‘Dat willen wij hier niet!’


 12 total views,  2 views today

Aan het woord is Han ten Broeke, die bij de dames van ‘WNL‘ zijn licht laat schijnen over de laatste ontwikkelingen in ‘Coronaland‘. Tegenwoordig verbonden aan een ‘Denktank‘ die tegen betaling propaganda verkoopt voor zijn hoogst persoonlijke wereldbeeld, nadat hij eerder wegens ‘onethisch‘ gedrag uit ‘zijn‘ partij, de VVD werd gezet. Dat laatste wrijf ik hem overigens niet aan. Dat is voor mij meer iets tussen hem en ‘zijn‘ partij. Bij mijn weten heeft hij niets gedaan wat strafbaar is voor de wet, dus is hij in mijn ogen onschuldig, maar zo werkt dat allang niet meer in Nederland.

Waar het specifiek over gaat, is de vraag of een ‘APP‘ kan helpen in de strijd tegen ‘Covid-19‘. China, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore hebben laten zien dat het werkt. Maar China noemt hij helemaal niet, en na het noemen van Singapore komt hij daar ook op terug, want dat land is ‘autoritair‘, en die kant willen wij niet op. Dan liever tien keer zoveel doden, een volledig ontwrichte economie, en een politiestaat om relschoppers een lesje in gehoorzaamheid te leren als ze zonder werk, en behangen met schulden, met de rekening zijn blijven zitten…….

Niet dat ik zo graag in een ‘autoritair‘ geleid land leef. Ik leef graag in een welvarend, vreedzaam, veilig land, met grote individuele vrijheid voor volwassen mensen die zich aan zinnige afspraken houden. Dat brengt met zich mee dat mensen die een bedreiging zijn voor de welvaart, de vrede, en de veiligheid op één of andere manier buiten het centrum van de macht moeten worden gehouden, anders gaat het mis. De ‘Founding Fathers‘ in de Verenigde Staten vulden dat in door het land op te zadelen met een ‘Beneficial Dictator‘ in de vorm van een ‘in beton gehouwen‘ Grondwet, die tot doel had de burger te beschermen tegen de overheid, door de macht van die overheid sterk aan banden te leggen, en de President niet het recht te geven om op eigen houtje een oorlog te starten.

Andere ‘westerse‘ landen spiegelden zich daaraan, maar bewogen net zo gemakkelijk mee toen dat systeem in de Verenigde Staten stukje bij beetje werd afgebroken, met als gevolg een almachtige, willekeurig handelende overheid die de eigen wetten niet eens meer serieus neemt, voor alles uitzonderingsbepalingen en gedoogconstructies bedenkt, systematisch alle burgers afluistert en controleert, en zonder veroordeling kan straffen, door bezit af te nemen, boetes op te leggen, ‘administratieve maatregelen‘, ad hoc de vrijheid te beperken, of de omgang met de eigen kinderen als drukmiddel kan gebruiken, en nog vele, vele andere manieren om de maatschappij vorm te geven. Voor Han ten Broeke, en een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is dat het ‘Paradijs‘. Behalve als ze zelf in hun kuif worden gepikt, en de mensen in hun ‘netwerk‘ niks voor hen kunnen doen.

Het geniale van die ‘Founding Fathers‘ was dat ze geen vertrouwen hadden in het ‘Gesundenes Volksempfinden‘. Ze wilden een ‘Hitler‘ voorkomen. Ver voordat ‘massacommunicatie‘ en moderne technieken om mensen te manipuleren ontstonden, zoals die Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud werden uitgewerkt in zijn boekje ‘Propaganda‘, waar de Nazi’s zo dankbaar misbruik van maakten, begrepen die ‘Founding Fathers‘ dat de ‘Volkswil‘ kneedbaar was, en dat de mens wel wat hulp kon gebruiken bij het vinden van de weg naar voorspoed en geluk. Het werkte niet feilloos, zoals we weten, maar nu in alle landen de Grondwet feitelijk een dode letter is, waar het handelen in de ‘geest‘ van die Grondwet ondergeschikt is gemaakt aan tal van vage ‘belangen‘ die overstijgend zouden zijn, zien we de spanning in de maatschappij, en tussen landen onderling, toenemen.

Belangrijke factor daarbij is, dat we niet langer bereid zijn simpel en zakelijk te kijken naar wat werkt, en wat niet. Als het iets is wat feilloos werkt bij ‘de Vijand‘, dan is dat kennelijk een valide reden om het zéker niet zo te doen. De ironie is dat de mensen die elk probleem door die lens bekijken om het hardst roepen dat we moeten luisteren naar ‘de Wetenschap‘. Dat is echter niet de wetenschappelijke Wetenschap, die onpartijdig, en zonder enige vooringenomenheid kijkt naar wat ‘Waar‘ is, en wat niet. Want dan zou het niet uitmaken of het Chinees, Singaporees, Amerikaans, Italiaans, Frans of Zweeds is, als het maar doet wat je ervan verwacht. Dat zulke grote groepen mensen, die zichzelf notabene in een vooraanstaande positie in de politiek, of in een ‘Denktank‘, of de ‘Academie‘ hebben weten te nestelen, weigeren om hun hersens te gebruiken, en ons een versie van ‘Wetenschap‘ aanbieden die in niets is te onderscheiden van religie, of ideologie, komt omdat we de basis verwaarloosd hebben.

De komende tijd gaan we de wrange vruchten plukken van al die verkeerde reflexen. Meer nog dan nu al het geval is. Van meer doden per honderdduizend inwoners dan nodig was. Tot Nederlands goud dat niet in Nederland ligt. En landen die we hooghartig de les hebben gelezen die nog een appeltje met ons te schillen hebben. En nog zoveel meer. Ik besef dat al die stappen die we gezet hebben op de weg die ons hierheen heeft gevoerd gelegitimeerd werden door het af te hameren in de ‘Volksvertegenwoordiging‘. In veel gevallen openlijk in strijd met wat een uitgesproken meerderheid van de bevolking wilde. Voor hun eigen bestwil. Of omdat een eerder afgesloten verdrag ons daartoe verplichtte. Of omdat ‘experts‘ zeiden dat het legaal was, en de enige mogelijkheid, zoals vastgelegd in de consensus binnen hun discipline. En dat ‘Niemand‘ kon voorzien dat het fout af zou lopen, behalve een paar verdwaalde ‘landverraders‘ die eigenwijs hun verstand bleven gebruiken, terwijl dat werd ontraden.

Het is fascinerend om te zien dat tal van commentatoren, die blind vertrouwden op onze eigen superieure aanpak, nu ineens de alles overstijgende behoefte voelen om te stellen dat de cijfers uit China niet deugen. Ik beweer niet dat ik over de meest accurate cijfers beschik, waar we ook in ons eigen land, en andere Europese landen zien dat veel doden niet zijn ‘geteld‘ omdat die mensen overleden buiten het ziekenhuis. Maar hoe kan het dat we simpelweg ‘vergeten‘ zijn dat het doel van onze superieure aanpak er helemaal niet op was gericht om doden te voorkomen? Het streven in ons land was het bereiken van ‘groepsimmuniteit‘ door gecontroleerd mensen ziek te laten worden, waarbij de capaciteit van de ziekenhuizen dicteerde welke ‘maatregelen‘ er nodig waren om de toestroom richting ‘IC-afdelingen‘ niet uit te laten stijgen boven de capaciteit. Een omstreden benadering. Dat er in Nederland (aanzienlijk) méér doden zouden vallen was ingecalculeerd. Maar door de ‘groepsimmuniteit‘ konden we sneller weer aan de gang zonder beperkingen, dan in landen die ‘krampachtig‘ probeerden het aantal doden te beperken, en daardoor met een kwetsbare bevolking bleven zitten. ‘Niemand‘ kon voorzien dat het niet alleen veel meer doden op zou leveren, maar dat het de periode verlengt waarin je met beperkende ‘maatregelen‘ opgescheept zit die je economie naar de verdommenis helpen, behalve een stel ‘landverraders‘ die hun verstand bleven gebruiken, en geen vertrouwen hadden in de superieure ‘modellen‘ van het RIVM, en die wisten in wat voor précaire toestand de wereldwijde economie zich bevond.

Misschien wordt het nu toch echt de hoogste tijd dat we nadenken over wat we willen, en wat niet, en ons niet de wet voor laten schrijven door ‘Denktankers‘ en andere ‘Pavlov-honden‘ die zijn afgericht om te gaan kwijlen als de ‘Atlantische‘ bel wordt geluid.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord