Gemeentelijke lastenstijging: afschuifpolitiek kabinet maak met alle bezwaar

Gemeentelijke lastenstijging: afschuifpolitiek kabinet maak met alle bezwaar

26 februari 2020 0 Door Indignatie redactie
0
()

(onderaan deze column vindt u een model bezwaarschrift OZB)

Aangifte inkomstenbelasting en heffingen gemeenten

Het is weer zover, tijd voor belastingen. Voor velen de meest onaangename bezigheid die je kunt bedenken. Vanaf 1 maart kan iedereen die aangifteplichtig is voor de inkomstenbelasting weer zijn aangifte doen over het afgelopen kalenderjaar. En in veel gemeenten valt in de maand maart de WOZ-beschikking weer op de mat. Of misschien wel in de berichtenbox van MijnOverheid.nl. De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Deze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB(onroerende zaakbelasting), maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelastingaangifte of, als het om een tweede of verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Kortom, spannende belastingtijden.

Geen korting

Persoonlijk kijk ik er altijd naar uit en ben ik ongeveer de eerste die straks op 1 maart klokslag 00:05 uur de aangifte inkomstenbelasting gecontroleerd heeft en verstuurd. Daarna help ik wat ouderen. Voor mij een fluitje van een cent en niet zo heel spannend omdat ik ruim van tevoren weet waar ik aan toe ben. Dat voorrecht geniet ik nu eenmaal als voormalig belastingambtenaar die 48 jaar alleen maar in de inkomstenbelasting heeft zitten wroeten. “Leuker kon ik het niet krijgen.” Hoewel ik mij altijd afvroeg waarom ik geen korting kreeg van onze staatssecretaris. Ik ken wel wat mensen die bijvoorbeeld producten die ze zelf maken of verkopen met flinke korting van hun baas kunnen afnemen.

Sluitpost van de begroting

De enige korting die ik genoot was de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. En die laatste was niks te hoog gezien de noeste arbeid die ik heb verricht voor ’s Rijks Schatkist. Keihard voor gewerkt en telkens weer teleurgesteld als ik zag hoe de politiek “mijn” belastinggeld verkwistte. Ging constant de verkeerde kant op en vaak meegemaakt dat er begrotingstekorten waren. En dan waren overheidssalarissen weer sluitpost van de begroting.

Voor het goede doel

Begrotingstekorten waren frustrerend voor een belastingambtenaar maar uiteraard veel meer voor de belastingplichtigen van wie wij het geld aftroggelden. Gekscherend kwam ik altijd met dezelfde afgezaagde opmerking, “ach, het is voor het goede doel.” Vreemd genoeg werd die flauwe opmerking zelden gewaardeerd. Als je dan eenmaal gepensioneerd bent ga je er toch anders tegen aan kijken. Nu ik in het nieuws verneem dat de gemeentelijke heffingen bijvoorbeeld zo enorm stijgen. De Telegraaf bericht dat de heffingen in mijn gemeente per saldo met 6,5 procent stijgen: https://www.telegraaf.nl/financieel/2061711998/zo-hard-stijgen-de-woonlasten-in-jouw-gemeente

Lees ook:  IISS Research: Europa kan zich niet zelf verdedigen zonde de VS

Grote verschillen

Er zijn waarachtig gemeenten(Laarbeek) waar de stijging voor de bewoners gemiddeld 220 euro bedraagt. Zoals altijd zijn er grote verschillen in de gemeentelijke heffingen, zo zijn er 19 gemeenten waar de woonlasten omlaag gaan. Echter is die verlaging hooguit wat losse euro’s. Maar huiseigenaren in Westerwolde-Bellingwedde, Koggenland, Medemblik, Haren (Gr) en Hoorn zien een redelijke lastenverlichting. Daar dalen de aanslagen van de gemeenten met bedragen tussen de 21 en 82 euro.

Hoger of lager eigen woningforfait

Hoe het ook zij, per saldo gaan onze woonlasten in ons nederig landje voor veel inwoners drastisch omhoog. Niet alleen gemeentelijke heffingen maar voor sommigen ook de inkomstenbelasting. Woningeigenaren die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost, moeten een groter deel van de woningwaarde bij hun inkomen optellen, vanwege de verdere afbouw van de Wet Hillen. De digitale aangifte doet dat automatisch. Daar staat wel tegenover dat het percentage van het eigen woningforfait iets omlaag gaat. Maar de huizenprijzen zijn gestegen en dan is het de vraag hoe dat onder de streep uitpakt.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Dan hebben we nog de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het maximale percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken gaat al een aantal jaren met een half procentpunt per jaar omlaag. Maar vanaf 2020 wordt de maximale aftrek versneld afgebouwd, met 3 procentpunt per jaar. Dat betekent dat het maximale tarief waartegen je de rente mag aftrekken komend jaar daalt van 49 procent naar 46 procent. Om huiseigenaren te compenseren voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek daalt het eigenwoningforfait met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.060.000 euro naar 0,60 procent. Vorig jaar nog 0,65 procent.

Lees ook:  Burgers en vooral Ouderen worden uitgekleed door een stelletje politieke parasieten en medische maffia

Wat heb ik aan overwaarde

Het is weer het bekende “een beetje meer van dit en een beetje minder van dat.” Gewoon de kaasschaafmethode om stiekem bezuinigingen door te voeren ondanks de toezegging van ons kabinet dat we er op vooruit zouden gaan. Makkelijk gezegd als de rijksoverheid de lasten van de WMO en de jeugdzorg geheel overdraagt naar de gemeenten. De hardwerkende belastingbetaler heeft niet in de gaten dat de mooie beloftes van lagere belastingdruk niet voor iedereen gelden. Pas als we de aangifte inkomstenbelastingen hebben ingezonden gaan er wat mensen mopperen. Hoe vervelend kan het zijn dat de huizenprijzen door het dak zijn gejaagd. Wat heb je aan je ‘overwaarde’ als je niet van plan bent om te gaan rentenieren. Je betaalt je scheel voor je woongenot, zowel aan het Rijk als aan de Gemeente. En als je je stulpje verkoopt voor die half miljoen dan blijkt het woordje ‘rentenieren’ niet meer te bestaan.

ECB bederft woongenot

Die half miljoen, of welk bedrag dan ook, brengt geen mallemoer meer op bij de bank. Je teert in na aftrek van bankkosten en inflatie. En ja hoor, hier kom ik weer bij de bekende clou. Het repressieve rentebeleid van de ECB bederft ons woongenot. Lage rentetarieven, maar wat kopen we er voor. Goedkoop (lenen) is duurkoop. Ons woongenot anno 2020 is onbetaalbaar en de rentenier ligt dood voor de kast. En wie is de lachende derde? Precies, ’s Rijks Schatkist en de wethouder van Financiën van uw gemeente.

GW

(Als pleister op de wonde heb ik hieronder een handig modelletje ingeval u bezwaar wil maken tegen een te hoog getaxeerde WOZ-waarde. Kost u niets, cadeautje van Indignatie.nl. Kopiëren en plakken in een word-document).

—————————————————————————————————————————————

Model bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking

Aan de gemeente ……………………..(naam gemeente)

Afdeling Belastingen

Lees ook:  Wat is er aan de hand met Donald Trump?

………………………………..(adres)

………………………………..(postcode, woonplaats)

………………………………..(plaats, datum)

betreft: bezwaarschrift

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik, …………………………..(naam), bezwaar tegen de WOZ-beschikking van……………. (datum)

met …………………….(kenmerk) en …………………………(beschikkingsnummer) inzake het onroerend goed gelegen aan …………………………………………(adres) te …………………(plaats).

De reden van mijn bezwaar is het feit dat ………………………………………………………………………………………….

(geef aan op basis van welke argumenten de beschikking vernietigd dient te worden. U kunt bijvoorbeeld één van onderstaande argumenten gebruiken):

  • bij de waardebepaling is geen rekening gehouden met de volgende waarde drukkende aspecten:

slechte fundering / scheuren in muur / geluidshinder / overlast windmolen /

nabijheid UMTS-zendmast / olietank in tuin / etcetera

  • het gehanteerde referentiepand is onvoldoende vergelijkbaar met bovengenoemd pand omdat…………………………………………………………………………………………………….

(hier geeft u aan waarin uw pand verschilt van het referentiepand)

  • de gemeente onvoldoende aannemelijk maakt dat de waardestijging van

bovengenoemd pand meer bedraagt dan het gemiddelde voor de      gemeente……………………………..

(naam gemeente) van …………(percentage) procent.

  • …………………………………………………………………………………………………………..…(eigen motivatie).

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de bovengenoemde beschikking

te vernietigen en de waarde nader te bepalen op € ………………. (bedrag)

Hoogachtend,

………………………………………….(handtekening)

………………………………………….(naam)

………………………………………….( adres)

………………………………………….( postcode, woonplaats)

………………………………………….(BSN)

donatie Voordat je gaat... 2020 zal naar verwachting ongekende hoeveelheden desinformatie bevatten. Bij Indignatie doen we ons best om journalistiek te produceren, geschreven door experts, op basis van hun onderzoek. Uw donatie zal helpen ervoor te zorgen dat deze journalistiek gratis wordt verspreid waar het nodig is.
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers. Indignatie publiceert verhalen uit een aantal andere onafhankelijke nieuwsbronnen. De meningen in dit artikel zijn van de auteur en weerspiegelen niet het redactionele beleid van Indignatie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments