Chantage met migranten: de EU moet een duidelijke voorsprong tonen tegen Erdogan

Chantage met migranten: de EU moet een duidelijke voorsprong tonen tegen Erdogan

7 maart 2020 0 Door Indignatie redactie

De situatie aan de Grieks-Turkse grens komt tot een hoogtepunt: nadat de Turkse president Recep T. Erdogan enkele dagen geleden aankondigde dat de vluchtelingen in zijn land niet langer zouden worden verhinderd om door te reizen naar de EU, hadden tienduizenden mensen hun weg gevonden gemaakt naar de grens met Griekenland om illegaal de Europese Unie binnen te komen. Griekse veiligheidstroepen, ondersteund door ambtenaren van het Europese grensbeschermingsagentschap Frontex, gebruiken traangas, stun granaten en waterkanonnen om ze te voorkomen. Af en toe moest het ook scherp zijn geschoten om doorbraken te voorkomen.

Russische bronnen zeggen dat de Turkse zijde nog eens 130.000 migranten richting Griekenland duwt. Andere vluchtelingen proberen het Griekse eiland Lesbos per boot over de Egeïsche Zee te bereiken, wat naar verluidt al meer dan duizend mensen hebben gedaan.

De landen van de Europese Unie zijn het erover eens dat het absoluut noodzakelijk is om een ​​hernieuwde massale stroom van immigranten te voorkomen die hopen op een beter leven in Europa. De Griekse maatregelen om de buitengrens van de EU te beveiligen worden daarom niet alleen verwelkomd, maar worden ook ondersteund door Brussel met 700 miljoen euro en extra Frontex-personeel.

Het is echter de vraag of dit voldoende is om de enorme migratiedruk te weerstaan ​​die Erdogan heeft veroorzaakt. Turkije heeft tenslotte naar schatting 4-5 miljoen vluchtelingen.

Als slechts een deel ervan richting Griekenland zou gaan, zou het onvermijdelijk zijn dat de grenspolitie vuurwapens zou gebruiken. Dit zou leiden tot veel doden en gewonden, waaronder mogelijk vrouwen en kinderen. Dit zijn beelden die niemand in Europa wil zien en die, effectief geënsceneerd in de media, snel kunnen leiden tot een verandering in de publieke opinie en een opening van de grenzen. Een nieuwe migratiegolf, waarvan de dimensies zeker die van 2015 zouden overtreffen, zou echter niet in staat zijn om de welvaartsstaten van Midden-Europa aan te pakken als voorkeursbestemmingen voor immigranten, vooral met het oog op de zich snel uitbreidende coronavirus-epidemie. De te verwachten gevolgen zijn chaotische omstandigheden en politieke omwentelingen of zelfs onrust .

De sleutel tot het voorkomen van een dergelijke catastrofe ligt bij de Turkse regering of bij president Erdogan, die echte macht in Turkije uitoefent. Ankara moet ervoor zorgen dat het vluchtelingenpact met de Europese Unie vanaf 2016 wordt nageleefd. Dit bepaalt onder meer dat Turkije verhindert dat migranten doorreizen naar Europa. Dit is precies wat er niet meer gebeurt. De bewering dat Brussel zijn belofte niet is nagekomen in het kader van de overeenkomst om Turkije zes miljard euro aan hulp te bieden aan degenen die bescherming zoeken, wordt betwist door de Europese Unie en moet alleen worden beweerd. In Ankara gaat het eigenlijk niet alleen om geld – het verzet van Erdogan tegen het voorstel van de EU om de vluchtelingenhulp aan Turkije met nog een miljard euro te verhogen -,

Turkije greep in februari 2016 voor het eerst in het Syrische conflict toen het zware artillerie afvuurde op Koerdische posities in de buurt van Azaz en de stad Efrin in het noorden van het land om geallieerde Arabische milities te ondersteunen. Dit werd gevolgd door verdere operaties in de volgende maanden en jaren, waarin Turkse grondtroepen gebieden in het noorden van Syrië binnendrongen. Deze offensieven waren voornamelijk gericht op Koerdische milities van de zogenaamde People’s Defense Units (YPG)geassocieerd met de verboden terroristische organisatie PKK. De YPG wordt door Ankara geclassificeerd als een bedreiging voor de veiligheid van Turkije en moet daarom worden verdreven uit de regio’s dicht bij de grens, althans volgens de officiële rechtvaardiging. De Turkse regering verwijst naar de Adana-overeenkomst van 1998 met Syrië, maar dat is slechts een excuus. In feite is Turkije er alles aan gelegen om de opkomst van een Koerdische staat in het noorden van Syrië te voorkomen. Er is goede reden om te vrezen dat de Koerdische provincies in Zuidoost-Anatolië ook zouden kunnen toetreden tot een dergelijke staatsstructuur, die de eenheid van de Turkse natie bedreigde.

Om dit scenario te voorkomen, wil Ankara een zogenaamde ‘beschermingszone’ instellen in het noorden van Syrië. Gewapende Koerdische troepen moeten uit dit gebied worden verdreven om vervolgens Syriërs te huisvesten die voor de burgeroorlog naar Turkije zijn gevlucht. Met dit plan streeft de Turkse regering twee doelen na: Ten eerste moet het aantal Syrische vluchtelingen in hun eigen land drastisch worden verminderd, waarvan de aanwezigheid, niet in de laatste plaats vanwege de economische crisis, een toenemende wrok onder de bevolking veroorzaakt en de populariteit van Erdogan verlaagt. Ten tweede wil men de bevolkingsstructuur in de Koerdisch gedomineerde gebieden nabij de grens veranderen door Syrisch-Arabische migranten te vestigen om de opkomst van een Koerdische staat te voorkomen.

De Turkse expansie in Noord-Syrië, die volgens gerenommeerde advocaten in strijd is met het internationale recht, is in tegenspraak met de belangen van de Syrische regering onder president Assad en zijn bondgenoot Rusland. Assad wil alle gebieden van het land heroveren die nog steeds onder controle zijn van islamistische rebellen en de territoriale integriteit van het land volledig herstellen. Voor Moskou is Syrië een belangrijk bruggenhoofd in het Midden-Oosten. De marinebasis Tartus is de enige basis van de Russische vloot in de Middellandse Zee. Dit belangenconflict is nu militair geëscaleerd in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië.

Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië en wordt bestuurd door de islamitische militie Haiat Tahrir al-Sham (HTS), die is aangesloten bij de terroristische organisatie Al Qaeda. De HTS is de bondgenoot van Turkije in de strijd tegen de Koerden. In 2018 bereikte de Turkse president het volgende akkoord in de zogenaamde Astana-gesprekken met Russen en Iraniërs, die ook het Assad-regime militair steunen: de Turken moesten de HTS onschadelijk maken en Russisch-Syrische verenigingen zouden het gebruik van belangrijke snelwegen in de regio moeten garanderen. Vervolgens moet in de provincie een de-escalatiezone worden ingesteld om militair geweld in de regio te voorkomen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenDe Turkse regering slaagde er echter niet in haar deel van de deal te houden, hetzij omdat zij de HTS niet als bondgenoot wilde verliezen, hetzij omdat de rebellen de instructies van Ankara niet volgden. Eind november 2019 laaide het gevecht tussen regeringstroepen en de islamisten opnieuw op. In een Syrische luchtaanval gericht tegen HTS-eenheden werden op 27 februari ook 36 Turkse soldaten gedood die de rebellen hielpen bij het veroveren van de stad Saraqib.

Deze tragedie stortte Erdogan in een dilemma: hij trok zijn soldaten uit Idlib, die daar officieel werden ingezet als waarnemers, om een ​​open confrontatie met het Syrische leger en zijn Russische bondgenoten te voorkomen.

Deze stap zou een einde hebben gemaakt aan de Turkse ambities in Noord-Syrië en zou een nederlaag zijn geweest. De “Sultan van de Bosporus” kon zich dit verlies van gezicht bij zijn eigen bevolking niet veroorloven, vooral omdat de Turkse interventie in het buurland ook diende om af te leiden van binnenlandse politieke problemen zoals de slechte economische situatie. Dus besloot Erdogan voor de tweede optie: op 1 maart lanceerde Ankara een militair offensief onder de naam “Operation Spring Sign” in Idlib. Volgens hun eigen verklaringen hebben de Turkse strijdkrachten de Syriërs aanzienlijke verliezen geleden. De Russen blijven nog steeds uit de gevechten. Als Turkije zijn offensief voortzet, zou deze passiviteit niet moeten blijven bestaan. Dan is er een direct militair conflict tussen NAVO-lid Turkije en Rusland. Dit gevaar is niet eindelijk afgewend door het staakt-het-vuren dat donderdag tussen Poetin en Erdogan is overeengekomen, vooral omdat dergelijke overeenkomsten in het verleden zijn verbroken. De belangrijkste vraag is of de bondgenoten van de twee actoren, d.w.z. de Syrische regering en de islamistische rebellen, zich aan de overeenkomst zullen houden.

Erdogan weet maar al te goed dat een militaire confrontatie met Rusland het bloedtarief voor de Turkse strijdkrachten aanzienlijk zou verhogen. Turkije zou ook moeten verwachten dat Moskou te maken krijgt met zware economische sancties. Om de Russische dreiging te neutraliseren, heeft Turkije steun van de NAVO nodig. Tijdens zijn speciale zitting op 28 februari veroordeelde het de luchtaanval op Turkse soldaten en betuigde het zijn solidariteit met Ankara. Het verzoek van Erdogan om militaire hulp of zelfs de proclamatie van de alliantiezaak werd afgewezen. Turkije werd tenslotte niet aangevallen, maar ingegrepen in Noord-Syrië in strijd met het internationale recht, zei de tenor. De NAVO heeft daarom geen mandaat om in te grijpen in het conflict. Slechts een dag later kondigde Erdogan aan dat de poorten voor vluchtelingen in Europa waren geopend.

Tegen deze achtergrond eist Norbert Röttgen, voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Duitse Bondsdag en aspirant voor het CDU-partijvoorzitterschap, dat economische sancties worden opgelegd aan Rusland (!) Omdat Poetin zo letterlijk een “veroveringsoorlog naast Assad” voert en daardoor vluchtelingenstromen naar Turkije in gang zetten, een absurde kijk op dingen. Op verzoek van de legitieme regering van Syrië verblijven de Russische strijdkrachten in het land om het Syrische leger te helpen de provincie Idlib te bevrijden van radicale islamisten, van wie sommigen uit het buitenland komen. Er kan dus geen sprake zijn van een “veroveringsoorlog”. “We moeten duidelijk maken dat we klaar zijn om diplomatiek en economisch hard te spelen”, beveelt Röttgen aan. Juist, maar niet tegen Rusland, maar tegen Turkije. Dit komt omdat het delen van Noord-Syrië bezet heeft in strijd met het internationale recht, de vluchtelingenovereenkomst met de EU heeft verbroken en het lijden van migranten gebruikt als een middel om westerse steun af te persen voor zijn expansiebeleid in Syrië. En als Turkije eindelijk zou stoppen met het ondersteunen van aan Al-Qaeda gerelateerde islamisten en de jagers onschadelijk zou maken, zoals Erdogan had beloofd in de Astana-gesprekken, zou er geen gewapend conflict in Idlib zijn en waarschijnlijk zou er geen vluchtelingen ellende in de regio zijn. westerse steun af te persen voor zijn expansiebeleid in Syrië. En als Turkije eindelijk zou stoppen met het ondersteunen van aan Al-Qaeda gerelateerde islamisten en de jagers onschadelijk zou maken, zoals Erdogan had beloofd in de Astana-gesprekken, zou er geen gewapend conflict in Idlib zijn en waarschijnlijk zou er geen vluchtelingen ellende in de regio zijn. westerse steun af te persen voor zijn expansiebeleid in Syrië. En als Turkije eindelijk zou stoppen met het ondersteunen van aan Al-Qaeda gerelateerde islamisten en de jagers onschadelijk zou maken, zoals Erdogan had beloofd in de Astana-gesprekken, zou er geen gewapend conflict in Idlib zijn en waarschijnlijk zou er geen vluchtelingen ellende in de regio zijn.

Iedereen die een cynische machtspoliticus en een despoot als Erdogan wil redeneren, moet niet vertrouwen op diplomatieke tevredenheid en nieuwe concessies doen, ook van financiële aard, maar moet een duidelijke voorsprong tonen. Dat is de enige taal die politici deze klap begrijpen. Erdogan heeft zichzelf dood gemanoeuvreerd met zijn uitvindingbeleid in Noord-Syrië en de gelijktijdige beëindiging van de vluchtelingenovereenkomst met de EU en zit nu tussen de stoelen. Omdat zijn acties indruisen tegen de belangen van zowel Rusland als Europa. In deze situatie is Turkije kwetsbaar en kan het worden afgebogen door gerichte EU-sancties als onderdeel van een gegradeerde escalatieketen. Dergelijke maatregelen kunnen zijn:

• Stop alle wapenverzendingen naar Turkije. Dit geldt ook voor munitie en reserveonderdelen.
• Verzoek van de Europese NAVO-landen om het lidmaatschap van Turkije in het Noord-Atlantische Pact op te schorten.
• Formele beëindiging van de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije en annulering van de zogenaamde pretoetredingssteun van ongeveer 150 miljoen euro per jaar.
• Besluit 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije, waarbij Turkse werknemers en hun gezinsleden in de EU worden bevoorrecht, wordt tot nader order opgeschort.
• Einde van de douane-unie met Turkije die sinds 1996 bestaat.
• En tot slot: handelssancties, stopzetting van de invoer van Turkse goederen in de EU.

In het conflict met Ankara gebruikt de Europese Unie duidelijk de langere hefboom. In plaats van door Erdogan onder druk te blijven staan ​​en te worden gechanteerd, zou Europa consequent gebruik moeten maken van zijn opties. Dit kan de politieke verandering in Turkije versnellen, die al zichtbaar was in de uitslag van de lokale verkiezingen van 2019, ten gunste van de oppositie. Aan het einde van deze ontwikkeling zou er een machtswisseling en een gematigde regering in Ankara kunnen zijn, wat dan weer een serieuze gesprekspartner voor Europa zou zijn.Comments

comments

Lees ook:  De liberale wereldorde is onder druk komen te staan ​​omdat we ons niet aan onze waarden hebben gehouden