‘Schijnhuwelijken’: waarom Europa van zijn hoge paard moet stappen

‘Schijnhuwelijken’: waarom Europa van zijn hoge paard moet stappen

15 januari 2020 0 Door Indignatie redactie

“Waarom wil je met een Nigeriaan trouwen?”, Vroeg een visumfunctionaris bij een Europese ambassade in Nigeria aan Helen terwijl haar partner werd geïnterviewd in een nabijgelegen kamer. “Ik vraag dit meer als vader dan als officier,” voegde de man eraan toe.

‘Omdat ik van hem hou,’ antwoordde Helen.

Huwelijken met niet-Europese onderdanen, zoals die van Helen en haar Nigeriaanse partner, worden er vaak van verdacht “schijn” te zijn en onderworpen aan strikte controles. Voor immigratie-autoriteiten is een “schijnhuwelijk” of een ” schijnhuwelijk ” een overeenkomst die wordt gesloten met het doel de migrerende echtgenoot in staat te stellen een visum of een verblijfsvergunning te verkrijgen.

De officier leek te accepteren dat Helen en haar partner een relatie hadden en van plan waren om te trouwen. Maar hij twijfelde nog steeds aan de motieven van haar Nigeriaanse partner. “Zie je dat?” Vroeg hij Helen, wijzend met zijn vinger naar een gebouw tegenover de ambassade. “Ja, dat doe ik,” antwoordde ze.

Nou, een Nigeriaanse man kan je dit gebouw vandaag verkopen en morgen realiseer je je dat het gebouw nooit echt heeft bestaan.

Enkele weken later ontvingen Helen en haar partner het bericht dat hun visumaanvraag was afgewezen. De reden was dat er twijfels waren over de vraag of de huwelijksmotieven van de Nigeriaanse man ‘echt’ waren.

Dit verhaal werd me verteld door Helen terwijl ik bezig was onderzoek te doen naar de rol van huwelijken bij toegang tot Europese landen. In de afgelopen decennia zijn de meeste begonnen met het onderzoeken van huwelijken waarbij buitenlandse echtgenoten betrokken waren. Beperkingen en controles op huwelijksmigratie, die ertoe kunnen leiden dat de echtgenoten gescheiden blijven, zijn vaak gerechtvaardigd als noodzakelijke maatregelen om vrouwen tegen slechte huwelijken te beschermen . De gegeven redenen zijn dat ze “schijn”, “gedwongen” of “gearrangeerd” zijn.

Dergelijke claims geven de Europese landen legitimiteit om in te grijpen in het intieme leven van paren. Immigratie-autoriteiten schrikken alles behalve “op liefde gebaseerde” huwelijken af. In deze context wordt liefde een hulpmiddel voor migratiebeheersing en voor het beschermen van de positie van getrouwde vrouwen (zoals gezien door deze autoriteiten).

Lees ook:  Woningen tekort: corrupte reguliere media verzwijgen echte oorzaken

Het onderscheid tussen “schijn” en “echt” huwelijk is gebaseerd op de veronderstelling dat motieven van liefde en interesse van elkaar gescheiden zijn. In een recent artikel beargumenteer ik dat deze tweedeling simplistisch en misleidend is. Ik betwijfel het idee dat liefde standaard goed is voor vrouwen, vooral als liefde wordt opgevat als niet gerelateerd aan interesse.

Het artikel is gebaseerd op etnografisch veldwerk dat ik in de loop van een jaar in Nederland, Griekenland en Ghana heb gedaan over het huwelijk van West-Afrikaanse migranten met Europese vrouwen. Het veldwerk omvatte interviews met paren, advocaten en immigratieambtenaren.

Sham versus echt

Ik betwist een fundamentele veronderstelling in het debat over “schijn” versus “echt”, namelijk dat liefde en interesse elkaar uitsluiten. Er zijn aanwijzingen dat dit niet zo is.

Zoals mijn onderzoek aantoont, worden huwelijken tussen Afrikaanse en Europese onderdanen gemotiveerd door zowel interesse (papieren, geld) als gevoelens (liefde, zorg, seksueel genot). De verstrengeling van romantische gevoelens met materiële voordelen maakt deze huwelijken niet anders dan die van niet-migrantenparen. Integendeel, ik beweer dat ze erg op elkaar lijken.

Denk bijvoorbeeld aan paren die hun relatie hebben geformaliseerd om fiscale redenen, overerving en sociale zekerheid. Feministische en verwantschapsgeleerden hebben er ook op gewezen dat huwelijk altijd uitwisseling van verschillende middelen en diensten tussen echtgenoten inhoudt – soms expliciet, soms niet. Deze omvatten zorg, financiële zekerheid, liefde, seks en huishoudelijk werk.

Een bijkomende factor is dat normen van liefde verschillen voor mannen en vrouwen. De verwachting om liefde voor familie te tonen door zelfopoffering komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

De paradox

Immigratiebeleid is ontworpen vanuit de veronderstelling dat liefde niet naast uitwisseling kan bestaan. Europese landen rechtvaardigen de beslissing om te trouwen met andere huwelijken, omdat ze het ideaal van liefde gebruiken om vrouwen te beschermen. Maar hier ligt de paradox: dit ideaal kan vrouwen hun onderhandelingsmacht in het huwelijk en hun zoektocht naar erkenning in een relatie ontnemen.

Om deze reden zijn de dichotomieën van liefde en interesse en van “schijn” versus “echt” huwelijk niet alleen onnauwkeurig en misleidend. Ze zijn ook potentieel ontkrachtend, vooral voor vrouwelijke echtgenoten.

Comments

comments