Jeremy Rifkin: “We worden met uitsterven bedreigd en mensen weten het niet eens”

Jeremy Rifkin: “We worden met uitsterven bedreigd en mensen weten het niet eens”

23 april 2020 0 Door Indignatie redactie

De socioloog Jeremy Rifkin (Denver, 1945), die zichzelf omschrijft als een activist voor een radicale transformatie van het systeem op basis van olie en andere fossiele brandstoffen, eist al decennia lang een verandering van de industriële samenleving naar duurzamere modellen. Als adviseur van regeringen en bedrijven over de hele wereld heeft hij meer dan twintig boeken geschreven die gewijd zijn aan het voorstellen van formules die onze overleving op de planeet garanderen, in evenwicht met het milieu en ook met onze eigen soort.

-Wat denk je dat de impact van de COVID-19-pandemie zal zijn op de weg naar de derde industriële revolutie?

– We kunnen niet zeggen dat dit ons heeft verrast. Alles wat er met ons gebeurt, komt voort uit klimaatverandering, waar onderzoekers en ik al lang voor waarschuwen. We hebben de afgelopen jaren andere pandemieën gehad en er zijn waarschuwingen gegeven dat er iets heel ernstigs kan gebeuren. Menselijke activiteit heeft deze pandemieën veroorzaakt omdat we de waterkringloop en het ecosysteem dat de planeet in evenwicht houdt, hebben veranderd. Natuurrampen – pandemieën, branden, orkanen, overstromingen … – zullen doorgaan omdat de temperatuur op aarde blijft stijgen en omdat we de grond hebben verpest. Er zijn twee factoren waarmee we rekening moeten houden: klimaatverandering veroorzaakt verplaatsingen van de menselijke populatie en van andere soorten;

-Dit is een goede gelegenheid om lessen te leren en daarnaar te handelen, vind je niet?

-Niets zal ooit weer normaal zijn. Dit is een alarmoproep over de hele planeet. Wat we nu moeten doen, is de infrastructuren bouwen waarmee we op een andere manier kunnen leven. We moeten aannemen dat we ons in een nieuw tijdperk bevinden. Als we dat niet doen, zullen er meer pandemieën en natuurrampen zijn. We worden met uitsterven bedreigd.

-Je werkt, je werkt tegenwoordig, met regeringen en instellingen over de hele wereld. Er lijkt geen consensus te bestaan ​​over de nabije toekomst.

-Het eerste wat we moeten doen is een andere relatie met de planeet hebben. Elke gemeenschap moet de verantwoordelijkheid nemen voor het tot stand brengen van die relatie in haar naaste sfeer. En ja, we moeten de revolutie starten naar de wereldwijde Green New Deal , een digitaal model zonder uitstoot; we moeten nieuwe activiteiten ontwikkelen, nieuwe banen creëren, om het risico op nieuwe rampen te verkleinen. Globalisering is voorbij, we moeten denken in termen van glokalisatie . Dit is de crisis van onze beschaving, maar we kunnen niet blijven nadenken over globalisering, aangezien tot nu toe glokale oplossingen nodig zijn om energie, communicatie, transport, logistieke infrastructuren, … te ontwikkelen.

Denkt u dat overheden en bedrijven tijdens deze crisis, of zelfs als de spanning wordt verlaagd, maatregelen in die richting zullen nemen?

-Nee. Zuid-Korea bestrijdt de pandemie met technologie. Andere landen doen het. Maar we veranderen onze manier van leven niet. We hebben een nieuwe visie nodig, een andere toekomstvisie, en leiders in de belangrijkste landen hebben die visie niet. Het zijn de nieuwe generaties die echt kunnen handelen.

-Je stelt een radicale verandering voor in de manier van zijn en zijn in de wereld. Waar beginnen we?

We moeten beginnen met de manier waarop we onze economie, onze samenleving, onze regeringen organiseren; om de manier van zijn op deze planeet te veranderen. De onze is de beschaving van fossiele brandstoffen. De afgelopen 200 jaar is het gebaseerd op de exploitatie van de aarde. De grond was intact gebleven totdat we begonnen met het graven van de fundamenten van de aarde om deze om te zetten in gas, olie en kolen. En we dachten dat de aarde daar altijd intact zou blijven. We hebben een hele beschaving gecreëerd op basis van het gebruik van fossielen. We hebben zoveel middelen gebruikt dat we ons nu wenden tot landkapitaal in plaats van er winst mee te maken. We gebruiken anderhalf land als we er maar één hebben. We hebben 60% van het bodemoppervlak van de planeet verloren;

-Wat zou je zeggen tegen degenen die geloven dat het beter is om in het moment, hier en nu te leven, en hopen dat in de toekomst anderen het zullen komen repareren?

We worden echt geconfronteerd met klimaatverandering, maar ook op tijd om het te veranderen. Klimaatverandering als gevolg van opwarming van de aarde en CO₂-emissies veranderen de watercyclus van de aarde. Wij zijn de planeet van water, ons ecosysteem is dankzij water ontstaan ​​en geëvolueerd gedurende miljoenen jaren. Door de waterkringloop kunnen we leven en ontwikkelen. En hier is het probleem: voor elke temperatuur die stijgt als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, absorbeert de atmosfeer zeven procent meer neerslag uit de grond en door deze opwarming moeten ze sneller, geconcentreerder vallen en meer natuurlijke rampen gerelateerd aan water. Bijvoorbeeld grote sneeuwval in de winter, overstromingen in de lente over de hele wereld,

-De gevolgen zullen na verloop van tijd erger worden.

-We staan ​​voor de zesde uitsterving en mensen weten het niet eens. Wetenschappers zeggen dat de helft van alle habitats en dieren op aarde over acht decennia zal verdwijnen. Dat is het kader waarin we ons bevinden, we staan ​​oog in oog met een mogelijk uitsterven van de natuur waar we niet op voorbereid zijn.

-Hoe ernstig is die wereldwijde noodsituatie? Hoeveel tijd hebben we nog?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Europa, VS sterfgevallen door virussen nemen toe als Trump de lockdown-dreiging in New York ongedaan maakt

-Ik weet het niet. Ik maak sinds de jaren zeventig deel uit van deze beweging voor verandering en ik denk dat de tijd die we nodig hadden, voorbij is. We zullen nooit teruggaan naar waar we waren, naar de goede temperatuur, naar een geschikt klimaat … Klimaatverandering zal duizenden en duizenden jaren bij ons zijn; de vraag is: kunnen we als soort veerkrachtig zijn en ons aanpassen aan totaal verschillende omgevingen en dat onze metgezellen op aarde ook de kans krijgen om zich aan te passen?

Als je mij vraagt ​​hoe lang het duurt voordat we overgaan op een schone economie, zeiden onze wetenschappers op de Europese top over klimaatverandering in 2018 dat we nog 12 jaar over hadden; Er rest ons minder om de beschaving volledig te transformeren en met deze verandering te beginnen. De Tweede Industriële Revolutie, die de klimaatverandering veroorzaakte, sterft. En het is te danken aan de lage kosten van zonne-energie, die winstgevender is dan kolen, olie, gas en kernenergie. We zijn op weg naar een derde industriële revolutie.

-Is een wereldwijde trendverandering mogelijk zonder de VS aan onze kant?

-De Europese Unie en China zijn samengekomen om samen te werken en de Verenigde Staten vorderen omdat de staten de nodige infrastructuur ontwikkelen om dit te bereiken. Vergeet niet dat we een federale republiek zijn. De federale overheid creëert alleen de codes, de voorschriften, de normen, de stimulansen; In Europa gebeurt hetzelfde: de lidstaten hebben de infrastructuur gecreëerd. Wat er in de Verenigde Staten gebeurt, is dat we veel aandacht besteden aan de heer Trump, maar van de 50 staten hebben er 29 plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie en integreren ze zonne-energie. Vorig jaar op de Europese conferentie over klimaatnoodsituaties hebben Amerikaanse steden een klimaatnoodsituatie afgekondigd en lanceren ze nu hun Green New Deal. Er gebeuren nogal wat veranderingen in de Verenigde Staten. Als we een ander Witte Huis hadden, zou het geweldig zijn, maar toch komt deze derde industriële revolutie in de EU en in China aan en is begonnen in Californië, de staat New York en een deel van Texas.

-Wat zijn de basiscomponenten van deze veranderingen die zo relevant zijn in verschillende regio’s van de wereld?

-De nieuwe industriële revolutie brengt nieuwe communicatiemiddelen, energie, transport en logistiek met zich mee. De communicatieve revolutie is het internet, net als de drukpers en de telegraaf tijdens de eerste industriële revolutie in de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk of de telefoon, radio en televisie tijdens de tweede revolutie in de 20e eeuw in de Verenigde Staten. Vandaag hebben we meer dan 4 miljard mensen verbonden en binnenkort zullen alle mensen via internet worden gecommuniceerd; iedereen is nu verbonden. In een periode als die waarin we leven, stellen technologieën ons in staat om grote aantallen mensen te integreren in een nieuw raamwerk van economische betrekkingen. Het internet van kennis wordt gecombineerd met het internet van energie en het internet van mobiliteit. Deze drie internet vormen de infrastructuur van de derde industriële revolutie. Deze drie internet zullen samenkomen en zich ontwikkelen op een Internet of Things-infrastructuur die de manier waarop alle activiteiten in de 21e eeuw worden beheerd, opnieuw zal configureren.

-Welke rol gaan de nieuwe economische actoren spelen bij de vorming van dit nieuwe economische en sociale model?

-We creëren een nieuw tijdperk genaamd glokalisatie . De nulemissietechnologie van deze derde revolutie zal zo goedkoop zijn dat we hierdoor onze eigen coöperaties en onze eigen bedrijven kunnen creëren, zowel fysiek als virtueel. Grote bedrijven zullen verdwijnen. Sommigen van hen zullen doorgaan, maar ze zullen moeten werken met kleine en middelgrote bedrijven waarmee ze over de hele wereld verbonden zullen zijn. Deze grote bedrijven worden netwerkproviders en zullen samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. In de eerste en tweede revolutie werden infrastructuren gemaakt om gecentraliseerd, privé te zijn. De derde revolutie heeft echter slimme infrastructuren om de wereld op een glokale , gedistribueerde manier te verenigen met open netwerken.

-Hoe beïnvloedt overbevolking de duurzaamheid van de planeet in het industriële model?

-We zijn 7 miljard mensen en we zullen zeer binnenkort 9 miljard bereiken. Die vooruitgang zal echter eindigen. De redenen hiervoor hebben te maken met de rol van vrouwen en hun relatie met energie. In de oudheid waren vrouwen slaven, zij waren de leveranciers van energie, ze moesten water en vuur onderhouden. De komst van elektriciteit hangt nauw samen met de suffragette-bewegingen in Amerika; het bevrijdde jonge vrouwen, die naar school gingen en hun opleiding konden voortzetten tot aan de universiteit. Toen vrouwen autonomer, vrijer, onafhankelijker werden, waren er minder geboorten.

-Je lijkt niet optimistisch en toch zijn je boeken een gids voor een duurzame toekomst. Hebben we wel of geen betere toekomst in zicht?

-Al mijn hoop is gevestigd op de millenniumgeneratie. Millennials zijn uit hun lessen gekomen om hun bezorgdheid te uiten. Miljoenen van hen eisen de verklaring van een klimaatsituatie en vragen om een Green New Deal . Het interessante is dat dit niet zoals elk ander protest in de geschiedenis is, en er zijn er veel geweest, maar deze is anders: het brengt hoop in beweging, het is de eerste planetaire opstand van de mens in de hele geschiedenis waarin twee generaties als soort worden gezien , bedreigde soorten. Ze stellen voor om alle grenzen en grenzen, vooroordelen, alles wat ons scheidt te elimineren; Ze beginnen zichzelf te zien als een bedreigde soort en proberen de andere wezens op de planeet te behouden. Dit is waarschijnlijk de meest ingrijpende transformatie van het menselijk bewustzijn in de geschiedenis.Lees ook:  De onvoorbereide staten van Amerika

Comments

comments