George Soros en zijn bewezen invloed op het Europese Hof voor de rechten van de mens

George Soros en zijn bewezen invloed op het Europese Hof voor de rechten van de mens

7 maart 2020 0 Door Indignatie redactie
0
()

Volgens de statuten is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) een onafhankelijk en supranationaal orgaan. Zijn uitspraken zijn het laatste redmiddel voor alle burgers wier staten het Europees Verdrag voor de rechten van de mens hebben ondertekend.

Vreemd, wanneer men denkt aan een nieuw gepubliceerde studie, volgens de rechter niet, zoals aangenomen, tegen elk partijdigheid, dat wil zeggen, onafhankelijk handelen. In plaats daarvan moeten de uitspraken van de EVRM-rechters gebaseerd zijn op de strekking van de zogenaamde “Open Society Foundation” (OSF). Deze organisatie is opgericht door George Soros, die een fortuin verdiende met financiële speculatie. De 89-jarige in Hongarije geboren jood heeft zichzelf tot taak gesteld geopolitiek te handelen .

22 van de 100 juryleden zijn dicht bij Soros

Filantropisch of hongerig naar macht ? Twijfelachtig. Eén ding is echter zeker: de afstemming van veel uitspraken van het EVRM doet sterk denken aan de politieke strekking van de financiële magnaat. Dit trof ook de Franse advocaat en directeur-generaal van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid (ECLJ) Grégor Puppinck. Voor zijn boek “The Denatured Human Rights” onderzocht Puppinck de cv’s van 100 rechters die sinds 2009 voor het EVRM hadden gewerkt. Het alarmerende resultaat: 22 van deze 100 rechters zijn nauw verbonden met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zijn aangesloten bij de Soros-OSF. Die rechters waren managers, begunstigden of regelmatige deelnemers aan de activiteiten van deze NGO’s.

Lees ook:  Onze Koning laat zijn naam, willens en wetens, (mis/ge) bruiken door corrupte rechters.

Concreet zijn er zeven ngo’s die duidelijk in het OSF-netwerk vallen. Het is zeker dat de ene of de andere van deze zeven ngo’s sinds 2009 in 185 gevallen optrad als eiser, vertegenwoordiger of andere interveniërende partij. In deze gevallen hebben rechters met een directe band met genoemde NGO’s 88 beslissingen genomen, ondanks een mogelijk belangenconflict.

Vonnissen kosten $ 100 miljoen  

Zes van de zeven rechters die voorheen in contact stonden met het zogenaamde “Helsinki-comité” zaten op de bank van de rechter in zaken waarin deze organisatie als partij verscheen. Voor de OSF zelf geldt dit voor acht van de twaalf rechters. Naast het “Helsinki-comité” en de OSF zijn vijf rechters verbonden aan de “International Law Commission”, drie rechters bij “Amnesty International” en één rechter bij “Human Rights Watch”, het “Centrum voor individuele rechten in Europa” en ondertussen gesloten “Interights”.

Al deze organisaties worden gefinancierd door George Soros: de NGO “Human Rights Watch” heeft bijvoorbeeld sinds 2010 $ 100 miljoen ontvangen. Het Helsinki-comité wordt voor 40 procent gefinancierd door Soros.

Rechtsstaat gemakkelijk gemaakt: advocaat wordt rechter  

De zaak van de Russische feministische groep “Pussy Riot”, die in Straatsburg werd verdedigd door Jonko Grosew, een van de hoofden van het “Open Society Justice Initiative”, een uitloper van de OSF, was aanzienlijk. Tijdens het proces (!) Werd Grosew tot rechter van het EVRM gekozen voordat het vonnis werd aangekondigd. Dus hij oordeelde in een zaak die hij eerder had verdedigd. Onpartijdigheid is hier buitengewoon moeilijk. Het vonnis kwam – verrassing! – ten gunste van de feministische groep uit en Rusland, als verliezer in de rechtszaak, werd veroordeeld tot het betalen van de advocatenhonoraria, inclusief het honorarium van Grosews.

Lees ook:  Migratiecrisis op vier fronten er komen steeds meer migranten: George Soros, Prinses Mabel en de 'de grote vervanging'

In het geval van de Big Brother Watch tegen het Verenigd Koninkrijk, die de staatsbewakingsmaatregelen volgde na de Snowden-affaire, waren tien van de zestien aanvragers door het OFS gefinancierde NGO’s. Het EVRM komt tot de conclusie dat het toezicht toentertijd in strijd was met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Van de 17 rechters waren er zes geassocieerd met de aanvragers.

“Homo sorensus” voor een meer open samenleving

Als men aanneemt dat de beschreven feiten eigenlijk geen toeval zijn, blijft de vraag open welk doel George Soros, zijn “Open Society Foundation” en hun begunstigden nastreven.

Nils Muiznieks, tot 2018 commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa en voor die programmadirecteur van de OSF in Letland, zei in 2009 dat hij werkte aan een nieuwe persoon in de open samenleving, de “homo sorensus”. Misschien om dichter bij dit doel te komen, veroordeelde Muiznieks de geplande belastingheffing van door het buitenland gefinancierde NGO’s door de Hongaarse premier Viktor Orbán in 2018.

Ngo’s met toenemende invloed

Het is grotendeels duidelijk dat NGO’s een toenemende invloed hebben op en binnen internationale instellingen. Vooral binnen het mensenrechtenbeschermingssysteem. Deze situatie betwijfelt de onafhankelijkheid van het Hof en de verklaarde onpartijdigheid van de rechters.

Een enorm probleem, want: de kracht van het Europees Hof voor de rechten van de mens is uitzonderlijk groot. Zijn beslissingen hebben een nadelig effect. Op deze manier kunnen beslissingen over het buitenlands, immigratie-, onderwijs-, gezins- en sociaal beleid van een staat in nationale wetgeving worden genomen. Dit ondermijnt en elimineert democratisch gekozen regeringen.

Lees ook:  Waar komt al dat wantrouwen jegens de overheid toch vandaan?
OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is. Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments