6 augustus 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Waarschuwing voor de VVD stemmer: DIT IS UW CORRUPTE VVD de partij die Nederland sloopt

rutte

dpatopbilder - Der amtierende Ministerpräsident und Wahlgewinner Mark Rutte lacht am 15.03.2017 in Den Haag (Niederlande) bei einer Wahlparty seiner Partei VVD. Die rechtsliberale Partei von Rutte hat bei der Parlamentswahl den rechtspopulistischen Herausforderer Wilders klar abgewehrt. Nach Prognosen vom Mittwochabend deutete alles auf eine neue Regierung unter Ruttes Führung hin. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++


 14 total views,  3 views today

Mark Rutte is sinds 14 oktober 2010 minister-president van Nederland. In zijn tweede en derde kabinet hebben tien bewindslieden door omstandigheden hun ontslag moeten indienen. Het verstrekken van onjuiste informatie, het doen voorkomen dat je bij een gesprek met de Russische president bent geweest, het tekort schieten in het geven van veiligheid aan de naar het buitenland uitgezonden militairen en fouten die door de Belastingdienst zijn gemaakt in de kindertoeslagaffaire gelden in de Tweede Kamer als een politieke doodzonde. Een overzicht van de zes staatssecretarissen en de vier ministers die noodgedwongen moesten opstappen.

De verkiezingen van 2021 komen er aan en Nederland lijkt toch weer de kant van de VVD te gaan kiezen, daarom laten wij u de lange lijst nogmaals zien van VVD,ers die zwaar in de fout zijn gegaan.

Mark Rutte, minister-president van drie kabinetten

Mark Rutte is vanaf 2006 politiek leider van de VVD, sinds 14 oktober 2010 minister-president van Nederland en naamgever aan drie kabinetten:

 • Rutte I (14 oktober 2010 tot 5 november 2012); een minderheidskabinet bestaande uit VVD en CDA met van oktober 2010 tot april 2012 gedoogsteun van de PVV. Met deze gedoogsteun komt Rutte I uit op 76 zetels; VVD en CDA hebben samen 52 zetels. Dit kabinet wordt ook wel het kabinet Rutte-Verhagen genoemd.
 • Rutte II (5 november 2012 tot 26 oktober 2017); een kabinet van VVD en PvdA met een kleine meerderheid van 79 zetels. Dit kabinet wordt ook wel het kabinet Rutte-Asscher genoemd. Het kabinet maakt de gehele parlementaire periode vol maar verliest gedurende die regeerperiode in de Tweede Kamer wel haar meerderheid door meerdere afsplitsingen van de beide regeringsfracties.
 • Rutte III (vanaf 26 oktober 2017); een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met, net als Rutte I, de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer.

Afgetreden bewindslieden (staatssecretarissen en ministers)

Tijdens de (korte) zittingsperiode van Rutte I hebben geen bewindslieden hoeven aftreden. De oorspronkelijke samenstelling van Rutte II heeft zeven wijzigingen in de samenstelling van de staatssecretarissen en de ministers ondergaan. Van het kabinet Rutte III zijn inmiddels een minister en twee staatssecretarissen opgestapt.

Ter vergelijking: in de kabinetten Balkenende moesten in totaal dertien bewindslieden door omstandigheden opstappen, in de kabinetten Kok drie, in de kabinetten Lubbers tien en in de kabinetten Van Agt drie.

Een omgekeerd chronologisch overzicht van de ministers en staatssecretarissen die hun ontslag bij de koning(in) hebben ingediend.

Staatssecretaris Menno Snel (D66)

De positie van staatssecretaris Menno Snel blijkt woensdag 18 december 2019 niet langer houdbaar na nieuwe onthullingen en onbegrip over het weglakken van stukken in dossiers die honderden gedupeerde ouders duidelijkheid hadden moeten geven over waarom zij jarenlang onterecht door de fiscus als fraudeur zijn bestempeld. Een groot deel van de oppositie verliest twee weken daarvoor al het vertrouwen in de staatssecretaris. De problemen rond de kinderopvangtoeslag dateren van voor het aantreden van Snel, maar zijn voor de Tweede Kamer te groot om de staatssecretaris de klus af te laten maken. Volgens een groot deel van de Kamer is Snel niet langer de oplossing voor het probleem, maar een onderdeel van het probleem geworden.

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD)

Mark Harbers treedt op 21 mei 2019 af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De bewindsman is verantwoordelijk voor asielzaken en stapt op nadat bekend is geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers in een rapportage bewust onvolledig heeft weergegeven. In het rapport werden verdenkingen van zedendelicten, moord en pogingen tot doodslag onder de noemer ‘overige’ vermeld terwijl zaken als winkel- en fietsendiefstal wel met exacte cijfers werden weergegeven.

Minister Halbe Zijlstra (VVD)

Minister Halbe Zijlstra stapt op 13 februari 2018 nog voor het debat in de Tweede Kamer over zijn positie op als Minister van Buitenlandse Zaken. Zijlstra’s positie blijkt niet langer houdbaar als hij moet toegeven dat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting in 2006 met de Russische president Vladimir Poetin die zou hebben gesproken van een ‘Groot Rusland’. De minister zou het verhaal hebben ‘geleend’ van ‘een bron’ die wel aanwezig was bij het gesprek. Het verhaal van Zijlstra dateert uit 2014 maar kwam tijdens de kabinetsformatie in 2017 opnieuw boven water toen hij in de race was voor het ministerschap op Buitenlandse Zaken.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

De conclusies uit het onderzoeksrapport van de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) doen Hennis-Plasschaert op 3 oktober 2017 besluiten af te treden als Minister van Defensie. Volgens de OVV had het fatale mortierongeluk op 6 juli 2016 in Mali waarbij twee militairen omkwamen en een derde ernstig gewond raakte voorkomen kunnen worden als Defensie zich aan de eigen regels had gehouden. Defensie is volgens de OVV flink tekort geschoten in de zorg voor de veiligheid van de naar Mali uitgezonden Nederlandse militairen. ‘Aanblijven is geen doel op zich; mijn positie is nog het minst interessant,’ zegt de minister een dag na de publicatie van het rapport.

Op het moment van aftreden in de nadagen van het demissionaire kabinet Rutte II is Jeanine Hennis-Plasschaert bijna vijf jaar Minister van Defensie geweest, een periode die wordt gekenmerkt door de jarenlange erfenis aan bezuinigingen en in internationaal verband lastige tijden. Ook Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, stapt op naar aanleiding van de conclusies van de Onderzoeksraad.

Minister Ard van der Steur (VVD)

Minister Van der Steur treedt in januari 2017 af na het zoveelste debat met de Tweede Kamer over de Teevendeal. De minister ligt sinds zijn aantreden in maart 2015 als opvolger van de opgestapte minister Opstelten voortdurend onder vuur en moet meermalen in uiteenlopende zaken zijn excuses aanbieden. Zijn ministerschap wordt gekenmerkt door veel incidenten, onvolledige informatie en onzorgvuldige communicatie. De actualiteitenrubriek Nieuwsuur onthult in januari 2017 dat de minister indertijd als Kamerlid op de hoogte was van het bedrag van de Teevendeal maar dat hij erop had aangedrongen dit voor de Tweede Kamer te verzwijgen. Van der Steur wacht een stemming of motie van wantrouwen niet af en dient zijn ontslag in bij de koning. Van der Steur is de vierde politicus (twee ministers, een staatssecretaris en een Kamervoorzitter) die binnen twee jaar opstapt als gevolg van de Teevendeal.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA)

In september 2015 komt de positie van staatssecretaris Wilma Mansveld al onder druk te staan door de financiële problemen bij spoorbeheerder ProRail, maar als het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar de Fyra-treinverbinding tussen Nederland en België op 28 oktober 2015 wordt gepresenteerd trekt zij haar conclusies en dient haar ontslag in. Volgens het eindrapport heeft zij de Tweede Kamer onjuist en onvolledig ingelicht.

Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven (beiden VVD)

In maart 2015 dienen zowel minister Ivo Opstelten als staatssecretaris Fred Teeven hun ontslag in als bekend is geworden dat Opstelten de Tweede Kamer niet juist had ingelicht over een overeenkomst die in 2001 is gesloten tussen het Openbaar Ministerie en drugscrimineel Cees Helman. Staatssecretaris Teeven is in 2001 als officier van justitie betrokken bij deze deal die voor de Belastingdienst verborgen moest blijven (ook wel de Teevendeal genoemd). ‘Een venijnig detail uit het verleden blijkt opeens een politieke doodzonde,’ aldus weekblad Elsevier.

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Voor staatssecretaris Frans Weekers wordt de positie onhoudbaar als er veel kritiek komt op zijn beleid om de problemen met de uitbetaling door de belastingdienst op te lossen. Na de invoering per 1 augustus 2014 van het IBAN-systeem ontstaan bij de belastingdienst grote achterstanden in de uitbetaling van de huur- en zorgtoeslagen. Los hiervan komt Weekers in 2012 in opspraak door de plaatsing van een reclamezuil met zijn foto langs de A73 tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen. De zuil was medegefinancierd door de bij een omkopingsfraude betrokken Jos van Rey.

Staatssecretaris Co Verdaas (PvdA)

Co Verdaas is slechts een maand staatssecretaris als hij zijn ontslag indient. Door een artikel in de Volkskrant komt hij in opspraak vanwege een declaratie-affaire uit de tijd waarin hij gedeputeerde is in de provincie Gelderland. Strikt genomen heeft hij geen regels overtreden maar omdat onjuiste gegevens waren verstrekt concludeert Verdaas dat zijn positie als bewindspersoon niet langer houdbaar is. Het Openbaar Ministerie oordeelt in maart 2013 dat er geen sprake is geweest van verrijking, wel van onzorgvuldigheid.

Een omgekeerd chronologisch overzicht van de afgetreden bewindspersonen

Bewindspersoon Datum Kabinet Functie Ministerie Partij Opvolger
Menno Snel 18 december 2019 Rutte III Staatssecretaris Financiën D66 ?
Mark Harbers 21 mei 2019 Rutte III Staatssecretaris Justitie en Veiligheid VVD Ankie Broekers-Knol
Halbe Zijlstra 13 februari 2018 Rutte III Minister Buitenlandse Zaken VVD Stef Blok
Jeanine Hennis-Plasschaert 3 oktober 2017 Rutte II Minister Defensie VVD Klaas Dijkhoff
Ard van der Steur 26 januari 2017 Rutte II Minister Veiligheid en Justitie VVD Stef Blok
Wilma Mansveld 28 oktober 2015 Rutte II Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu PvdA Sharon Dijksma
Fred Teeven 9 maart 2015 Rutte II Staatssecretaris Veiligheid en Justitie VVD Klaas Dijkhoff
Ivo Opstelten 9 maart 2015 Rutte II Minister Veiligheid en Justitie VVD Ard van der Steur
Frans Weekers 30 januari 2014 Rutte II Staatssecretaris Financiën VVD Eric Wiebes
Co Verdaas 6 december 2012 Rutte II Staatssecretaris Economische Zaken PvdA Sharon Dijksma

Anouchka van Miltenburg

Als gevolg van de Teevendeal legt ook, alhoewel geen lid van het kabinet, Tweede Kamervoorziter Anouchka van Miltenburg (VVD) op 12 december 2015 haar functie neer. Van Miltenburg vernietigde een kopie van een zogeheten klokkenluidersbrief waarin het bedrag en andere details over de Teevendeal stonden. De informatie in die brief had ze niet met de Kamer gedeeld.

Een andere functie

In zowel Rutte I als Rutte II is een minister voortijdig opgestapt omdat hem een andere functie is aangeboden:

 • op 17 oktober 2014 treedt minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) af vanwege zijn benoeming tot vicevoorzitter van de Europese Unie;
 • op 16 december 2011 verlaat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) het kabinet als hij wordt benoemd tot vicepresident van de Raad van State.

Verlies meerderheid in de Tweede Kamer

Het tweede kabinet Rutte is, ondanks de nipte meerderheid van aanvankelijk 76 zetels, op 14 maart 2017 het eerste kabinet sinds 1998 dat de gehele parlementaire periode vol maakt. Het kabinet verliest tijdens de regeerperiode wel haar meerderheid in de Tweede Kamer doordat enkele fractieleden zich om uiteenlopende redenen afsplitsen:

 • PvdA-leden Tunahan Kuzi en Selçuk Öztürk worden vanwege een geschil over het integratiebeleid op 13 november 2014 uit de fractie gezet; ze richten vervolgens de fractie-Groep-Kuzu/Öztürk op die in februari 2015 overgaat in de nieuwe politieke beweging DENK;
 • Johan Houwers wordt op 25 maart 2015 geroyeerd als VVD-lid en blijft als eenling in de Kamer zitten;
 • PvdA-lid Jacques Monasch stapt in november 2016 uit de partij, is enige weken partijloos en vervolgens oprichter van Nieuwe Wegen.

Een greep uit de recentelijk in opspraak geraakte VVD’ers.

 • Annemarie Jorritsma – Mede verantwoordelijke begrotingsoverschrijding van de Betuwelijn. – 1996
 • Fritz Huffnagel – Haags gemeenteraadslid – declaratiefraude. – 2005
 • Rita Verdonk – Min. voor Vreemdelingenzaken en Integratie – Uitzetting van Iraanse homoseksuele vluchtelingen. – 2006
 • Gerrit Zalm – CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2008
 • Robin Linschoten – mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
  Nadat de familie Linschoten, op kosten van de samenleving, jaren boven zijn stand geleefd had door ruim 100.000 euro belastinggeld te hebben ontdoken, hoorde de oud-staatssecretaris Robin Linschoten de rechter in september 5 maanden gevangenisstraf over hem uitspreken. – 2017
 • Frank de Grave – CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
 • Ed Nijpels – Commissaris en mede verantwoordelijke voor het DSB-debacle. – 2009
 • Ton Hooijmaijers – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland – Zelfverrijking. – 2009
 • Geert Dales – Wethouder Amsterdam – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Noord/Zuid-lijn. – 2009
 • Henk Jan Meijer – Wethouder Den Haag – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Haagse Tramtunnel. – 2000
 • James Sharpe – Tweede Kamerlid – Opgestapt na SMS-fraude. – 2010
 • Halbe Zijlstra – Staatssecretaris OCW – Bezuinigd 200 miljoen euro op de Kunstsector. – 2011
  Na publicaties in de Volkskrant moet Halbe Zijlstra toegeven te hebben gelogen over zijn vermeende ontmoeting met de Russische leider Vladimir PoetinMark Rutte was op de hoogte van deze leugen en diens uitspraken, waardoor Halbe Zijlstra op 13 februari 2018 gedwongen wordt zijn werk als minister van Buitenlandse Zaken neer te leggen. – 2018.
  Ondanks dat enkele kamerleden hun twijfels uiten over de financiële capaciteiten van Halbe, maakt Mark Rutte zich in juni al weer hard voor een baan van Halbe Zijlstra bij de Wereldbank in Washington. – 2018.
 • Wilma M. Verver – Burgemeester Schiedam – Opgestapt wegens machtsmisbruik. – 2011
 • Loek Hermans – Eerste kamer lid – Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  (COA). – 2011
  Als toezichthouder van Thuishulp organisatie Meavita, word Loek Hermans verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van dit borgconcern. – 2014
  Het B&W college van Zutphen kan uitkijken naar de komt van Loek Hermans als waarnemend burgemeester. – 2015
  Gemeentebestuur van Zutphen neemt afstand van benoeming Loek Hermans als waarnemend burgemeester. – 2016
  Met zijn meer dan 80 nevenfuncties wordt Loek Hermans ook verantwoordelijk gehouden voor zijn rol in de omstreden ‘Crematorium-Deal’ van VVD-voorzitter Henry Keizer. – 2017
 • Sjoerd Swane – Fractievoorzitter, Raadslid en Wethouder in Maarssen. Werd veroordeelt tot twee jaar celstraf wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Is sindsdien voortvluchtig. – 2011
 • Jos van Rey – Wethouder Roermond / Eerste kamer lid –  Schijn van belangenverstrengeling, Integriteitsonderzoek loopt. – 2012
  Tijdens zijn strafzaak wint hij met 3801 voorkeurstemmen de Provinciale Statenverkiezingen en neemt voor zijn Volkspartij Limburg plaats in de Provincie. – 2015
 • Karin Strauss – Tweede Kamerlid – Belangenverstrengeling. – 2012
 • Frans Weekers – Staatsscecretaris van Financiën – In opspraak na Zorgtoeslag-fraude in 2013. Na een motie van wantrouwen stapt hij op. – 2014
 • Fred de Graaf – Voorzitter Eerste Kamer – Treed af na opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
 • Anouchka van Miltenburg – Voorzitter Tweede Kamer – In opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
  Opnieuw in opspraak na de aanvaring met GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman over lekken van informatie over de kandidatuur van Guido van Woerkom als Nationale Ombudsman. – 2015
  Raakte in opspraak over de ingezonden en anonieme brieven (van Klokkenluiders) die ze onbehandeld naar de shredder had verwezen. In december dat jaar treed zij, na het vernietigende Rapport Oosting over de ‘TeevenDeal’, af als voorzitter van de Tweede Kamer. – 2015
 • Melanie Schultz van Haegen – Minister van Infrastructuur – Vermeende belangenverstrengeling. – 2013
  Onthoudt zich van elk commentaar na onthullingen van Zembla over de slavernij op de bouwprojecten van Verkeer en Waterstaat. – 2015
 • Fred Teeven – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – Moet verantwoording afleggen over zijn omstreden uitzetbeleid asielzoekers. – 2013
  Met de omstreden bonnetjes-affaire over de witwas ‘Teeven-deal’ van 4,7 miljoen gulden, tussen drugsbaron Cees H. en het OM heeft hij zichzelf ongeloofwaardig gemaakt en treed op 9 maart af om op 26 maart weer terug te keren als Tweede Kamerlid. – 2015
  Fred Teeven beëindigd zijn politieke loopbaan in Den Haag om in Haarlem als buschauffeur te gaan rijden voor Connexion. – 2017
 • Johan Houwers – Tweede Kamerlid – Moet opstappen wegens valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en hypotheekfraude. – 2013
  Meld zich in maart opnieuw bij de kiesraad om terug te keren naar de Tweede Kamer om daar de lege zetel van Marc Verheijen in te nemen. – 2015
  Na ruzie met zijn partij begint hij zijn éénmansfractie met de zetel van de VVD. – 2015
 • Matthijs Huizing – Tweede Kamerlid – Stapt op wegens herhaaldelijk drankgebruik in het verkeer. – 2013
 • Carel van Gelder – Wethouder Wijk bij Duurstede – Verdacht van wietteelt. – 2014
 • Joris Demmink – Voormalig OM-topman – Verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. – 2014
 • Ricardo Offermans – Oud-burgemeester – Veroordeeld voor ambtelijke corruptie voorafgaand aan zijn burgemeestersbenoeming in Roermond. – 2014
 • Bart Nieuwenhuizen – Hoofdofficier van Justitie – Krijgt veel kritiek door zijn voorbarige uitlatingen op de overval in Deurne. – 2014
 • Edith Schippers – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Verdoezelt in mei 2014 het dossier van NZa Klokkenluider, Arthur Gotlieb. – 2014
 • Ivo Opstelten – Minister van Veiligheid en Justitie – Heeft vermeende en belastende bankafschriften laten verdwijnen inzake de Fred Teeven-OM-deal met drugsbaron Cees H. – 2014
  Deze slepende ‘Teeven-deal’ krijgt zijn climax wanneer Nieuwsuur de bewuste ‘bonnetjes’ boven water haalt en de minister op 9 maart de handdoek in de ring gooit. – 2015
  Na jaren van ontkenning komt oud-minister van Justitie Ivo Opstelten opnieuw in opspraak als blijkt dat hij wél degelijk een rol heeft gespeeld bij het proces tegen de ‘Minder-minder-Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders (PVV). – 2019
 • Gert-Jan Schellekens – Generaal en voorzitter van de VVD-afdeling Oosterhout. – Ontslagen wegens seksueel getinte sms’jes naar vrouwelijke collega’s. – 2014
 • Ruud Nederveen – Burgemeester van Bloemendaal sinds 2009 – Deze egocentrische zelfingenomen narcistische graaier en bedrieger maakt zich schuldig aan intimidatie en het monddood maken van de lokale pers. – 2014
 • Cees Lok – Burgemeester van Roosendaal – Deze zelfingenomen eerste burger komt erg in verlegenheid door seksistische filmpjes en uitlatingen op zijn Facebook-pagina, die hij inmiddels gewist heeft. – 2014
 • Rudmer Heerema – Tweede Kamerlid – Hij wil de meeuw van de lijst ‘Beschermde vogelsoorten’ halen en pleit voor afschieten of vergassen. – 2014
 • Fons Hertog – Burgemeester van Huizen (NH) – Voert de VVD-heksenjacht uit op vermeende Jihadisten in zijn gemeente. Sluit hele gezinnen op na de kinderen onder dwang uit huis te hebben geplaatst. – 2014
  Vertrekt na grensoverschrijdend gedrag waarbij hij zeker zeven vrouwen de afgelopen jaren heeft lastig gevallen. – 2018
 • Sander Dekker – Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. – Deze ‘Berlusconi’ uit de polder schiet met losse flodders op de programma’s van de publieke omroep en draait de geldkraan voor deze publieke sector langzaam dicht. – 2014
 • Jan Broertjes – Burgemeester Midden-Drenthe – Moet opstappen voor jokken en willekeurig handelen in bijstand- en reïntegratie-beleid. Onderhandelde ook met het COA voor asielopvang in Oranje. – 2014
 • Mark Verheijen – Tweede Kamerlid – Heeft als wethouder van Venlo in 2011 de VVD-verkiezingskas gespekt met geld van projectontwikkelaar Piet van Pol. Om dit met hem te vieren, trok Mark Verheyen, op kosten van de gemeenschap, nog een paar flesjes wijn open à 127 euro. – 2014
 • Heleen Dupuis – Eerste Kamerlid en voorzitter Raad van Toezicht van Zorgaanbieder WZH – Legt alle kritiek over misstanden in haar zorginstelling naast zich neer. – 2014
 • Hennie van der Most – Gemeente Raadslid in Lochem – Sluit een deal met het COA en Fred Teeven, om voor 6 miljoen euro asielzoekers in zijn bungalowpark in ‘Vakantiepark Oranje’ te huisvesten. – 2014
  In Juni 2015 zegt Hennie van der Most voor RTV-Drenthe, na zijn zakken te hebben gevuld: “Ik moest, met pijn in mijn hart, afscheid nemen van hartstikke fijn personeel”.- 2015
 • René Leegte – Tweede Kamerlid – Na incompetent en meegeluisterd telefoongesprek in een volle trein, wordt hij als VVD-woordvoerder ‘Gaswinning Groningen’, door Henk Kamp op non-actief gezet. – 2015
 • Bart Schmeink – Directeur van Connexxion in opspraak om kartelafspraak met vervoersbedrijven. Hij verliet eerder ProRail en het GVB na zijn zakken te hebben gevuld. – 2015
 • Kathalijne de Kruif – Fractievoorzitter in de gemeente Stichtse Vecht is aangehouden om schending van het ambtsgeheim. Ze zou een partijgenoot vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Een week na haar aanhouding worden na huiszoeking haar luxe spulletjes, zoals waterscooters en dure horloges in beslag genomen. Ook een aantal hennepkwekerijen op haar woonadressen werden ontmanteld. – 2015
 • Jan Franssen – Oud-Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zette zijn dienstauto in voor zijn nevenfuncties en Jos van Rey regelde voor hem een autopolis met maximale korting. – 2015
 • Henk Kamp – Minister van Economische Zaken – Lapt alle klachten, van de door aardbevingen getroffen Oost-Groningers, aan zijn laars. En betuigd als verkiezingsstunt zijn spijt voor de geleden schade en het feit dat er bij de gasboringen nooit oog was voor de veiligheid van de burgers. – 2015
  Aan het einde van zijn politieke loopbaan krijgt Henk Kamp als demissionaire minister nog te maken met ‘gesjoemel’ over zijn Audi dienstauto, waar eerder al enkele top-ambtenaren het veld voor moesten ruimen. – 2017
 • Jo van den Hanenberg – Laat zich door Ivo Opstelten, tussen 2012 en 2014, 1,3 miljoen euro betalen om de ICT-problemen bij de landelijke politie aan te pakken. – 2015
 • Rob Bats – Kennen we ondermeer als de burgemeester die in 2012 Haren (Gr.) verwoest achter liet. Betaald, als interim burgemeester op Terschelling, 155.000 euro gemeenschapsgeld aan klokkenluider om zijn omstreden boekhoudschandaal sluitend te krijgen.
  Ook is Rob Bats verdachte geworden in zaak van gedeputeerde Kathalijne de Kruif waar hij met voorkennis burgemeester had moeten worden. – 2015
 • Piet Ploeg – Oud-wethouder in Stichtse Vecht – In de zaak van gedeputeerde Kathalijne de Kruif wordt hij door het OM verdacht van corruptie en handelen met voorkennis over burgemeestersbenoeming van Rob Bats. – 2015
 • Bram Dirkx – Huidig gemeenteraadslid te Venray declareerde systematisch honderden euro’s teveel aan rijkskosten tijdens zijn JOVD-tijd. – 2015
 • Stephan Satijn – Als Venlose VVD-wethouder heeft hij zich in 2014 op kosten van de gemeenschap, per taxi door zijn gemeente laten rijden voor een bedrag van 9200 euro. – 2015
 • Ard van der Steur – Opvolger van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur ontving als kasteelheer in 2006, 437.362 euro restauratiesubsidie voor zijn appartement (privé Paleis van Justitie) in Kasteel Warmond. – 2015
  Na zijn dubieuze rol in de TeevenDeal en zijn ‘gemiste’ fotomoment met Volkert van der Graaf, moet Ard van der Steur zich opnieuw voor de Tweede Kamer verantwoorden inzake zijn buitensporig knullige optreden tegen, de met de MH17 belaste, patholoog anatoom George Maat. – 2016
  Nieuwsuur journalist Bas Haan onthuld nieuwe feiten over de Teevendeal en Ard van der Steur stapt op als minister. – 2017
 • Rob Drillenburg – Top-ambtenaar bij de Gemeente Haarlemmermeer word door de rechter tot drie jaar celstraf veroordeeld wegens oplichterij, valsheid in geschriften, meineed en het aannemen van steekpenningen. – 2015
 • Peter de Baat – Wethouder financiën van Alkmaar nog vóór het motie van wantrouwen op na een begrotingsgat van 14,3 miljoen euro. – 2015
 • Helma Neppérus – Tweede Kamerlid neemt het op voor haar zus die graag een glaasje bitter lemon drinkt en zij vraagt de kamer na te denken over de terugkeer van dit drankje in de kamer. – 2015
 • Klaas Dijkhoff – staatssecretaris van Justitie schoffeert de gemeente Midden-Drenthe door, tegen alle eerdere afspraken, nog eens 700 extra asielzoekers onder te brengen in Oranje. – 2015
  Uit documenten die door de Volkskrant zijn opgevraagd blijkt dat fractievoorzitter Dijkhoff, naast zijn riante salaris als Kamerlid, nog eens 37.000 euro per jaar aan wachtgeld in zijn zak steekt voor de blauwe maandag dat hij staatssecretaris van Asiel en minister van Defensie was in kabinet-Rutte II.
  Of dat nog niet genoeg is, steelt Klaas Dijkhoff nog eens duizenden euro’s per jaar aan reiskostenvergoeding terwijl hij beschikt over een auto met chauffeur – 2019
 • Marco Goedknegt – Wethouder gemeente Albrandswaard, meent schaamteloos en vroegtijdig zijn salaris aan te kunnen vullen met het wachtgeld van 900 euro per maand, na de politieke crisis binnen zijn gemeentebestuur. – 2015
 • Edwin Slutter – KPMG accountant door de tuchtrechter uit zijn ambt gezet na fraude en zelfverrijking in de jaarrekening van de failliete rundvlees slachterij Weyl uit Enschede. – 2015
  Als financieel directeur van bioscoopketen Pathé lijkt Edwin Slutter opnieuw in een slechte film te zitten. In maart 2018 moet hij het veld ruimen nadat bekend is geworden dat hij de bioscoopketen 19,2 miljoen euro armer had gemaakt. – 2018.
 • Hans Wiegel – VVD-coryfee en oud-politicus wordt in de nasleep en veroordeling van Ton Hooijmaijers door de rechtbank in Leeuwarden op zijn vingers getikt voor zijn dubieuze rol in het beleggingsfonds van ‘Bouw State 5’ waarbij obligatiehouders voor 7,8 miljoen euro werden opgelicht. – 2015
 • Rolf Zincken – VVD-Raadslid in Weert opgepakt wegens mishandeling van plaatselijk ondernemer Eric Adams. – 2015
 • Joost Jonker – Directeur van Luchtvaartopleidingscentrum JAA TO in Hoofddorp in januari door het FIOD opgepakt wegens fraude. – 2016
 • Clemens Meerts – VVD-Statenlid en fractievoorzitter in gemeente Maasgouw misbruikte de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor eigen financieel gewin. – 2016
 • Jean Paul Gebben – VVD-burgemeester van Renkum kon zijn voorliefde voor jonge meisjes niet langer verbergen en valt beschonken door de mand na een avondje stappen in Arnhem wat uiteindelijk resulteert in zijn vertrek als burgemeester van Renkum maar met een prima wachtgeld regeling. – 2016
 • Neelie Kroes – VVD-Eurocommissaris. Zelf deed zij het af als een ‘Administratieve fout’ maar de onthullingen in de ‘Bahama Leaks’ over haar belangen in het Amerikaanse energiebedrijf Enron blijken in strijd met de gedragscode van haar toenmalige Euro-Commissariaat. Voor iemand die andere op de vingers mocht tikken, is Neelie Kroes zelf door de mand gevallen door haar vermeende bestuursfunctie bij Mint Holding LTD. – 2016
 • Eric Wiebes – VVD-staatsecretaris van Financiën geeft toe dat zijn ‘Vertrekregeling bij de Belastingdienst’ een bende is. “De besluitvorming voor deze ‘soepele’ vertrekregeling was te overhaast en onzorgvuldig”, aldus Eric Wiebes. Extra kosten van dit peperdure vroegpensioen is 70 miljoen euro. – 2016
 • Henry Keizer – VVD-partijvoorzitter graaft in april letterlijk en figuurlijk zijn eigen VVD-graf door samen met zijn zakenpartners zijn zakken te vullen in een omstreden miljoenen-graai-deal met het uitvaartbedrijf: Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Stapt uiteindelijk op als VVD-voorzitter. – 2017
 • Jeanine Hennis-Plasschaert – VVD-Minister van Defensie komt in opspraak en treed uiteindelijk in oktober af na een debat met de Tweede Kamer over het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad van de Veiligheid naar aanleiding van het ‘mortierongeluk’ (lees; ondeugdelijke munitie) in Mali, waarbij twee Nederlandse militaire om het leven kwamen. -2017
  In januari 2018 gaat haar lang gekoesterde wens in vervulling wanneer zij zich, als reservist, aanmeld bij de Koninklijke Marine.
 • Jozias van Aartsen – Een klap in het gezicht van de Amsterdammers, als bekend word dat Jozias van Aartsen m.i.v. december als waarnemend burgemeester de taken van de op 5 oktober overleden Eberhart van der Laan gaat overnemen. Eerder keerde hij als burgemeester van Den Haag de Schilderswijk de rug toe tijdens de pro-Palestijnse demonstraties, waarna hij werd afgedankt als commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. – 2017
 • Wybren van Haga – VVD-kamerlid- Dit kersverse kamerlid, ex-militair, ondernemer en Huisjesmelker, van meer dan honderd woningen in Amsterdam en Haarlem, kwam in opspraak na het bekend worden van zijn discutabele reputatie van zijn vastgoedportefeuille. – 2018
  In september 2019 moest Wybren de fractie verlaten.
 • Stef Blok – VVD-Minister van Buitenlandse Zaken noemt Suriname en Curacao een ‘failed state’, dat te wijten zou zijn aan ‘etnische opdeling’. Zijn uitspraken dwongen hem tot het maken van excuses. Stef Blok vond later zelf ook dat hij te ver was gegaan. – 2018
 • Han ten Broeke – VVD-kamerlid stapt op na een publicatie in HP-De Tijd over zijn ongelijkwaardige relatie die hij in 2013 had met een fractielid uit de partij. – 2018
 • Anne-Wil Duthler – VVD-Senator stemde in 2014 voor een wet, waar haar eigen bedrijf advies over uitgebracht had. Volgens ‘Follow the Money’ kostte dit advies de overheid 76.960 euro (excl. btw). – 2018
 • Henk Brons – VVD-topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken ontving 41.745 euro voor zijn werkzaamheden op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten terwijl hij daar maar 18 dagen is geweest. Om zijn dubbele woonlasten te compenseren, betaalde Henk Brons voor zijn Nederlandse ambtswoning geen huur, licht, water, gas en elektra. Volgens het ministerie is er “maatwerk” geleverd voor de VVD-topambtenaar. – 2018
 • Mark Harbers – VVD-Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stapt op na publicaties over een onvolledig rapport over de misdaadcijfers bij asielzoekers. – 2019
 • Cora van Nieuwenhuizen – VVD-minister van Infrastructuur gaat in de Tweede Kamer door het stof en bied haar excuses aan aan de nabestaanden van het Stint ongeluk in Oss, waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen. Cora van Nieuwenhuizen zegt te kort te zijn geschoten bij de toelating van de Stint op de openbare weg waarbij de veiligheid niet voorop stond. Ondanks haar tranen blijft zij aan als minister van Infrastructuur. – 2019
 • Mitchell van der Koelen – Voormalig Almere VVD-politicus krijgt twee jaar cel voor het verspreiden van naaktfoto’s van vlogster Laura Ponticorvo en oud-hockeyster Fatima Moreira. – 2019

Van PvdA-ers kunnen we ook zo’n lijst samenstellen ofschoon zij de samenleving in de regel minder duperen, zij zijn beter in het kruimelwerk…

Een paar opvallende schandalen op een rijtje:

 • De Amsterdamse wethouder Harry Groen ging lekker op vakantie naar Antillen en Mallorca en bracht de reisjes in rekening. In 2000 kostte dit hem zijn kop.
 • Frits Huffnagel was eveneens wethouder in Amsterdam, en gaf zijn onkostenvergoedingen niet op bij de belasting. Hij trad in 2005 terug. Later bleek dat hij op kosten van de overheid ook shows in Las Vegas had bezocht.
 • Sjoerd Swane, Provinciale Staten-lid in Utrecht, werd veroordeeld wegens onder meer corruptie en valsheid in geschrifte. Dat hij een VVD’er is, zal niet als een verrassing komen.
 • Stefan Hulman, burgemeester ban Den helder ontving een extra vergoeding ontving van 3200 euro per maand voor dubbele woonlasten. Dat had hij even verzwegen. Foei.
 • Ton Hooijmaijers, een gedeputeerde in Noord-Holland, werd beschuldigd van verkeerd declareren, maar was ook schuldig aan miljoenenverliezen door het stallen van miljoen bij een IJslandse bank.
 • Wethouder Ko Hooijmans moest aftreden in Maasdriel. Hij verzweeg wachtgeld.
 • Geert Dales declareerde als bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland 54.000 euro per jaar.
 • Wilma Verver moest in 2011 aftreden vanwege machtsmisbruik.als burgemeester van Schiedam onhoudbaar vanwege onder meer machtsmisbruik.
 • De baas van het COA, Nurten Albayrak, verdiende 273.000 euro. Veel meer dan toegestaan. Ze trad in 2011 af.
 • Jos van Rey, oud-wethouder in Roermond, wordt beschuldigd van ambtelijke omkoping, witwassen en verkiezingsfraude.
 • Köksal Gör (Provinciale Statenlid in Noord-Holland) bestempelde mosliminternaten als ‘studentenwoningen’. Dat klopte natuurlijk niet helemaal.
 • VVD’fractieleider Kathalijne de K. (gemeente Stichtse Vecht) lekte vermoedelijk informatie over de burgemeestersbenoeming in Maarssen. Zij wordt ook verdacht van witwassen en het kweken van hennep.
 • De Teeven-deal: meneer Teeven liet een bonnetje verdwijnen. De omstreden deal tussen Teeven en topcrimineel Cees H. Ard van der Steur zou worden bevestigd door de vondst van het bonnetje. De VVD’er gaf opdracht het bonnetje kwijt te raken.
 • Jacques Damen (VVD) werd in 2015 verdacht van valsheid in geschrifte tussen januari en juni 2013. Hij incasseerde in totaal 11.471 euro aan huisvestings- en reiskosten. Onterecht natuurlijk.

Zoek een integere VVD’er en de hele VVD loopt leeg. Bij de VVD zitten bijna net zoveel mensen met een strafblad als bij een gemiddelde motorclub. De liberalen nemen graag een loopje met de democratie om hun eigen hachje te beschermen.

Sander Dekker 
Staatssecretaris Sander Dekker (VVD) volgt het voorbeeld van Polen, Hongarije en Rusland en geeft maar liefst 3 VVD’ers een hoge functie bij de Nederlandse Publieke Omroep. De Amsterdamse voormalig wethouder Eric van der Burg is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep NTR. Oud-wethouder van Den Haag Bruno Bruins is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Clemens Cornielje werd in 2015 lid van de benoemingsadviescommissie van de NPO.
Bron: http://nos.nl/artikel/2085139-parlement-bezorgd-over-benoeming-vvd-ers-bij-publieke-omroep.html

Ard van der Steur
Van der Steur krijgt kritiek vanwege de manier waarop hij omgegaan is met forensisch expert Georg Maat. Maat werd door hem beschuldigd van het openbaar maken van informatie over de identificatie van de slachtoffers van de MH17-ramp. De minister noemde dat onmiddellijk “buitengewoon ongepast en smakeloos”. Later bleek dat de hoogleraar geen fouten had gemaakt. Hij eiste excuses. Een rapport stelde hem in het gelijk. Het rapport werd aan de Tweede Kamer gestuurd, maar de tekst was vrijwel volledig weg gelakt. De minister heeft maanden met het maken van excuses gewacht.
Bron: http://nos.nl/artikel/2081676-krediet-van-der-steur-bij-oppositie-bijna-op.html

Rolf Zincken
VVD-raadslid Rolf Zincken uit Weert is door zijn fractie op non-actief gezet, nu er een onderzoek is ingesteld naar mishandeling. Zincken heeft een ondernemer tegen de grond gewerkt en geslagen totdat deze buitenwesten was. Ook een voorbijganger, die de twee vechtersbazen juist uit elkaar wilde halen werd door Zincken mishandeld. De VVD Weert beraadt zich op stappen. Royeren kunnen ze hem niet. Dat kan alleen het hoofdbestuur en die is op vakantie. Naar een golfresort, of zo.
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/35299_vvder_verdacht_van_ernstige_mishandeling/

Anouchka van Miltenburg 
Haar eigen VVD trekt de handen af van de blunderende voorzitter dus zit er niets anders op dan af te treden. De brief die ze in de shredder gooide om haar eigen partijgenoten Opstelten en Teeven te beschermen deed haar de das om. Het is afgelopen. Saillant detail: De PVV gaf destijds zijn stem aan Van Miltenburg omdat de tweede kandidaat, Khadija Arib van de PvdA van Marokkaanse afkomst is. De PVV wilde geen Marokkaan als voorzitter. Maar nu Van Miltenburg aftreedt klimt Arib als vice voorzitter toch op de voorzittersstoel.

Bron: http://nos.nl/artikel/2074736-van-miltenburg-geregeld-onder-vuur-als-kamervoorzitter.html

Anouschka van Miltenburg, Fred Teeven, Mark Rutte, Ivo Opstelten, Ben Swagerman, Gerard Roes, Pieter Cloo, Ard van der Steur, Klaas Dijkhoff
Een typisch gevalletje van ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. De deal met Fred Teeven en crimineel Cees H(outman) werd door een klokkenluider bekendgemaakt aan de totaal incapabele Kamervoorzitter (daar hebben we haar weer) Anouschka van Miltenburg (van de VVD, dus), die een brief van een klokkenluider de shredder liet verdwijnen om haar partijgenoten Ivo Opstelten en Fred Teeven te beschermen. Het bonnetje om de deal te bewijzen was er zogenaamd niet. Van der Steur en Dijkhof wisten wel degelijk dat het bonnetje er was maar zwegen, evenals Van Miltenburg. Rutte had de regie maar zweeg eveneens. Het televisieprogramma Nieuwsuur vond het bonnetje toch en Opstelten en Teeven moesten aftreden. Toenmalig officier van Justitie Ben Swagerman keurde de deal tussen Teeven en H(outman) goed. Swagerman is nu lid van de Eerste Kamer voor de VVD.
Bron: http://nos.nl/artikel/2074057-commissie-oosting-teeven-deal-deugde-niet.html

Marco Goedknegt
VVD-wethouder Marco Goedknegt uit de Zuid-Hollandse Albrandswaard is minder gaan werken, maar krijgt toch hetzelfde salaris. Dat doet hij doordat hij voor een deel aanspraak maakt op wachtgeld. Geld dat eigenlijk bedoeld is voor de overgang naar een nieuwe functie, als overbrugging. Dat gaat in dit geval niet op, maar de VVD’er incasseert uit dat potje toch iedere maand zo’n 900 euro bruto extra.
Bron: http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34991_zakken_vullen_met_de_vvd/

Loek Hermans
Hermans was voorzitter van de raad van commissarissen van Meavita. Thuiszorgorganisatie Meavita ging in 2009, twee jaar nadat het was ontstaan uit een fusie, failliet. Volgens de rechters van de ondernemingskamer heeft Hermans andere commissarissen ten onrechte niet volledig geïnformeerd over de problemen bij het bedrijf en het functioneren van de bestuursvoorzitter.
Bron: http://nos.nl/artikel/2066687-hermans-vvd-stopt-als-senator-na-uitspraak-rechter.html

Twan Beurskerns
Streek miljoenen op na de verkoop van een terrein aan Rockwool, een grote producent van isolatiemateriaal en de grootste werkgever in de omgeving van Roermond. Wat is er toch mis met die stad dat er zoveel corruptie heerst?
http://regio.tpo.nl/2015/10/14/weer-limburgse-vvder-in-opspraak-vanwege-vastgoedproject/

Hans van Baalen
In de week waarin de Duitse autofabrikant Volkswagen onder vuur ligt vanwege gerommel met software in zijn auto’s waardoor die meer schadelijke stoffen uitstoten dan wettelijk toegestaan blijkt dat Europarlementariërs worden ingepakt door de industrie. Opmerkelijk, want diezelfde Europarlementariërs moeten de regels controleren die toezien op diezelfde industrie. Zo heeft VVD’er Hans van Baalen een bijbaantje bij Mercedes, het geplaagde Volkswagen en de autovereniging RAI. Een journalist onthult de nevenfuncties van Van Baalen op zijn websites, die daarna angstvallig deze functies opzegt. Tenminste, daar gaan we vanuit.
http://nos.nl/artikel/2060450-europarlementarier-van-baalen-stapt-uit-auto-industrie.html

Anouchka van Miltenburg
Mooie vrouw, maar super incompetent als Kamervoorzitter. Speelde een dubieuze rol in de benoeming van partijgenoot Guido van Woerkom tot nationale ombudsman en liet zich laatdunkend uit over het Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ze heeft totaal geen regie en overzicht tijdens debatten en ziet Kamerleden aan voor Europarlementariërs. Haar nieuwste wapenfeit is het laten verbranden en vernietigen van brieven die burgers naar de Kamer hadden gestuurd. Niet vies van een beetje censuur dus.
Bron: http://nos.nl/artikel/2042415-kamervoorzitter-zit-fout-met-klokkenluidersbrieven.html

Peter de Braat
De Alkmaarse wethouder Peter de Baat (Financiën) is vanavond opgestapt na een plotseling tekort op de begroting van 2014 van ruim 14,3 miljoen euro. Dat meldt de regionale zender RTV NH.
Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/wethouder-alkmaar-stapt-op-na-miljoenentekort~a4004649/

René Leegte
Energiewoordvoerder namens de VVD in de Tweede Kamer. Probleem was alleen dat hij adviseur was bij een energiebedrijf dat werd gesubsidieerd vanuit de overheid gedurende zijn Kamerlidmaatschap.
Bron: http://nos.nl/artikel/2026613-vvd-hield-kwestie-leegte-niet-bewust-geheim.html

Johan Houwers
Eerst beroofde VVD’ers de belastingbetaler, daarna de Staatskas en nou elkaar. Gaat lekker, daar!
Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/houwers-zit-de-problemen-die-heeft-gewoon-geld-nodig
 
Stephan Satijn
Venlose VVD-wethouder heeft in 2014 voor ruim 9200 euro aan taxiritten op kosten van de gemeente gemaakt. Het grootste deel van die ritten was binnen de gemeente.
Bron: www.volkskrant.nl/politiek/vvd-wethouder-declareerde-9200-euro-aan-taxikosten~a3901963

Bram Dirkx
Gemeenteraadslid in het Limburgse Venray, zou in zijn tijd als landelijk voorzitter van de JOVD gerommeld hebben met declaraties
Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23787737/__Weer_VVD_er_onder_vuur__.html

Ivo Opstelten en Fred Teeven
Beiden kregen een bonnetje niet gevonden over een deal die Teeven had gemaakt met crimineel Kees H(outman). Opstelten kende eerst het bedrag niet, zei daarna dat het bonnetje er niet was en toen het bonnetje er wel bleek te zijn bleef Opstelten ontkennen.
Bron: http://nos.nl/artikel/2023936-teeven-besloot-zelf-op-te-stappen.html

Rob Bats en Piet Ploeg
Justitie ziet in februari 2015 oud-wethouder van Stichtse Vecht Piet Ploeg en oud-burgemeester Rob Bats ook als verdachten in een corruptieschandaal
Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/10/om-verdenkt-meer-vvders-van-corruptie/

Kathalijne de Kruif
Ex-fractievoorzitter zit in de cel op verdenking van hennepteelt en witwassenOok bleek dat de VVD-politica informatie over de benoeming van een nieuwe burgemeester had gelekt aan een partijgenoot.
Bron: http://nos.nl/artikel/2023892-gemeenteraadslid-de-kruif-neemt-ontslag.html

Mark Verheijen
Kocht met belastinggeld dure etentjes en maakte privé ritten met zijn chauffeur die ook weer van belastinggeld werd betaald. Een flesje wijn van 127 euro (!) deed hem de das om. Een dergelijk kostbaar drankje is in VVD kringen niet ongewoon, maar de belastingbetaler hoeft deze niet te vergoeden. Ooit kroonprins van de VVD en gedoemd Rutte op te volgen als partijleider.
Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/11/vvder-verheijen-declareerde-ten-onrechte-duizenden-euros/

Ricardo Offermans
(Oud-burgemeester Meerssen)
Ricardo Offermans, burgemeester van Meerssen, was de gedoodverfde nieuwe burgemeester van Roermond, totdat een telefoontap in 2012 duidelijk maakte dat Jos van Rey vertrouwelijke informatie over de sollicitatie aan hem doorgaf. Dat justitie dit ambtsmisdrijf ontdekte was bijvangst van een veel groter onderzoek naar Van Rey wegens corruptie. Offermans trad af als burgemeester van Meerssen en als voorzitter van de VVD in Limburg.

Jos van Rey

In oktober 2011 onthulde Dagblad De Limburger dat Jos van Rey als wethouder van Roermond de schijn van belangenverstrengeling wekte door zaken te doen met zijn goede vriend, projectontwikkelaar Piet van Pol. In 2012 oordeelde een onderzoekscommissie dat Jos van Rey die schijn van belangenverstrengeling inderdaad had gewekt, onder andere omdat hij een aandeel had gekocht in een vastgoedfonds waar hij als wethouder invloed op had. Hij mocht blijven. In oktober doorzocht de rijksrecherche zijn woning. Van Rey werd (en wordt) verdacht van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie aan Ricardo Offermans (zie daar). Van Rey trad af als wethouder en senator. Van Rey blijft welkom bij de VVD-fractie in Roermond.

Bron: http://nos.nl/artikel/537508-om-ambtelijke-corruptie-offermanns.html

Frans Weekers

Frans Weekers overleefde vlak voor Kerst in 2012 een debat over zijn banden als staatssecretaris van Financiën met Jos van Rey, zijn politieke leermeester. Van Rey en Van Pol hadden een reclamezuil met een verkiezingsposter van Weekers gefinancierd. De connectie ligt gevoelig, omdat Weekers als staatssecretaris, tegen ambtelijke adviezen in, ervoor koos om een belastingkantoor van Venlo te verplaatsen naar Roermond, de stad van Van Rey. Bovendien had Van Rey zich schriftelijk tot staatssecretaris Weekers gewend met het verzoek om advies over belastingkwesties, waarna Van Rey binnen anderhalve week terecht kon voor een gesprek met een hoge ambtenaar. De kwestie werd nog pijnlijker voor Weekers toen bleek dat de Belastingdienst al in maart 2012 aangifte had gedaan tegen Van Rey. Overigens zou Jos van Rey ook een billboard hebben gefinancierd met daarop de beeltenis van VVD’er Frans Weekers (Staatssecretaris van Financiën).

Bron: http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/09/11/frans-weekers-heeft-de-hoogste-reclamezuil-maar-weet-niet-wie-dat-betaalt/
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/23/staatssecretaris-weekers-wist-wel-van-steun-van-rey-erkent-fouten/

Ton Hooijmaijers 

Ton Hooijmaijers was als gedeputeerde in Noord-Holland verantwoordelijk voor het Landsbanki-debacle en het Wieringerrandmeer. Hij lag ook onder vuur vanwege riante declaraties: duizenden euro’s voor een zakenreis in China, dineren met een ambtenaar in het Okura voor 295 euro. Zijn afscheidsfeest in de Hermitage kostte in 2009 tienduizend euro. Na zijn aftreden kwamen beschuldigingen over corruptie naar boven. In 2010 deed de FIOD invallen bij Hooijmaijers in het kader van een onderzoek naar ambtelijke corruptie bij grondtransacties. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Zou in 2007 voor 7.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen van Fortis Nederland!
Bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/fortis-kocht-vvder-hooijmaijers-om-voor-7000-euro

Gerrit Zalm, Robin Linschoten en Frank de Grave
De ondergang van de DSB bank zou te wijten zijn aan hen
Bron: http://www.vn.nl/Archief/Economie/Artikel-Economie/Gerrit-kan-niet-zeggen-ik-wist-van-niks.htm

Wilma Ververs (burgemeester Schiedam)

In 2011 moest Wilma Verver opstappen als burgemeester van Schiedam, onder meer wegens machtsmisbruik en nepotisme. Zo had ze het taxibedrijf van haar zoon ingehuurd. Ze sleurde in haar val het hele college mee, omdat de wethouders onvoldoende hadden gedaan om Verver te corrigeren.
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/2878252/2011/08/31/Hier-is-nieuw-leiderschap-nodig.dhtml

Frank van Dalen (gemeenteraadslid)
beschuldigd van het illegaal runnen van een hotel in 2009. Directeur van vastgoedmaatschapij Appartementen Bouw Rapenburg die het complex in 2008 aankocht.
Bron: http://www.at5.nl/artikelen/71857/vvd-er-frank-van-dalen-treedt-af
>>> http://www.at5.nl/artikelen/71724/frank-van-dalen-betrapt-op-leugens

René Waas (raadslid gemeente Heumen)

In augustus 2012 werd raadslid René Waas uit Heumen veroordeeld tot honderdtwintig uur werkstraf en tienduizend euro boete. Waas had met zijn bedrijf valsheid in geschrifte gepleegd in rapporten over asbestvervuiling. Van VVD-fractievoorzitter Harry Smeets hoefde hij niet op te stappen: ‘Iedereen maakt wel eens een misstap in zijn leven.’ Later trad Waas toch af.
Bron: http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/veroordeling-raadslid-vvd-geen-gevolgen-1.3460015

Christiaan Baljé (wethouder)
beschuldigd van corruptie in 2004 inzake subsidie aan Italiaans restaurant voor aanschaf gondels in ruil voor campagnegelden.
Bron:  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3449222/2013/05/29/Delft-geeft-ex-raadslid-4-ton-compensatie.dhtml

Loek Hermans:(fractievoorzitter 1e kamer en voormalig voorzitter Raad van Toezicht)
beschuldigd van wanbeleid inzake het faillissement van thuiszorgconcern Meavita in 2009. Eerder lag Loek Hermans al onder vuur vanwege zijn rol als voorzitter van de Rad van Toezicht inzake het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). En dan hebben we het nog niet gehad over zijn talloze bijbaantjes.
Bron: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/45041/loek_hermans_onder_vuur_door_meavita_

Nurten Albayrak (directeur COA)
Voerde een waar schrikbewind bij het COA, verspilde gemeenschapsgeld en verstrekte verkeerde gegevens over haar werkelijke inkomen. Een salaris dat vanaf 2004 met 190% zou zijn gestegen van 100.000 naar 273.526 in 2009.

Berthold Ziengs (Oud provinciaal statenlid uit Assen)
Belastingfraude en witwaspraktijken. Eigenaar van zonnepanelenbedrijf Tecumseh. Onderzoek van het FIOD wees uit dat hij tussen 2006-2011 facturen zou hebben vervalst en zodoende de belastingdienst voor ruim 660.000 euro hebben opgelicht.
Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/bijna-2-jaar-cel-voor-frauderend-ex-statenlid.9109959.lynkx

Vincent Zwijnenberg

Vincent Zwijnenberg kreeg naar verluidt als wethouder van Roermond in 2012 ook geheime informatie van Jos van Rey over de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Roermond. Zwijnenberg is verhoord door de rijksrecherche, maar is geen verdachte.

Peter van Haagen

Peter van Haagen legde in 2012 als wethouder in Pijnacker-Nootdorp zijn portefeuille ‘integrale veiligheid’ neer toen bekend werd dat hij een buitenechtelijke relatie had met de plaatsvervangend bureauchef van de politie in zijn gemeente. Als locoburgemeester was hij haar politieke baas.

 

Stan Klijnhout

In juni van 2012 bleek dat oud-wethouder Stan Klijnhout van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vanaf 2006 te veel wachtgeld had ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders deed aangifte en Klijnhout is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur.

Henry Meijdam

Henry Meijdam trad in 2012 af als commissaris namens Noord-Holland bij de Schiphol Area Development Corporation. De Commissie Operatie Schoon Schip, die onderzoek deed naar de praktijken van Ton Hooijmaijers, had Meijdam omschreven als een kameleontische bestuurder met vele petten op, die de schijn van belangenverstrengeling wekte. Meijdam trad eerder in 2005 af als burgemeester van Zaandam, toen er ophef ontstond over zijn relatie met de gemeentesecretaris.

Ton van der Schans

Ton van der Schans, penningmeester van de VVD in Den Helder, stal achttienduizend euro uit de kas. Hij betaalde het geld terug, maar werd in 2012 veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Van der Schans pleegde kort daarop zelfmoord.

Job Klaasen

Job Klaasen moest in 2011 opstappen als gedeputeerde in Overijssel toen bleek dat de twee hbo-opleidingen op zijn cv in werkelijkheid bedrijfscursussen waren. Hij was al jaren gedeputeerde, maar viel pas door de mand door een nieuwe integriteitstoets waarbij ook diploma’s tegen het licht werden gehouden.

Frank van Dalen

Frank van Dalen trad in 2011 af als raadslid in Amsterdam. Hij werd ervan beschuldigd tegen allerlei regels in een hotel te runnen. Na onderzoek concludeerde de Amsterdamse Ombudsman in 2012 dat het stadsdeel Centrum de brandveiligheid terecht gehandhaafd had, maar inzake een hotelvergunning ‘een onbegrijpelijk standpunt’ had ingenomen.

Kees Francis

Kees Francis, fractievoorzitter in Harenkarspel, hackte de e-mailbox van Harry de Ruiter, fractievoorzitter van AB ’89. Toen hij tegen de lamp liep, bood hij De Ruiter geld en politieke concessies aan. Francis moest opstappen.

Frits Huffnagel

In 2005 trad Frits Huffnagel af als wethouder in Amsterdam omdat hij zijn maandelijkse onkostenvergoeding niet had aangegeven bij de Belastingdienst. In 2011 brak een nieuwe rel uit, toen bleek dat hij als wethouder van Den Haag op kosten van de gemeente shows in Las Vegas had bezocht.

Jos Wolterink

Jos Wolterink stapte in 2010 op als wethouder in Oost Gelre omdat er ophef ontstond over zijn nevenfunctie als voorzitter en accountant van de Stichting Jemig de Pemig Mozes Kriebel, die twee coffeeshops in Almelo exploiteert.

Bas Verkerk

Bas Verkerk kwam in 2009 als burgemeester van Delft onder vuur te liggen omdat hij maar liefst negenenzeventig bijbanen had. Later bracht hij dat terug. In 2010 ontstond nieuwe ophef omdat de gemeente Den Haag, waar hij voorheen wethouder was, zijn Delftse burgemeesterssalaris aanvulde tot Haags wethoudersniveau.

Stefan Huiman

Begin 2009 moest Stefan Hulman aftreden als burgemeester van Den Helder. Hulman kreeg een extra uitkering van 3200 euro per maand omdat hij dubbele woonlasten had, maar gaf geen volledige openheid van zaken.

Arend Jan Boekestijn

Arend Jan Boekestijn is de naamgever van het zogenaamde ‘Boekestijntje’: als politicus er iets doms uitflappen. Eerst zei hij, terwijl er een microfoon openstond, dat Mark Rutte ‘geen ideeën’ had, vervolgens twitterde hij dat Chinezen ‘spleetogen’ zijn en daarna klapte hij uit de school over een vertrouwelijk gesprek met koningin Beatrix. Dat werd hem in 2009 fataal.

Patricia Remak

Oud-Kamerlid Patricia Remak werd in 2008 wegens fraude veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en tweehonderdveertig uur dienstverlening. Remak ontving als oud-Kamerlid wachtgeld, maar had niet opgegeven dat ze ook inkomsten had als Statenlid en medewerker van de Belastingdienst. In totaal ontving ze meer dan een ton ten onrechte.

Gerard Huijpen

Gerard Huijpen moest in 2008 aftreden als wethouder van Halderberge nadat hij bij een opstootje politieagenten had uitgescholden (‘klerelijers’, ‘kankerlijers’ en ‘maffiapraktijken’). Later dreigde hij nog iemand neer te steken als ze zijn familie iets zouden aandoen.

Sjoerd Swane

In 2007 stapte Sjoerd Swane op als voorzitter van de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht. Na een inval van de FIOD bleek dat Swane een harde schijf van een van zijn computers in de Vecht had gegooid. Hij had, net als Neelie Kroes, warme zakelijke banden met zakenman Jan-Dirk Paarlberg, die wegens fraude tot vier jaar cel werd veroordeeld. Swane werd in 2011 tot twee jaar cel veroordeeld wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Swane is sindsdien voortvluchtig.

Ayaan Hirsi Ali

In 2006 kwam Kamerlid Ayaan Hirsi Ali in opspraak omdat ze bij haar asielaanvraag gelogen zou hebben over haar echte naam. Minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie Rita Verdonk wilde haar daarom het Nederlanderschap ontnemen. Verdonk trad uiteindelijk af.

Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma overleefde in 2007 een motie van wantrouwen als burgemeester van Almere. Ze had zonder vergunning een waterpomp in haar tuin laten installeren – pijnlijk omdat zij als burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels. Na lang tegenspartelen verwijderde ze de pomp in 2008.

Jan van Buuren

Jan van Buuren trad in 2006 af als wethouder van Drimmelen nadat hij was betrapt met drank achter het stuur.

René van Driessen

Gedeputeerde in Gelderland René van Diessen moest in 2006 25.000 euro aan te veel ontvangen wachtgeld uit zijn periode als wethouder in Tilburg terugbetalen. Van Diessen was daar in 2001 afgetreden. Hij had in Tilburg zwaar onder vuur gelegen wegens belangenverstrengeling bij de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij.

Arie Monteny

Raadslid Arie Monteny veroorzaakte in 2005 in Brielle een rel door als lid van de commissie grondgebied te pleiten tegen een verbod op caravanstalling op boerengrond, terwijl hij zelf met de gemeente overhoop lag over een illegale caravanstalling in zijn eigen loods. Hij trad af, verloor een procedure bij de Raad van State en moest zijn loods ontruimen.

Christiaan Baljé

Tijdens een etentje in 2004 in het Italiaanse restaurant van Salvator Daga zou de Delftse wethouder Christiaan Baljé aan de restauranteigenaar subsidie hebben toegezegd om gondels door de grachten te laten varen. Baljé sprak ook met Bas Verkerk, de latere burgemeester van Delft. De gesprekken werden opgenomen op beveiligingscamera’s. Daga liet de gesprekken een jaar later zien aan een aantal raadsleden, onder wie Martin Stoelinga, die als klokkenluider Baljé van corruptie beschuldigde.

Enric Hessing

Enric Hessing werd na zijn Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester in Rijnwoude. Hij moest in 2005 aftreden toen bleek dat hij enkele duizenden euro’s te veel had gedeclareerd. De gemeente deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde de zaak later omdat er te weinig bewijs was voor valsheid in geschrifte.

Alexander Sakkers

Alexander Sakkers kwam als burgemeester van Eindhoven in 2005 onder vuur te liggen omdat hij te vaak van zijn dienstauto gebruikmaakte. Ook was hij commissaris bij een beveiligingsbedrijf dat zaken deed met de gemeente Eindhoven en hield hij een reis met een paar ondernemers aanvankelijk onder de pet.

Jos Rietbergen

In 2005 trad Jos Rietbergen af als wethouder van Geldermalsen na geruchten over problemen met vergunningen voor kantoorruimte onder zijn huis en over gerommel met grondverkoop. De gemeenteraad concludeerde na een onderzoek dat de schijn van belangenverstrengeling was gewekt.

Ton de Swart

Ton de Swart trad in 2005 af als wethouder in Schiedam na een accountantsonderzoek naar zijn nevenfuncties en belangen in de vastgoedsector.

Jan Rijpstra

Jan Rijpstra kwam in 2005 in opspraak toen bleek dat hij, na zijn benoeming tot burgemeester van Tynaarlo, nog een paar maanden lang ook Kamerlid wilde blijven om zijn wachtgeldregeling tot zijn vijfenzestigste veilig te stellen.

Tjeerd de Vries

De Goirlese wethouder Tjeerd de Vries moest in 2004 aftreden omdat hij in strijd met de regels een aantal gebouwen had neergezet op zijn eigen terrein.

Frans Stoffels

In 2004 ontstond ophef in Drimmelen toen bleek dat wethouder Frans Stoffels ook commissaris was bij een bouwbedrijf dat actief was in de gemeente. Stoffels bleef – uniek voor Drimmelen – zitten. In 2012 was de oud-wethouder weer flink in het nieuws vanwege een rel rond miljoenentekorten bij de Biesbosch Marina Drimmelen, waar hij als commissaris en wethouder bij betrokken was geweest.

Jan Kamminga

Commissaris van de koningin in Gelderland Jan Kamminga dwong in 2001 PvdA-gedeputeerde Wim Scheerder (zie daar) tot aftreden in een corruptiezaak. Hij zei dat de minister Scheerder anders weg zou sturen. Dit bleek een leugen te zijn, zoals drie getuigen onder ede wilden verklaren. In een civiele procedure die Scheerder later aanspande, stelde de rechtbank vast dat Kamminga ‘een onjuiste en onware mededeling had gedaan’. De Gelderse Staten namen daarover unaniem een motie van treurnis aan. Het OM besloot Kamminga in 2009 wegens gebrek aan bewijs niet te vervolgen. Tijdens de procedures van Scheerder kwam naar voren dat Kamminga al eerder in de fout was gegaan, bij de inrichting van zijn werkkamer in 2001. Ahrend had de Europese aanbesteding gewonnen, maar de opdracht van vijftigduizend euro ging naar een Gronings bedrijf dat ook Kamminga’s woonhuis had ingericht.

Harry Groen

Harry Groen moest in 2000 opstappen als wethouder in Amsterdam na ophef over het declareren van reizen naar Mallorca en de Antillen. Later stapte Groen ook op als president-commissaris bij Omniworld in Almere en als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie vanwege een nieuw declaratieschandaal.

Hans van Baalen

Hans van Baalen werd in 1998 niet geïnstalleerd als Kamerlid na onthullingen over zijn vermeende sympathie in zijn jonge jaren voor de ultrarechtse Joop Glimmerveen. Hij kwam later alsnog in de Kamer en daarna in het Europees Parlement. (Waar hij zich overigens als een van de zeer weinige VVD’ers openlijk uitsprak tegen het Polenmeldpunt van de PVV.)

Frits Bolkestein

Frits Bolkestein kwam in 1996 in opspraak door de ‘Beste Els’-affaire, waarbij hij als commissaris van medicijnfabrikant MSD een briefje schreef aan zijn oude studievriendin Els Borst of zij als minister van Volksgezondheid niet iets kon betekenen voor het bedrijf.

Piet Neus

Piet Neus trad in 1993 af als wethouder in Maastricht na het uitbreken van een corruptieschandaal rond Wegenbouw-bedrijf Baars. Hij werd in 1994 veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en tienduizend gulden boete wegens het aannemen van een gift.

Gé Craenen

Gé Craenen moest na het corruptieschandaal rond Baars aftreden als wethouder in Echt. Hij werd in 1992 veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk wegens corruptie. Craenen werd ook in hoger beroep schuldig bevonden.

Albert-Jan Evenhuis

Staatssecretaris Albert-Jan Evenhuis loog in 1989 in de Kamer dat een subsidie van twee ton voor zijn zwager was bestemd. Toen bleek dat hij zelf ook profiteerde, kon hij vertrekken. Evenhuis werd in 1999 veroordeeld tot een boete van vijftigduizend gulden wegens belastingfraude.

Max Jellema

Max Jellema moest in 1992 opstappen als gedeputeerde in Brabant omdat hij inkomsten uit een nevenfunctie niet correct had opgegeven.

Cees Berkhouwer

Cees Berkhouwer was als Europarlementariër opvallend populair in Nederland, maar kwam in 1983 in de problemen toen hij een dure fles wijn had meegenomen van een receptie. Hoewel hij zelf verklaarde dat het een misverstand was, kwam hij niet meer op de lijst.

Charl Schwietert

Charl Schwietert kon in 1982 vrijwel direct na zijn aantreden weer opstappen als staatssecretaris van Defensie omdat hij gelogen had dat hij een doctorandustitel had en dat hij als dienstplichtige luitenant was geweest.

De verantwoording van bovenstaande lijst vindt u hier

Deze lijst is tot stand gekomen door het zorgvuldig inventariseren van openbare bronnen. Er is onder andere gebruikgemaakt van de jaarlijkse wethoudersoverzichten die Henk Bouwmans opstelt, aanvankelijk voor ‘Binnenlands Bestuur’, later voor ‘VNG Magazine’, en van ‘De vriendenrepubliek’ van Joep Dohmen.
We sluiten niet uit dat deze lijst aanvulling behoeft. Nieuwe gevallen en nieuwe informatie kunt u melden op het e-mailadres affaires@vn.nl.

Met dank aan Klaas Postma, Paul Arlman, Michel van Hulten, Muel Kaptein, Alex Kortekaas, Karin Lasthuizen, Leo Huberts, Nico Baakman en Willeke Slingerland.

In november 2010 trad wethouder Ko Hooijmans af in Maasdriel omdat hij jarenlang neveninkomsten uit wachtgeld verzwegen had. In 2003 was hij ook al in opspraak gekomen omdat hij in strijd met de regels een huis had laten bouwen. Bovendien mochten familieleden in strijd met het bestemmingsplan hun compostbedrijf uitbreiden.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.




Comments

comments