BANKEN TEGEN DE ECB: ALLEEN CONTANT GELD IS WAARDEVOL

BANKEN TEGEN DE ECB: ALLEEN CONTANT GELD IS WAARDEVOL

15 februari 2020 0 Door Indignatie redactie
0
()

Alleen contant geld is waar, denken de banken momenteel. In november hielden Duitse kredietinstellingen 40 miljard euro in contanten. Zoveel als nooit tevoren. Slechts 10 jaar geleden hadden Duitse banken minder dan de helft van de liquide middelen op 17,2 miljard euro. Deze ontwikkeling beperkt zich niet alleen tot kredietinstellingen. 

De hoeveelheid contant geld in omloop bij normale Otto-consumenten in Duitsland is in de 10 jaar tijd meer dan verdubbeld van EUR 101,9 miljard naar EUR 234,8 miljard (2e kwartaal 2019). Contant geld is binnen. Ondanks ApplePay, Visa of Mastercard, die betaling eenvoudiger en sneller maken, vertrouwen burgers, banken en bedrijven steeds vaker op goed oud contant geld. De staat en zijn centrale bank werken er constant aan om contant geld onaantrekkelijk te maken. Het biljet van 500 euro is sinds eind 2018 niet meer afgedrukt, en retailers moeten betalen voor verse munten bij de banken, omdat ze nu de Bundesbank munten van één en twee cent moeten laten controleren op vervalsingen. Geen wonder dat retailers willen overschakelen naar betalingssystemen zonder contanten als de overheid contant geld onaantrekkelijk en duur maakt.

Het belang van staten en hun regeringen duwt uiteindelijk het geld terug. De overmatige schuldenlast van staten en banken wereldwijd dwingt hen daartoe. Hun instrument zijn de centrale banken, die een economisch beleid voeren met een onconventioneel monetair beleid. U wilt goedkoop geld gebruiken om uit de schuldenituatie te groeien. Als de paarden niet drinken, denken veel centrale bankiers dat ze naar de drinkbak moeten worden gebracht. Dat is de reden waarom de centrale banken de rentetarieven aan de korte en lange uiteinden verhogen.

Om dit te begrijpen, moet men het uitbreken van de financiële crisis van 2008 onthouden. Dit begon met een vertrouwenscrisis op de geldmarkt. Destijds vertrouwden banken elkaar niet meer. Ze leenden geen geld meer – hoe solide de bank ook was. De zogenaamde geldmarkt stortte in, die tot dan toe het smeermiddel van het financiële systeem was geweest. Tot nu toe hebben banken op korte termijn geld van elkaar geleend, waardoor ze elkaar veilig hebben gesteld. Toen de ramp toesloeg, stelde de centrale bank het smeermiddel beschikbaar en verving de functie van de banken. Ze boden de banken nu bijna onbeperkte liquiditeit. De ECB blijft dit tot op de dag van vandaag doen. Het levert het smeermiddel dat eerder op de markt was. De doelsaldi in het eurogebied zijn de monetaire uitdrukking van deze permanente staatsinterventie in het eurogebied. Omgekeerd betekent dit dat zolang het marktmechanisme op de geldmarkt niet terugkeert, d.w.z. de banken elkaar wederzijds vertrouwen over de grenzen en de ECB het smeermiddel niet langer voor onbepaalde tijd en gratis verstrekt, er ook geen normaliteit zal zijn in het eurogebied.

Daarom kijken veel marktpartijen naar Amerika. Lange tijd had men de indruk dat de VS en hun centrale bank FED het beter zouden doen. De geldmarkt is immers veel eerder en veel beter van start gegaan. Maar uiterlijk sinds de herfst van vorig jaar zijn er twijfels. De stijging van de rentetarieven en daarmee het tekort aan liquiditeit bij de centrale bank bracht de geldmarkt opnieuw in een vertrouwenscrisis. De rente steeg naar nieuwe hoogten. Sindsdien is de Fed opnieuw de repomarkt binnengekomen met $ 60 miljard per maand, bijna het niveau van interventie bereikend vanaf het hoogtepunt van de financiële crisis.

Lees ook:  Deense en Zwitserse banken brengen klanten 0,75% rente op grote deposito's in rekening

In deze omgeving gedijt het wantrouwen van het financiële systeem bij alle marktdeelnemers. Dus ze verzamelen geld. In de tussentijd wordt zelfs gezegd dat grote goudhandelshuizen vragen hebben van banken die hun geld daar willen opslaan. Maar deze ervaren ook een speciale instroom met de huidige maximale prijs voor goud. Meer en meer banken introduceren momenteel negatieve rentetarieven op spaardeposito’s. Het is niet zo verwonderlijk. Omdat banken zelf 0,5 procent rente moeten betalen voor ‘s nachts parkeren van liquiditeit bij de ECB.

Iedereen die denkt dat negatieve rentevoeten een uitdrukking zijn van een spaaroverschot dat niet genoeg investeringsmogelijkheden kan vinden, denkt ook dat een markteconomie mogelijk zou zijn zonder rentetarieven. Omdat de rente de prijs is voor het beschikbaar stellen van kapitaal aan iemand anders die vandaag afziet van beleggen. De belegger wil een vergoeding ontvangen voor deze dienst – met interesse. Als dit natuurlijk negatief zou zijn, zouden er geen prikkels zijn om kapitaal beschikbaar te maken voor anderen. Vervolgens vervangt de centrale bank deze functie door het afdrukken van geld. Het produceren van geld uit niets creëert geen kapitaal en dus geen rijkdom. Maar een kapitaaleconomie is niet mogelijk zonder kapitaal. Dat is waarom het zo belangrijk is om contant geld te krijgen. Omdat de aanval op het geld indirect een aanval op de positieve rente is. Dit kan alleen op de lange termijn worden afgeschaft als de centrale banken grotendeels negatieve rentetarieven kunnen afdwingen. Iedereen die als bank en als bedrijf en burger op de centrale bankrekening wordt betrapt en geen alternatieven meer heeft, geeft zich uiteindelijk over aan het rentedictaat van de centrale banken.

Op dit moment ben ik ook tegen de afschaffing van contanten, omdat dit er alleen maar voor zou zorgen dat de ECB de lage rente zou handhaven. Ik denk echter dat dit gevaarlijk is.

De nulrente dient eenvoudig om het geld uit te breiden omdat het het voor banken gemakkelijker maakt om leningen te verstrekken (uit het niets). Dit brengt meer geld in het systeem. Maar we worden stiekem onteigend op de achtergrond door het monetaire beleid van de ECB, omdat het de allerrijksten is die profiteren van de goedkope leningen.

Onder geheel andere omstandigheden beschouw ik afschaffing van contant geld als een voordeel en in dit opzicht als een minder bureaucratisch proces.

Tot nu toe is het echter ook onvoldoende bekend welke alternatieven er zijn voor het huidige geld.
Het is in elk geval twijfelachtig dat door valuta beveiligd of stromend geld als een one-stop-oplossing werkt. Evenzo zal de ‘valutaconcurrentie’ niet werken omdat geld geen positief ruilmiddel is, maar een schuldconstructie.

Het constante principe van “privatisering van winst – socialisatie van verliezen” werkt niet omdat de huidige concurrentie “van de markteconomie” niet door de markt wordt beheerst. Integendeel, deze concurrentie wordt eenvoudigweg gewonnen met marktmacht en we zijn allemaal verliezers omdat we steeds meer schulden hebben en er rente over moeten betalen. De verbruiksmotor stottert steeds meer vanwege de gestaag toenemende inefficiënte inkomens van minder ultrarijke mensen. Daarom kunnen de steeds toenemende schulden als gevolg van het onjuist creëren van geld als schuld nooit worden terugbetaald.

Op een gegeven moment zal het systeem crashen en het kan heel goed gebeuren dat dit jaar.

donatie Voordat je gaat... 2020 zal naar verwachting ongekende hoeveelheden desinformatie bevatten. Bij Indignatie doen we ons best om journalistiek te produceren, geschreven door experts, op basis van hun onderzoek. Uw donatie zal helpen ervoor te zorgen dat deze journalistiek gratis wordt verspreid waar het nodig is.
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers. Indignatie publiceert verhalen uit een aantal andere onafhankelijke nieuwsbronnen. De meningen in dit artikel zijn van de auteur en weerspiegelen niet het redactionele beleid van Indignatie.
Lees ook:  ABN AMRO sluit 470 geldautomaten - war on cash?


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments