Een duivels corona plan: We zijn straks massaal gepacificeerde of gechipte zombies

Een duivels corona plan: We zijn straks massaal gepacificeerde of gechipte zombies

2 april 2020 0 Door Indignatie redactie

Dat deze hele crisis waar we nu in verzeild zijn geraakt een statistieken-oorlog begint te worden, bewijzen de tegenstellingen en interpretaties die als gevolg van gezond verstand en simpele rekensommen nu de ronde doen. Er zijn twee werelden: die van de “massamedia” en die van de “ratio”. Er is nu een algemene consensus, dat er ná de zogenaamde intelligente lockdown de echte sterftegolf begint, groter dan die aan het stempel “Covid-19” zijn overleden.

Het “Covid-19 Certificaat” is de noemer waar veel sterfgevallen onder worden gerubriceerd, deels bewust, deels uit onkunde. De ravage die nu wordt aangericht is nauwkeurig gepland. De faillissementsgolf zal meer slachtoffers eisen dan deze hele toestand. Artsen waarschuwen nu al voor mentale problemen in de aanloop naar suïdidale neigingen. De arbeidersklasse verpaupert en dunt uit, wordt aangevuld door immigranten en de restanten van de middenklasse. De grootste en vooraf geselecteerde multinalionals ruimen de middenklasse op. Het groot-kapitalisme naar een marxistische supermodel. Dat supermodel is het utopia van de kapitaal-bosjewieken. Staat en groot-kapitaal dicteren rechtsreeks het gechipte, totaal gehoorzame proletariaat. Er is geen middenklasse meer, in de nieuwe wereld is een planeconomie en is alles voorbestemd. Er ontstaat echter wél een onderklasse, de totaal verpauperde groepering van nuttelozen, een deels vergrijsde horde overbodigen, in feite daklozen. De onderklasse zal eerst groeien en daarna verdwijnen. Een duivels plan, velen hebben het aan zien komen, maar de overgrote, gehoorzame massa weigert het nog steeds in te zien.

De kapitaal-bolsjewieken vinden zichzelf de uitverkorenen van de nieuwe wereld en gaan over lijken om dat zo te houden.

“Covid-19 Certificering”

In het kort gezegd werkt het zo: er wordt per sterfgeval een doodverklaring opgesteld, een “death-certificate”. Nu het ‘coronavirus’ haar intrede heeft gedaan, betekent dit, dat men niet AAN het ‘virus’ is gestorven maar TIJDENS het ‘virus’. Er duiken veel te veel sterfgevallen op, waarvan absoluut onzeker is dat het ‘virus’ in het spel is geweest. Dat mensen in ziekenhuizen rond lopen in zwaar beschermende kledij, zegt niets. Dat het “virus heerst” kunnen we gerust letterlijk nemen. Er worden zelfs overleden personen dagen na hun dood posthuum nog als “corona-patient” geïdentificeerd, waar eerst een geheel andere doodsoorzaak op de overlijdensacte stond.

In de nieuwe wereld, waarin alvast de massamedia hun plaats hebben ingenomen, worden ziekenhuizen overstelpt met “gevallen”. Urenlange wachtrijen om een test te laten afnemen zijn aan de orde van de dag. In de USA wordt er door bepaalde mensen een klopjacht op ziekenhuizen gehouden om de neurotische berichtgeven te checken. In één geval werden ze zelfs weggestuurd vanwege het bordje “Drill in progress”. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft zich ook al eens versproken toen hij het plotseling had over: “This love exercise”. Het lijkt er dus op dat de hele wereld nog in “Event 201” zit, in plaats van in een “corona-crisis”.

Lees ook:  De weigering van Donald Trump om toe te geven leidt tot angst voor transitie-sabotage

In Italië is ook iets vreemds aan de hand. Met 12.000 “corona-doden”(?) de onbetwiste koploper in deze wereldwijde p(l)andemie. Noord Italië heeft traditioneel Europa’s zwaarste luchtvervuiling en longontstekingen waren in de jaren BC (‘before covid’) 2020 ook al doodsoorzaak nummer één. Italië is een stervende natie, omdat het volk serk vergrijsd en er een extreem laag geboortecijfer is. Meer dan 90% van de ‘corona’ slachtoffers zijn boven de 75 jaar, met een gemiddelde van 81 jaar. Toen dat wijd en zijd bekend werd, met name door Italiaanse instituten, moet met opdracht hebben gekregen deze statistische gegevens achterwege te laten. Er worden geen leeftijden meer vermeld, het zijn nu alleen nog afgestempelde Covid19 gecertificeerden. Luister naar een Italiaan die beschrijft hoe Italië langzaam maar zeker wordt omgebouwd naar een fascistoïde surveillance- en politiestaat van ongekende proporties. Lockdown van 3 maanden wordt 6 maanden, misschien wel 5 jaar?

In Nederland heerst ‘Covid-19’ als een oude Griekse tiran over de intelligent opgesloten bevolking. Die heerschappij uit zich het beste op de TV, die hele dagen aan staat en de opgehokte intelligentsia onophoudelijk met ‘corona’ nieuws impregneerd. De nieuwe dimensie is, dat er druk wordt gewerkt aan een vaccin. Dat gaat snel, binnen 3 maanden is het er, zolang zitten we nog intelligent TV te kijken met zijn allen. De ziekenhuizen zijn propvol met Covid-19 patiënten en er wordt getest met volstrekt onbetrouwbare testen. De kans om positief te worden getest is het grootst bij mensen die de “griepprik” hebben gehaald het vorig najaar. In dat vaccin wemelt het van de dode “corona-virussen”, een coctail van dierlijk DNA/RNA, gelardeerd met metalen om het immuunsysteem te kraken, zodat je lichaam “actie onderneemt”. Mensen die in ziekenhuizen werken hebben het nog zelden zo rustig gehad tijdens een griepepidemie. Twee jaar geleden was dat wel andere koek. Reden voor de “regering” om te stellen dat we “toen ook al in quaraintaine hadden moeten gaan”, maar blijkbaar was er destijds geen voldoende draagvlak voor. Nu wel, om een of andere duistere reden: er sterven minder dan in voorgaande jaren, een locjdown werkt dus, zo zal de rdenatie ongetwijfeld worden. Dat belooft wat voor latere epidemische golven. Voor het gemak wordt dan vergeten, dat de trend al jaren aan de gang is.

Lees ook:  De geopolitiek van vaccins tegen het coronavirus

In Engeland gaat het precies zo, zie onderstaand grafiek. Ook daar lagere sterfte en ook daar zal binnenkort de leeftijd wel worden verzwegen. Het doel heiligt immers de middelen, wij zullen en moeten de gifbeker aannemen én leegdrinken.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerencorona

We worden gedwongen het 5G netwerk te accepteren. Na de lockdown zal het doodgewoon zijn om alles op afstand en digitaal te doen. De bevolking wordt “gecompartimenteerd” ingedeeld in familiecellen. Werken en leren op afstand, ALLES moet via het netwerk. Iemand die de macht heeft kan dat netwerk naar believen even uitzetten, om de mensen er op te wijzen wie aan de touwtjes trekt. Mochten de mensen denken, dat alles weer hetzelfde wordt.

Negatieve energie, de machtsbasis van de elite

Wat een negativiteit, de machthebbers kunnen immers niet zonder, nu maken wij er ons zelf ook schuldig aan. Echter, ieder positief bericht is een valse profetie, reken daar maar mee voor de rest van je leven!

Negatief? Jazeker. Maar we zitten nu in de situatie dat we hebben gekozen voor een snelle inperking van vrijheden. De bevolking is al gepacificeerd vanaf de oorlog. Door “shock-therapie” en voortdurende bedreigingen te combineren. Als veiligheid en gezondheid in geding komen, worden bepaalde hersencellen weer geactiveerd naar aanleiding van trauma’s als vliegtuigen in gebouwen, oorlog tegen onzichtbare terroristen, oorlog tegen drugs. De VVD vliegt in de peilingen omhoog en dat bezegelt het lot van de mensheid. De meerderheid staat achter de “oorlogspremier” die kan doen en laten wat hij wil, mits hij daarvoor van hogerhand opdracht heeft gekregen. Er is geen parlement meer nodig, alles schikt zich naar het grote belang: de volksgezondheid.

De Italiaanse politiek staat op de achterste benen als Duitsland en Nederland weigeren uit solidariteit met Zuid Europa hun schulden over te nemen. Terwijl de Italiaanse burgers de EU vlaggen verbranden en vervangen door de Italiaanse vlag. Maar de Nederlanders en Duitsers zullen nooit in de gaten krijgen dat een en ander allang is geregeld. Politici spelen het spel op toneel, om ervoor te zorgen dat de burger dociel en gedwee aanneemt wat er wordt gezegd en nergens meer naar vraagt. Want: virus, dood, gezondheid, rampspoed en eten op de bon. Men wil niet opvallen, blijft onder het maaiveld en op afstand van de buurman. Anders wordt 112 gebeld. Zover zijn we inmiddels weggezakt.

Lees ook:  Nu Derek Chauvin is veroordeeld, gebeurt het volgende

De in elkaar gedoken massa wacht op “de politiek”, die met oplossingen moet komen. De massa vraagt om NOG VEEL STRENGERE maatregelen, de “leider van het land” stelt de bange wezels gerust: zover is het nog even niet. O, gelukkig, APPLAUS!!

Politici met oplossingen? Dan kunnen we lang wachten, want deze gekochte praatjesmakers hebben het mede veroorzaakt, totaal in elkaar gebeukt door de gecontroleerde massamedia en buitenlandse “Oberbefehlshabers”. Nieuwsberichten zijn niet veel meer dan mitrailleursalvo’s, je kunt de kogelregen maat beter ontwijken. ALLE kritische geluidjes worden razend snel weg gecensureerden en bij halsstarrige hardnekkigheid volgen sancties en kort gedingen.

We worden van alle kanten 24/7 belazerd en er is niets tegen te doen, de massa vraagt om nóg veel meer “maatregelen”, danders gaan we allemaal dood.Kapot gestraald, volgevreten, dom geboren suf gewiegd en nooit iets bij geleerd. Een gepacificeerde bevolking is het einde van de beschaving en het begin van de grote schoonmaak, vrede en veiligheid. Ieder voor zich, de “wereldleiders” voor ons allen.

Vluchten kan niet meer. Ieder land dat zich niet aan de nieuwe orde houdt, wordt totaal verwoest. De ‘democratie’ stelde al weinig voor, maar zal nu ook gewoon door de massa worden beoordeeld als niet-effectief en achterhaald. Het is beter om een “goede en sterke leider” te volgen, dat is veel overzichtelijker. Zoiets als het kiezen van een president, waarvan je weet dat hij zijn opdrachten van een hogere entiteit klakkeloos uitvoert. Toen we aan dit artikel begonnen waren we nog min of meer strijdbaar enb op jacht naar eerlijke informatieverstrekking, nu aan het eind: totale frustratie over het totale gebrek aan interesse. Alle negativiteit wordt versterkt door de reacties en “positieve” informatie wordt door valse profeten verspreid.

Weg met de “republikeinse” gedachte, wie moet in een republiek wonen en werken? Het huidige hybride gehoorzame werkras? Wat er buiten nog rond loopt zijn bijna letterlijk waaghalzen, het is een grof schandaal. De Operatie Angst Plandemie is nu al geslaagd, het kost eeuwen om dat weer terug te draaien, dat maken wij dus niet meer mee. Eigen schuld. Een volk is voor tirannen gezwicht, het licht kan uit. De macht is overgenomen door letterlijk “dooie dienders”. De dooie dienders in Den Haag en omstreken, massaal gevolgd door gepacificeerde of gechipte zombies op 1,5 meter afstand van elkaar, geweldig.

Bill Gates kondigt aan dat hij microchips zal implanteren om Covid-19 te bestrijden en vaccinaties te volgenComments

comments