De “visionair” Bill Gates

De “visionair” Bill Gates

20 april 2020 1 Door Indignatie redactie

Totale controle in de slipstream van de corona-pandemie (deel 2)

Deel 1 kan u hier lezen:

Totale controle in de slipstream van de corona-pandemie

In de slipstream van de corona-pandemie plannen onze regeringsleiders samen met de industrie een totale bewaking van de samenleving. Wat we landen als China of Zuid-Korea verwijten, is hier al lang in ontwikkeling: het gebruik van mobiele telefoongegevens om bewegingsprofielen te maken en te volgen. De plausibele reden voor de Corona-app, die sinds kort door de regering is aangekondigd en door de mainstream media zal worden gepusht, komt volgens hun zeggen er om de bevolking te beschermen tegen de verspreiding van het corona-birus. Hoe dit “technisch” in korte tijd moet worden gerealiseerd is nog maar de vraag, maar gaat het ook niet om wat “technologie” kan, maar wat de staat en bedrijven met die technologie willen doen?

De “visionair” Bill Gates

Nu weet u meteen wat Bill Gates en zijn vrouw Melinda de afgelopen 10 jaar uitgespookt hebben, naar ontwikkelingslanden reizen en “gratis vaccinaties” geven aan de arme, onderdrukte bevolking. Die “gratis vaccinaties” waren dus in werkelijkheid bestemd voor onderzoek en een live testlaboratorium om de nodige experimenten uit te voeren die nodig zijn om ID2020 te vormen. En zoals je u vandaag de dag kunt zien, gebeurt deze onheilige hybride van vaccinaties en implanteerbare gegevenscellen al in Bangladesh, binnenkort misschien wel bij ons in het theater. Een pagina op de website van de Gates Foundation zegt dat Bill en Melinda tot nu toe meer dan $ 2,5 miljard dollar hebben geïnvesteerd in dit project, zonder einde in zicht. Kan de man die de wereld achter een personal computer heeft geplaatst, nu een gevaccineerde digitale ID in de wereldbevolking stoppen? Bill Gates is absoluut zeker dat hij het kan, en is inderdaad goed op weg om dat doel te bereiken.

In de corona-crisis is miljardair Bill Gates veel nadrukkelijker dan in het verleden in het openbaar verschenen als vaccinactivist. De teneur: een vaccin is de oplossing, het is slechts een kwestie van implementatie. Volgens Gates zou de G20 nu ‘de logistiek van een wereldwijd immunisatieproject moeten afhandelen”. Er lijkt weinig belangstelling te zijn voor verdere discussies en alternatieven. De tijd is kort en mainstream media zeggen dat u kunt vertrouwen op Gates, die het gevaar van een pandemie immers vroegtijdig inzag en daarom wist wat te doen. Maar hoe gerechtvaardigd is dit vertrouwen?

De stichting van de voormalige Microsoft-baas, de “Bill and Melinda Gates Foundation” (BMGF), wordt gecontroleerd door zijn drie beheerders: Bill en Melinda Gates en hedgefondsmanager Warren Buffett. De stichting heeft een vermogen van meer dan $ 50 miljard – waarvan ongeveer de helft afkomstig is van Buffett – en zij financiert verschillende “liefdadigheidsprojecten”.
Maar dat is niet het enige.
gates
De BMGF is (nu de Verenigde Staten betalingen stopzetten) de grootste donor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en betaalde in 2018 meer dan $ 200 miljoen – meer dan Duitsland, Frankrijk en Zweden samen in dezelfde periode. Dit is niet de enige manier waarop de WHO door Gates wordt gefinancierd. De GAVI-vaccinalliantie, voorheen bekend als de Global Alliance for Vaccines and Immunization, heeft in 2018 nog eens $ 150 miljoen beschikbaar gesteld aan de WHO. Eén van de belangrijkste donoren bij GAVI is de BMGF, in 2016 bijvoorbeeld met $ 1,5 miljard. Kunt u het nog bijbenen?

Er kan daarom worden gezegd dat de BMGF, en dus het Gates en Warren Buffett-stel, de belangrijkste inkomstenbronnen zijn voor de WHO via directe en indirecte kanalen, wat vragen oproept over hun onafhankelijkheid van deze financieringsbronnen. De BMGF financierde in 2017 ook ruim $ 100 miljoen om de “Coalition for Innovations in Epidemic Prevention” (CEPI) op te richten, die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling van vaccins. Daarnaast steunt de stichting regelmatig miljoenen dollars in niet-gouvernementele organisaties zoals PATH die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vaccinatietechnologieën. De grootste wereldwijde farmaceutische bedrijven staan ook op de lijst van ontvangers van de BMGF, zoals Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline en Sanofi Aventis. De uitgebreide invloed van de BMGF op vaccinatie is duidelijk.
Overigens: onze minister Hugo de Jonge heeft 50 miljoen euro gedoneerd aan CEPI, en kreeg daarvoor zelfs een bedankje van Lady Gaga. Hadden we al gezegd dat het World Economic Forum óók betrokken was bij de oprichting van CEPI?

Opvallend in de corona-crisis is dat instellingen die momenteel een belangrijke rol spelen ook door de BMGF worden ondersteund. Zo ontvangt de Amerikaanse Johns Hopkins University, waar corona-statistieken wereldwijd worden bijgehouden en in alle media worden verspreid, regelmatig grote donaties. Alleen al in de afgelopen tien jaar heeft de Gates Foundation meer dan $ 200 miljoen naar de universiteit overgemaakt. Het beoogde gebruik was programma’s voor gezinsplanning.

In Duitsland ontving het Robert Koch-instituut als de verantwoordelijke nationale epidemiologische autoriteit in november 2019 $ 250.000.
De activiteiten van de BMGF in Duitsland zijn niet beperkt tot gezondheidsproblemen. Ook mainstream media worden financieel ondersteund. Zo ontving het bekende Der Spiegel in december 2018 $ 2,5 miljoen en in december 2019 ontving Die Zeit $ 300.000. We kunnen gevoeglijk aannemen dat dit niet voor niets is en dat kritisch onderzoek door deze media naar de activiteiten van de Gates Foundation niet noodzakelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort.

Gezien de diverse financiële verbindingen met universiteiten, invloedrijke instellingen in de zorg en de mainstream media verdienen de BMGF en de daarmee verbonden instellingen bijzondere aandacht. Dit geldt in het bijzonder voor de prominente positie die Bill Gates wil innemen in crisisbeheersing en die hem door de mainstream media kritiekloos wordt aangeboden.
Nog los van dat giften aan goede doelen in de VS, net als in Nederland, belastingaftrekbaar zijn, dankt Gates net als veel andere leden van de negennullenclub uit het Westen van de VS een goed deel van zijn miljarden aan agressieve belastingontwijking. Dat meldde Quote een kleine drie jaar geleden.

Gates en vaccineren

Het is de moeite waard om zelf naar Gates te luisteren over het doel van het vaccinactivisme van zijn vrouw en hem. Bij een TED-Talk zei hij in 2010 ten aanzien van de CO2-problematiek en een mogelijk deel van de oplossing:
“Op de wereld leven tegenwoordig 6,8 miljard mensen. Dat loopt op tot ongeveer 9 miljard. Als we het nu echt goed doen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en gezinsplanning, kunnen we dat aantal misschien met 10% of 15% verlagen”.
Hij zegt daarmee dat vaccinatie- en gezondheidsdiensten in verband met menselijke voortplanting de bevolking kunnen helpen verminderen, wat op zijn beurt zal helpen het klimaatprobleem op te lossen, zij het in beperkte mate. Nu zijn er verschillende standpunten over deze verklaring, die hier niet verder zullen worden besproken. Men zou het er echter over eens kunnen zijn dat dergelijke stappen alleen mogen worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken personen en met hun uitdrukkelijke toestemming. Dit omvat vooral ook volledige informatie over de gevolgen en risico’s van dergelijke interventies.
Uit onderstaand geval blijkt dat dit niet gebeurt bij de projecten van de BMGF en de door hen gefinancierde instellingen.

In oktober 2014 heeft de Kenyan Catholic Medical Association de tetanusvaccinaties van de WHO en UNICEF gestaakt. Dit gebeurde omdat er in vergelijking met eerdere vaccinatiecampagnes veranderingen waren opgetreden die de verantwoordelijken vreemd leken. De Katholieke Kerk was als sponsororganisatie van tal van medische instellingen niet betrokken bij de campagne en, in tegenstelling tot de eerdere poliovaccinaties, werd er in zeer beperkte mate gewerkt aan public relations. Bovendien werden de tetanusvaccinaties gegeven zonder enige bijzondere gezondheidsbehoefte en alleen aan vrouwen tussen de 14 en 49 jaar, waardoor het vermoeden ontstond dat het om geheime vaccinaties voor anticonceptie zou kunnen gaan. Deze zijn gerelateerd aan humaan choriongonadotrofine (hCG), het hormoon dat verantwoordelijk is voor het begin en het verloop van de zwangerschap.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenIn februari 2015 heeft de gynaecoloog en kraamarts Dr. Wahome Ngare namens de Kenyan Catholic Medical Association bijgedragen aan de aantijgingen in het Catholic Medical Quarterly magazine van de UK Catholic Medical Society. Volgens zijn artikel werd het vaccin specifiek geïmporteerd en had het een ander nummerkenmerk dan het traditionele tetanusvaccin. Daarnaast waren er vijf vaccinatierondes gepland met tussenpozen van zes maanden, wat ongebruikelijk is voor tetanus maar normaal voor hCG-vaccins om zwangerschap te voorkómen.

Bovendien verwees hij naar dergelijke “verborgen” en methodisch vergelijkbare sterilisatiemaatregelen in Mexico in 1993 en in Nicaragua en de Filippijnen in 1994, waarbij meisjes en vrouwen in het geniep waren gesteriliseerd. Hij beschreef het feit dat de katholieke kerk een klacht had ingediend bij het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid nadat hij kennis had genomen van de beschuldigingen en vroeg om een test van het vaccin, dat werd geweigerd. Na verloop van tijd wisten de katholieke vertegenwoordigers vervolgens toegang te krijgen tot enkele vaccindoses en deze door een onafhankelijke partij te laten testen.
Volgens Ngare bevatte het vaccin het vermoedelijke zwangerschapshormoon, dat volgens hem de leidende rol van de WHO bij opzettelijke massale sterilisatie voor anticonceptie aantoont. Voordat de geheime vaccinanalyses bekend werden, was de Wereldgezondheidsorganisatie “diep bezorgd” over de “valse informatie” van de katholieke kerk, waarvoor volgens de WHO geen bewijs is. Nadat de resultaten waren gepubliceerd, stemde ze ermee in het vaccin voor heranalyse in te dienen bij een gezamenlijke commissie.

Een wetenschappelijk artikel dat in oktober 2017 is gepubliceerd door de universiteiten van Louisiana (VS) en British Columbia (Canada), samen met Dr. Wahome Ngare, bevestigde de beschuldigingen. De geplande vijf vaccinaties in plaats van de gebruikelijke procedure voor tetanus waren identiek aan die voor populatiecontrole en de exclusieve samenstelling van de doelgroep van meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd kon niet overtuigend worden gerechtvaardigd.
Bovendien werd de campagne gewoonlijk niet gecoördineerd vanuit een medische faciliteit, maar vanuit een hotel, en werd het afleveren en ophalen van het vaccin onder politiebescherming geplaatst. Het werk van de verpleegsters werd ook gecontroleerd door de WHO en de politie. Zwangerschapshormonen werden gevonden in de in het geheim geteste vaccindoses, terwijl de vaccindoses die later door de WHO werden afgegeven consistent negatief werden getest, aldus de wetenschappers. Het vermoeden van een poging tot manipulatie door het vaccin te verwisselen is daarom duidelijk en zou ook de uitgebreide en ongebruikelijke veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van het oorspronkelijke vaccin verklaren. De essentiële rol van de WHO bij geheime maatregelen voor gedwongen sterilisatie en daarmee populatiecontrole zou voor Kenia bewezen kunnen worden.
gates
In dit verband behandelden de wetenschappers ook de geschiedenis van maatregelen voor bevolkingsbeheersing binnen de WHO die sinds de oprichting in 1945 onder de eufemistische naam “gezinsplanning” opereren. Het WHO-onderzoeksprogramma naar vaccinontwikkeling voor populatiecontrole begon in 1972, een studie werd gepubliceerd in 1976. Volgens de wetenschappers zijn de WHO-diensten voor sterilisatie zonder toestemming van de getroffenen bekend sinds de jaren zeventig, terwijl de door Dr. Ngare genoemde gevallen in de jaren negentig in Ngare in Mexico, Nicaragua en de Filippijnen ook voor grote verontwaardiging zorgden.

De Gates Foundation, oorspronkelijk opgericht in 1994 door Gates’ vader William Gates Sr., financiert nog steeds maatregelen voor gezinsplanning. Zoals eerder vermeld, heeft de Johns Hopkins University hiervoor het afgelopen decennium meer dan $ 200 miljoen ontvangen. Daarnaast financiert de BMGF ook de organisatie “Planned Parenthood”, die in de jeugd van Bill Gates door zijn vader werd geleid en die oorspronkelijk uit de “American Birth Control League” ontstond. WHO-financiering en vaccinatie-activisme van de Gates Foundation, ook namens de bevolking, lijken een voortzetting van een familietraditie.

Van de BMGF kon geen directe betrokkenheid bij vaccinmisbruik worden aangetoond. Vragen blijven echter onbeantwoord, zoals een geval uit India in 2009 laat zien. Daar heeft de door de stichting gefinancierde organisatie PATH een onderzoek uitgevoerd onder 16.000 meisjes tussen 9 en 15 jaar met een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Daarna werden veel meisjes ziek en stierven er vijf, terwijl elders van 14.000 kinderen er twee de gevolgen van de vaccinatie niet overleefden. PATH en de BMGF werden ervan beschuldigd de ouders, die meestal niet in staat waren om te lezen en te schrijven, niet te informeren over het vaccin, de risico’s en doelen ervan.

Overigens is het bij de min of meer verafgoding van Bill Gates in de mainstream media ook opmerkelijk dat de contacten van hem met de meisjesdealer Jeffrey Epstein niet niet aan een diepgaand onderzoek werden onderworpen. Gates was een goede vriend van Epstein, die naar verluidt in de gevangenis stierf. Gates had verschillende vluchten gemaakt naar Epstein’s gelukseiland. Ook werknemers van de stichting van Gates hadden ontmoetingen met Epstein, tijdens meerdere bezoeken aan het landhuis van de oprichter van Microsoft. De stichting heeft haar toegenegenheid aan vrouwen en meisjes vaak aangehaald.
In 2011 gaf Gates een team de opdracht om Epstein te ontmoeten in zijn herenhuis om filantropische fondsenwerving te bespreken, meldde The New York Times. Epstein vertelde de mensen daar dat zijn overtuiging om prostitutie van een minderjarig meisje te vragen niet erger was dan “een bagel stelen”, aldus twee getuigen die daar aanwezig waren geweest. Hoewel de relatie tussen Gates en Epstein na 2014 blijkbaar was bekoeld, bleef de Gates Foundation tot 2017 in contact met Epstein.

Toen Gates in 2008 aankondigde dat hij afstand zou doen van Microsoft om zich te concentreren op filantropie, beschreef hij zijn voornemen om met en via de particuliere sector samen te werken om producten en technologieën voor openbare goederen te leveren, op dezelfde manier als de computersoftware van Microsoft de horizon verruimde en economische kansen creëerde. Gates beschreef zijn benadering om beurten als “creatief kapitalisme” en “katalytische filantropie”, en zag toe op een verschuiving bij zijn stichting om “alle instrumenten van het kapitalisme” te gebruiken om “de belofte van filantropie te verbinden met de macht van particuliere ondernemingen”.

Het resultaat is een nieuw liefdadigheidsmodel waarbij de meest directe begunstigden soms niet de armen van de wereld zijn, maar juist en vooral de rijksten ter wereld, waarbij het niet de bedoeling is de behoeftigen te helpen, maar de behoeften van de rijken te helpen.

Bij een onderzoek naar meer dan 19.000 liefdadigheidsuitkeringen die de Gates Foundation de afgelopen twee decennia heeft gedaan, heeft The Nation bijna $ 2 miljard aan belastingaftrekbare liefdadigheidsdonaties aan particuliere bedrijven ontdekt, waaronder enkele van de grootste bedrijven ter wereld, zoals GlaxoSmithKline, Unilever, IBM en NBC Universal Media – die allemaal een taak hebben: nieuwe medicijnen te ontwikkelen, sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren, financiële producten voor moslimconsumenten te ontwikkelen en het goede nieuws over dit werk te verspreiden.

Linsey McGoey, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Essex en auteur van het boek “No Such Thing as a Free Gift” vertelt daarin het volgende: “Ze hebben één van de meest problematische precedenten in de geschiedenis van het schenken van stichtingen gecreëerd door in wezen de deur te openen voor bedrijven om zichzelf te zien als verdienstelijke liefdadigheidsprofiteurs in een tijd waarin de bedrijfswinsten ongekend hoog zijn.”
Het onderzoek van McGoey heeft anekdotisch de liefdadigheidsbeurzen benadrukt die de Gates Foundation aan particuliere bedrijven heeft gedaan, zoals een donatie van $ 19 miljoen aan een partner van Mastercard in 2014 om “het gebruik van digitale financiële producten door arme volwassenen in Kenia” te vergroten. De creditcardgigant had al zijn zakelijke interesse geuit in het cultiveren van nieuwe klanten van de 2,5 miljard mensen zonder bankwezen in de ontwikkelingslanden, zegt McGoey, dus waarom vond een rijke filantroop nodig om zijn werk te subsidiëren? En waarom krijgen Bill en Melinda Gates een belastingvoordeel voor deze donatie?

Deze vragen lijken bijzonder relevant in het licht van het feit dat de donatie aan Mastercard mogelijk financiële voordelen heeft opgeleverd aan de Gates Foundation; ten tijde van de donatie, in november 2014, had de schenking van de stichting aanzienlijke financiële investeringen in Mastercard via haar belangen in de investeringsmaatschappij van Warren Buffett, Berkshire Hathaway. (Buffett heeft zelf een gift – aftrekbaar voor de belastingn, uiteraard – van $ 30 miljard toegezegd aan de Gates Foundation.)

The Nation vond bijna $ 250 miljoen aan liefdadigheidsbeurzen van de Gates Foundation aan bedrijven waarin de stichting bedrijfsaandelen en obligaties houdt: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, niet te vergeten de gifmengers van Monsanto – thans Bayer, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva en tal van start-ups— met de subsidies die zijn gericht op projecten zoals het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, systemen voor gezondheidsmonitoring en het creëren van mobiel bankieren. Dat laatste is erop gericht dat de wereld het uiteindelijk zonder contant geld moet gaan doen – de cashless society, waarin ieder individu optimaal gevolgd en gecontroleerd kan worden.  Onze koningin Maxima is net als Bill ook op dit terrein actief, bijvoorbeeld via Afriwallet – het verstrekken van microkredieten, desnoods tegen woekerrentes, maar dit terzijde.

“Hij gebruikt zijn filantropie om een pro-patentagenda voor farmaceutische medicijnen te ontwikkelen, zelfs in landen die echt arm zijn”, zegt Gates-criticus James Love, directeur van de Knowledge Ecology International (zonder winstoogmerk). “Gates is een soort rechtervleugel van de volksgezondheidsbeweging. Hij probeert altijd dingen in een zakelijke richting te duwen. Hij is een enorme verdediger van de grote farmaceutische bedrijven. Hij ondermijnt veel dingen die echt nodig zijn om medicijnen betaalbaar te maken voor mensen die echt arm zijn. Het is raar omdat hij zoveel geld geeft om armoede te bestrijden, en toch is hij het grootste obstakel bij veel hervormingen.”
We zullen er dan ook niet raar van staan te kijken als er een vaccin wordt ontwikkeld tegen het coronavirus – maar wel één die ieder jaar opnieuw moet worden toegediend – een enorm winstmodel voor de farmaceutische industrie.Comments

comments

Lees ook:  Kan Brexit het VK kwetsbaar maken voor druk van Amerikaanse haviken?