“Nostradamus voorspelde Corona-virus …”: nieuws van de EU-propagandaworkshop

“Nostradamus voorspelde Corona-virus …”: nieuws van de EU-propagandaworkshop

29 maart 2020 0 Door Indignatie redactie

De Corona-crisis is een welkome gelegenheid voor het Kremlin om opnieuw verwarring en angst in de EU te creëren: door middel van desinformatiecampagnes. Dit zijn de laatste aantijgingen uit Brussel. 

De premier van Beieren, Markus Söder, is zeer verbaasd over de crisisbeheersing van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De media meldden vrijdag. Lees verder: In de dramatische corona-crisis beschuldigt Söder de Europese Commissie van inactiviteit en valt hij de autoriteit onder president von der Leyen scherp aan.

Deze crisis zou eigenlijk het uur van Europa en het uur van de Europese Commissie zijn. Maar het is vreemd rustig in Brussel. We ervaren momenteel een de-solidariteit in Europa die de geest van de Europese gedachte enorm in gevaar brengt, ‘zei Söder in een interview.

Maar Söder heeft het mis, want Brussel is niet stil. Er wordt daar nog steeds ijverig aan gewerkt – niet alleen om oplossingen voor crisissituaties uit te werken, maar om de Corona-crisis op de een of andere manier met Rusland te verbinden. Om precies te zijn met het Kremlin, met “Kremlin-gecontroleerde media” en “Kremlin-loyale acteurs”. Er is een campagne in Moskou geïdentificeerd die bedoeld is om “verwarring, paniek en angst te verergeren”, aldus een paper van de afdeling Strategische Communicatie van de EU-dienst voor extern optreden.

Het desinformatie van het Kremlin heeft tot doel de crisis in westerse landen te verergeren, vooral door het vertrouwen van het publiek in de nationale gezondheidsstelsels te ondermijnen. Deze inspanningen zouden in overeenstemming zijn met de bredere strategie van het Kremlin, namelijk proberen “de Europese samenlevingen van binnenuit uit elkaar te halen” door gebruik te maken van hun zwakheden en verdeeldheid.

Dat meldden veel Duitse media vorige week. Op 24 maart bereikte de verontwaardiging over “Russische desinformatie” ook de NGO “Reporters Without Borders” (ROG). De organisatie klaagde over de “desinformatie van Kremlin-loyale Russische media in het buitenland”, die verwarring en onbekendheid zou veroorzaken. ROG noemde de “EU-waarnemers” van de East StratCom Task Force als de bron van deze beschuldigingen. De hoeders van journalistieke principes, zoals de Duitse media, twijfelden niet aan de juistheid van hun beweringen. Deze bron wordt als absoluut betrouwbaar beschouwd.

Laten we nu eens nader bekijken hoe de East StratCom Task Force werkt. Hoe kom je tot de conclusie dat een boodschap “desinformatie van het Kremlin” is? De East StratCom Task Force wordt genoemd in het Duitse “Strategisches Kommunikationsteam Ost”, maakt deel uit van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en vecht sinds de oprichting in september 2015 tegen het Russische “Fake News” als onderdeel van het “EU versus desinformatie” -project. De instelling heeft op dit moment een budget van drie miljoen euro en stelt 14 mensen te werk, de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website euvsdisinfo.eugepubliceerd. In zowel rapportage als EU-beleid fungeert de East StratCom Task Force als een soort mini EU Truth Ministry, wat het aankondigt is “wet”.

rusland

De website euvsdisinfo.eu vermaakt lezers met russofobe afbeeldingen en geeft informatie (zie onderstaande teller) over de huidige status van de zoektocht van het Kremlin naar desinformatie.

Media: Alles “door het Kremlin gecontroleerd”?

De gevallen van “desinformatie” in de nasleep van de Corona-crisis waren gedocumenteerd voor januari, februari en maart 2020, ten tijde van mijn onderzoek waren het er 112. Op de website staan ​​ze vermeld als een tabel, met broninformatie en originele links. Het vermeldt de regio’s waaraan de bijdragen zijn gewijd, en het belangrijkste, het ‘feit’ – dat wil zeggen de desinformatie waarover wordt geklaagd – en onder hen de ontkenning van de East StratCom Task Force.

Dus wie zijn deze “door het Kremlin gecontroleerde media” en in welke talen rapporteren ze? De overgrote meerderheid van tot 80 procent van deze bronnen is in het Russisch. De rest is in het Engels geschreven, af en toe zijn er bijdragen in het Spaans of Arabisch. Met het vertrek van het VK uit de EU is er nu geen ander land dan Malta en Ierland in de confederatie dat Engels als officiële taal heeft. Hiermee wordt de kwestie van een campagne tegen de EU eigenlijk weggenomen. Hoe bijdragen in niet-EU-talen in de EU “verwarring kunnen scheppen en het vertrouwen kunnen ondermijnen”, blijft een raadsel.

Lees ook:  EU werkt aan strategisch kompas. Het moreel kompas is zij allang kwijt

Maar aangezien Engels verreweg de meest gebruikte taal op internet blijft, houden we vast aan onze analyse en noemen we een van de meest geciteerde bronnen in het Engels door de East StratCom Task Force – southfront.org , die naar verluidt twaalf gevallen van desinformatie biedt.

Acht van deze gevallen gaan terug op één artikel van de Zwitserse econoom en voormalig WHO-medewerker Peter König – “The Coronavirus COVID 19 Pandemic: The Real Danger Is Agenda ID2020” – van 13 maart met 15.700 views. Het artikel is afkomstig van de website globalresearch.ca door de Canadese wetenschapper prof. Michel Chossudovsky. King en Chossudovsky zijn bewezen critici van transnationale globalistische elites. Het bewijs dat deze oudere kosmopolitische dissidenten op de een of andere manier door het Kremlin “gecontroleerd” worden, wordt natuurlijk niet geleverd.

Merk op dat een kritische houding ten opzichte van instellingen zoals het IMF of de NAVO is opgenomen in het “pro-Kremlin-verhaal” en dus wordt gedelegimiseerd. S outhfront.org wordt beschuldigd van alle mogelijke complottheorieën – evenals van de meeste andere “bijgehouden” artikelen over Corona. “Samenzweringstheorie” en een “Kremlin-verhaal” worden gelijkgesteld.

De EU-inspecteurs kunnen nog steeds geen antwoord geven op het bewijs dat er “het Kremlin” – de Russische regering – deze complottheorieën verspreidt. Als de overheidsfinanciering voldoende is om dit aan te geven, zijn niet alle genoemde media gekoppeld aan overheidsfinanciering: dit zijn onder meer privaat gefinancierde Russische tabloids, lokale portalen of activistisch georiënteerde internetportalen zoals News Front .

Pas op voor te veel fantasie

Bijna alle bijdragen die de East StratCom Task Force als “desinformatie” classificeert, zijn slechts meningen, opmerkingen en interviews waarin experts, bloggers of journalisten de pandemie en de corona-crisis proberen uit te leggen met ontwikkelingen in bio- en informatietechnologieën, economische of verbind geopolitieke belangen.

Iedereen praat, vermoedt en speculeert vrijuit op het Russische internet, televisie of radio. De grens van wanneer dit of dat advies verandert in een samenzweringstheorie in de zin van het “Kremlin-verhaal”, ligt uitsluitend in de hoofden van de respectieve EU-opiniepeilers. Allereerst merken we op dat de term “samenzweringstheorie” geen juridische categorie is, maar eerder een veroordelende term die gewoonlijk wordt gebruikt voor laster.

Het maakt niet uit of de meningen in de artikelen al dan niet op journalistieke wijze worden verwerkt. In een interview met de Russische massakrant  Komsomolskaya Pravda op 30 januari suggereerde conservatieve analist Elena Larina dat het coronavirus een genetisch wapen tegen China zou kunnen zijn. Dat wil de journalist niet geloven.

Elena, deze gesprekken over genetische wapens lijken veel meer op vervalsingen, zoals goedkope complottheorieën. Je wilt gewoon zeggen: ik denk het niet ‘, antwoordt ze midden in het gesprek.

En haar gesprekspartner is het ermee eens: ‘Je scepsis is begrijpelijk’. Maar de Oost-StratCom Task Force zal ook in dit gesprek een complottheorie in de zin van het verhaal van het Kremlin  zie . We herinneren ons: het was nog in januari toen bijna uitsluitend Aziaten werden besmet met het Corona-virus, wat leidde tot racistische incidenten, zelfs in Duitsland.

Gevoeligheid voor samenzweringstheorieën in tijden van een epidemie is geen Russisch fenomeen , vooral omdat biologische wapens daadwerkelijk worden onderzocht, wat overeenkomstige speculatie bevordert. Maar als er in sommige Russische media over werd gespeculeerd, was het – zoals eerder vermeld – nauwelijks toegankelijk voor een buitenlands publiek. Ze waren bijna uitsluitend bestemd voor de VS, China of Rusland, maar niet voor enig EU-land, dat ook door de East StratCom Task Force wordt vermeld.

Zoeken naar speculaties, hints en denkspellen in de eindeloze uitgestrektheid van het Russische internet en ze tot een Kremlin-strategie tegen de EU verklaren – is dat niet precies een complottheorie?

Fictieve beschuldiging tegen het Duitse gezondheidszorgsysteem

Een ander voorbeeld van de “desinformatie”: de Russische schrijver en publicist Vladimir Sergiyenko, die in Berlijn woont en het Eurozone- programma op Westi FM- radio beheert  , zei op 29 februari in de studio in Moskou met verwijzing naar stemmen van Duitse experts dat Duitsland ontbrak voor professionele specialisten om de Corona-crisis te bestrijden, is het land niet klaar. Brussel vond de verklaring onjuist. Dit is onderdeel

terugkerende desinformatie van het Kremlin over het Corona-virus en de ondermijning van EU-landen.

Als een ontkenning stond Duitsland op de 18e plaats in de lijst van landen met de meeste artsen per hoofd van de bevolking wereldwijd. Vervolgens, als verder bewijs van een onjuist rapport, sprak de federale minister van Volksgezondheid Jens Spahn:

Bovenal is ons netwerk van gespecialiseerde centra en speciale klinieken ongeëvenaard in een internationale vergelijking. We hebben een zeer goed waarschuwings- en meldingssysteem voor ziektes en uitstekende plannen voor de voorbereiding op pandemieën. Daarnaast worden regelmatig noodoefeningen uitgevoerd op luchthavens in Duitsland.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenrusland

Het grappige is dat de Duits-Russische publicist niets bedacht, maar in feite uitging van een wijdverbreide beoordeling. Zoals gemeld eerder op de dag, op 28 februari, de Duitse publieke omroep SWR : “tekort aan geschoolde werknemers kon vechten tegen coronavirus moeilijk”. Slechts drie weken later klonk het nog dramatischer:

Ik ben bang dat we over een paar weken zullen instorten omdat we de toevoer niet meer kunnen garanderen ‘, zei een manager van de spoedeisende hulp van Wolfsburg in het ARD-programma ‘ Anne Will ‘op 22 maart.

Meer over – “Waar komen we terecht?” – Voorzitter van de Duitse Medische Vereniging bekritiseert het crisisbeheer van de federale regering

Talloze media namen deze verklaring de volgende dag over en noemden hun rapporten “Dokter met een sombere prognose”. Blijkbaar vertrouwen de Brusselse waarheidscontroleurs over het algemeen alleen op officiële zelfbeoordelingen als ze uit EU-landen komen. In een artikel suggereert de East StratCom Task Force waarom de verklaringen van de Russische autoriteiten, die de beschuldigingen van desinformatie heftig ontkennen, worden genegeerd : aangezien Rusland een “autocratische samenleving” is, dienen de “spraakhandelingen” daar loyaliteitsdoeleinden , in ‘democratische samenlevingen’ het kritische discours. Met andere woorden, wij zijn de goede, zij zijn de slechte, en de slechte zijn niet eenvoudig te vertrouwen.

‘In een democratisch discours kan en zal een verklaring in twijfel worden getrokken’, vervolgt het artikel. In een autoritair systeem is het daarentegen niet van belang of een verklaring al dan niet op feiten is gebaseerd. Dit voorbeeld, zowel in de feitelijke bewering zelf als in zijn eigen “ontkenning”, laat het duidelijkst zien dat er geen andere basis is voor het werk van het EU-auditteam dan het loutere gebruik van de “betere” waarden. En dat is niets meer dan propaganda.

De nep-bewering was het enige vermelde voorbeeld waarin Duitsland rechtstreeks werd genoemd. Daarom hebben verschillende Duitse media het opgepikt. Dus  schreef de Tagesspiegel :

Sinds 22 januari heeft de East StratCom Task Force in totaal 80 gevallen van desinformatie over Corona gedocumenteerd in Russische staatsmedia of van actoren die loyaal zijn aan het Kremlin. Volgens een radio-uitzending van de Russische omroep Westi FM ontbreekt het in Duitsland aan gekwalificeerde artsen om het coronavirus te bestrijden.

Paus Franciscus (mogelijk) besmet met corona? Dit is Kremlin-vriendelijk!

Ook werd een rapport van S putniknews-Oezbekistan , het Russische Verre Oosten-portaal amur.com  en een andere onbekende pagina genaamd tvk6.ru van 1 maart over een vermoedelijke corona-ziekte van paus Franciscus vermeld als desinformatie van het Kremlin. Spoetnik noemde zijn rapport : “Media: paus Franciscus is ziek” en verwees naar een Engels sportportaal en enkele tweets, waaronder een van een katholieke priester.

Bovendien schreef Spoetnik aan het begin: ‘Velen schatten dat de berichten over de ziekte van de paus en zijn omgeving desinformatie zijn. Ondertussen annuleert paus Franciscus alle gebeurtenissen op de vierde dag.’ Aan het einde van het bericht stond:

De Vaticaanse persdienst ontkende speculatie over de ziekte als vervalsingen.

De boodschap moet de Oost-StratCom Task Force als “terugkerende, Kremlin-vriendelijke verhaal van de coronavirus” vermeld . De EU-instelling haalde de negatieve coronatests van 3 maart aan als bewijs van desinformatie. Op 4 maart schreef  RTL : “Coronavirus bij paus Franciscus? Vaticaan kan opgelucht ademhalen”. We herinneren het ons – de rapporten waarover werd geklaagd dateren van 1 maart, toen veel internationale media schreven over speculatie over de gezondheid van de paus.

Nostradamus en een nobele dame

Als de lezer nu denkt dat ik alle rapporten van de East StratCom Task Force heb bekeken en alleen de meest controversiële heb gepresenteerd, dan heeft hij het mis. Ik heb er maar een paar gecontroleerd – ik heb niet zoveel tijd. Maar een paar selectief geselecteerde rapporten waren voldoende om me een idee te geven van de methodologie van het team van examinatoren. Het rapport over Nostradamus was bijzonder belangrijk voor het hele project.

Op 24 januari publiceerde de Russische portal ukraina.ru  een  kort bericht : “Edele dame in een stad aan het meer: ​​het Chinese coronavirus werd voorspeld door Nostradamus”. Het portaal ukraina.ru , dat in 2014, het jaar van de crisis in Oekraïne, werd gelanceerd door een team van Russisch-Oekraïense experts, is gespecialiseerd in serieuze politieke analyse en biedt longreads, rondetafelgesprekken en interviews. De portal schreef het volgende over Nostradamus:

“In verband met de verspreiding van het coronavirus in China meer en meer mensen praten over een profetie van Nostradamus Franse alchemist van de 16e eeuw. Het gaat erom hoe znaj.ua claims die Nostradamus die tijd sprak van een ‘grote plaag’ die zal woeden in een ‘stad aan het meer’ In dit verband wordt een zekere ‘adellijke dame’ genoemd die de tolken verbindt met de gebeurtenissen in het Middenrijk.

De website znaj.ua is een Oekraïense entertainment portal dat zijn artikel over Nostradamus vanaf de zijkant van het Engels tabloid Express heeft overgenomen. De Express begint zijn artikel met citaten uit enkele eschatologische Twitter-berichten en eindigt met de beoordeling van een blogger dat het Nostradamus niet eerlijk zou zijn om al zijn voorspellingen over een actuele gebeurtenis te achterhalen. De boodschap van ukraina.ru eindigt dus:

Eerder deze week werd de profetie van de oude kluizenaar Iona uit Odessa, die een “hellevuur” voor de wereld voorspelde om op één na alle landen te vernietigen, vrijgegeven. Dit zal volgens hem in de loop van deze eeuw gebeuren.

Maar wie heeft de ironie in dit korte rapport niet opgemerkt? Ukraina.ru heeft een bijzonder lezerspubliek – dit omvat voornamelijk politiek geïnteresseerde mensen die na de Maidan kritiek hebben op de Oekraïense regering. In dit verband kan de verwijzing naar een Oekraïens tabloidmedium alleen worden opgevat als een klein sarcastisch gebaar. Maar zelfs als deze boodschap serieus bedoeld zou zijn – de auteur van de boodschap is aantoonbaar de British Express en niet het “Kremlin”!

Toch maken de Scouts hun oordeel uit het oosten StratCom Task Force: “Dit is een samenzweringstheorie en een Kremlin-vriendelijke verhaal (pro-Kremlin verhaal) over de Chinese coronavirus,” waarvoor ze zorgen voor een epidemiologische gronden.

Dat is niet voldoende. EUversDesinfo versiert haar laatste artikel “Het Kremlin en desinformatie over het Corona-virus” met een afbeelding die laat zien hoe een tekstballon met de tekst “Het Corona-virus werd geprofeteerd door Baba Wanga en Nostradamus” afkomstig is van een Kremlin-smartphone. En dat is echt serieus. Men voelt zich herinnerd aan de legendarische woorden uit de Sovjet-cultfilm “Exactly that Munchausen”:

De grootste stommiteiten ter wereld zijn altijd met de meest serieuze uitdrukking uitgevoerd.

kremlin

Grafische weergave van “Fakes of the Kremlin” van de website “euvsdisinfo.eu”. Het verhaal van Nostradamus mag niet ontbreken.

Moskou moet afzien van “nepnieuwscampagnes”

Inderdaad, het hele ding is niet grappig. Zelfs tegen de achtergrond dat honderden mensen elke dag sterven aan de corona-pandemie in het oude Europa en de oude politieke gedragspatronen en allianties afbrokkelen, toont het EU-propaganda-orgaan benijdenswaardige continuïteit en blijft het zijn “koffers” gretig verzamelen – voor het “Kremlin” zo velen Om gevallen van “desinformatie” mogelijk te maken. En zodat de media regelmatig waarschuwingsberichten over Russisch “nepnieuws” kunnen maken. 

Niemand zal merken dat de leidende media bedriegen, bedriegen en simpelweg liegen: de East StratCom Task Force vormt een goed gecoördineerd team met de media. Er zullen altijd genoeg “journalisten” zijn om het woord over de slechte bedoelingen van het Kremlin te verspreiden, zelfs in Corona-tijden. En de propaganda werkt: de laatste rapporten in kringen van deskundigen zijn een andere veronderstelde zekerheid geworden, zoals Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen.

Konden we Moskou maar zover krijgen om Desinfo-campagnes en nepnieuws nu te stoppen. Helaas vergiftigt dit de atmosfeer steeds meer, en Beijing is ook dapper.

Het invloedrijke hoofd van de veiligheidsconferentie in München, Wolfgang Ischinger, schreef dit in een Facebook-opmerking  over de oproep van Matthias Platzek om steeds meer te streven naar een partnerschap met Rusland. Het zou me niet verbazen als politici zich al snel in Brussel en Berlijn zouden bevinden, die hun best deden om een ​​nieuw sanctie-voorwendsel op te bouwen uit de vermeende “corona-vervalsingen” van het Kremlin.Comments

comments