Iedereen die zegt tegen socialisme te zijn moet nu eens goed om zich heen kijken


 4 total views,  2 views today

Nu de ernst van de situatie omtrent het Covid-19 virus meer dan duidelijk is, staan de grote bedrijven in de rij om belastinggeld te krijgen van de overheid. Natuurlijk zal de neoliberale regering van Mark Rutte de spaarkas opentrekken voor grote bedrijven, terwijl arbeiders geen zekerheid krijgen. Erger, VVD minister Eric Wiebes kraaide doodleuk dat ZZP’ers min of meer eigen schuld hebben, aan het feit dat ze straks minder inkomsten krijgen. Hij doet alsof ZZP mensen allemaal ervoor kozen om Zelfstandigen te zijn. Jaren lang hebben rechtse kabinetten het mogelijk gemaakt dat bedrijven steeds minder vaste contracten aanboden. Hierdoor moesten vele wel als ZZP’ers beginnen, niet dus altijd uit keus maar uit noodzaak. Grote bedrijven met miljarden steunen is wat elke neoliberale overheid doet in crisistijd, maar arbeiders hoeven niet op dezelfde sympathie te rekenen! 

Covid-19 is erg anti-nationalistisch en trekt zich niets aan van grenzen en landen. Het is een internationalistisch virus dat zich overal ter wereld verspreidt. Helaas slaat het vooral zijn slag in landen waar mensen makkelijk van A naar B kunnen reizen. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van goederen en personen. Hierdoor kan zo’n virus heel snel van het ene EU land naar het andere trekken. Alleen al in Italië zijn op 17 maart 2020 meer dan 27,980 mensen besmet, 2,158 daarvan zijn overleden. De Italiaanse Republiek is volledig tot stilstand gekomen. Het land is op slot en dat zullen vooral arbeiders gaan merken, want hun overheid zal vooral grote bedrijven gaan redden.

We zagen dit ook al tijdens de economische crisis van 2007/2008. Toen pompte overheden ook miljarden aan dollars en euro’s in de economie. Toch verloren veel arbeiders hun banen en kwamen in de financiële problemen terecht. Dankzij het geld van de staat en het feit dat ze al rijk waren, is de bourgeoisie goed uit de 2007/2008 crisis gekomen. Datzelfde kunnen we niet zeggen over veel arbeiders. Want alleen al 45% van alle Amerikanen heeft geen spaargeld op de bank staan. Nog eens 25% heeft net 1.000 dollar aan spaargeld. Dus de grote miljarden aan financieel bezit ligt bij de laatste 30% van de Amerikaanse bevolking, de kleine burgerij en de heersende kapitalistenklasse!

Covid 19 toont ook hoe slecht het staat met de wereld gezondheidszorg. Vooral in armere landen is zorg een luxe product, iets voor rijken. Maar ook in EU landen zoals Roemenië, Bulgarije en ex-Joegoslavië, is de zorg vaak te duur voor modale arbeiders. Dit allemaal omdat de Europese Unie eiste dat de zorg commercieel werd. Ook in het westen is zorg een product en hoe beter je het product maakt, hoe meer geld de zorgverzekeraars eisen. Kijk maar naar Nederland, de basiszorgverzekering kost al 110 euro per maand en daar zitten veel belangrijke zorgproducten zoals fysiotherapie niet bij. Die moet je zelf bijkopen waardoor je al snel 130 tot 150 euro per maand betaalt. Hierbij komt ook 385 euro aan eigen risico!

De criminele farmaceutische industrie heeft het meest te winnen bij pandemieën. Deze zorgkapitalisten zullen direct hoge prijzen vragen voor een potentieel Covid-19 geneesmiddel, zodra het ontdekt wordt. Want voor de farmaceutische kapitalisten gaat winst maken boven mensenlevens. Dat hebben ze altijd al bewezen in het verleden. Daarom eisen revolutionair socialisten ook dat de gehele farmaceutische industrie genationaliseerd wordt. Dit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Want het kapitalisme bevordert geen samenwerking, het bevordert concurrentie tussen medische bedrijven!

Wie betaalt uiteindelijk voor deze crisis? De arbeiders via hun belastinggeld, want dat zullen rechtse overheden gaan gebruiken om de bazen en eigenaren van bedrijven overeind te houden. Ondertussen zullen die alles in het werk stellen om te bezuinigen op loonkosten. Miljarden zullen uitgegeven worden waarna de rijken weer rijk en machtig zullen blijven. Arbeiders moeten deze onrechtvaardigheid niet pikken. Ze moten al helemaal niet luisteren naar een neoliberaal zoals Rutte, die beweert voor iedereen op te komen. Dat doet hij niet. Al sinds kabinet Rutte 1 voert de Nederlandse premier een beleid dat in dienst staat van de grote bedrijven!

Wat zal er straks gebeuren? Bedrijven zullen massa ontslagen doorvoeren en daarnaast enorme subsidies van de overheid krijgen om niet failliet te gaan. Duizenden arbeiders staat straks op straat en moeten rondkomen van twee jaar WW en daarna bijstand. In Italië heeft de regering besloten om het noodlijdende Alitalia opnieuw te nationaliseren. Echter dat wordt (opnieuw) gedaan met belastinggeld van Italiaanse arbeiders. Alitalia blijft een kapitalistisch bedrijf dat niet democratisch bestuurt wordt door diens arbeiders. Kapitalistische nationalisaties wijzen wij af. Socialisten staan voor nationalisaties waarbij de werkende klasse de controle heeft over genationaliseerde bedrijven!

Het is duidelijk dat het kapitalisme aantoont volledig te falen. Bijna 30 jaar van neoliberaal wanbeleid laat nu zien waartoe een virus zoals Covid-19 in staat is. Zieken in arme landen zullen aan hun lot overgelaten worden. We zien dit al in China waar miljoenen verplicht aan het werk gezet zijn zonder enige zorg. Keizer Xi Jinping is meer bezig om zijn imago overeind te houden dan zijn eigen mensen te beschermen. China is de productiefabriek van het wereldwijde kapitalisme. Dat snappen de dictatoriale leiders van de ”Volksrepubliek” China. Het is voor hun essentieel dat de economie weer op gang komt, dat dit grote risico’s voor arbeiders met zich mee brengt doet hun niets!

De logica van het Nederlandse bedrijfsleven blijft hetzelfde. Individualisering, marktwerking en iedereen voor zichzelf. Natuurlijk wijzen wij revolutionair socialisten deze kille logica af.

Wij staan voor:

  • Massale publieke investeringen in zorg

  • Nationalisatie van farmaceutische sector

  • Voor een democratische planning van de aanpak van de crisis

Geen enkele regering zal deze opvattingen ondersteunen. Dit omdat ze recht ingaan tegen de neoliberale logica van de laatste 30 jaar. De nationalisatie van bedrijven zoals KLM zou goed zijn, maar dan alleen als ook de winsten ten goeden komen aan de gemeenschap. Daarnaast moeten staatsbedrijven democratisch bestuurt worden en dat zal nooit gebeuren onder het kapitalisme. Wel is het zo dat onder kapitalistische nationalisatie de verliezen voor de kosten van belastingbetaler zijn. Het is zelf zo erg dat neoliberale regeringen maar al te graag staatsbedrijven slechts tijdelijk nationaliseren, om ze daarna weer af te staan aan kapitalisten!

Covid-19 is een serieuze pandemie. Echter vertrouwen op Mark Rutte of een kapitalistische overheid doen wij niet. We zien dat veel mensen dat ook niet doen en dus massaal toeslaan in de supermarkten. Dat wordt asociaal genoemd, maar is zeer begrijpbaar. Het komt voor uit een groot wantrouwen tegenover de overheid en dat is meer dan terecht. Want al bijna 30 jaar staat de overheid niet aan de kant van de werkende man en vrouw.

Na jaren gezeik tegen het socialisme is er nu een omkeer, kijk um je heen en ziet wat deze klote virus doet met de mens, we helpen elkaar zitten thuis en weer leuke dingen we zien onze kinderen zoeken weer contact met elkaar en zelfs het idee van een basisinkomen wordt in verschillende politieke kringen besproken!.

De wereld zal na deze crisis veranderen, wij hopen positief.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord