3 augustus 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Zal het socialisme toenemen tegen de achtergrond van het coronavirus?

sanders

 3 total views,  3 views today

“Het is tijd om die ‘anticommunistische’ verwerping van planning los te laten, want we hebben het over overleven.” –

Cornel Ban ( link )

Het Coronavirus heeft velen ertoe gedwongen niet alleen de kwesties van natiestaten, gesloten grenzen, migratie, enz. – maar ook het economische systeem zelf te heroverwegen. De angstaanjagende cijfers over sterfte, overvolle ziekenhuizen en de stijgende werkloosheid in een aantal staten hebben opnieuw de vraag opgeworpen over de mogelijkheid van socialisme – vooral in de Verenigde Staten, waar er al jaren over wordt gediscussieerd.

Begrijpen mensen wat socialisme is?

Een van de huidige problemen voor het socialisme van vandaag is hoe diep het idee verkeerd wordt begrepen en onderhevig is aan totaal verschillende interpretaties. De klassieke definitie van socialisme als economisch systeem komt neer op de volgende formule: een samenleving waarin de staat de productiemiddelen bezit en controleert.

Elk land heeft echter zijn eigen begrip van ‘socialisme’, vaak emotioneel en associatief. En op nationale schaal (zoals Europa duidelijk aantoont) wordt het vaak geassocieerd met een vaag begrip van “tolerantie” dat de welvaart van transnationale ondernemingen verdoezelt.

Zo is de zogenaamde ‘regering van socialisten’ in Spanje (het land dat na de VS het sterkst is getroffen door de covid-19-pandemie) buitengewoon ineffectief geweest in het stoppen van de epidemie en het beschermen van haar burgers. Wat hebben deze ‘socialisten’ de afgelopen jaren gedaan? Banen aanbieden? Nauwelijks. Ze zijn gericht op homoparades en migrantenrechten. De centralisatie van de strijd tegen Franco’s Spanje is wat je zou kunnen noemen “pseudo” of zelfs “anti-socialisme”.

In het geval van de Verenigde Staten hebben president Donald Trump en zijn aanhangers een trend gezet om alles wat met het S-woord te maken heeft aan de kaak te stellen, met het argument dat socialisme iets intrinsiek ergs is dat de Amerikanen droom van vrijheid, ondernemerschap, persoonlijke keuze en spoedig. Jonge aanhangers van Bernie Sanders (en niet alleen) hebben ook een bijzonder begrip van het socialisme ontwikkeld, waardoor de mensen enigszins links van de Democratische partij radicaliseren. Volgens peilingen begrijpen gewone mensen socialisme als “iets goeds en eerlijks” of meer in het algemeen als “gelijkheid”.

Volgens de resultaten van een Gallup-peiling in 2018 zei de meerderheid van de respondenten dat socialisme verwijst naar een gelijke positie voor iedereen, de op één na grootste categorie mensen had geen mening en slechts 17% gaf een meer precieze definitie, verwijzend naar om controle te geven.

Er is hier nog een ander merkwaardig element. Zoals uit een Reason-Rupe-peiling (2014) bleek, reageerden de respondenten positief op de term ‘socialisme’, maar hadden ze tegelijkertijd een slechte houding ten aanzien van staatscontrole over het bedrijfsleven.

Zo wordt het begrip socialisme nu gebruikt voor mooi klinkende politieke retoriek. We herinneren ons misschien de uitdrukking van Harry Truman uit 1952 – “Socialisme is hun naam voor bijna alles dat alle mensen helpt.”

Iedereen, inclusief de meest populaire ‘socialisten’, is echter buitengewoon bang om terug te keren naar de oorspronkelijke betekenis: staatscontrole en dus staatsplanning op kritieke gebieden.

Hoeveel kost het om in de VS te overleven?

Vandaag de dag hebben meer dan 30 miljoen Amerikanen nog steeds geen ziektekostenverzekering en nog meer zijn volledig onverzekerd. Zelfs voor verzekerden zijn de kosten van gezondheidszorg in de VS zo hoog dat medische rekeningen de belangrijkste reden voor faillissement zijn geworden.

Volgens prognoses van Health Management Associates zullen 23 miljoen Amerikanen hun werkgerelateerde ziektekostenverzekering verliezen als de werkloosheid 17,5% bereikt (en dit is niet eens het ergste scenario). Dat wil zeggen dat ze de toegang tot behandeling verliezen.

Laten we eens kijken naar de prijs voor coronavirusbehandeling in de VS. Volgens FAIR Health zou een Amerikaan zonder verzekering gemiddeld tussen de $ 42.486 en $ 74.310 moeten betalen – de wekelijkse kosten van een bed (met extra kosten afhankelijk van de ernst van de aandoening).

Voor verzekerden – een deel van het bedrag van $ 21.936 tot $ 38.755.

Het Coronavirus heeft de rijken noch de armen gespaard, en het heeft de flagrante ongelijkheid van alle westerse samenlevingen blootgelegd. Het is des te onrechtvaardiger dat werknemers in de meest “contact” -gebieden mensen zijn die niet rijk zijn (verkopers, nutsbedrijven, chauffeurs, enz.), Maar de economie op hun schouders dragen en niettemin de eerste slachtoffers van de epidemie zijn . Ze riskeren niet alleen werkloos te zijn (wat het risico is dat veel mensen nu nemen), maar ook zonder medische noodhulp.

Het is des te oneerlijker dat de eerste “dragers” van de ziekte over de hele wereld rijke mensen waren – reizigers en zakenlieden. Deze laatste hebben zich trouwens al luxe bunkers voor de apocalyps aangeschaft.

Waarom is Bernie Sanders zo populair?

Bernie Sanders werd zowel bekritiseerd (in veel opzichten redelijk) als geprezen. Hoe dan ook, hij hielp het discours van het socialisme in de VS van de marginale sfeer naar een van de meest besproken trends te brengen en de harten van miljoenen jonge mensen over de hele wereld te winnen – niet alleen Amerikanen.

De basis voor het succes van Bernie werd grotendeels voorbereid door de Wall Street-crash in 2008 en het zeer ongelijke herstel dat volgde – net zoals de crash van 1929 en de daaropvolgende Grote Depressie de basis vormden voor de New Deal en de opkomst van de jaren dertig.

Nu is Sanders uit de presidentiële race. Er zijn veel theorieën over waarom hij verloor en waarom hij stopte, maar dit is niet het belangrijkste. Met de pandemie wordt er steeds meer aandacht besteed aan zijn beleidsvoorstel “Medicare for all”. Bernie pleit al lang voor een ziektekostenverzekering voor één betaler.

sanders

Uit een onderzoek dat in maart door Morning Consult werd uitgevoerd, bleek 55% steun voor zijn programma, dat was negen punten boven het ondersteuningsniveau een maand eerder.

‘Weinigen zouden ontkennen dat onze beweging de afgelopen vijf jaar de ideologische strijd heeft gewonnen’, zei Bernie in een livestreamvideo. ‘Het is nog niet zo lang geleden dat mensen deze ideeën radicaal en marginaal vonden. Tegenwoordig zijn het gangbare ideeën en veel van hen worden al geïmplementeerd in steden en staten in het hele land. Dat is wat we samen hebben bereikt. ‘

In zijn reactieplan voor gezondheid en coronavirus zei Bernie dat er weinig twijfel over bestaat dat we met een economische crisis worden geconfronteerd die nog erger zou kunnen zijn dan de Grote Depressie.

Bernie’s voorstellen waren de volgende: maandelijkse rechtstreekse betalingen van $ 2.000 per persoon in het land, een garantie op betaald ziekteverzuim en ziekteverlof voor alle werknemers, waardoor de rechten van “uurlijkse” (dwz de meest kwetsbare werknemers in deze situatie) werknemers worden gewaarborgd, gevaar betalen voor essentiële en eerstelijnswerkers, om te zorgen voor gelijke financiering voor alle hulpprogramma’s voor gezondheid en economisch coronavirus.

“Ons land heeft een ernstig nadeel in vergelijking met elk ander groot land op aarde omdat we de gezondheidszorg niet als een recht voor alle mensen garanderen”, voegde Sanders toe.

Meer in het algemeen heeft Sanders strikte voorwaarden voor overheidsleningen aan bedrijven, waaronder de verplichting om werknemers te benoemen in raden van bestuur van de onderneming, wat de aard van de corporate governance fundamenteel verandert. Vooral de ideeën van Sanders om druk uit te oefenen op farmaceutische bedrijven om de geneesmiddelen die ze voor deze crisis produceren tegen kostprijs te verkopen, zijn populair.

Ja, Bernie is uit de race. Maar dit jaar wordt in bijna elke staat, ongeacht of Bernie daar won of verloor, een enkele betaler steeds populairder. Ideeën die ooit buiten het Amerikaanse politieke discours in het algemeen vielen – $ 15 minimumloon, gratis collegegeld aan openbare hogescholen en universiteiten, universele kinderopvang, belastingen voor de rijken en anderen – kregen ofwel bijna universele steun onder de Democraten of werden populairder in peilingen.

Exit-peilingen van Super Tuesday bevestigden een gunstige kijk op het socialisme in alle regio’s. 60% van de democratische stemmen in Maine had een positief beeld van socialisme, net als 56% van de democratische kiezers in Texas, 52% in Californië, 50% in North Carolina en 47% in Tennessee.

Er zijn veel aanhangers van het socialisme in de Verenigde Staten buiten Bernie Sanders.

Succes van socialistische landen tegen het coronavirus

Drie socialistische landen hebben bijzonder succes geboekt in de strijd tegen het coronavirus: de Volksrepubliek China, de Democratische Volksrepubliek Korea en Cuba: dezelfde landen die onder constante druk staan ​​van de kapitalistische landen.

Het succes van China is gebaseerd op de gecentraliseerde planningservaring die is opgedaan onder het socialisme. In China worden burgers per wijk planmatig opgenomen in het gezondheidssysteem. Elke wijk heeft uitgebreide en adequate uitrusting. Iedereen heeft toegang tot algemene en directe informatie over de gezondheidszorg en haar locaties. Toen de 11 miljoen mensen in Wuhan, de bron van infectie, strikt werden opgesloten, had de stad niettemin een aanzienlijke mate van zelfvoorziening.

Cuba leeft al decennia onder embargo en is een leider in de strijd tegen het coronavirus, in tegenstelling tot ontwikkelde kapitalistische landen met bedrijven met een budget van een miljoen dollar en wereldwijde farmaceutische monopolies.

https://twitter.com/MINSAPCuba/status/1247977258968649730

Cuba heeft momenteel 457 besmettingsgevallen, een werkelijk opmerkelijk cijfer in vergelijking met westerse landen.

Sinds de eerste gevallen van coronavirus vorige maand op het eiland werden gemeld, hebben de autoriteiten de grenzen gesloten en de Cubanen aangemoedigd om alleen in noodgevallen uit te gaan, waarbij ze altijd gezichtsmaskers droegen. Ontsmettingsmiddel was opgenomen in de rantsoenkaarten van de bevolking.

Nu proberen de VS Cuba onder druk te zetten met sancties en andere maatregelen – in plaats van te helpen, proberen ze meer druk uit te oefenen om te zeggen: “Kijk, er is een crisis in Cuba vanwege het socialisme, is het niet verschrikkelijk! ” Zelfs nu beschrijven de reguliere media de verschrikkingen van voedselschaarste in een geïsoleerd Cuba – en vergeten hoe zelfs in de meest ontwikkelde landen mensen in supermarkten elkaar slaan op de laatste rol wc-papier en zich zorgen maken over lege schappen.

Cuba is geen lid van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank of andere multilaterale kredietinstellingen – dit maakt het vrij om te beslissen over zijn toekomstige economische ontwikkeling.

Ondanks de propaganda heeft Cuba niet alleen zijn eigen crisis goed doorstaan, maar helpt het ook anderen, ondanks de economische problemen. Cubaans medisch personeel werkt nu in 59 landen. Het land heeft duizenden artsen gratis naar werk gestuurd in lage-inkomenslanden in Latijns-Amerika en Afrika.

De eilandstaat stuurt momenteel medische teams over de hele wereld om het coronavirus te bestrijden.

In een vorig artikel schreven we in detail over het unieke geval van de gesloten DVK, dat een sterke Sovjet-gezondheidstraditie heeft en een gemiddelde levensverwachting van 71,7 jaar.

Het geheim van het succes van de DVK is het socialistische mensgerichte systeem. Het land heeft voldoende artsen en heeft volledige controle over de gezondheidszorg voor de hele bevolking. Al deze factoren (plus, a priori, een gesloten toestand) maken het mogelijk de epidemie in de beginfase effectief te bestrijden. Daarom is het heel goed mogelijk dat DVK geen enkel geval van coronavirus heeft.

Een ander merkwaardig voorbeeld is Vietnam , dat 550.000 maskers aan Europese landen heeft geschonken om het coronavirus te bestrijden en dat voorbeeldig is gebleken in de binnenlandse strijd tegen de uitbraak.

Tegenstanders van het socialisme

Niet iedereen deelt socialistisch enthousiasme. Politico schrijft bijvoorbeeld dat we geen tweeledige strijd voor socialisme zien, we zien een tweeledige consensus voor een robuuste keynesiaan als reactie op een plotselinge economische crisis.

Er is ook veel kritiek, vooral van Amerikaanse socialisten, op hun gebrek aan detail en selectieve politisering van het socialisme.

“Socialisten die vertrouwd willen worden met de sleutels van het Witte Huis, zouden veel minder tijd moeten besteden aan het opblazen van de ophanden zijnde ondergang van het kapitalisme in een laat stadium, en meer tijd moeten tonen om interesse te tonen in de basis van een effectieve crisisrespons”, Politico betoogt .

Veel mensen zijn tegen het Sanders-programma omdat gratis medicijnen voor iedereen sterke belastingverhogingen betekenen in kapitalistische landen zoals de VS. Hoewel Sanders de vraag tijdens sommige debatten heeft ontweken door de details niet te bespreken, heeft hij elders belastingverhogingen voorgesteld voor de rijke en grote bedrijven om zijn beleidsplannen te financieren.

Andere peilingen tonen aan dat Amerikanen Medicare over het algemeen voor iedereen ondersteunen, maar er niet klaar voor zijn als het gaat om de logische eliminatie van particuliere ziektekostenverzekeringen.

Als een andere democratische socialist in 2024 naar het presidentschap wil rennen, moet hij of zij (waarschijnlijk zij) begrijpen dat de ideologische strijd niet is gewonnen, en uitzoeken wat er anders moet worden gedaan om het te winnen .

Conclusies

Velen wijzen erop dat Bernie’s rol – zelfs als hij de strijd voor het presidentschap heeft verlaten – was om belangstelling te wekken voor de ideeën die de toekomst zullen domineren. Zo werd Barry Goldwater, die deelnam aan de presidentiële race van 1964, ook beschuldigd van radicalisme , anti-burgerrechtenstandpunten, enz.

Hoewel hij verloor, bleef de Goldwater-beweging niet alleen op zijn plaats na zijn nederlaag, hij groeide ook. Bijna twee decennia later werd Ronald Reagan gekozen op basis van Goldwater-achtige principes en de natie verschoof radicaal naar rechts. Tussen de aankondiging van zijn kandidatuur in 2016 en het stopzetten van de race in 2020 sleepte Sanders zijn partij definitief naar links. Het valt nog te bezien of zijn invloed al dan niet 16 jaar later zal leiden tot het succes van het socialisme.

De pandemie onthulde de zwakste punten van kapitalistische landen gericht op unipolair globalisme: de kwetsbaarheid van de armen, gaten in de gezondheidszorg, overmatige afhankelijkheid van externe voorzieningen, slechte coördinatie van verschillende machtstakken … de lijst is uitgebreid. Socialisme (wat dat ook mag betekenen) zal ongetwijfeld een van de belangrijkste trends zijn in de komende jaren – vooral na de pandemie, wanneer werklozen en zieken beseffen dat hun staat klaar was om hen te laten sterven.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments