Een Zwitserse dokter over Covid-19

Een Zwitserse dokter over Covid-19

24 maart 2020 1 Door Indignatie redactie
0
()

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is.Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.

Een Zwitserse arts heeft de volgende informatie over de huidige situatie verstrekt om onze lezers in staat te stellen een realistische risicobeoordeling te maken. (Dagelijkse updates hieronder)

Volgens de laatste gegevens van het Italiaanse National Health Institute ISS is de gemiddelde leeftijd van de positief geteste overledene in Italië momenteel ongeveer 81 jaar. 10% van de overledenen is ouder dan 90 jaar. 90% van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

80% van de overledenen had last van twee of meer chronische ziekten. 50% van de overledenen had drie of meer chronische ziekten. Tot de chronische ziekten behoren met name cardiovasculaire problemen, diabetes, ademhalingsproblemen en kanker.

Minder dan 1% van de overledenen waren gezonde personen, dat wil zeggen personen zonder reeds bestaande chronische ziekten. Slechts ongeveer 30% van de overledenen is vrouw.

Het Italiaanse gezondheidsinstituut maakt bovendien onderscheid tussen degenen die stierven aan het coronavirus en degenen die stierven met het coronavirus. In veel gevallen is het nog niet duidelijk of de personen zijn overleden aan het virus of aan hun reeds bestaande chronische ziekten of aan een combinatie van beide.

De twee Italianen overleden onder de 40 jaar (beiden 39 jaar) waren een kankerpatiënt en een diabetespatiënt met bijkomende complicaties. Ook in deze gevallen was de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk (dat wil zeggen, van het virus of van hun reeds bestaande ziekten).

De gedeeltelijke overbelasting van de ziekenhuizen is te wijten aan de algemene drukte van patiënten en het toegenomen aantal patiënten dat speciale of intensieve zorg nodig heeft. Het doel is met name de ademhalingsfunctie te stabiliseren en, in ernstige gevallen, antivirale therapieën te bieden.

Update : het Italiaanse nationale gezondheidsinstituut heeft een statistisch rapport gepubliceerd over testpositieve patiënten en overledenen, waarin bovenstaande gegevens worden bevestigd.)

De arts wijst ook op de volgende aspecten:

Noord-Italië heeft een van de oudste populaties en de slechtste luchtkwaliteit in Europa, wat in het verleden al heeft geleid tot een groter aantal luchtwegaandoeningen en sterfgevallen en waarschijnlijk een extra risicofactor is in de huidige epidemie.

Zuid-Korea heeft bijvoorbeeld een veel mildere loop achter de rug dan Italië en is de piek van de epidemie al gepasseerd. In Zuid-Korea zijn tot nu toe slechts ongeveer 70 sterfgevallen gemeld met een positief testresultaat. Net als in Italië waren de getroffenen meestal patiënten met een hoog risico.

De ongeveer twaalf testpositieve Zwitserse sterfgevallen tot nu toe waren ook risicopatiënten met chronische ziekten, een gemiddelde leeftijd van 80 jaar en een maximale leeftijd van 90 jaar, wiens exacte doodsoorzaak, dwz door het virus of door hun reeds bestaande ziekten, is nog niet bekend.

Bovendien kunnen volgens een eerste Chinese studie de internationaal gebruikte virustestkits in sommige gevallen een vals positief resultaat opleveren. In deze gevallen hebben de personen mogelijk niet het nieuwe coronavirus opgelopen, maar vermoedelijk een van de vele bestaande humane coronavirussen die deel uitmaken van de jaarlijkse (en momenteel lopende) verkoudheids- en griepepidemieën. (1)

De belangrijkste indicator voor het beoordelen van het gevaar van de ziekte is dus niet het vaak gerapporteerde aantal positief geteste personen en sterfgevallen, maar het aantal personen dat zich feitelijk en onverwacht ontwikkelt of sterft aan longontsteking (de zogenaamde oversterfte).

Volgens alle huidige gegevens kan voor de gezonde algemene bevolking van school en werkende leeftijd een mild tot matig verloop van de ziekte Covid-19 worden verwacht. Senioren en personen met bestaande chronische ziekten moeten worden beschermd. De medische capaciteiten moeten optimaal worden voorbereid.

Medische literatuur

(1) Zhuang et al., Potentieel fout-positief percentage onder de ‘asymptomatische geïnfecteerde personen’ in nauwe contacten van COVID-19-patiënten , Chinese Medical Association Publishing House, maart 2020.

(2) Grasselli et al., Gebruik van kritieke zorg voor de COVID-19-uitbraak in Lombardije , JAMA, maart 2020.

(3) WHO, rapport van de gezamenlijke missie van de WHO en China over de ziekte van Coronavirus 2019 , februari 2020.

Referentiewaarden

Belangrijke referentiewaarden zijn onder meer het aantal jaarlijkse sterfgevallen door griep, dat oploopt tot 8.000 in Italië en tot 60.000 in de VS; normale algehele sterfte, die in Italië oploopt tot 2000 doden per dag ; en het gemiddelde aantal gevallen van longontsteking per jaar, dat in Italië meer dan 120.000 is.

De huidige sterfte door alle oorzaken in Europa en in Italië is nog steeds normaal of zelfs onder het gemiddelde. Overtollige sterfte door Covid-19 zou zichtbaar moeten worden in de Europese monitoringkaarten .

Updates

17 maart 2020 (I)

 • Vanuit virologisch oogpunt blijft het sterfteprofiel een raadsel omdat, in tegenstelling tot griepvirussen, kinderen worden gespaard en mannen ongeveer twee keer zo vaak worden getroffen als vrouwen. Aan de andere kant komt dit profiel overeen met natuurlijke sterfte , die bijna nul is voor kinderen en bijna twee keer zo hoog voor 75-jarige mannen als voor vrouwen van dezelfde leeftijd.
 • De jongere testpositieve overledene had bijna altijd ernstige reeds bestaande aandoeningen. Zo was een 21-jarige Spaanse voetbaltrainer testpositief gestorven, wat de internationale krantenkoppen haalde. De artsen stelden echter een niet-herkende leukemie vast, waarvan de typische complicaties ernstige longontsteking omvatten.
 • De doorslaggevende factor bij het beoordelen van het gevaar van de ziekte is dus niet het aantal testpositieve personen en overledenen, dat vaak wordt genoemd in de media, maar het aantal mensen dat daadwerkelijk en onverwachts ontwikkelt of sterft aan longontsteking (de zogenaamde oversterfte) ). Tot dusver blijft deze waarde in de meeste landen erg laag.
 • In Zwitserland zijn sommige alarmcentrales al overbelast vanwege het grote aantal mensen dat getest wil worden . Dit wijst op een extra psychologisch en logistiek onderdeel van de huidige situatie.
17 maart 2020 (II)
 • De Italiaanse immunologieprofessor Sergio Romagnani van de Universiteit van Florence komt in een onderzoek onder 3000 mensen tot de conclusie dat 50 tot 75% van de testpositieve mensen van alle leeftijden volledig symptoomvrij blijven – aanzienlijk meer dan eerder werd aangenomen.
 • De bezettingsgraad van de Noord-Italiaanse IC’s in de wintermaanden is doorgaans al 85 tot 90% . Sommige of veel van deze bestaande patiënten kunnen nu ook testpositief zijn. Het aantal extra onverwachte gevallen van longontsteking is echter nog niet bekend.
 • Een ziekenhuisarts in de Spaanse stad Malaga schrijft op Twitter dat mensen op dit moment eerder overlijden door paniek en systemische ineenstorting dan door het virus. Het ziekenhuis wordt overspoeld door mensen met verkoudheid, griep en mogelijk Covid19 en artsen hebben de controle verloren.
18 maart 2020
 • Een nieuwe epidemiologische studie (voordruk) concludeert dat het sterftecijfer van Covid19 zelfs in de Chinese stad Wuhan slechts 0,04% tot 0,12% was en dus eerder lager dan dat van seizoensgriep, met een sterftecijfer van ongeveer 0,1%. Als reden voor de overschatte sterfte van Covid19 vermoeden de onderzoekers dat in Wuhan aanvankelijk slechts een klein aantal gevallen werd geregistreerd, aangezien de ziekte bij veel mensen waarschijnlijk asymptomatisch of mild was.
 • Chinese onderzoekers stellen dat extreme wintersmog in de stad Wuhan mogelijk een oorzakelijke rol heeft gespeeld bij het uitbreken van longontsteking. In de zomer van 2019 vonden in Wuhan al openbare protesten plaats vanwege de slechte luchtkwaliteit.
 • Nieuwe satellietbeelden laten zien hoe Noord-Italië de hoogste niveaus van luchtverontreiniging in Europa heeft en hoe deze luchtverontreiniging door de quarantaine sterk is verminderd.
 • Een fabrikant van de Covid19-testkit stelt dat deze alleen mag worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet voor diagnostische toepassingen, aangezien deze nog niet klinisch is gevalideerd.
19 maart 2020 (I)

Het Italiaanse National Health Institute ISS heeft een nieuw rapport over testpositieve sterfgevallen gepubliceerd:

 • De mediane leeftijd is 80,5 jaar (79,5 voor mannen, 83,7 voor vrouwen).
 • 10% van de overledene was ouder dan 90 jaar; 90% van de overledene was ouder dan 70 jaar.
 • Maximaal 0,8% van de overledene had geen reeds bestaande chronische ziekten.
 • Ongeveer 75% van de overledenen had twee of meer reeds bestaande aandoeningen, 50% had nog drie reeds bestaande aandoeningen, met name hartaandoeningen, diabetes en kanker.
 • Vijf van de overledenen waren tussen de 31 en 39 jaar oud, allemaal met ernstige reeds bestaande gezondheidsproblemen (bijv. Kanker of hartaandoeningen).
 • Het National Health Institute heeft nog niet vastgesteld waaraan de onderzochte patiënten uiteindelijk zijn overleden en verwijst in algemene termen naar Covid19-positieve sterfgevallen .
19 maart 2020 (II)
 • Een rapport in de Italiaanse krant Corriere della Sera wijst erop dat de Italiaanse intensive care-afdelingen in 2017/2018 al zijn ingestort onder de duidelijke griepgolf. Ze moesten operaties uitstellen, verpleegsters terugbellen van vakantie en hadden geen bloeddonaties meer.
 • De Duitse viroloog Hendrik Streeck stelt dat het onwaarschijnlijk is dat Covid19 de totale sterfte in Duitsland zal verhogen, normaal gesproken rond de 2500 mensen per dag . Streeck noemt het geval van een 78-jarige man met voorwaarden die stierf aan hartfalen, vervolgens positief testte op Covid19 en dus werd opgenomen in de statistieken van Covid19-sterfgevallen.
 • Volgens Stanford Professor John Ioannidis is het nieuwe coronavirus mogelijk niet gevaarlijker dan sommige van de veelvoorkomende coronavirussen, zelfs bij oudere mensen. Ioannidis stelt dat er geen betrouwbare medische gegevens zijn ter ondersteuning van de maatregelen waartoe momenteel is besloten.
20 maart 2020
 • Volgens het laatste Europese monitoringrapport blijft de algehele sterfte in alle landen (inclusief Italië) en in alle leeftijdsgroepen tot nu toe binnen of zelfs onder het normale bereik.
 • Volgens de laatste Duitse statistieken is de mediane leeftijd van voor de test positieve sterfgevallen ongeveer 83 jaar, de meeste met reeds bestaande gezondheidsproblemen die een mogelijke doodsoorzaak zouden kunnen zijn.
 • Een Canadees onderzoek uit 2006 waarnaar Stanford-professor John Ioannidis verwijst, wees uit dat gewone verkoudheid van coronavirussen ook sterftecijfers tot 6% kan veroorzaken bij risicogroepen zoals bewoners van een zorginstelling, en dat virustestkits aanvankelijk ten onrechte duidden op een infectie met SARS-coronavirussen .
21 maart 2020 (I)
 • Spanje meldt slechts drie testpositieve sterfgevallen onder de 65 jaar (op een totaal van ongeveer 1000). Hun reeds bestaande gezondheidstoestand en feitelijke doodsoorzaak zijn nog niet bekend.
 • Op 20 maart meldde Italië 627 landelijke testpositieve sterfgevallen op één dag. Ter vergelijking: de normale totale sterfte in Italië is ongeveer 1800 sterfgevallen per dag. Sinds 21 februari heeft Italië ongeveer 4000 testpositieve sterfgevallen gemeld. Normale totale sterfte gedurende deze periode is tot 50.000 sterfgevallen. Het is nog niet bekend in hoeverre de normale algehele sterfte is gestegen of in hoeverre deze eenvoudig testpositief is geworden. Bovendien hebben Italië en Europa in 2019/2020 een zeer mild griepseizoen gehad dat veel anderszins kwetsbare mensen heeft gespaard.
 • Volgens Italiaanse nieuwsberichten is 90% van de testpositieve overledenen in de regio Lombardije gestorven buiten de intensive care-afdelingen, meestal thuis of op afdelingen voor algemene zorg. Hun doodsoorzaak en de mogelijke rol van quarantainemaatregelen bij hun overlijden blijven onduidelijk. Slechts 260 van de 2168 testpositieve personen zijn overleden op ICU’s.
 • Bloomberg benadrukt dat „99% van degenen die aan het virus stierven een andere ziekte had, zegt Italië“
21 maart 2020 (II)
 • The Japan Times vraagt: Japan verwachtte een explosie van het coronavirus. Waar is het? Ondanks dat het een van de eerste landen is die positieve testresultaten behaalt en geen lockdown heeft opgelegd, is Japan een van de minst getroffen landen. Citaat: „Zelfs al telt Japan niet alle geïnfecteerden, ziekenhuizen worden niet dun uitgerekt en er is geen piek in gevallen van longontsteking.”
 • Italiaanse onderzoekers stellen dat de extreme smog in Noord-Italië, de ergste in Europa, een oorzakelijke rol speelt bij de huidige longontsteking daar, zoals in Wuhan eerder.
 • In een nieuw interview zegt professor Sucharit Bhakdi, een wereldberoemde expert op het gebied van medische microbiologie, dat de schuld van het nieuwe coronavirus alleen voor sterfgevallen “verkeerd” en “gevaarlijk misleidend” is, aangezien er nog andere belangrijkere factoren spelen, met name reeds bestaande gezondheid omstandigheden en slechte luchtkwaliteit in Chinese en Noord-Italiaanse steden. Professor Bhakdi beschrijft de momenteel besproken of opgelegde maatregelen als ‘grotesk’, ‘nutteloos’, ‘zelfdestructief’ en een ‘collectieve zelfmoord’ die de levensduur van ouderen verkort en niet door de samenleving mag worden geaccepteerd.
22 maart 2020 (I)

Wat betreft de situatie in Italië : de meeste grote media melden ten onrechte dat Italië tot 800 doden per dag als gevolg van het coronavirus heeft . In werkelijkheid benadrukt de president van de Italiaanse dienst voor civiele bescherming dat dit doden zijn ” met het coronavirus en niet door het coronavirus” (minuut 03:30 van de persconferentie ). Met andere woorden, deze personen stierven terwijl ze ook positief testten.

Lees ook:  De Boomers Zullen Zichzelf Opofferen Op De Stranden Van COVID-19

Zoals professoren Ioannidis en Bhakdi hebben aangetoond , hebben landen zoals Zuid-Korea en Japan die geen lockdown-maatregelen hebben ingevoerd, een overmaat aan sterfte van bijna nul ervaren in verband met Covid-19, terwijl het Diamond Princess-cruiseschip een geëxtrapoleerd sterftecijfer binnen het bereik per mille had , dat wil zeggen op of onder het niveau van de seizoensgriep.

De huidige testpositieve sterftecijfers in Italië zijn nog steeds minder dan 50% van de normale dagelijkse totale sterfte in Italië, wat neerkomt op ongeveer 1800 sterfgevallen per dag. Het is dus mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, dat een groot deel van de normale dagelijkse sterfte nu simpelweg geldt als “Covid19” -sterfte (omdat ze positief testen). Dit is het punt dat werd benadrukt door de president van de Italiaanse dienst voor civiele bescherming.

Inmiddels is het echter duidelijk dat in bepaalde regio’s in Noord-Italië, dat wil zeggen de regio’s met de strengste lockdown-maatregelen , een duidelijk hoger dagelijks sterftecijfer wordt genoteerd. Het is ook bekend dat in de regio Lombardije 90% van de testpositieve sterfgevallen niet plaatsvindt op intensive care-afdelingen, maar in plaats daarvan meestal thuis . En meer dan 99% heeft ernstige reeds bestaande gezondheidsproblemen.

Professor Sucharit Bhakdi noemt lockdown-maatregelen “nutteloos”, “zelfdestructief” en een “collectieve zelfmoord”. Zo rijst de uiterst verontrustende vraag in hoeverre de verhoogde mortaliteit van deze oudere, geïsoleerde, zeer gestreste mensen met meerdere reeds bestaande gezondheidsproblemen in feite kan worden veroorzaakt door de nog steeds weken durende lockdown-maatregelen die van kracht zijn.

Als dat zo is, kan het een van die gevallen zijn waarin de behandeling slechter is dan de ziekte. (Zie update hieronder: slechts 12% van de overlijdensakten toont het coronavirus als oorzaak.)

22 maart 2020 (II)
 • In Zwitserland zijn er momenteel 56 testpositieve sterfgevallen, die allemaal ‘risicopatiënten’ waren vanwege hun hoge leeftijd en / of reeds bestaande gezondheidsproblemen. De werkelijke doodsoorzaak, dat wil zeggen van of gewoon met het virus, is niet bekendgemaakt.
 • De Zwitserse regering beweerde dat de situatie in Zuid-Zwitserland (naast Italië) “dramatisch” is, maar lokale artsen ontkenden dit en zeiden dat alles normaal was.
 • Volgens persberichten kunnen zuurstofflessen schaars worden. De reden is echter niet een momenteel hoger gebruik, maar veeleer hamsteren vanwege angst voor toekomstige tekorten.
 • In veel landen is er al een toenemend tekort aan artsen en verpleegkundigen. Dit komt voornamelijk omdat gezondheidswerkers die positief testen, zelf in quarantaine moeten gaan, ook al blijven ze in veel gevallen volledig of grotendeels symptoomvrij.
22 maart 2020 (III)
 • Een model van het Imperial College London voorspelde tussen 250.000 en 500.000 sterfgevallen in het VK „van“ Covid-19, maar de auteurs van de studie hebben nu toegegeven dat veel van deze sterfgevallen niet bovenop , maar eerder deel zouden uitmaken van de normale jaarlijkse sterftecijfer, dat in het VK ongeveer 600.000 mensen per jaar is. Met andere woorden, de oversterfte blijft laag.
 • Dr. David Katz, stichtend directeur van het Yale University Prevention Research Center, vraagt ​​in de New York Times : „Is onze strijd tegen het coronavirus erger dan de ziekte? Er zijn mogelijk meer gerichte manieren om de pandemie te verslaan. ‘
 • Volgens de Italiaanse professor Walter Ricciardi , “slechts 12% van de overlijdensakten blijkt dat er een direct oorzakelijk verband van coronavirus” , terwijl in openbare verslagen “alle mensen die in het ziekenhuis met het coronavirus sterven worden geacht te zijn sterven aan het coronavirus”. Dit betekent dat door de media gerapporteerde Italiaanse sterftecijfers met minstens een factor 8 moeten worden verlaagd om daadwerkelijke sterfgevallen als gevolg van het virus te verkrijgen. Zo eindigen er hoogstens enkele tientallen doden per dag, vergeleken met een totale dagelijkse sterfte van 1800 doden en tot 20.000 griepsterfgevallen per jaar.
23 maart 2020 (I)
 • Een nieuwe Franse studie in het Journal of Antimicrobial Agents, getiteld SARS-CoV-2: fear versus data , concludeert dat “het probleem van SARS-CoV-2 waarschijnlijk wordt overschat”, aangezien „het sterftecijfer voor SARS-CoV-2 is niet significant verschillend van die voor veel voorkomende coronavirussen die in het onderzoeksziekenhuis in Frankrijk zijn geïdentificeerd “.
 • Uit een Italiaans onderzoek van augustus 2019 bleek dat het aantal doden door griep in Italië de afgelopen jaren tussen de 7.000 en 25.000 bedroeg. Deze waarde is hoger dan in de meeste andere Europese landen vanwege de grote oudere bevolking in Italië, en veel hoger dan alles wat tot nu toe aan Covid-19 is toegeschreven.
 • In een nieuwe factsheet meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat Covid-19 in feite langzamer en niet sneller verspreidt dan influenza met een factor van ongeveer 50%. Bovendien lijkt de presymptomatische overdracht bij Covid-19 veel lager dan bij influenza.
 • Een vooraanstaande Italiaanse arts meldt dat er al in november 2019 “vreemde gevallen van longontsteking” werden gezien in de regio Lombardije , wat opnieuw de vraag opriep of ze werden veroorzaakt door het nieuwe virus (dat officieel pas in februari 2020 in Italië verscheen), of door andere factoren, zoals de gevaarlijk hoge smog-niveaus in Noord-Italië.
 • De Deense onderzoeker Peter Gøtzsche, oprichter van de gerenommeerde Cochrane Medical Collaboration, schrijft dat Corona ‘ een epidemie van massale paniek ‘ is en ‘logica een van de eerste slachtoffers was’.
23 maart 2020 (II)
 • De voormalige Israëlische minister van Volksgezondheid, professor Yoram Lass, zegt dat het nieuwe coronavirus “minder gevaarlijk is dan de griep” en dat afsluitmaatregelen “meer mensen zullen doden dan het virus”. Hij voegt eraan toe dat “de cijfers niet overeenkomen met de paniek” en “de psychologie prevaleert boven de wetenschap”. Hij merkt ook op dat „Italië meer dan driemaal zoveel als elk ander Europees land bekend staat om zijn enorme morbiditeit bij ademhalingsproblemen.
 • Pietro Vernazza, een Zwitserse specialist in infectieziekten, betoogt dat veel van de opgelegde maatregelen niet op wetenschap zijn gebaseerd en moeten worden teruggedraaid. Volgens Vernazza heeft massatesten geen zin omdat 90% van de bevolking geen symptomen zal zien, en het sluiten en sluiten van scholen zelfs “contraproductief”. Hij beveelt aan om alleen risicogroepen te beschermen en de economie en de samenleving als geheel ongestoord te houden.
 • De voorzitter van de World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, stelt dat lockdown-maatregelen zoals in Italië “onredelijk” en “contraproductief” zijn en moeten worden teruggedraaid.
 • Zwitserland: Ondanks paniek in de media, oversterfte nog steeds op of bijna nul: de laatste testpositieve ‘slachtoffers’ waren een 96-jarige in palliatieve zorg en een 97-jarige met reeds bestaande aandoeningen.
 • Het nieuwste statistische rapport van het Italian National Health Institute is nu beschikbaar in het Engels .
OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is. Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.
Lees ook:  Wetenschappers ontdekken dat Coronavirus een incubatietijd van maximaal 24 dagen heeft en 9 dagen kan overleven op een glad oppervlak


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments