Trump en Thunberg – twee gezichten van het kapitalisme

Trump en Thunberg – twee gezichten van het kapitalisme

23 januari 2020 0 Door Indignatie redactie

De enscenering in Davos liet zien hoe radicale kritiek en oppositie tegen de heersende omstandigheden worden gemarginaliseerd in tijden van ecologisme. Hoe zullen de linkse klimaatactivisten reageren?

Jarenlang trok het World Economic Forum in Davos weinig belangstelling. Dat veranderde in de loop van de kritieke beweging van de globalisering eind jaren negentig. Sinds enkele jaren domineren de protesten tegen de WEF en de repressie van de staat zoveel dat het einde van deze elite-bijeenkomst ook in Zwitserland werd overwogen.

Na de islamistische aanval in 2001 is het WEF daadwerkelijk een jaar naar de Verenigde Staten verhuisd, officieel uit solidariteit met de slachtoffers. Maar de WEF-organisator Klaus Schwab hield zich ook bezig met het sussen van de critici in Zwitserland die zich afvroegen waarom deze privévergadering van topklasse moest worden beschermd door een massale politie-armada.

Op dat moment weigerde de meerderheid van de WEF-critici elke dialoog met de organisatoren en eiste een einde aan de bijeenkomst. Ze gebruikten vaak argumenten van een verkorte kritiek op het kapitalisme, dat af en toe veranderde in antisemitisch toen de dans rond een gouden kalf werd opgevoerd in Davos.

De WEF-organisatoren probeerden daarentegen al vroeg delen van de critici op te nemen als het maatschappelijk middenveld. Het past tenslotte in het zelfbeeld van Schwab en Co. dat de elites uit het bedrijfsleven en de politiek soms de kritische stemmen hoorden. Alleen met de achteruitgang van de beweging die kritiek had op de globalisering, kwamen deze stemmen van dialoog met macht in het spel. Ze hadden geen invloed, maar mochten de mening van de mannen en vrouwen met macht uitspreken.

Thunberg-uitstraling: succes voor WEF

Dit jaar kunnen de WEF-makers bijzonder tevreden zijn. Met het uiterlijk van Greta Thunberg nog vóór de speech van Donald Trump, heeft haar strategie perfect gewerkt. Het zou niet uitmaken of Thunberg ook de krachtige in haar toespraak aanviel. Het is precies hun strategie op dergelijke bijeenkomsten om hun Kassandras uit te nodigen als een soort moderne hofnar, die ook zeer onconventionele gedachten uitdrukken, die vervolgens worden verteerd door het kapitalistische apparaat en de flexibiliteit van het systeem vergroten.

Maar Thunberg zei niets kritisch. Door te verklaren dat het niet om links en rechts ging, dat beide hadden gefaald, recycleerde ze de reactionaire basisconsensus van de Groenen, om vooraan, noch rechts noch links te zijn. Anderzijds vochten linkse ecologen in het begin van de jaren tachtig met succes gevochten.

Als Thunberg dergelijke slogans voor het WEF geeft, versterkt dit de roep om de heerschappij van technologen, die natuurlijk de kapitalistische logica volledig vrij van ideologie hebben. Het lijkt hen gewoon niet als een ideologie, maar als een natuurlijke wet. In deze context is er ook de constante aanroep van wetenschap waarover Thunberg en haar epigonen het hebben. Omdat hier de bemiddeling van wetenschap in de politiek eenvoudig wordt genegeerd en dat is ook onderdeel van een kapitalistische ideologie.

Lees ook:  Johnson wil ban op No-Deal Brexit trotseren en uitvechten voor de rechtbank

120 jaar geleden, toen linksen in de sociaal-democraten van Bremen een beroep deden op de wetenschap en protesteerden tegen een reactionaire Pruisische schoolwet die administratieve riten en Duitse subjectgeest combineerde, spraken ze gewoon niet tegen de regel van de wetenschap. Ze propageerden de versterking van de arbeidersbeweging, met name de linkervleugel van de sociale democratie van Bremen, de latere kiemlijn van de linkse radicalen van Bremen , die de scheiding van de SPD zelfs vóór de Spartacus League propageerden.

Wanneer Thunberg en Co. opkomen voor ideologievrije wetenschap tijdens een elitevergadering, is het een uitnodiging aan de hoofdvertegenwoordigers om zich voor te doen als de stem van de rede en rationaliteit. Trump geeft het gezicht van fossiel kapitalisme met een nationalistische inslag en Thunberg staat voor modern, niet-fossiel kapitalisme, dat zich inzet voor milieubewustzijn. Beide vormen van kapitalisme hebben natuurlijk betrekking op de productie van toegevoegde waarde en de uitbuiting van arbeid.

Radicale WEF-kritiek achterin

Men zou kunnen tegenwerpen dat er niet langer relevante organisaties van de arbeidersbeweging zijn die beweren het kapitalisme te overwinnen, en daarom blijft de rol van Cassandra of, om het minder mooi te zeggen, de elitaire hoveling als de enige rol.

Dit betekent echter dat de aanwezigheid van Thunberg op het WEF zelf bijdraagt ​​aan de delegitimatie van fundamentele kritiek op het WEF. En op twee manieren. In de praktijk zijn er dit jaar weer protesten van WEF-critici in Zwitserland die niet op zoek zijn naar een dialoog met het forum, maar deze in feite bekritiseren .

Deze initiatieven worden verder gemarginaliseerd door de aanwezigheid van Thunberg. Op een meer fundamenteel niveau is de verschijning van een prominent boegbeeld van de klimaatbeweging van jongeren op het WEF bedoeld om elke algemene kritiek op de samenleving waarvoor het WEF staat te delegitimeren.

Hoe reageren de linkse klimaatactivisten?

Aan de andere kant kan het uiterlijk ook leiden tot verduidelijkingsprocessen in de klimaatbeweging. Er zijn de afgelopen maanden ook verklaringen afgelegd door linkse klimaatactivisten , hoewel ze vooral hebben benadrukt dat ze Thunberg op geen enkele manier willen bekritiseren en de beweging willen splitsen.

Daarbij namen ze een positie in die de centristen 120 jaar geleden in de sociale democratie vertegenwoordigden. Ze bekritiseerden de bourgeoisie van de partijstructuren op bepaalde punten, maar schrokken heftig afstand van een duidelijke confrontatie, inderdaad een afscheiding van de revisionisten. De reeds genoemde linkse radicalen van Bremen waren een van de weinige linkse groepen in de SPD vóór de Eerste Wereldoorlog die een dergelijke scheiding als onvermijdelijk beschouwden.

Ten laatste met de prominente verschijning van Thunberg in Davos, roept links in de klimaatbeweging de vraag op of ze zich opgeven als vijgenblad voor een kapitalisme met een ecologische inslag of ook bereid zijn om zich te scheiden. Ze zouden linkse contexten tegenkomen die al jaren de ecologische kwestie van links stellen. Ik noem slechts kort groepen zo divers als het ecologische links , de milieu-unie of het eco-socialismenetwerk . 

Comments

comments