de zondagsmis regelmatig bezoekt – om aan te tonen dat de ontkoppeling van Frankrijk met het christendom zo verstrekkend is dat het land nu praktisch ‘postchristelijk’ is. Hij schrijft :

“Er is een groeiende de-kerstening die leidt tot de ‘laatste fase’ van de katholieke religie … Al honderden jaren heeft de katholieke religie het collectieve geweten van de Franse samenleving diep gestructureerd. Vandaag is deze samenleving een schaduw van wat het vroeger was. Een grote beschavingsverandering is aan de gang. “Comments

comments