Pandemie-obligaties: een “fraude als geen ander”

Pandemie-obligaties: een “fraude als geen ander”

28 februari 2020 0 Door Indignatie redactie

Een weinig bekende gespecialiseerde obligatie die in juni 2017 zijn uitgegeven door de Wereldbank, kunnen het antwoord bevatten waarom Amerikaanse en mondiale gezondheidsautoriteiten hebben geweigerd om de wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus een “pandemie” te noemen. Die obligaties, nu vaak “pandemische obligaties” genoemd, waren bedoeld om het risico van potentiële pandemieën in (vooral arme) landen over te dragen naar financiële markten.

Maar in het licht van de groeiende uitbraak van het coronavirus zouden de investeerders die die producten kochten miljoenen kunnen verliezen als de mondiale gezondheidsautoriteiten dat label zouden gebruiken in verband met de toename van wereldwijde coronavirus-gevallen.

Afgelopen dinsdag hebben federale gezondheidsfunctionarissen van het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention (CDC –  de organisatie die zich in dat land van staatswege bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, vooral met het oog op het openbaar belang) aangekondigd dat ze zich voorbereiden op een “potentiële pandemie” van het nieuwe coronavirus dat eind vorig jaar voor het eerst in China de kop opstak. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat naar schatting 80.000 mensen wereldwijd de ziekte hebben opgelopen, de meeste in China, terwijl er meer dan 2.700 zijn overleden.

Een actuele stand van zaken, wereldwijd, is hier op onderstaand Youtube-kanaal te vinden:

Sommigen hebben echter betoogd dat de zorgen van de CDC over een waarschijnlijke pandemie te laat zijn gekomen en dat er veel eerder actie had moeten worden ondernomen. Begin februari had Dr. Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Disease, bijvoorbeeld aan de New York Times verteld dat het nieuwe coronavirus “zeer, zeer overdraagbaar” is en dat “het vrijwel zeker een pandemie wordt”, terwijl voormalig CDC-directeur dr. Thomas R. Frieden destijds die bezorgdheid had herhaald en verklaarde dat het “steeds onwaarschijnlijker is dat het virus kan worden ingesloten”.

Ondanks deze en andere waarschuwingen wachtte de CDC om zijn bezorgdheid te uiten dat het virus zich door de Verenigde Staten zou kunnen verspreiden. Hun aankondiging afgelopen dinsdag zorgde ervoor dat de markten in slechts twee dagen $ 1,7 biljoen wegvaagden. Inmiddels is dat wereldwijd opgelopen tot $ 6 biljoen. De waarschuwing van de CDC heeft naar verluidt president Trump boos gemaakt, die het bureau beschuldigde van het onnodig angstig maken van de financiële markten.

In het bijzonder hebben functionarissen van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, een nòg voorzichtiger benadering gekozen dan de CDC in hun recente opmerkingen, waarin zij stellen dat het nog steeds “te vroeg” is om de coronavirus-uitbraak tot een “pandemie” te verklaren, terwijl ook wordt beweerd dat “het tijd is om alles te doen wat u zou moeten doen bij de voorbereiding op een pandemie.”

De weigering om de uitbraak een pandemie te noemen is vreemd, omdat het verwijst naar een epidemie of een actieve verspreiding van een ziekte die wereldwijd twee of meer regio’s treft. Dit beschrijft momenteel de geografische spreiding van het zeer besmettelijke nieuwe coronavirus, dat nu heeft geresulteerd in significante clusters van gevallen ver buiten China, namelijk in Italië en Iran. Landen dichter bij China, zoals Zuid-Korea, hebben recentelijk ook een explosie van nieuwe coronavirusinfecties ervaren.

Lees ook:  Onze hedendaagse samenleving hangt van fraude aan elkaar

Het is zeer wel mogelijk dat zorgen over het gebruik van het woord “pandemie” de wereldwijde financiële markten verder kunnen verstoren en tot economische onrust kunnen leiden, vergelijkbaar met wat er met de Amerikaanse aandelenmarkt gebeurde na de CDC-aankondiging op dinsdag. Hoewel dergelijke bezorgdheid terecht is, zijn er ook aanwijzingen dat een bepaalde klasse obligaties uitgegeven door de Wereldbank die nauw verwant zijn met officiële verklaringen van pandemieën, óók verantwoordelijk kan zijn voor het wegleiden van WHO- en CDC-ambtenaren van het gebruik van deze term, hoewel de gevolgen hiervan een negatieve invloed kunnen hebben op de wereldwijde volksgezondheid.

In juni 2017 kondigde de Wereldbank de oprichting aan van “gespecialiseerde obligaties” die zouden worden gebruikt om de eerder gecreëerde Pandemic Emergency Finance Facility (PEF) te financieren, een faciliteit die beschikbaar komt in het geval van een officieel erkende (d.w.z. door de WHO erkende) pandemie.

Ze werden hoofdzakelijk verkocht onder de veronderstelling dat degenen die in de obligaties hun geld belegden, verlies zouden lijden als één van de zes dodelijke pandemieën toesloeg, waaronder het coronavirus. Maar als een pandemie niet zou optreden vóórdat de obligaties op 15 juli 2020 vervallen, zouden beleggers wat ze oorspronkelijk voor de obligaties hadden betaald, ontvangen, bovenop rente en premiebetalingen voor die obligaties die ze ontvangen tussen de datum van aankoop en de vervaldatum van de obligatie.

De PEF, die deze pandemie-obligaties uitgeven, werd opgericht door de Wereldbank “om extra geldstromen te kanaliseren naar ontwikkelingslanden die het risico lopen op een pandemie” en de invoering van deze zogenaamde “pandemie-obligaties” was bedoeld om de pandemie-risico’s van arme landen over te hevelen naar mondiale financiële markten. Volgens een persbericht van de Wereldbank over de introductie van de obligaties steunde de WHO het initiatief van de Wereldbank.

Er is echter veel meer aan de hand met deze “pandemie-obligaties” dan op het eerste gezicht lijkt. PEF heeft bijvoorbeeld een “unieke financieringsstructuur die de financiering combineert van de vandaag uitgegeven obligaties met vrij verkrijgbare derivaten, die het risico van een pandemische uitbraak overdragen aan tegenpartijen van derivaten.” De Wereldbank stelde dat deze structuur werd gebruikt om “een bredere en meer diverse groep investeerders aan te trekken.”

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenCritici hebben het onnodig ingewikkelde systeem echter “plundering door de Wereldbank” genoemd dat tussenpersonen en investeerders verrijkt in plaats van de beoogde doelen, in dit geval arme landen die moeite hebben om een pandemie te bestrijden. Deze critici hebben gevraagd waarom men deze gelden niet gewoon zou geven aan een instantie als het WHO-noodfonds Contingency Fund for Emergencies at the World Health Organization, waar de fondsen rechtstreeks naar getroffen landen kunnen gaan. De WHO bepaalt met name of een pandemie voldoet aan de criteria waardoor het geld van investeerders naar PEF wordt geleid in plaats van naar hun eigen portemonnee, wat zou gebeuren als er geen pandemie wordt verklaard tussen nu en de vervaldatum van de obligaties, in juli aanstaande.

Lees ook:  Gestapo Zwitserland

In 2017 beschreef de nieuwssite Quartz het mechanisme van “pandemie-obligaties” als volgt:
“Beleggers kopen de obligaties en ontvangen in ruil daarvoor regelmatig coupons. Als er een ziekte uitbreekt, krijgen de investeerders hun oorspronkelijke geld niet terug. Er zijn twee soorten schulden, beide gepland om in juli 2020 te vervallen.
De eerste obligatie haalde $ 225 miljoen op en heeft een rentevoet van ongeveer 7%. Uitbetaling van de obligatie wordt opgeschort als er een uitbraak is van nieuwe influenzavirussen of coronaviridae (SARS, MERS). De tweede, riskantere obligatie haalde $ 95 miljoen op met een rentevoet van meer dan 11%. Deze obligatie houdt het geld van beleggers vast als er een uitbraak is van Filovirus, Coronavirus, Lassa Fever, Rift Valley Fever en/of Crimean Congo Hemorrhagic Fever. De Wereldbank heeft ook $ 105 miljoen uitgegeven aan swapderivaten die op een vergelijkbare manier werken.”

In 2017 gaf de Wereldbank voor $ 425 miljoen uit aan deze “pandemie-obligaties” en naar verluidt was de verkoop van obligaties voor 200 procent overschreven, “volgens beleggers die het hoogrentende rendement dat in de aanbieding was graag wilden bemachtigen”, blijkt uit meldingen. De premie dieobligatiehouders tot nu toe hebben ontvangen, werden grotendeels gefinancierd door de regeringen van Japan en Duitsland, die ook de topfinanciers zijn van de WHO, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Uit rapporten blijkt dat de meeste obligatiehouders bedrijven en particulieren zijn die in Europa zijn gevestigd.

Sommige analisten hebben betoogd dat deze pandemie-obligaties nooit bedoeld waren om pandemische arme landen te helpen, maar in plaats daarvan om Wall Street-investeerders te verrijken. De Amerikaanse economische voorspeller Martin Armstrong bijvoorbeeld, noemde de pandemie-obligaties van de Wereldbank “een gigantische gok in het wereldwijde financiële casino” en een “intrige als geen ander”, onlangs bewerend dat deze obligaties een “gestructureerde derivaten tijdbom” kunnen vormen en de financiële markten op zijn kop kunnen zetten als een pandemie door de WHO wordt aangekondigd. Over de derivaten-tijdbom hebben wij herhaaldelijk geschreven. Armstrong zei verder dat het in het belang van de WHO is om de coronavirus-uitbraak tot een pandemie te verklaren, maar merkte op dat hierdoor obligatiehouders aanzienlijke verliezen zouden lijden.

Zelfs gevestigde economen zoals de voormalige econoom van de Wereldbank en minister van Financiën Larry Summers hebben het programma van de Wereldbank bekritiseerd en de PEF afgedaan als “financiële dwaasheid”. Bodo Ellmers, de directeur van het financieringsprogramma voor duurzame ontwikkeling van het Global Policy Forum, heeft pandemie-obligaties op dezelfde manier “nutteloos” genoemd, terwijl Olga Jonas, die meer dan 30 jaar bij de Wereldbank werkte, zei dat het programma “was ontworpen om te falen” omdat de obligaties “zijn gemaakt om de kans op uitbetaling te verkleinen”.

Lees ook:  Zoals het gebeurde: VIDEOS tonen de aanloop naar de politie-opnames van Rayshard Brooks in Atlanta

Het is moeilijk te bepalen wie er baat bij heeft dat de uitbraak van het coronavirus niet als pandemie wordt aangemerkt, aangezien de identiteit van de meeste obligatiehouders momenteel niet bekend is. Daarnaast lijken er regeringen die de WHO financieren, met name de regering Trump, meer bezorgd te zijn over de aandelenmarkt dan mensen informatie te verstrekken die noodzakelijk en vitaal kan zijn.

Naarmate de uitbraak van het coronavirus toeneemt groeit de bezorgdheid onder degenen die in pandemie-obligaties hebben geïnvesteerd, en zijn zij bang dat de uitbetaling aan landen die getroffen zijn door coronavirus zal worden geactiveerd, ondanks de duidelijke vertraging door de WHO bij het verklaren van de uitbraak als een pandemie. Hoewel de WHO theoretisch de criteria zou kunnen wijzigen die de uitbetaling zouden kunnen veroorzaken en ervoor zouden zorgen dat obligatiehouders veel verliezen, hebben sommige recente rapporten beweerd dat obligatiehouders proberen zich te ontdoen van de obligaties vóór hun vervaldag in juli.

De Duitse “Deutsche Welle” merkte op dat de trigger voor de eerste klasse van pandemie-obligaties, met een waarde van $ 225 miljoen, normaal gesproken al zou zijn bereikt vanwege het criterium van meer dan 2500 doden in een “ontwikkelingsland”. De WHO heeft echter gezegd dat dit niet aan dit criterium voldoet omdat China niet een ontwikkelingsland is, hoewel volgens de eigen criteria van de Wereldbank China wel degelijk als een ontwikkelingsland wordt beschouwd.

Voor de tweede en riskantere categorie pandemie-obligaties worden die obligaties geactiveerd wanneer de ziekte in kwestie een internationale grens overschrijdt en meer dan 20 doden veroorzaakt in een tweede land. Op het moment van publicatie van dit artikel heeft Iran ten minste 50 doden geregistreerd, wat deze tweede categorie pandemie-obligaties had moeten triggeren, met een waarde van $ 95 miljoen. Toch moet de WHO nog steeds wat zeggen over de manier waarop aan dit criterium voor obligaties van de tweede categorie is voldaan.

De beslissing van de WHO om het benoemen “p-woord” te blijven uitstellen, kan het vermijden van het gebruik van de term de pandemie- obligatiehouders tevreden stellen, maar ondertussen zal het grote negatieve gevolgen hebben voor de mondiale volksgezondheid, vooral gezien het feit dat vroegtijdige actie tegen epidemieën en pandemische uitbraken algemeen als een noodzaak wordt beschouwd.Comments

comments