Schaamteloos

Schaamteloos

14 april 2020 0 Door Indignatie redactie

Ook in mijn eigen directe omgeving, vrienden en familie, wemelt het van de mensen die al langer roepen dat het allemaal wel wat minder mag.

Omdat mijn bijdragen regelmatig extreem kritisch zijn over mensen met een ‘Groene‘ agenda, laad ik de verdenking op mij dat ik behoor tot de mensen die ‘ontkennen‘ dat we bezig zijn de aarde te verwoesten. Dat is een zeer ernstige misvatting. Bij herhaling heb ik geschreven, en onderstreept, dat ook ik de aarde door wil geven aan de generaties na ons in een staat die liefst beter is dan de huidige staat. Ik zoek het echter nadrukkelijk in een andere richting dan de meesten die met hun ‘Groene Boekje‘ lopen te zwaaien, zoals de Chinezen vroeger met het ‘Rode Boekje‘ van Mao.

Bij mij ligt, al vér voor ‘Corona‘, de nadruk op het behoud van unieke grondstoffen, het stoppen van de ‘Eindeloze Oorlogen‘, en de volkomen krankzinnige uitgaven aan dingen die ‘BOEM!‘ zeggen, en het radicaal stoppen met ‘Bullshit-jobs‘, het ‘Onzin-werk‘ en de volkomen zieke zee van ‘banen‘ die niet zouden bestaan zonder subsidie, of ‘frivole‘ overheidsopdrachten, en al het ‘gelul‘ waar mensen nog geld voor krijgen ook. Het is vloeken in de ‘Groene Kerk‘.

Door ‘Corona‘ zie je hoe hypocriet, of ‘ongeïnformeerd‘ men is in de ‘Groene‘ sectoren van de samenleving, en hoe onnadenkend men aansjokt achter mensen die het ‘goed doen op de televisie‘. In ‘De Onzichtbare Maat‘ staat Andreas Kinneging ook stil bij de opkomst van de ‘Homo Videns, de aan ‘beelden‘ verslaafde mens die niet meer leest, en waarom dat een groot gevaar is voor de mens als soort. Ik zou zeggen: ‘Amen!‘ Waarbij ik mij realiseer dat ik daarmee de kansen op het vinden van een ‘luisterend oor‘ binnen de Nederlandse samenleving niet vergroot. Want ‘elitair‘.

Dat is het ook wat mij nog het meeste stoort aan commentaren van mensen die op zich best zinvolle analyses de wereld in sturen, dat ze hetgeen er gebeurt wegzetten als iets wat de ‘elites‘ willen. U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar waar dat verwijst naar (op papier) extreem rijke, invloedrijke lieden in de wereld, zie ik hen in geen enkel opzicht als een ‘elite‘. Ze zijn rijk. En als regel door uw en mijn koopgedrag, en de mensen die u en ik gekozen hebben om ons te vertegenwoordigen. Niet zelden, en zelfs in toenemende mate, zijn ze een warm pleitbezorger van de ‘Groene Agenda‘, omdat een kind kan zien dat daar het ‘Grote Geld‘ te ‘verdienen‘ is door de vrijkomende overheidsgelden die daarin worden gepompt. Het is geen ‘Complot‘. Het is gewoon ordinaire stupiditeit, volgzaamheid en blinde verspilling, die van een bedenkelijke situatie een mondiale ramp dreigt te maken. En het is echt de allerhoogste tijd dat iemand dat nu eens hardop zegt.

Lees ook:  Zou de Covid19-respons dodelijker kunnen zijn dan het virus?

Door ‘Corona‘ zijn op slag vele doelen die het ‘Groene‘ gemeentebestuur van Amsterdam zich had gesteld gerealiseerd. Geen toeristen meer, die ze actief ontmoedigden om naar de stad te komen. De ‘Cruise-Terminal’ ligt er verlaten bij. Van Schiphol vertrekken nog slechts een handjevol vliegtuigen. Geen ‘risico-wedstrijden‘ meer in de Arena. Geen overlast meer in de ‘uitgaansgebieden‘. Uitgestorven parkeergarages. En ‘RB&B‘-panden die nu worden aangeboden aan reguliere huurders. Volop mogelijkheden om de door het stadsbestuur geliefkoosde ‘asielzoekers‘ onder te brengen in de leegstaande hotels. En de enige centrale aan de rand van de stad was al dicht, en de werknemers zaten al thuis, evenals bij het mislukte, geldverslindende project van de ‘vuilverbranding‘, waardoor die stad nu echt één ‘Groene Oase‘ is.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenEn dan is daar de ‘wethouder‘ van die stad die op de nationale televisie schaamteloos de noodklok luidt. Geen auto’s betekent geen parkeergeld, en ook door het wegblijven van de toeristen, ‘Schiphol-dicht‘, geen Cruises meer, loopt de stad ‘inkomsten mis’. Nee! Echt? Je meent het! Maar dat wilden jullie toch juist? Helemaal klaar met die ‘consumptiemaatschappij‘? Nee dus, want nu moet ‘de Overheid‘ bijspringen. Dat doet die ‘Overheid‘ al op ongekende schaal, door middenstanders en multinationale ondernemingen bakken met geld toe te schuiven ‘om te overleven‘. Ze krijgen, net als de thuiszittende werknemers, en schijnzelfstandigen, geld zonder dat daar een ‘prestatie‘ tegenover staat. Die slagaderlijke bloeding wordt nog erger omdat ‘de Overheid‘ zelf ook geen geld meer binnenkrijgt. En omdat al die mensen met ‘Onzin-banen‘ in dienst van de overheid, of aan het subsidie-infuus, gewoon worden doorbetaald, al zijn ze nu nóg nuttelozer dan voorheen.

Lees ook:  Coronavirus laat zien hoe slecht de Europese Unie werkt

Berekeningen‘ van ons eigen ‘Centraal Planbureau‘ wijzen op een krimp van de economie van maximaal iets van zeven procent, als het allemaal erg tegenvalt. In Engeland houden ze rekening met dertig procent. In de Verenigde Staten zijn er nu al meer mensen werkloos dan er in heel Nederland wonen, en dat is exclusief de mensen die al werk- en dakloos waren, maar niet zichtbaar waren in de ‘officiële cijfers‘ omdat ze niet ‘geregistreerd stonden‘. Projecties van de FED voorzien een werkloosheidspercentage van 32% van de Amerikaanse beroepsbevolking. Het komt mij voor dat de ‘experts‘ van het ‘Centraal Planbureau‘ nog eens goed naar hun ‘modellen‘ moeten kijken, en eigenlijk beter gewoon hun mond kunnen houden, en voor hun kinderen kunnen gaan zorgen, als ze die hebben.

Niemand, en ook ik niet, kan u zeggen hoe dit gaat uitpakken. Daarvoor zijn er simpelweg veel teveel variabelen. Die zijn er altijd, zelfs in een tamelijk stabiele situatie, maar in deze omgeving kunnen factoren die als ‘constant‘ worden beschouwd, of als een ‘variabele‘ met geringe fluctuatie, waardoor hij als ‘constant‘ mag worden beschouwd voor het ‘model‘, volledig ontwricht raken, en gehakt maken van het ‘model‘. En dat is dan nog los van het gegeven dat al zoveel factoren waren losgeweekt van hun basis, door de handelsoorlogen en ‘Brexit‘, en de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Maar één ding is voor mij volkomen helder: Als we krampachtig proberen alle ballen in de lucht te houden, dan komt het héle kaartenhuis straks omlaag, en is er geen redden meer aan. Wat we nu dringend nodig hebben, is visie, en internationale solidariteit, en geen ‘experts‘ met ‘modellen‘.

Lees ook:  Duizenden Duitse @boeren in Bonn voor 'Nederlands' protest

Het is niet de ‘werkloosheid‘ die ons het meest bedreigt, maar alle ‘onzin‘ en de daarmee samenhangende ‘onzin-banen‘. In het bijzonder van ‘werknemers‘, ‘lobbyisten‘ en gesubsidieerde ‘activisten‘ die denken dat de bomen voor hun hobbies tot in de Hemel groeien. Het geld dat we nodig hebben om de échte economie draaiend te houden, moet komen van een radicale kaalslag van de ‘Gigs‘ en ‘Gebakken Lucht‘ als iets waarvoor je zou moeten betalen. En véél bovendien! Natuurlijk mag je moppen tappen, muziek maken, voetballen en acteren, of in een ‘debating club‘ ratelen over van alles en nog wat, of ‘beleggingsadviezen‘ uitbrengen, maar niet tegen een vergoeding. En ik zeg niet dat dat van mij niet mag, maar er is geen geld meer voor. Om die waardevolle aspecten van de cultuur voor het nageslacht te bewaren, is het cruciaal dat we een ‘basisloon‘ en elementaire zorg invoeren, zodat de échte talenten geen afscheid hoeven te nemen van hun hobby. Anders mondt het uit in een oorlog van allen tegen allen. Het risico dat het die kant van een oorlog van allen tegen allen op gaat is het grootst in de landen waar men onder geen beding afstand wil nemen van de gesubsidieerde individuele ‘vrijheid‘, met overheden die lukraak, zonder plan, met geld strooien om de economie overeind te houden. Meer in het bijzonder de kasplantjes van de op ‘Identiteit‘ gerichte medemens die geen afscheid kunnen nemen van hun ‘Spektakelmaatschappij.Comments

comments