The Great Reset – op weg naar de Vierde Industriële Revolutie

The Great Reset – op weg naar de Vierde Industriële Revolutie

3 juli 2020 1 Door Indignatie redactie

Voor degenen die zich afvragen wat er zal gebeuren nadat de corona-pandemie de hele wereldeconomie met succes heeft stilgelegd en de ergste depressie sinds de jaren dertig een feit is, hebben de leiders van de meest vooraanstaande globaliserings-NGO, het Davos World Economic Forum,  de contouren onthuld van wat we kunnen verwachten. De rijke elite heeft besloten deze crisis als mogelijkheid te gebruiken om hun eigen agenda door te voeren.

Op 3 juni onthulde het Davos World Economic Forum (WEF) via hun website de contouren van hun komende forum in januari 2021. Ze noemen het “The Great Reset”. Hieruit maken we op dat de wereldwijde elite profiteert van de verbluffende impact van het coronavirus om een zeer specifieke agenda door te drukken. Met name sluit die agenda perfect aan bij een andere specifieke agenda, namelijk de VN-agenda 2030 van 2015.
De ironie van ‘s werelds toonaangevende big business-forum, dat sinds de jaren negentig de corporate globaliseringsagenda heeft vooruitgeschoven en nu duurzame ontwikkeling omarmt, is groot. Ongegeneerd wordt ons een blik gegund in wat er allemaal besproken wordt op die jet-set-bijeenkomsten en dat hun werkelijke agenda helemaal niet gaat over wat WEF en partners beweren.

De “Great Reset

Op 3 juni heeft de voorzitter van het WEF Klaus Schwab een video uitgebracht waarin het jaarthema voor 2021, The Great Reset, wordt aangekondigd. Het lijkt niets minder te zijn dan het promoten van een wereldwijde agenda voor het herstructureren van de wereldeconomie langs zeer specifieke lijnen, niet verrassend zoals die wordt bepleit door het IPCC, door Greta Thunberg uit Zweden en haar zakelijke vrienden zoals daar zijn Al Gore of Blackwater’s Larry Fink.

Interessant is dat WEF-woordvoerders de “reset” van de wereldeconomie kaderen in de context van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende ineenstorting van de wereldwijde industriële economie. Op de WEF-website staat: “Er zijn veel redenen om een Great Reset na te streven, maar de meest urgente is COVID-19.” Dus de grote reset van de wereldeconomie vloeit voort uit covid-19 en de “kans” die de coronacrisis biedt.

Bij de aankondiging van het 2021-thema zei WEF-oprichter Schwab, terwijl hij op een slimme wijze de agenda heeft aangepast, het volgende:
“We hebben maar één planeet en we weten dat klimaatverandering de volgende wereldwijde ramp kan zijn met nog meer dramatische gevolgen voor de mensheid.” De implicatie is dat klimaatverandering de onderliggende reden is voor de pandemie van het coronavirus.

Om hun groene “duurzame” agenda te onderstrepen, heeft WEF vervolgens een bijdrage van de toekomstige koning van Engeland, prins Charles. Verwijzend naar de wereldwijde covid19-ramp zegt de Prince of Wales: “Als er één cruciale les te leren is van deze crisis, dan is het wel dat we de natuur centraal moeten stellen in onze manier van werken. We kunnen gewoon niet meer tijd verspillen.”
Bij Schwab en de prins voegt zich ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Hij stelt: “We moeten meer gelijkwaardige, inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen bouwen die veerkrachtiger zijn in het licht van pandemieën, klimaatverandering en de vele andere wereldwijde veranderingen waarmee we worden geconfronteerd.”

Let op zijn woordkeuze van “duurzame economieën en samenlevingen” – daarover later meer. Het nieuwe hoofd van het IMF, Kristalina Georgieva, onderschreef ook The Great Reset. Andere WEF-resetters zijn o.a. Ma Jun, de voorzitter van het Green Finance Committee van de China Society for Finance and Banking en lid van het Monetary Policy Committee van de People’s Bank of China; Bernard Looney, CEO van BP; Ajay Banga, CEO van Mastercard; Bradford Smith, president van Microsoft.

Ze zijn er allemaal tijdens de “Great Reset” op het World Economic Forum in Davos, volgend jaar: Jennifer Morgan van Greenpeace, dan zien we ook nog Ingmar Rentzhog. Kent u hem nog? Rentzhog is de jonge Zweedse ondernemer die het klimaatpopicoon Greta Thunberg heeft uitgevonden en vervolgens met haar naam dubbelcijferige miljoenen heeft binnengeharkt voor zijn startup “We don’t have time”, verder de secretaris-generaal van de International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burrow, natuurlijk ook Amazon-baas Jeff Bezos, “evil” George Soros, Warren Buffet, Elon Musk en Bill Gates. Kortom: de rijken en machtigen der aarde willen de toekomst van de mensheid bepalen.

In een video uit de pre-Resetperiode legt de Klaus Schwab-kerk ons ​​de dappere nieuwe wereld van absolute kunstmatigheid uit. Daar vindt bio-ethicus Nita Farahany hoe fascinerend het is dat het nu mogelijk is om gedachten van mensen op een scherm te visualiseren en dat het binnenkort mogelijk zal zijn om de “zwarte doos” van de diepste gedachten van mensen te ontcijferen. De neuro-ethicus, die vergelijkenderwijs doet denken aan Frankenstein die zijn monster in elkaar knutselt, adviseert de Amerikaanse regering ook over het door Obama aangestelde BRAIN-comité (Brain Research through Advancing Innovation Neurotechnologies). Misschien wel omdat de Amerikaanse regering en het DARPA-onderzoeksnetwerk van het Pentagon ook graag rechtstreeks in de hersenen van burgers willen kijken. Natuurlijk zijn we ervan verzekerd dat het hier alleen gaat om het genezen van de ziekte van Alzheimer en soortgelijke ziekten. Ja ja.

Alles wat ook maar een beetje aanzien of geld heeft, ontmoet elkaar in Davos. Monarchen, politici, ceo’s, wetenschappers en niet te vergeten mainstream-media-mensen. Maar vergis u niet: het WEF werkt het hele jaar door en ontwikkelt concepten voor het juiste kapitalisme. Het grote brein van het WEF is een Duitser, we noemden zijn naam al: Klaus Schwab, een econoom uit Ravensburg. En hij runt samen met zijn vrouw de Schwab Foundation. En deze stichting ondersteunt op haar beurt zogenaamde sociale ondernemers, zoals de uitvinder van het microkrediet Mohammad Yunus uit Bangladesh of de Wikipedia-oprichter Jimmy Wales. Schwab wil laten zien dat sociale betrokkenheid en winstgericht ondernemen compatibel zijn. Alles in deze wereld is succesvol als het winst nastreeft.

Vergis u niet, de Great Reset is geen spontaan idee van Schwab en zijn vrienden. Op de WEF-website staat: “COVID-19-lockdowns worden misschien geleidelijk minder, maar de bezorgdheid over de sociale en economische vooruitzichten van de wereld neemt alleen maar toe. Er is goede reden tot bezorgdheid: er is al een forse economische neergang begonnen en we zouden de ergste depressie sinds de jaren dertig kunnen meemaken. Maar hoewel dit resultaat waarschijnlijk is, is het niet onvermijdelijk.”

Lees ook:  De stafchef van het Witte Huis geeft Ivanka Trump "krediet" voor foto-op waar traangas werd gebruikt: rapport

De WEF-sponsors hebben grote plannen: “…de wereld moet snel en gezamenlijk optreden om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsvoorwaarden. Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een “grote reset” van het kapitalisme nodig.”
Dat is nogal wat.

Radicale veranderingen

Schwab onthult meer van de komende agenda: “…een zilveren randje van de pandemie is dat het heeft laten zien hoe snel we onze levensstijl radicaal kunnen veranderen. Vrijwel onmiddellijk dwong de crisis bedrijven en individuen om praktijken op te geven waarvan lang werd beweerd dat ze essentieel waren, van frequente vliegreizen tot werken op kantoor.”
Moeten dit zilveren randjes zijn?

Hij stelt voor dat die radicale veranderingen worden uitgebreid: “De Great Reset-agenda zou drie hoofdcomponenten moeten bevatten. De eerste zou de markt naar eerlijkere resultaten sturen. Daartoe moeten regeringen de coördinatie verbeteren … en de voorwaarden scheppen voor een “stakeholdereconomie…”. Het zou “veranderingen in vermogensbelasting, intrekking van subsidies voor fossiele brandstoffen en nieuwe regels inzake intellectueel eigendom, handel en concurrentie” omvatten. Stakeholdereconomie betekent: de kapitalistische ondernemer zet zich niet alleen in voor zijn aandeelhouders, hij moet ook de omgeving meenemen. Voor coöperaties en publiekrechtelijk beheer is echter geen plaats. Het winstprincipe moet tot in elke vezel van de samenleving doordringen.

Het tweede onderdeel van de Great Reset-agenda zou ervoor zorgen dat “investeringen gedeelde doelen bevorderen, zoals gelijkheid en duurzaamheid”. Hier stelt het hoofd van WEF dat de recente enorme budgetten voor economische stimulering van de EU, de VS, China en elders gebruikt zullen worden om een nieuwe economie te creëren, “veerkrachtiger, rechtvaardiger en duurzamer op de lange termijn. Dit betekent bijvoorbeeld het bouwen van ‘groene’ stedelijke infrastructuur en het creëren van prikkels voor industrieën om hun staat van dienst op het gebied van milieu-, sociale en bestuursstatistieken te verbeteren. ”

Het derde deel, tenslotte, van deze Grote Reset zal zijn het implementeren van ééen van Schwab’s lievelingsprojecten, de Vierde Industriële Revolutie: “De derde en laatste prioriteit van een Grote Reset-agenda is het benutten van de innovaties van de Vierde Industriële Revolutie om het algemeen belang te ondersteunen, vooral door gezondheids- en sociale uitdagingen aan te pakken. Tijdens de COVID-19-crisis hebben bedrijven, universiteiten en anderen hun krachten gebundeld om diagnostiek, therapeutica en mogelijke vaccins te ontwikkelen; testcentra op te richten; mechanismen te creëren om infecties op te sporen; en telegeneeskunde te leveren. Stel je voor wat er mogelijk zou zijn als in elke sector vergelijkbare gezamenlijke inspanningen zouden worden geleverd.”

De vierde industriële revolutie omvat genetisch gemanipuleerde biotech, 5G-telecommunicatie, kunstmatige intelligentie en dergelijke.
Over die Vierde Industriële Revolutie zei Klaus Schwab ook: “Eén van de belangrijkste kenmerken van de vierde industriële revolutie is niet dat het onze manier van werken verandert. Dit keer zijn wij het die veranderen.”

Als we de details van 2015 van de VN-Agenda 2030 vergelijken met de WEF Great Reset, zien we dat beide zeer netjes op elkaar aansluiten. Het thema van Agenda 2030 is een “duurzame wereld” die wordt gedefinieerd als één met inkomensgelijkheid, gendergelijkheid, vaccins voor iedereen onder de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) die in 2017 door het WEF samen met de Bill & Melinda Gates Foundation is opgericht.

In 2015 publiceerde de VN een document getiteld: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. De regering-Obama heeft het nooit ter ratificatie voorgelegd aan de Senaat, wetende dat het niet zou woren aangenomen. Toch wordt het wereldwijd doorgevoerd. Het omvat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waarmee een eerdere Agenda-21 wordt verlengd. De 17 omvatten “een einde maken aan armoede en honger, in al hun vormen en dimensies… om de planeet te beschermen tegen degradatie, onder meer door duurzame consumptie en productie, het duurzaam beheren van haar natuurlijke hulpbronnen en het nemen van dringende maatregelen tegen klimaatverandering…”
Het roept op tot duurzame economische groei, duurzame landbouw (GMO-genetisch gemanipuleerd), duurzame en moderne energie (wind, zon), duurzame steden, duurzame industrialisatie… Het woord duurzaam is het sleutelwoord. Als we dieper graven is het duidelijk dat het het codewoord is voor een reorganisatie van de wereldrijkdom door middel van bijvoorbeeld koolstofheffingen die de lucht- en voertuigreizen drastisch zullen verminderen. De minder ontwikkelde wereld zal niet stijgen naar de ontwikkelde, maar andersom, de geavanceerde beschavingen moeten hun levensstandaard verlagen om “duurzaam” te worden.

Maurice Strong

Om het dubbelspraakgebruik van duurzaam te begrijpen, moeten we teruggaan naar Maurice Strong, een Canadese miljardair- olieboer en goede vriend van David Rockefeller, de man die in de jaren zeventig een centrale rol speelde bij het idee dat door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot de wereld onhoudbaar maakt. Strong heeft het VN-milieuprogramma opgezet en in 1988 het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) van de VN, uitsluitend met het doel door de mens veroorzaakte CO2 te bestuderen.

In 1992 verklaarde Strong: “Is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?”  Op de Rio Earth Summit Strong datzelfde jaar voegde hij eraan toe: “De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesinname, gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning en huisvesting in de voorsteden – zijn niet duurzaam.”

Het besluit om CO2, één van de meest essentiële verbindingen om al het leven, mens en plant, in stand te houden, te demoniseren, is niet willekeurig. Zoals prof.Richard Lindzen, een atmosferische natuurkundige van het MIT, zegt: “CO2 voor verschillende mensen heeft verschillende aantrekkelijkheden. Ik bedoel: wat is het tenslotte?  Het is geen verontreinigende stof, het is een product van de ademhaling van elk levend wezen, het is essentieel voor het plantenleven en de fotosynthese, het is een product van alle industriële verbranding, het is een product van autorijden – ik bedoel, als u ooit een hefboompunt zou willen hebben om alles te controleren, van uitademing tot autorijden, dan zou dit een droom zijn. Het heeft dus een soort fundamentele aantrekkingskracht op de bureaucratische mentaliteit.”

Lees ook:  Het ministerie van Financiën van Trump geeft banken groen licht om de stimuleringscheques van $ 1.200 van particulieren in beslag te nemen

Laten we niet vergeten dat de merkwaardig goed getimede New Yorkse pandemische oefening Event 201 op 18 oktober 2019 mede werd gesponsord door het World Economic Forum en de Gates Foundation. Het was gebaseerd op het idee dat ‘het slechts een kwestie van tijd is voordat een van deze epidemieën wereldwijd wordt – een pandemie met potentieel catastrofale gevolgen. Een ernstige pandemie, die “Event 201″ wordt, vereist betrouwbare samenwerking tussen verschillende industrieën, nationale regeringen en belangrijke internationale instellingen.”  Het Event201-scenario schetste: “het uitbreken van een nieuw zoönotisch coronavirus dat van vleermuizen op varkens op mensen wordt overgedragen en dat uiteindelijk efficiënt van persoon op persoon wordt overgedragen, wat tot een ernstige pandemie leidt. De ziekteverwekker en de ziekte die het veroorzaakt zijn grotendeels gemodelleerd naar SARS, maar het is in de gemeenschap beter overdraagbaar door mensen met milde symptomen.”

In veel mainstream media wordt een verband tussen Event  201 en het coronavirus d.m.v. fact-checks vaak afgedaan als een complottheorie waarbij vooral gewezen wordt op een vermeend dodental van 65 miljoen burgers. Zoals bijvoorbeeld op deze site. “De Bill & Melinda Gates Foundation was inderdaad betrokken bij die oefening, genaamd “ Event 201 ”. Het ging echter om een simulatie van een hypothetisch scenario met een fictief virus. Om de online desinformatie tegen te gaan publiceerde de John Hopkins-universiteit een verklaring waarin ze duidelijk maakten dat ze voor de oefening ‘een pandemie met een fictief coronavirus hebben gemodelleerd’. Het gaat dus niet om het huidige coronavirus SARS-CoV-2 maar een verzonnen coronavirus dat overigens andere kenmerken toegedicht kreeg”.
Maar waarom wordt in de pers over het evenement zo’n verklaring afgelegd? Om de lezer te overtuigen dat er geen enkel verband is – en elke suggestie over een complot of oefening naar de prullenbak moet worden verwezen?

Een veranderende wereld

Misschien hebt u zich afgevraagd waarom de drastische beperkingen van onze ontwikkelingsmogelijkheden door het corona-regime nog steeds voortduren, zelfs nadat het hoogtepunt vande pandemie al lang voorbij is? De repressie tegen middelgrote bedrijven is nog steeds overweldigend. Er wordt al maanden gewaarschuwd voor de aanstaande faillissementsgolf. Mogelijkheden om je er politiek tegen uit te spreken worden door de mainstream media zoveel mogelijk ingeperkt. Moeten we hier nog steeds in toeval geloven? Kunnen we het optreden van de overheid en de “deskundige instanties”- die er zó vaak naast zaten – classifieren als wanbeheer? Alle ontwikkelingsmogelijkheden van kleine en middelgrote samenlevingen, dito ondernemingen, publiek recht en coöperatieve economie, worden wel erg nauwkeurig belemmerd.

Al in maart had de topman van het vermogensbeheerbedrijf BlackRock (bedrijfsvolume: $ 7,4 biljoen) Larry Fink aan zijn aandeelhouders geschreven dat na corona de wereld niet meer hetzelfde zou zijn als voorheen, en dat er in de post-Corona-wereld “geweldige investeringsmogelijkheden” zouden zijn.
De vermogensverschuivingen in de paar maanden van de coronacrisis zijn enorm: Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, wist zijn privévermogen tijdens de lockdown met maar liefst $ 25 miljard te vergroten. Tesla’s Elon Musk werd $ 8 miljard rijker en het vermogen van Eric Yuan, de oprichter van het online conferentiepodium Zoom, groeide in een maand tijd met $ 2,58 miljard.
In 1990 hadden 66 miljardairs samen een totaal vermogen van $ 240 miljard. Tegenwoordig hebben 614 miljardairs in de Verenigde Staten een vermogen van $ 2.947 biljoen. Ze zijn ongeveer evenveel “waard” als de onderste tweederde van de Amerikaanse bevolking.

Het is niet overdreven om te zeggen dat we getuige zijn van een gigantische, schokkende omwenteling in de wereld zoals we die kennen, door een hervorming van dystopische dimensies. Een daad van “creatieve vernietiging”. De meedogenloze vernietiging van intacte structuren ten gunste van de oprichting van nieuwe, steeds meer gecentraliseerde en onmenselijke structuren. We kunnen de vernietiging van Indiase beschavingen als vergelijking gebruiken, of de vernietiging van staatssocialistische economische vormen in de derde wereld in de jaren zestig en zeventig. Weten we precies wat er aan de hand is in door corona getroffen landen als India, Brazilië of Nigeria? De mensen daar worden in een existentiële vernietiging gedreven. Als die staten in een faillissement belanden volgt er onmiddellijk honger en dood.

Dan zijn er de bevoorrechte mensen die, in de beroering van alle ellende van de coronacrisis, vooral uitstekende kansen zien om de wereld helemaal opnieuw op te bouwen. Top down, natuurlijk. Weg van natuurlijkheid tot een voorheen onvoorstelbare kunstmatigheid – druk op de resetknop en upload nieuwe wereldsoftware. De Grote Reset.

Zoals ieder jaar, en als corona het volgend jaar toestaat, ontmoeten de niet zo jonge grootheden van de wereld en hun wat jongere protégés elkaar in Davos. Tegelijkertijd verzamelen de jonge stakeholders van de Davos-senioren zich bij de videoconferenties. Ze worden vervolgens vanuit alle hoeken van deze wereld ingeschakeld.
Al in april ontmoetten jonge talenten uit de prachtige nieuwe technologiewereld elkaar op internet onder het motto “Reset Everything” (site inmiddels onvindbaar, echter wel informatie hier of via de WayBack Machine). Euforiseerde discipelen van de nieuwe kunstmatige plastic wereld. Het ging over 5G, transhumanisme, kunstmatige intelligentie, cryptocurrency, nieuwe soorten vaccinaties of levensverlenging.

Er zijn veel superrijken die “belangeloos” de mensheid willen helpen. We worden gedwongen om te dealen met Bill Gates en zijn genetisch manipulerende vaccinaties. Maar Bill Gates wil de Afrikanen ook bevrijden van malaria. Daarom werkt zijn team koortsachtig aan het veranderen van de gensequenties van de malaria-overdragende muggen, zodat ze het bederfelijke gen niet meer overdragen. En Bill Gates zou Bill Gates niet zijn als hij ook de atmosfeer van de aarde niet zou willen redden. De atmosfeer moet worden bespaard door te spuiten met chemicaliën. En met zijn SpaceX-ruimtevaartbedrijf is Elon Musk nu de leider in ruimtevaart, terwijl de NASA, die contractueel met hem is verbonden, nu alleen nog maar de junior partner en financier is.

Lees ook:  Een kat in het nauw

Hoe realistisch is deze poging tot een Great Reset eigenlijk? Is dat slechts het idiote idee van een kliek van superrijke mensen? Jammer genoeg niet. Door de eeuwen heen hebben landen moeizaam obstakels overwonnen om de maatschappij en de posities van de burgers stevig te verankeren – het ene land is daar beter in geslaagd dan het andere – maar de laatste tientallen jaren is de afbraak daarvan in volle gang, zijn maatschappijen stuk voor stuk geïnfiltreerd door netwerken en denktanks van de superrijken, en zijn de rechten van burgers van  binnenuit uitgehold. Het resultaat wordt gelukkig steeds meer mensen duidelijk: bijvoorbeeld hoe belastingontduiking mogelijk werd gemaakt en steeds verder werd uitgebreid. Hoe de basis is gelegd voor een wettelijk instrument dat belastingontduiking tegenwoordig gewoon – algemeen aanvaard – belastingontwijking wordt genoemd. Hoe de fundamentele rechten van burgers – in ons land door bijvoorbeeld het afschaffen van het referendum – stelselmatig worden afgebroken. We hebben er natuurlijk wèl wat voor teruggekregen. Mondkapjes…..

We weten nu dus ongeveer wat zij willen, die miljardairs. Of ze zich wel of niet kunnen beschermen tegen ongemakkelijke realiteiten, is een andere zaak. Door de democratische autoriteiten te vernietigen en door de sociale cohesie te verstoren, door de eindeloze militarisering van deze wereld (waar de Europese Unie ook sterk voor pleit), door de gated communities, zijn onbedoeld nieuwe feiten gecreëerd. Veel zones in de wereld zijn niet meer te controleren – overal in de wereld komen burgers in opstand. Geen kunstmatige intelligentie, geen 5G-netwerk of genetische manipulatie kan hier wat aan veranderen.

Hoe kan er synergie tussen mens en machine ontstaan ​​in een wereld waarin sociale ongelijkheden dimensies hebben aangenomen die uniek zijn in de geschiedenis? Waar dan ook nog rivaliserende bendes (van superrijken) hun machtsstrijd uitvechten over de rug van een hele natie, zoals momenteel het geval is in de Verenigde Staten, waar miljardair George Soros zijn synthetische Black Lives Matter-oppositie loslaat op de Amerikaanse president Trump? De Great Reset heeft geen betonnen fundament, maar op de toplaag van een diep moeras.

Nog niet zo lang geleden leefden we in een wereld waar het instituut democratie hoog in het vaandel stond. We leefden in een wereld waar sociale rechtvaardigheid bestond. Toen was het aanzien van de politiek nog belangrijk. Burgers vertrouwden de mensen aan wie zij hun stem hadden gegeven. Er was het gemeenschappelijke goed. In het verleden werden alle belangrijke economische activiteiten uitgevoerd door coöperaties of door overheidsinstanties, en een sterke middenklasse werkte met mensen vóór mensen. Dit alles maakte ons leven zo gemakkelijk en zorgeloos.

Voor het te laat is moet die situatie terugkeren. Onze staat herstellen. En voorzien van een sterk, assertief belastinginningsapparaat. Zelfs bescheiden belastingverhogingen voor de superrijken zouden de maatschappij opnieuw geld geven voor een functionerende infrastructuur. Herinvoeren directe democratie. Zodat feitelijke kwesties niet worden gekoppeld aan partijprogramma’s, maar per geval kunnen worden besloten. Een dwingend mandaat zou ervoor moeten zorgen dat mandaathouders te allen tijde uit hun ambt kunnen worden gestemd als zij hun verkiezingsmandaat niet uitoefenen.

Daarom is het zaak de grote gevaren van de Great Reset te onderkennen. De verklaring van het World Economic Forum om een Great Reset uit te voeren is naar het zich laat aanzien een nauwelijks verhulde poging om het “duurzame” dystopische model van Agenda 2030, een wereldwijde “Green New Deal”, voort te zetten na de covid19-pandemische maatregelen.
Hun nauwe banden van politici met de Gates Foundation-projecten, met de WHO en met de VN suggereren dat we binnenkort met een veel sinisterder wereld te maken zullen krijgen als de corona-pandemie uit beeld geraakt.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 5 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments