Europese Unie: het einde?

Europese Unie: het einde?

23 maart 2020 0 Door Indignatie redactie

Toen Italië aan het begin van zijn coronaviruscrisis een beroep deed op de EU voor de levering van medische apparatuur, ontving het niets ze kregen een boete van 7 miljoen euro inplaats van hulp. Bovendien legden Duitsland en Frankrijk zelfs een verbod of beperking op aan de export van gezichtsmaskers en beschermende uitrusting. Afgebeeld: schoonmaakpersoneel in beschermende uitrusting werkt in een tent van een nieuw veldhospitaal in Cremona, Italië op 20 maart 2020. Het veldhospitaal wordt gefinancierd door de Amerikaanse evangelische christelijke ngo Samaritan’s Purse. (Foto door Miguel Medina / AFP via Getty Images)

Sinds het uitbreken van het coronavirus in Italië hebben Italianen geleerd dat andere lidstaten van de Europese Unie niet altijd de mooie woorden beoefenen die ze graag verkondigen – vooral solidariteit.

Solidariteit zou een fundamenteel principe van de Europese Unie zijn. Het is verankerd in de EU-verdragen en de EU noemt het een van haar doelstellingen. Volgens artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is een van de twee belangrijkste verdragen van de Europese Unie:

“De Unie en haar lidstaten handelen gezamenlijk in een geest van solidariteit als een lidstaat … het slachtoffer is van een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. De Unie maakt gebruik van alle instrumenten die haar ter beschikking staan ​​… om een ​​lidstaat op zijn grondgebied bij te staan, op verzoek van zijn politieke autoriteiten, in geval van een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp “.

De EU heeft een beroep gedaan op het solidariteitsbeginsel bij de opvang van migranten: tijdens de migrantencrisis van 2015 heeft de EU elk EU-land een vast quotum van migranten en vluchtelingen toegewezen om te accepteren. In 2017 heeft de EU nam Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over hun weigering om migranten te nemen. Eind oktober 2019 zei de advocaat-generaal, juridisch adviseur van het Hof, dat het EU-recht moet worden nageleefd en dat het solidariteitsbeginsel van de EU “noodzakelijkerwijs soms inhoudt dat lastenverdeling wordt geaccepteerd”. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan over de kwestie, maar volgt meestal het advies van de advocaat-generaal.

De EU heeft zelfs een specifieke eenheid, het coördinatiecentrum voor noodsituaties (ERCC), dat opereert onder het EU- mechanisme voor civiele bescherming , dat zowel de EU als bepaalde niet-EU-landen helpt bij crisisbeheersing, overeenkomstig het solidariteitsbeginsel. Dit is waar Italië aan het begin van zijn coronaviruscrisis om hulp vroeg – en in ruil daarvoor niets ontving. “We vroegen om medische apparatuur en de Europese Commissie stuurde het verzoek door naar de lidstaten”, vertelde Maurizio Massari, de permanente vertegenwoordiger van Italië bij de EU, aan het buitenlands beleid. ‘Maar het werkte niet.’

Bovendien legden Duitsland en Frankrijk, toonaangevende EU-lidstaten, zelfs een verbod of beperking op aan de export van gezichtsmaskers en beschermende uitrusting. Dit trok milde kritiek van ambtenaren van de Europese Unie, zoals Stella Kyriakides, de EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, die de lidstaten vruchteloos moest herinneren dat “solidariteit de sleutel is”.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Duitse SPD introduceert homo verkeerslichtmannen in Hannover

In het verleden hebben de EU-lidstaten solidariteit getoond. Volgens zijn website heeft het EU-mechanisme voor civiele bescherming sinds zijn oprichting in 2001 op meer dan 330 verzoeken om bijstand binnen en buiten de EU gereageerd. In juli 2018 bijvoorbeeld, toen Zweden te maken kreeg met wijdverbreide bosbranden, voornamelijk bosbranden, stuurden de EU-lidstaten hulp bij brandbestrijding .

De uitbraak van het coronavirus verschilt echter van geografisch geïsoleerde crises, zoals bosbranden in een lidstaat die kunnen worden beheerd door brandbestrijding of andere middelen te bundelen. Wanneer een heel continent zich in een zeer besmettelijke virusepidemie bevindt, wordt solidariteit een complexere kwestie. Elke staat overweegt onvermijdelijk of het zich kan veroorloven om gezichtsmaskers en beschermende uitrusting te sturen die nodig kunnen zijn voor zijn eigen burgers. Met andere woorden, elke staat beschouwt eerst zijn eigen nationale belang. In het geval van het verzoek om hulp van Italië hebben de EU-lidstaten hun eigen belangen tot hun hoogste prioriteit gemaakt. Dit is klassiek staatsgedrag en zou vóór de oprichting van de Europese Unie geen verontwaardiging hebben veroorzaakt.

Wat de coronaviruscrisis onthult, is dat de lidstaten van de Europese Unie zullen terugkeren naar nationale belangen wanneer extreme omstandigheden dit vereisen. Hoewel dergelijke onthullingen misschien niet het onmiddellijke einde van de Europese Unie betekenen, werpen ze zeker vragen op over het punt van een organisatie die solidariteit als grondlegger belooft, maar dat principe op het moment dat het het meest nodig is, achter zich laat.

Coronavirus is echter niet het enige recente probleem dat de levensvatbaarheid van de Europese Unie in twijfel trekt.

De huidige crisis aan de Grieks-Turkse grens heeft de EU niet alleen als onbehulpzaam, maar ook als een feitelijke aansprakelijkheid getoond: de EU heeft een reeds overweldigd Griekenland verlaten om de migrantencrisis aan te pakken – door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gefabriceerd voor politiek gewin – op haar in bezit, ondanks de schijnbare retorische steun van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die Griekenland het ‘schild’ van Europa noemde .

Naast de pogingen van Europa om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, beval de EU-commissaris voor binnenlandse zaken, Ylva Johansson, dat Griekenland de migranten die Erdogan naar de grens heeft vervoerd, moet toestaan ​​asiel aan te vragen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis had eerder aangekondigd dat Griekenland alle asielaanvragen schorste op grond van artikel 78, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat luidt :

“Indien een of meer lidstaten worden geconfronteerd met een noodsituatie die wordt gekenmerkt door een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen, kan de Raad, op voorstel van de Commissie, voorlopige maatregelen nemen ten behoeve van de lidstaat (s) ) bezorgd”.

Ylva Johansson zei echter dat de commissie niet zou voorstellen om het recht op asiel op te schorten:

“Individuen in de Europese Unie hebben het recht om asiel aan te vragen. Dit staat in het verdrag, dit staat in internationaal recht. Dit kunnen we niet opschorten. ‘

Maar al het gezond verstand opschorten is blijkbaar iets waar de EU volledig toe in staat is. Terwijl Johansson haar irrationele eisen stelde aan Griekenland in een tijd dat Europa op een punt stond te worstelen met de uitbraak van het coronavirus, leek de Duitse bondskanselier Angela Merkel tekenen te vertonen dat ze zich zou kunnen onderwerpen aan de chantage van Erdogans migranten. Minder dan twee weken nadat Erdogan duizenden migranten naar de grens met Griekenland had vervoerd, zei Merkel, volgens een rapport van Die Welt, dat ze “met al haar kracht” zou werken om “de overeenkomst tussen de EU en Turkije naar een nieuw niveau te tillen” ”.

https://www.gatestoneinstitute.org/15774/european-union-the-endLees ook:  Coronavirus: Is nog een zwarte dood onderweg?

Comments

comments