Boa-geweld toont het falen van de multiculturele samenleving aan

Boa-geweld toont het falen van de multiculturele samenleving aan

23 mei 2020 1 Door Indignatie redactie

Boa’s in Nederland verkeren in een lastige positie. In IJmuiden, Rotterdam en tal van andere plaatsen was er sprake van buitensporig geweld jegens deze ambtenaren. Conservatieven en “libertariërs” wijzen op het “Marokkanenprobleem”, terwijl de progressieven en de liberalen hen verwijten van het toepassen van sociale differentiatie (lees: discriminatie).

Het CBS bracht een jaar geleden een rapport uit, met daarin de gegevens van allochtonen in de strafrechtketen. De gegevens spreken helaas voor zich: de kans dat een Marokkaanse Nederlander wordt vervolgd door het OM is 5,5x zo groot ten opzichte van een vervolging van een autochtoon door het OM.

Hiermee verkeert het probleem zich in een ingewikkelde situatie. Er is immers een duidelijke correlatie tussen afkomst en gedrag, maar het blijven individuen binnen een collectief die de misdaden plegen.

Te constateren valt wel dat gedrag inherent is aan cultuur. John Locke, de grondlegger van het liberalisme en het moderne onderwijsstelsel, betoogde dat het van vitaal belang is om kinderen, van jongs af aan, goed op te voeden omdat in de eerste jaren van het leven het gedrag het gedrag van een kind wordt vastgelegd. Kinderen handelen na die eerste jaren in binnen deterministisch kader.

En vaak gaat het daar, bij Marokkaanse kinderen, mis. De Arabische cultuur, die overheerst in deze kringen, is verre van Westers. Van huis uit wordt geweld niet geschuwd, en wordt de minderwaardige positie van vrouwen, homo’s e.d. vaak in praktijk gebracht door middel van de rolverdeling in het huishouden.

Lees ook:  Waarom het 'Charm Offensief' van het VS feitelijk aanstootgevend is voor de Venezolanen

Daarmee is het woord “Marokkanenprobleem” dus een inaccurate beschrijving van een verschijnsel in onze samenleving. Een samenleving die overigens niet uit moet gaan van sociaal-constructivistische ideeën , maar moet functioneren vanuit het principe van een eenduidig streven naar assimilatie en integratie.

Een betere beschrijving zou het “multiculturele probleem” zijn. Deze reduceert mensen immers niet tot afkomst, maar slechts tot iemands culturele verwantschap. En dat is niet moreel verwerpelijk, omdat sommige culturen zelf moreel verwerpelijk zijn. Voorbeeld? De Westerse cultuur (lees: normen en waarden, dus niet afkomst/ras) die uitgaat van universele mensenrechten, tegenover de Arabische cultuur die haar aversie jegens homo’s uit door middel van publieke executies.

Het geweld tegen boa’s valt dus niet te wijten aan het “Marokkanenprobleem”, maar aan de veronderstelling dat elke cultuur gelijkwaardig is – en daarmee dat er geen moreel inferieure cultuur bestaat.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Lees ook:  World's Elite Bespreekt Het Davos-Plan Om Te Profiteren Van Het Coronavirus En De NWO Uit Te Rollen

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Lees ook:  Gezegende Kerst aan al mijn bezoekers van Indignatie

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments