EEN WERELDREGERING; DE KORTSTE WEG NAAR DE SLAVERNIJ

EEN WERELDREGERING; DE KORTSTE WEG NAAR DE SLAVERNIJ

8 april 2020 0 Door Indignatie redactie

Er bestaat geen twijfel aan dat de huidige Corona pandemie in verschillende kringen tot paniek heeft geleid. Men doet het voorkomen als of alles onder controle is, en dat men precies weet waar men mee bezig is. De waarheid is dat het tegendeel het geval is. Maatregelen die gisteren van de hand werden gewezen als nutteloos, worden plotseling tot onderdeel van de oplossing gemaakt. Schema’s die eerder werden opgesteld over het verloop, en het mogelijke einde van de crisis verdwijnen steeds opnieuw in de prullenbak, om plaats te maken voor andere schema’s. We schreven het als eerder, er zijn twee mogelijkheden om dit alles te verklaren. Onder de eerst variant tast men volledig in het duister en probeert te reageren op iets wat we in deze vorm nooit eerder zagen. Van controle is dan natuurlijk geen sprake. De tweede mogelijkheid is dat het gaat om een uitgewerkt plan dat in fases stap voor stap wordt afgewerkt. Een plan waarvan alleen de bedenkers het doel en het verloop kennen. En gelijktijdig een plan dat bijna de hele wereld om de tuin leid.

Welke van de twee mogelijkheden van toepassing is valt nu nog niet te zeggen. Het beeld is niet helder genoeg, en er zijn te veel tegenstrijdigheden om een vaste lijn te ontdekken. Maar er zijn wel randverschijnselen die we kunnen waarnemen, en die misschien een aanwijzing zijn als we willen weten waar de reis uiteindelijk heen gaat. Eerder al spraken we over de drang om geen contant geld meer te gebruiken. Dit wordt gebracht als een gezondheidsmaatregel en wordt ook niet overal toegepast. Maar het is bekend dat de elite al heel lang van plan is om het contante geld af te schaffen. Het kan dus zijn dat men nu gebruik maakt van de huidige crisis om dit doel dichterbij te brengen. Het kan ook onderdeel van een mogelijk plan zijn. We kunnen alleen vaststellen dat er in deze richting wordt gewerkt, en dat zal geen toeval zijn.

Een ander voorstel dat in de laatste weken steeds weer opduikt is het vormen van een wereldregering. Zo’n regering zou dan zowel de Corona crisis als ook de daarop volgende economische crisis wereldwijd moeten aanpakken. De redenering is dan dat alleen een wereldregering het volledige overzicht en de middelen zal hebben om tot werkbare oplossingen te komen. Het voorstel komt uit verschillende hoeken. In Duitsland was het Der Spiegel die het idee als eerste naar voren schoof. Later sprak de voormalige Britse premier Gordon Brown zich ook voor het voorstel uit. Hij was premier tijdens de financiële crisis van 2008. Brown gebruikte de G20 als een beperkte wereldregering om steun te krijgen voor een miljardenfonds, dat werd gebruikt om de banken te redden. Voor alle duidelijkheid; het ging hem alleen om de banken. Andere slachtoffers van de toenmalige crisis lieten hem koud.

Lees ook:  Rutte wil niet de baas zijn, in een tijd dat het land juist een baas nodig heeft

Brown is een rechtse sociaal democraat, die bekend staat om zijn woede uitbarstingen en driftbuien als er niet naar hem wordt geluisterd. Hij heeft nu voorgesteld om een soort werkgroep op te richten, die wereldwijd de huidige crisis zou moeten aanpakken. Zo’n werkgroep zou veel macht hebben, en in feite niets anders zijn dan een versluierde wereldregering. Het doel is hetzelfde als in 2008; het veilig stellen van de winsten en de bezittingen van de elite. Brown ziet zijn plan als de enige oplossing om de controle te behouden.

Er zijn ook nog andere voorstellen, die eigenlijk in precies dezelfde richting gaan. Zo heeft de VN een oproep gedaan om een 10% wereldbelasting in te voeren om de enorme kosten van de huidige situatie en de nasleep te dekken. Net als in 2008 mogen wij allemaal betalen voor de fouten en de misdaden die door de elite zijn begaan. Het lijkt er op dat het kader voor de komende strijd stap voor stap geschapen wordt. De globalisten elite weet dat dit de eindstrijd gaat worden en men bereid zich aan alle kanten voor. Reden voor ons om dat ook te doen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenEen wereldregering is een langgekoesterde wens van de elite om de volledige controle over de mensheid te bereiken. Het huidige globalisme, met zijn One World ideologie en de vele pogingen om de nationale staten te vernietigen, is een etappe op de weg naar zo’n regering. Men wil de volkeren van iedere vorm van macht beroven, en beweerd te streven naar een Nieuwe Wereld Orde, iets wat volgens de woordvoerders in het belang van iedereen zou zijn. Natuurlijk zijn dat allemaal propagandaleugens, want als er tijdens de huidige crisis iets door de mand is gevallen, dan zijn het wel de zogenaamde internationale instellingen. Waar zijn de gebruikelijke verdachten; de Europese Unie, de Verenigde Naties, de G20 en de G8 terwijl het aantal slachtoffers van de pandemie alleen maar oploopt? Wat voor bijdrage leveren zij om tot oplossingen te komen en levens te redden? Het antwoord is snel gevonden; ze leveren namelijk geen enkele bijdrage. In tegendeel; zij hebben met hun wanbeleid op verschillende terreinen de situatie alleen maar erger en uitzichtlozer gemaakt. Gelijktijdig hebben zij met hun ideologische waanzin de wereld naar de rand van de afgrond gedreven. Oplossingen hebben ze niet, maar profiteren willen ze allemaal. Het gebruikelijke gedrag van de parasiet.

Lees ook:  Studie: uit 13 uur aan Trump's coronavirusbriefings, slechts 4,5 minuten empathie voor slachtoffers

Misschien lijkt op het eerste gezicht een wereldregering een sympathiek idee. Het heeft iets van solidariteit, en allemaal samen de problemen aanpakken. Maar dit is alleen maar schijn. Een wereldregering wil controle over alles en iedereen. Omdat ze nooit alle mensen kunnen overtuigen, en gelijktijdig geen oppositie dulden, zullen ze gebruikmaken van onderdrukking en repressie. Iedere kritische stem zal tot zwijgen worden gebracht. En ieder persoon die zich aan de bevelen en instructies onttrekt zal eerst worden geïsoleerd en dan uitgeschakeld. Een wereldregering, met alle instellingen en controlemaatregelen die zo’n systeem met zich mee brengt, is de directe weg richting de slavernij. De mensheid heeft in de recente geschiedenis genoeg dictaturen gezien, de dictatuur van een wereldregering zullen we daar niet aan toevoegen.

Toch zie je in heel Europa en ook elders maatregelen van kracht worden, die zo uit de koker van een wereldregering zouden kunnen komen. Zo was men in Oostenrijk van plan om alle burgers te dwingen om een zogenaamde corona app op hun smartphone te installeren. Met deze app zouden dan alle bewegingen en gangen van de telefooneigenaar in kaart kunnen worden gebracht. Mensen die de app wilden weigeren werden bedreigd met consequenties. Na veel protest wordt de app nu toch vrijwillig, maar de denkrichting is duidelijk. Ook Nederland heeft plannen om apps te gebruiken. Hierover volgende week meer. Corona wordt als excuus gebruikt om een gigantisch controle apparaat op te zetten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het Corona virus langzaam plaats maakt voor het controle virus. Reden te meer voor ons om waakzaam te blijven en op het juiste moment terug te slaan.

Lees ook:  Paus slaat Christen die zijn hand neemt

Een wereldregering is een andere naam voor een gevaarlijke globale dictatuur. Dit terwijl de trend die we nu zien veel meer de andere kant op gaat. De nationale staten hebben weer aan belang gewonnen. In Italië en Spanje worden op grote schaal EU vlaggen verwijderd of in brand gestoken. Steeds meer mensen begrijpen dat de oplossingen op nationaal niveau moeten worden gezocht, en niet op internationaal niveau. Door de actuele ontwikkelingen is het Europa van sterke onafhankelijke nationale staten een grote stap dichterbij gekomen. Een Europa waar grenzen weer grenzen zijn, en waar we vooral gebruikmaken van eigen productie en dus ook eigen producten. Dit alles zal op termijn een einde maken aan het globalisme. De tijd van ongecontroleerde migratie, geld en warenstromen is voorbij. Corona heeft de gevaren van dit alles zonder meer duidelijk gemaakt. Een waarschuwing die we niet moeten negeren. De volkeren kennen nu de uiteindelijke consequenties van het globalisme, en ook de oplossingen raken meer een meer bekend. We hoeven de zaak alleen nog maar in beweging te brengen, dan zullen de stukjes van de puzzel zonder meer op zijn plaats vallen. Een toekomst die je zelf met eigen handen opbouwt is een ware toekomst. De rest is alleen maar schijn.Comments

comments