Achter de sluier van de protestbeweging, de oorlog tegen het Amerikaanse volk wint aan tempo: The Deep State AXIS: CIA, DNC & NYT

Achter de sluier van de protestbeweging, de oorlog tegen het Amerikaanse volk wint aan tempo: The Deep State AXIS: CIA, DNC & NYT

25 juni 2020 0 Door Indignatie redactie

Dit is geen tijdelijke burgerlijke onrust. Dit is een serieuze en sterk georganiseerde politieke beweging … Het is diep en diepgaand en heeft enorme politieke ambities. Het is verraderlijk, het zal groeien. Het doel is om een ​​einde te maken aan de liberale democratie en de westerse beschaving zelf uit te dagen. Dit is een ideologische beweging … Zelfs nu doen velen van ons alsof dit over politiegeweld gaat. … We denken dat we dit kunnen oplossen door chokeholds te reguleren of meer uit te geven aan de-escalatietraining. We zijn te letterlijk en goedhartig om te begrijpen wat er gebeurt. … Maar we hebben geen idee waar we mee te maken hebben. … Dit zijn geen protesten. Dit is een totalitaire politieke beweging en iemand moet het land ervan redden. ‘ Tucker Carlson

Tucker Carlson heeft gelijk, de protesten en rellen zijn geen tijdelijke burgerlijke onrust. Ze zijn een aanval op de Constitutionele Republiek zelf, het hart en de ziel van de Amerikaanse democratie. De Black Lives Matter-protesten zijn slechts het topje van de speer, ze zijn een uiting van publieke verontwaardiging die wordt gegarandeerd door het eerste amendement.

Maar laat u niet misleiden, er is hier meer dan op het eerste gezicht lijkt. BLM wordt gefinancierd door stichtingen die proberen onze huidige regeringsvorm omver te werpen en een autoritair regime te installeren dat wordt geleid door technocraten, oligarchen en corporatisten die allemaal geloven dat het Chinese despotisme veel beter verenigbaar is met het kapitalisme dan met de “inefficiënte” democratie.

De chaos op straat is slechts het begin van een ondraaglijke overgang van het ene systeem naar het andere. Dit is een fragment uit een artikel van F. William Engdahl van Global Research:

“Tegen 2016 … had Black Lives Matter zich gevestigd als een goed georganiseerd netwerk … Dat jaar kondigden de Ford Foundation en Borealis Philanthropy de oprichting aan van het Black-Led Movement Fund (BLMF),” een zesjarige gepoolde donorcampagne gericht op het inzamelen van $ 100 miljoen voor de coalitie Movement for Black Lives ‘, waarin BLM een centraal onderdeel was. Tegen die tijd Soros stichtingen had al zo’n $ 33 miljoen gegeven subsidies aan de Zwarte Lives Matter beweging .. ….

De BLMF identificeerde zichzelf als gemaakt door topstichtingen, waaronder naast de Ford Foundation, de Kellogg Foundation en de Soros Open Society Foundations. ” (“America’s Own Colour Revolution”, Global Research)

100 miljoen dollar is veel geld. Hoe heeft BLM geholpen om haar aanwezigheid in de politiek en sociale media uit te breiden? Hoeveel activisten en betaalde werknemers opereren binnen het netwerk, verspreiden informatie, bouwen nieuwe hoofdstukken, hosten community outreach-programma’s en verfijnen een noodmeldingssysteem waarmee ze tienduizenden activisten op straat kunnen zetten in steden in het hele land op een moment van kennisgeving?

Is dat niet wat we de afgelopen drie weken hebben gezien, massa’s boze demonstranten die in meer dan 400 steden in heel Amerika rondzwermen, allemaal op het wenken van een schimmige groep wiens politieke bedoelingen nog steeds niet duidelijk zijn?

En hoe zit het met de rellen, plunderingen en brandstichting die na de protesten in talloze steden uitbraken? Was dat ook onderdeel van het script? Waarom hebben BLM-leiders de vernietiging van privé-eigendommen niet veroordeeld of een openbare verontschuldiging aangeboden voor de binnenstad die is veranderd in braakliggende terreinen?

In mijn eigen woonplaats Seattle is de gang in het centrum – waar ooit Nordstrom, Pottery Barn en andere luxe winkels stonden – nu een dambord van gebroken glas, triplex kappen en lege straten, allemaal bedekt met een dikke laag opzichtige verf.

De protestleiders zeiden dat ze de aandacht wilden vestigen op raciaal onrecht en politiegeweld. Oké, maar hoe helpt Nordstrom plunderen om dat doel te bereiken?

En welke rol hebben de democraten gespeeld in de protestbeweging?

Ze zijn overweldigend ondersteunend, dat is zeker. Ik kan zelfs geen enkele democraat bedenken die het geweld, de plundering of het omverwerpen van beelden heeft genoemd. Waarom is dat?

Het is omdat de Democraten denken dat kowtowing naar BLM hen het winnende voordeel zal geven in de stemming van november. Dat is waar het allemaal om draait. Daarom hingen ze zich in Kente-stof en knielden voor de camera’s.

Ze denken dat hun zwarte bestanddelen te dom zijn om door hun kruipende nep te kijken. Ze denken dat zwarten zullen vergeten dat Joe Biden wetgeving heeft doorgedrukt “die voorwaardelijke vrijlating voor federale gevangenen heeft geëlimineerd en de hoeveelheid tijdvonnissen die voor goed gedrag kunnen worden verkort, beperkt”.

Volgens de Black Agenda Repor t : “Biden en (South Carolina’s Strom) Thurmond de handen ineen geslagen tot 1986 en 1988 drugshandhaving wetgeving die de snode veroordeling verschil tussen crack en poeder cocaïne en andere draconische maatregelen die hem impliceren als een van gemaakt te duwen de initiatiefnemers van wat massa-opsluiting werd. ”

Biden stond ook aan het hoofd van “de aanvallen op Anita Hill toen ze naar voren kwam om te getuigen tegen de hooggerechtshof genomineerde Clarence Thomas”. Alles bij elkaar is Biden’s record op het gebied van ras veel slechter dan dat van Trump, ondanks de zielige pogingen van de media om Trump af te schilderen als Adolph Hitler. Het is gewoon meer bunkum van de dissembling media.

Kort gezegd: de Democraten denken dat ze tot aan het Witte Huis raciale verdeeldheid en sociale onrust kunnen doorstaan. Dat is waar ze op wedden.

Dus, ja, de Dems exploiteren de protesten voor politiek voordeel, maar het gaat veel dieper dan dat. We weten immers uit bewijsmateriaal dat tijdens het Russiagate-onderzoek is ontdekt, dat DNC-leiders nauw verbonden zijn met de Intel-agentschappen, wetshandhaving (FBI) en de elite-media.

Het is dus niet al te ver om aan te nemen dat deze deep state agents en assets samenwerken om het verhaal vorm te geven waarvan zij denken dat het hen de beste kans geeft om de macht te herwinnen. Want daar gaat het eigenlijk om, macht.

Net zoals Russiagate over macht ging (het verwijderen van de president met behulp van desinformatie, spionnen, bewaking en andere skulduggery.), En net zoals het Covid-19-fiasco in wezen over macht ging (de economie instorten en de burgerlijke staat een medische krijgswet opleggen), zo ook gaat de BLM-protestbeweging ook over macht, de macht om de belangrijkste stedelijke centra van het land enorme schade toe te brengen met de bedoeling de regering te destabiliseren, de economie te herstructureren en de weg vrij te maken voor een democratische overwinning in november.

Het draait allemaal om macht, echte, niet-gelegeerde politieke kracht.

Verrassend genoeg werd een van de beste kritieken op wat er momenteel gebeurt, geschreven door Niles Niemuth op de World Socialist Web Site. Dit is wat hij zei over het wijdverbreide omvallen van beelden:

‘De aanvallen op de monumenten … waren de pioniers van de toenemende waanzinnige poging van de Democratische Partij en de New York Times om de Amerikaanse geschiedenis te racialiseren, om een ​​verhaal te creëren waarin de geschiedenis van de mensheid wordt gereduceerd tot de geschiedenis van de raciale strijd. Deze campagne heeft geleid tot een vervuiling van het democratisch bewustzijn, dat volledig past bij de reactionaire politieke belangen die haar drijven.

Het is vermeldenswaard dat de enige instelling die schijnbaar immuun is voor deze zuivering de Democratische Partij is, die diende als de politieke vleugel van de Confederatie en vervolgens de KKK.

Deze smerige historische erfenis wordt alleen geëvenaard door het hedendaagse record van de Democratische Partij in het ondersteunen van oorlogen die in feite voornamelijk gericht waren op niet-blanken. Democraten steunden de invasie van Irak en Afghanistan en vernietigden onder Obama Libië en Syrië. De New York Times was een vooraanstaand kampioen en propagandist voor al deze oorlog. ‘ (“Handen af ​​van de monumenten voor Washington, Jefferson, Lincoln en Grant !, WSWS)

Waar de auteur naar verwijst is The 1619 Project, een raciale versie van de Amerikaanse geschiedenis die op 19 augustus 2019 door de Times werd gepubliceerd. De opzettelijk vervormde versie van de geschiedenis werd samengeplakt in afwachting van toenemende sociale onrust en raciale antagonisme .

De rellen, plundering en enorme vernietiging van de stedelijke kern van Amerika zijn allemaal terug te voeren op een document dat stelt dat het land was gebaseerd op rassenhaat en uitbuiting. Met andere woorden, het 1619-project biedt de perfecte ideologische rechtvaardiging voor de chaos en het geweld dat het land de afgelopen drie weken uit elkaar heeft gescheurd. Dit is een fragment uit een artikel op de World Socialist Web Site:

‘De essays in het tijdschrift zijn georganiseerd rond het centrale uitgangspunt dat de hele Amerikaanse geschiedenis is geworteld in rassenhaat – met name de onbeheersbare haat tegen’ zwarte mensen ‘door’ blanken ‘. Hannah-Jones schrijft in de inleiding van de serie: “Anti-zwart racisme zit in het DNA van dit land.”

Dit is een valse en gevaarlijke opvatting. DNA is een chemisch molecuul dat de genetische code van levende organismen bevat en hun fysieke kenmerken en ontwikkeling bepaalt … Hannah-Jones ‘verwijzing naar DNA maakt deel uit van een groeiende neiging om raciale antagonismen af ​​te leiden uit aangeboren biologische processen … waar komt dit racisme vandaan? ? Het is ingebed, stelt Hannah-Jones, in het historische DNA van Amerikaanse ‘blanke mensen’. Het moet dus onafhankelijk blijven van elke verandering in politieke of economische omstandigheden….

…. De auteurs van The Project 1619-essays zouden ongetwijfeld ontkennen dat ze rassenoorlog voorspellen, laat staan ​​dat ze het fascisme rechtvaardigen. Maar ideeën hebben een logica; en auteurs dragen de verantwoordelijkheid voor de politieke conclusies en gevolgen van hun valse en misleidende argumenten. ” (“The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history”,  World Socialist Web Site)

Houd in gedachten dat dit essay in de WSWS een volledig jaar is geschreven voordat BLM-protesten in het hele land uitbraken. Werd Hannah-Jones ingeschakeld om een ​​document te maken dat de droge tondel zou zijn voor de massale en gecoördineerde demonstraties die het land verbluft en verdeeld hebben achtergelaten?

Waarschijnlijk (zoals hierboven opgemerkt) is de theorie van de auteur immers dat het ene ras genetisch is geprogrammeerd om het andere te exploiteren. (“Anti-zwart racisme zit in het DNA van dit land.”)

Welnu, als we aannemen dat blanken genetisch en onomkeerbaar “racistisch” zijn, dan moeten we ook aannemen dat het land dat deze blanken hebben gesticht, racistisch en slecht is.

Het enige logische middel voor deze situatie is dus om het witte deel van de bevolking te verpletteren, hun symbolen, iconen en geschiedenis te vernietigen en het regeringssysteem te vervangen door een systeem dat de waarden van de opkomende niet-blanke meerderheid beter weerspiegelt. Simpel gezegd, The Project 1619 creëert de grondgedachte voor aanhoudende burgerlijke onrust, verdieping van politieke polarisatie en gewelddadige revolutie.

Het 1619-project is een berekende provocatie die bedoeld is om raciale vijandigheden te verergeren en de weg te effenen om een ​​vuurzee te openen. En het is gelukt boven ieders wildste verbeelding. De natie is opgesplitst in strijdende kampen, terwijl Washington is overgegaan in broedermoord.

Was dat het doel, het land te destabiliseren ter voorbereiding op de ontbinding van het huidige systeem, gevolgd door een fundamentele herstructurering van de regering in overeenstemming met de door de democraten geprezen identiteitspolitiek?

De Democraten, de Intel-agentschappen en de media liggen allemaal samen in bed om onrust te zaaien met de bedoeling de economie te decimeren, de opkomende oppositie te verpletteren en hun despotische eenpartijenstelsel ons allemaal op te leggen. Hier is een fragment uit een stuk van Paul Craig Roberts dat de rol van de New York Times opsomt bij het aanzetten tot racistisch geweld:

Lees ook:  #De Kubus Twitter legt uit waarom niet alle misleidende tweets van Trump worden gemarkeerd

‘De redactie van de New York Times verdoezelt de bekende onbetwistbare waarheid met hun anti-blanke’ 1619-project ‘, een indoctrinatieprogramma om haat tegen blanken in zwarten en schuldgevoelens bij blanken in te prenten.

Waarom liegt de New York Times, hersenspoelt zwarten tot haat tegen blanken en probeert ze blanken tot schuld schuldig te maken voor de schepping van een nieuwe wereldarbeid vier eeuwen geleden? Waarom tolereren Amerikanen het aanmoedigen van rassenhaat in de New York Times in een multiculturele samenleving?

The New York Times is een gemene organisatie. De New York Times probeert de president van de Verenigde Staten in diskrediet te brengen en heeft er alles aan gedaan om hem te beschuldigen van valse beschuldigingen. De New York Times schilderde generaal Flynn, die de VS eervol diende, als een Russische agent en maakte de opstelling van generaal Flynn op basis van valse en nu ingetrokken beschuldigingen mogelijk. De New York Times spuugt haat tegen blanke mensen uit. En nu beschuldigt de New York Times het Amerikaanse leger van het vieren van blank supremacisme.

Heeft Amerika een ergere vijand dan de New York Times? De New York Times maakt een multicultureel Amerika duidelijk en opzettelijk onmogelijk. Door blanke mensen te bedreigen met het vooruitzicht van door haat gedreven racistisch geweld, stimuleert de redactie van de New York Times de opkomst van blanke suprematie. ”

De redacteuren van de Times hebben geen hekel aan blanken, ze vallen alleen het groeiende aantal gedesillusioneerde blanke arbeiders aan die de Democratische partij in frustratie hebben verlaten vanwege hun globalistische beleid met betrekking tot handel, immigratie, offshoring, outsourcing en het meedogenloze uithollen van de industriële kern van de natie.

De Dems hebben deze mensen in de steek gelaten en – nu ze beseffen dat ze ze nooit meer terug naar hun kamp kunnen lokken – hebben ze besloten een volledige, verschroeide aarde te voeren, zonder gevangenen te voeren. Ze hebben besloten ze genadeloos te verpletteren en hun gelederen te vullen met multi-etnische, bi-raciale groepen die voor centen aan de dollar zullen werken. (wat de Dems-bedrijfsondersteuners blij zal maken.)

Dus nee, de Times heeft geen hekel aan blanken. Wat ze haten is de groeiende populistische beweging die Hillary Clinton ontspoorde en de anti-globalistische Trump in het Witte Huis plaatste. Dat is het echte doel van deze operatie, de gedesillusioneerde menigte van werkende mensen die de handen van de Democraten voorgoed hebben gewassen. Hier is meer achtergrond van Paul Craig Roberts:

“Op 12 augustus had Dean Baquet, uitvoerend redacteur van de New York Times, een ontmoeting met de medewerkers van de Times om de aanval van de Times op Trump te heroriënteren…. The Times, zei Baquet, verschuift van Trump-Rusland naar het racisme van Trump. The Times zal de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 besteden aan het bouwen van het Trump-is-a-racistische verhaal. Als Trump een racist is, betekent dit natuurlijk dat de mensen die hem hebben gekozen ook racisten zijn. Inderdaad, volgens Baquet zijn Amerikanen altijd racistisch geweest. Om dit verhaal te bevestigen, heeft de New York Times het ‘1619-project’ gelanceerd, met als doel ‘de geschiedenis van het land opnieuw vorm te geven’.

Volgens de Washington Examiner: ‘De basis van het 1619-project is dat alles in de Amerikaanse geschiedenis wordt verklaard door slavernij en ras. De boodschap is verweven tijdens de eerste publicatie van het project, een hele editie van het Times Magazine. Het begint met een overzicht van ras in Amerika: ‘De grondbeginselen van onze democratie waren vals toen ze werden geschreven. Zwarte Amerikanen hebben gevochten om ze waar te maken. ‘

Het uitgangspunt dat Amerika is ontstaan ​​als een racistische slavenstaat, moet worden verweven in alle secties van de Times – nieuws, zaken, sport, reizen, de hele krant. Het project is bedoeld om de “reframing” van de Verenigde Staten naar de scholen te brengen waar blanke Amerikanen moeten leren dat ze racistische afstammelingen zijn van slavenhouders. Een deelnemer aan deze hersenspoeling van blanken, die blanken schuldig en weerloos zal maken, zegt: “dit project krijgt vleugels wanneer jongeren dit kunnen lezen en begrijpen hoe de slavernij de geschiedenis van hun land heeft gevormd.” Met andere woorden, de New York Times wil van slavernij de ENIGE verklaring van Amerika maken.

Tijdens de bijeenkomst van de hoofdredacteur van de New York Times met de medewerkers van de Times om de aanval van de Times op president Trump te heroriënteren, zei Baquet: “Race in het komende jaar zal een groot deel van het Amerikaanse verhaal worden.” 

Herhaal: “Race in het komende jaar wordt een groot deel van het Amerikaanse verhaal.” Of Baquet heeft een kristallen bol of hij had een vrij goed idee van de manier waarop het 1619-project zou worden gebruikt. Ik vermoed dat het het laatste was.

De afgelopen drie en een half jaar hebben democraten en de media iedereen die zich tegen hun globalistische beleid verzet belachelijk gemaakt als racistisch, fascistisch, vrouwenhater, homofoob, met de bijbel bonzend, gewapend met vlaggen, met vlaggen zwaaiende, Nascar-boosting, blanke nationalistische “deplorables” .

Nu hebben ze besloten de aanval op voornamelijk blanke werkende mensen te intensiveren door de economie preventief te vernietigen, het land te destabiliseren en terreur wijd en zijd te verspreiden. Het is weer een vicieuze psy-opscampagne die is ontworpen om de vijand, die toevallig het Amerikaanse volk is, grondig te demoraliseren en vernederen.

Hier is meer van de WSWS:

‘Het is geen toeval dat de promotie van dit raciale verhaal van de Amerikaanse geschiedenis door de Times, de spreekbuis van de Democratische Partij en de bevoorrechte lagen van de hogere middenklasse die het vertegenwoordigt, te midden van de groei van klassenstrijd in de VS en rond de wereld.

Het 1619-project is een onderdeel van een doelbewuste poging om raciale politiek in het hart van de verkiezingen van 2020 en de ontstane verdeeldheid onder de arbeidersklasse te injecteren. De Democraten denken dat het gunstig zal zijn om hun focus voorlopig te verleggen van de reactionaire, militaristische anti-Ruslandcampagne naar de even reactionaire raciale politiek. ‘ (” The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history ” WSWS)

Kun je zien hoe de protesten worden gebruikt om de politieke doelstellingen van elites te promoten die achter het masker van ‘onpartijdige’ rapportage opereren?

De sluwe NY Times heeft de verlichtingsprincipes die in onze oprichtingsdocumenten zijn verwoord, vervangen door een smerig verhaal over rassenhaat en onderdrukking. De redactie probeert alles te elimineren wat we als Amerikanen geloven, zodat ze ons kunnen hersenspoelen door te geloven dat we slechte mensen zijn die vernedering, verwerping en straf verdienen. Hier is meer uit hetzelfde artikel:

“In de maanden voorafgaand aan deze gebeurtenissen, lanceerde de New York Times, sprekend voor dominante delen van het democratische politieke establishment, een poging om zowel de Amerikaanse Revolutie als de Burgeroorlog in diskrediet te brengen. In het New York Times ‘1619 Project werd de Amerikaanse Revolutie gepresenteerd als een oorlog om de slavernij te verdedigen, en Abraham Lincoln werd gecast als een racistische tuinier …

De aanvallen op de monumenten van deze mannen waren de pioniers van de toenemende waanzinnige poging van de Democratische Partij en de New York Times om de Amerikaanse geschiedenis te racialiseren, om een ​​verhaal te creëren waarin de geschiedenis van de mensheid wordt gereduceerd tot de geschiedenis van de raciale strijd. Deze campagne heeft geleid tot een vervuiling van het democratisch bewustzijn, dat volledig aansluit bij de reactionaire politieke belangen die eraan ten grondslag liggen. ‘ (” The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history” , WSWS)

Ideeën hebben gevolgen en de brandgevaarlijke versie van de door de Times verspreide gebeurtenissen heeft brandstof aan een brand die zich van de ene kust naar de andere verspreidt, aangewakkerd. Gezien de schade die is toegebracht aan steden in het hele land, zou het leuk zijn om te weten hoe Dean Baquet wist dat “race een grote rol zou gaan spelen” bij aankomende evenementen? Het is allemaal erg verdacht. Hier is meer:

“Gezien het zwarte nationalistische verhaal van het 1619 Project, kan het verrassend lijken dat nergens in het nummer de namen Malcolm X of Black Panthers voorkomen. In tegenstelling tot de zwarte nationalisten van de jaren zestig veroordeelt Hannah-Jones het Amerikaanse imperialisme niet. Ze beweert dat ‘wij [dwz Afro-Amerikanen] de meest waarschijnlijke van alle raciale groepen zijn om in het Amerikaanse leger te dienen’, en viert het feit dat ‘wij’ hebben gestreden ‘in elke oorlog die deze natie heeft gevoerd’. Hannah-Jones merkt dit feit niet op een manier op die absoluut kritiek is. Ze veroordeelt de oprichting van een “vrijwilligersleger” niet, wiens rekruteerders ten prooi vallen aan de door armoede getroffen minderheidsjongeren. Er zijn geen aanwijzingen dat Hannah-Jones tegen de “War on Terror” en de meedogenloze interventies in Irak, Libië, Jemen is, Somalië en Syrië – allemaal gesteund door de Times – die meer dan 20 miljoen mensen hebben gedood en dakloos gemaakt. Op dit punt is Hannah-Jones opmerkelijk “kleurenblind”. Ze is zich niet bewust van, of gewoon onverschillig voor, de miljoenen ‘gekleurde mensen’ die zijn afgeslacht en vluchtelingen hebben gemaakt door de Amerikaanse oorlogsmachine in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Afrika. ‘ (“The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history y ”, WSWS)

Dus zwarte nationalisten zoals Malcolm X en de Black Panthers zijn uitgesloten van het verhaal van The 1619 Project, maar de auteur beweert dat zwarten “de meest waarschijnlijke van alle raciale groepen zijn om in het Amerikaanse leger te dienen” ??

Hoe kan dat gebeuren tenzij Hannah-Jones gecoacht werd door leiders van de democraat over wie wel en niet in de tekst moet worden opgenomen? Niets van dit alles doorstaat de geurtest. Het suggereert allemaal dat de verhaallijn is gevormd door mensen met een specifiek doel voor ogen.

Dat is geen geschiedenis, het is fictie geschreven door mensen die een bijl moeten slijpen. The Times gaf zelfs zoveel toe als reactie op de zinderende kritiek van vijf van ‘de meest gelezen en gerespecteerde autoriteiten in de Amerikaanse geschiedenis’. De hoofdredacteur van de New York Times Magazine, Jake Silverstein, verwierp de bezwaren van de historici door te zeggen:

‘Het project was bedoeld om de marginalisering van de Afro-Amerikaanse geschiedenis aan te pakken bij het vertellen van ons nationale verhaal en om de erfenis van slavernij in het hedendaagse Amerikaanse leven te onderzoeken. We zijn zelf geen historici, het is waar. We zijn journalisten, getraind om naar actuele gebeurtenissen en situaties te kijken en de vraag te stellen: waarom is dit zo? ”

WTF! ‘Wij zijn zelf geen historici’? Dat is het excuus? Geef me een pauze!

De waarheid is dat er nooit een poging is gedaan om een ​​nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen te geven. Vanaf het allereerste begin was het doel om een ​​verhaallijn te creëren die past bij de politiek, de politiek van provocatie, opruiing, rassenhaat, sociale onrust en geweld. Dat is wat de Times en hun bondgenoten wilden, en dat is wat ze kregen.

The Deep State Axis: CIA, DNC, NYT

De drievoudige alliantie tussen de CIA, de Elite Media en het democratisch leiderschap is duidelijk versterkt en gegroeid sinds het mislukte Russiagate-fiasco.

Alle drie de partijen waren waarschijnlijk betrokken bij de maniakale hyping van de faux-Covid-pandemie die de weg vrijmaakte voor werkloosheid in het Depressietijdperk, tienduizenden failliete bedrijven en een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking die in armoede terecht zijn gekomen.

Deze loyalisten van de staat promoten nu een ‘vervalste’ raceversie van de geschiedenis die de ene groep tegenover de andere plaatst en de aandacht afleidt van de opzettelijke vernietiging van de economie en de verdere consolidatie van de rijkdom in handen van de 1 procent.

Achter de sluier van de protestbeweging komt de oorlog tegen het Amerikaanse volk op gang.

 

Lees ook:  US Mideast Menace Gaat Nucleair

Door MIKE WHITNEY

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Unz Review

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  CNN laat Trump Biden op de hielen zitten. ABC heeft Biden aan het cruisen. De waarheid zit in het midden.
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments