Vrij Groot-Brittannië heeft zijn immigratieregels drastisch aangescherpt daar droomt Nederland van

Vrij Groot-Brittannië heeft zijn immigratieregels drastisch aangescherpt daar droomt Nederland van

27 februari 2020 0 Door Indignatie redactie

Groot-Brittannië verliet de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 na een lange strijd. Ondanks tal van tegenstand voerde het land Brexit uit onder de conservatieve regering Boris Johnson en voerde daarmee de wil van het Britse volk uit, uitgedrukt in het referendum van 23 juni 2016 – tot ergernis van de EU-elites in Brussel! Nu volgt een overgangsfase, die normaal duurt tot 31 december 2020 en waarin beide partijen onderhandelen over de langetermijnstructuur van hun relaties. In deze fase moet Groot-Brittannië nog steeds alle EU-regels naleven en zijn bijdrage betalen. Maar zodra de overeenkomst is gesloten dat Johnson vastbesloten is tegen het einde van het jaar onder de motorkap te komen, is het VK eindelijk vrij en kan het zijn eigen wet opnieuw instellen,

Londen bereidt zich al voor om de volledige soevereiniteit terug te krijgen en lanceert belangrijke wetgevingsinitiatieven om eerdere beleidsontwikkelingen te corrigeren. Dus ook op het gebied van migratie. De conservatieve regering heeft onlangs een ontwerp ingediend voor een nieuwe Britse immigratiewet. Het doel is om de instroom van niet-gekwalificeerde werknemers te stoppen en zo de immigratie als geheel te verminderen, maar tegelijkertijd het Verenigd Koninkrijk meer open te stellen voor gekwalificeerde werknemers. Daarom moet vanaf 2021 een puntensysteem worden ingevoerd. Dit puntensysteem verschilt in één beslissend aspect van het klassieke Canadese model, dat ook door partijen uit Nederland (PVV) en Duitsland zoals de AfD als voorbeeld wordt geprezen:

Immigranten moeten niet alleen het totale vereiste aantal punten behalen, ze moeten ook goed Engels spreken, voldoende kwalificaties hebben en het bewijs leveren van een officieel aanbod voor een baan.

Als een aanvrager aan deze verplichte vereisten voldoet, ontvangt hij 50 van de 70 punten die vereist zijn voor een werkvisum. Om de 20 nog ontbrekende punten te behalen, is een jaarsalaris van minimaal £ 25.600 (dit komt overeen met ongeveer € 30.600), een baan in een industrie met een tekort aan geschoolde werknemers of een doctoraat in zogenaamde MINT-onderwerpen (natuur- en ingenieurswetenschappen) vereist. Niet-academici uit het buitenland kunnen ook worden aangeworven als er een officieel vastgestelde behoefte is aan gekwalificeerd personeel, wat momenteel in het Verenigd Koninkrijk het geval is voor verpleegkundigen en verpleegkundigen. Aan de andere kant zullen er in de toekomst vrijwel geen kansen zijn voor laaggeschoolde of ongekwalificeerde werknemers, die sinds de openstelling van de Britse arbeidsmarkt voor burgers uit de kandidaat-lidstaten van Oost-Europa in grote aantallen zijn binnengekomen. De overheid wil jaarlijks slechts 10.000 visa voor seizoensarbeiders voor de agrarische sector verlenen – een beheersbaar aantal als men er rekening mee houdt dat ongeveer 70.000 mensen in deze sector werken.

De geplande nieuwe verordening inzake immigratiewetgeving, die in tegenstelling tot vandaag niet langer onderscheid maakt tussen immigranten uit de EU en andere landen in de wereld, moet ervoor zorgen dat in de toekomst alleen goed opgeleide mensen permanent naar Groot-Brittannië kunnen emigreren voor wie een baan beschikbaar is, die overeenkomt met hun kwalificaties.

De Britse regering leert van de fouten van Canada. In het verleden is uit ervaring gebleken dat veel immigranten ondanks hun hoge opleidingsniveau niet in staat waren om een ​​passende baan te vinden en laagbetaalde banen moesten vervullen, bijvoorbeeld in de taxibranche of in de horeca, om de kost te verdienen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenToonaangevende minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, zelf van Indiase afkomst, spreekt van een “historisch moment voor het hele land” met het oog op de hervorming van de Britse immigratiewetgeving. En verder:

“We beëindigen het vrije verkeer, krijgen de controle over onze grenzen terug en zorgen voor de prioriteiten van mensen.”

Patel zei tegen de critici van het overheidsproject dat de Britse economie moest worden bevrijd van haar ‘afhankelijkheid’ van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland en in plaats daarvan voorrang moest geven aan ‘beste talent’. De werkgevers vroegen hen om zich te concentreren op personeelsonderhoud en meer te investeren in rationalisatie en nieuwe technologieën. »Werkgevers moeten zich aanpassen«, de duidelijke aankondiging.

De ongeveer 3,7 miljoen EU-burgers die momenteel in Groot-Brittannië wonen (inclusief ongeveer 2 miljoen uit Oost-Europa) moeten na 31 december 2020 in het land mogen blijven, zelfs als de immigratiewetgeving wordt gereorganiseerd, op voorwaarde dat ze er al zijn vóór Brexit woonden in het VK en hebben geen ernstige misdrijven begaan.

Ze moeten zich echter vóór 30 juni 2021 registreren en een zogenaamde ‘vaste status’ aanvragen voor hun verdere verblijf. In september vorig jaar hadden slechts 1,8 miljoen mensen van deze optie gebruik gemaakt, d.w.z. minder dan de helft van de begunstigden. Voor de ongeveer 900.000 Polen was dit slechts een kwart, wat niet in de laatste plaats te wijten zou zijn aan het gecompliceerde aanvraagproces en taalproblemen. Het is onduidelijk hoeveel EU-buitenlanders Groot-Brittannië zullen verlaten na 30 juni volgend jaar – zij het vrijwillig of omdat ze de aanmeldingsdeadline hebben gemist – en waar ze naartoe gaan. Terwijl de Poolse regering bijvoorbeeld haar Britse burgers maanden geleden naar huis heeft gevraagd,

Het valt nog te bezien of de meerderheid van de Poolse burgers in het Verenigd Koninkrijk op deze oproep zal reageren of liever naar andere EU-landen gaat die een aantrekkelijker loon- en sociaal niveau bieden dan Polen. Het is heel goed mogelijk dat tien- of zelfs honderdduizenden Polen hun recht op vrij verkeer in de EU zullen uitoefenen en hun weg naar Duitsland zullen vinden om hier werk te zoeken. Een dergelijke migratiebeweging zou de problemen in dit land, bijvoorbeeld op de woningmarkt, nog verergeren.

Conclusie: met de Brexit herwon Groot-Brittannië zijn vrijheid en daarmee zijn politieke speelruimte. De regering van Johnson wil dit consequent gebruiken, ook in het immigratiebeleid, dat aanzienlijk restrictiever moet worden gemaakt en moet worden afgestemd op de nationale belangen van het land.

Uit enquêtes na de verkiezingen is gebleken dat de woede van de Britten over de ongecontroleerde instroom van buitenlanders uit de EU tijdens de Brexit-stemming in 2016 de beslissende factor was in het voordeel van de voorstanders van een exit.

Nu wil Johnson presteren door een nieuw, intelligent immigratiesysteem te implementeren dat immigratie volgens kwaliteit beheert en laaggekwalificeerde buitenlanders of door armoede getroffen migranten, die minder belastend zijn voor het sociale systeem dan dat ze belastingen en heffingen betalen, behouden. Een recht dat van toepassing is op al diegenen die willen immigreren, inclusief diegenen uit landen van de Europese Unie die tot nu toe ongereguleerd naar Groot-Brittannië zijn gekomen en zich daar hebben mogen vestigen. Nederland dat onderworpen is aan de voorschriften van de Europese Unie, kan hier alleen maar van dromen!Comments

comments