Immigratie en stikstofruimte

Immigratie en stikstofruimte

22 februari 2020 0 Door Indignatie redactie

Direct na de Tweede Wereldoorlog was de nood hoog, er ontbrak van alles en nog wat. Het hoogst was wel de woningnood. Er was veel kapot en de babyboom kwam er al aangestormd. Bovendien was het Rode Gevaar niet denkbeeldig, althans dat wilde men de mensen laten geloven. Angst is nu eenmaal een probaat middel om een kudde een bepaalde richting op te duwen.

Ook het “staatshoofd” deed een duit in het zakje. De “Troonrede”, van 1950 werd door haar voorgelezen, met onder meer de schokkende mededeling, dat ons land 70 geleden al onleefbaar was geworden.

boer
Krachtige bevordering van emigratie en voortzetting van landaanwinning en inpoldering

Nederland was altijd al een handelsnatie, nu ging het ondernemende werkvolk in de aanbieding. Er emigreerden vele honderdduizenden. Als we dat herrekenen naar het nageslacht, dan spreken we over bijna 4 miljoen mensen die we hier nu niet hebben. Mocht u nu denken, dat de immigratie is gestopt, dan bent u op het verkeerde been gezet. Dat ging namelijk gewoon door, de (ex-)koloniën nog niet eens meegerekend. In 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners. Dat was ondanks de oorlog al een verdubbeling in 50 jaar tijd. In 1900 woonden er namelijk nog maar 5,1 miljoen mensen in dit land. Een ongekende bevolkingsexplosie, in tegenstelling tot de landen om ons heen, die de Eerste Wereldoorlog hebben uitgevochten.

In de “Troonrede” van 1979 – de bevolking was in 30 jaar gegroeid naar 14 miljoen – werd het door de grootaandeelhouder van een van de meest vervuilende multinationals ter wereld, nog eens herhaald:

Lees ook:  Coronavirus Als je niks meet, weet je ook niks
stikstof
Ons land is vol, ten dele overvol. Dat had voornamelijk met de overbelaste infrastructuur als gevolg van de bevolkingsdruk te maken. De schaarse landbouwgrond moet tegen een fooitje kunnen worden overgenomen.

Ook toen al: Een deel van de welvaart inleveren om ons leefmilieu te verbeteren. Dat geldt niet voor majesteiten en hun voetvolk. Dat moet uit de grote massa komen.

Inmiddels zijn we 40 jaar verder. Nederland telt al 17 miljoen inwoners. Het door de emigranten achtergelaten gat van 4 miljoen is ruimschoots aangevuld door immigratie. Wij hebben even opgeteld wat er na de “Troonrede” van 1950 tot nu toe is gebeurd.

De periode 1950 – 1960 is het enige decennium waarin sprake is geweest van een emigratie-overschot. 650.000 emigranten tegen 250.000 immigranten. De 225.000 immigranten vanuit de (ex-)koloniën in die periode rekenen wij niet mee, gezien de historische claim die er op het moederland ligt. Vanaf 1961 tot heden is er jaar na jaar sprake geweest van een immigratie-overschot. Ondernemend en geschoold Nederland werd systematisch uitgedund, dit is gecompenseerd met iets minder ondernemende buitenlanders, waarvan een groot deel niet geschoold waren. Op de keper beschouwd groeit de originele Nederlandse bevolking al 20 jaar niet of nauwelijks meer.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenDe grote drijfveer achter de immigratie is het aanzuiveren van het werkvolk om de AOW miljarden op te hoesten. Het absurde omslagstelsel van onze welvaartsstaat is een van de oorzaken van de import van nieuw, goedkoop werkvolk. Het onderwijs is er op aangepast. De facto is de woningnood nooit opgelost. Er is nog steeds gebrek aan ruimte en er moeten nog steeds miljoenen woningen worden bijgebouwd.

Lees ook:  Nederlandse #boeren hebben "schijt aan het stikstofbeleid", maar het gaat verder dan dat

De stadstaat Nederland in wording.

Beton, stenen en asfalt afgewisseld met strookjes “natuurgebieden”. De boerenstand zit in de weg en er wordt van alles uit de kast gehaald om die te liquideren. Wij zeggen hier wat de boeren inmiddels al weten, maar waar de staatsomroep en de gelijkgeschakelde pers het nooit over zullen hebben.

De natuurgebieden worden als wapen tegen onze voedselvoorziening gebruikt. Zoals de natuurreservaten in Afrika stuk voor stuk zijn gevestigd op grondstofrijke gebieden. Natuurreservaten zijn goudmijnen voor de elite, in stand gehouden door onder anderen het Wereld Natuur Fonds en andere activistische groeperingen. En om de wereld marktprijzen overeind te houden.

Landbouwgrond was in 1979 dus al “schaars” volgens het staatshoofd. Vervolgens ga je wetten maken om de prijzen te beteugelen en onteigening te versoepelen om die grond goedkoop in handen te krijgen. Dat is niet meer afdoende, het gaat niet hard genoeg, de boerenstand moet nu gewoon worden weggejaagd, ontmanteld, “uitgekocht” en weggepest. Ondertussen krijgen we spotgoedkoop hormoonvlees uit Canada en Mexico en plofkippen van Oekraïense makelij , uiteraard om de concurrentiekracht van onze boeren te versterken…..

De plannen om die schaarse landbouwgrond definitief aan de voedselvoorziening te onttrekken zijn al in een vergevorderd stadium. “We hebben stikstofruimte voor woningen nodig”. Want de minister “ziet met elkaar de urgentie”. Provincie en gemeenten gaan actief pestgedrag promoten om een en ander in werking te zetten. Lees onderstaand bericht maar, gevonden op het Boerenforum:

De bestaande woningbouwplannen zullen de woningtekorten niet oplossen. In plaats daarvan moeten we de weilanden volbouwen met 500.000 woningen, zegt de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars. ‘Politiek draagvlak voor dit plan begint eindelijk te groeien’, zegt Jan Fokkema, directeur van de NEPROM. ‘We zullen naast de steden naar grootschalige locaties daarbuiten kijken. Dat zullen met name de landbouwgronden zijn.’ De recente perikelen rond stikstof en PFAS ziet Fokkema niet als een groot obstakel. ‘Dat is het minst grote probleem, namelijk een politiek probleem. We hebben echt stikstofruimte nodig om woningen te kunnen bouwen.’ Volgens Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen, is het plan van de NEPROM om te bouwen op landbouwgrond zeker een optie. ‘We zien met elkaar de urgentie. We moeten kijken welke grond beschikbaar is en waar al een goede ov-verbinding en wegennet aanwezig is. Buitenstedelijk zullen we dus ook moeten bouwen.’ Dinsdagavond schreef de minister al in een brief aan de Kamer dat ze in overleg is met de gemeenten en provincies om ze een actieve rol te laten vervullen.

BRON: BNR NIEUWSRADIO

Landbouwgronden zijn dus “stikstofruimten”. Een nieuw Van Dale woord anno 2020. De bevolkingsgroei naar 20 miljoen in 20 jaar tijd is al een voldongen feit. Om de winsten veilig te stellen fabriceer je zoiets onnozels als “stikstofruimte”, inclusief een dadergroep en het is prijsschieten.

Lees ook:  Wat zijn de aanwijzingen voor een lab leak?

Onderhandelen is zinloos. De uitkomst is al bekend.

Denken ze…..Comments

comments