4 augustus 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

De WHO geeft toe: Geen direct bewijs Maskers voorkomen virale infectie

who

15.03.2020, Berlin. Das Logo der Weltgesundheitsorganisation WHO auf einem Schild an einem Gebaeude mit Raeumen der WHO in Zehlendorf. Die World Health Organization (WHO) ist fuer ihren Umgang mit dem neuartigen Coronavirus in die Kritik geraten. Foto: Wolfram Steinberg/dpa || Nur für redaktionelle Verwendung


 3 total views,  3 views today

VERHAAL IN ÉÉN OOGOPSLAG

 • Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie van 5 juni 2020 voor het gebruik van gezichtsmaskers, is er geen direct bewijs dat universele maskering van gezonde mensen een effectieve interventie is tegen aandoeningen van de luchtwegen.
 • Hoewel maskers de verspreiding van virale infecties niet voorkomen, pleit de WHO nog steeds voor universeel dragen van maskers, onder vermelding van voordelen zoals verminderde stigmatisering van mensen die voor COVID-19-patiënten zorgen in niet-klinische omgevingen, waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze iets doen helpen, als herinnering om aan andere maatregelen te voldoen, en economische voordelen voor mensen die zelfgemaakte maskers kunnen naaien
 • Ondanks het feit dat stoffen maskers veel minder effectief zijn voor het blokkeren van mogelijk besmettelijke respiratoire druppeltjes, raadt de WHO aan om stoffen maskers te dragen door geïnfecteerde personen in gemeenschapsinstellingen
 • Een beleidsreview-paper gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases van de CDC wees uit dat maskers niet beschermden tegen influenza in niet-gezondheidszorgomgevingen
 • Schade en risico’s van het dragen van een masker zijn onder meer gezondheidseffecten die verband houden met een slechte luchtkwaliteit en giftige ingrediënten in het masker, zelfbesmetting veroorzaakt door manipulatie van het masker door besmette handen, algemeen ongemak, huidletsels in het gezicht, irriterende dermatitis of verergering van acne, en een een vals gevoel van veiligheid dat de naleving van andere preventieve maatregelen zoals handhygiëne kan verminderen

Coronavirus: no return to normal ‘for the foreseeable future’, says WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus, the director general of the World Health Organization, has criticised the leaders of countries where ‘mixed messages’ have led to…

Volgens de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zal het leven niet snel terugkeren naar je oude normaal. Bovendien wordt het alleen maar erger, tenzij het publiek gezondheidsadviezen volgt, zoals het dragen van maskers en afstand nemen . De sombere aankondiging kwam tijdens een persconferentie van 13 juli 2020 (hierboven).

Dit, ondanks het feit dat in de begeleidende memo 1 van de WHO op 5 juni 2020 over het gebruik van gezichtsmaskers staat dat er geen direct bewijs is dat universele maskering van gezonde mensen een effectieve interventie is tegen aandoeningen van de luchtwegen.

Bovendien worden mensen aangespoord om stoffen maskers of bandana’s te gebruiken (ogenschijnlijk om tekorten onder het personeel in de gezondheidszorg te voorkomen), die geen van alle voldoen aan enige kwaliteitsnorm, en volgens het weinige beschikbare wetenschappelijke bewijs is aangetoond dat dit alleen ongeveer de helft van de weinige bescherming die u van een chirurgisch masker krijgt.

Geen direct bewijs ter ondersteuning van universeel maskergebruik

SARS-CoV-2 is een beta-coronavirus met een diameter tussen 60 nanometer (nm) en 140 nm, of 0,06 tot 0,14 micron (micrometer). 2 Dit is ongeveer de helft van de grootte van de meeste virussen, die meestal tussen 0,02 micron en 0,3 micron meten. 3

Met virussen beladen speeksel of ademhalingsdruppels die worden uitgestoten tijdens het praten of hoesten, meten tussen 5 en 10 micron, 4 en het zijn deze druppels die chirurgische maskers en ademhalingsmaskers kunnen blokkeren.

Bijvoorbeeld kunnen N95 maskers deeltjesfilter zo klein als 0,3 micron, 5 zodat ze een meerderheid van ademhalingsdruppeltjes kan verhinderen ontsnappen. Ze kunnen echter geen virussen in de vorm van een aerosol blokkeren, die zich in de lucht zelf bevinden. Bovendien beschermen veel N95-maskers alleen de drager, omdat ze uitademingspoorten hebben waarmee u ongefilterde lucht kunt uitademen.

Laboratoriumtests 6 hebben aangetoond dat chirurgische maskers van 3M tot 75% van de deeltjes tussen 0,02 micron en 1 micron kunnen blokkeren, terwijl maskers van textiel tussen 30% en 60% van de respiratoire deeltjes van deze grootte kunnen blokkeren. Zoals opgemerkt in de begeleidende memo van de WHO: 7

“Meta-analyses in systematische literatuuroverzichten hebben gemeld dat het gebruik van N95-ademhalingstoestellen in vergelijking met het gebruik van medische maskers niet geassocieerd is met een statistisch significant lager risico op klinische uitkomsten van luchtwegaandoeningen of door laboratorium bevestigde influenza- of virale infecties …

Het gebruik van stoffen maskers (in dit document stoffenmaskers genoemd) als alternatief voor medische maskers wordt op basis van beperkt beschikbaar bewijs niet geschikt geacht voor de bescherming van gezondheidswerkers …

Op dit moment is er geen direct bewijs (uit studies over COVID-19 en bij gezonde mensen in de gemeenschap) over de effectiviteit van universele maskering van gezonde mensen in de gemeenschap om infectie met respiratoire virussen, waaronder COVID-19, te voorkomen. “

Vreemd genoeg, hoewel stoffen maskers en gezichtsbedekkingen veel minder effectief zijn voor het blokkeren van ademhalingsdruppels, adviseert de WHO om stoffen of niet-medische maskers “alleen te overwegen voor broncontrole (gebruikt door geïnfecteerde personen) in gemeenschapsinstellingen en niet voor preventie.” 8

CDC Policy Review vond ook geen bewijs van bruikbaarheid

Een beleidsevaluatiedocument 9 gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases in mei 2020 – het eigen tijdschrift van het Center for Disease Control and Prevention – heeft ook een overzicht gegeven van “de wetenschappelijke basis voor de effectiviteit van niet-farmaceutische persoonlijke beschermingsmaatregelen … in niet-medische omgevingen”, en ook zij vond geen bewijs van voordeel:

“Hoewel mechanistische studies het potentiële effect van handhygiëne of gezichtsmaskers ondersteunen, ondersteunden 14 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van deze maatregelen geen substantieel effect op de overdracht van laboratoriumbevestigde influenza.”

Pagina’s 970 tot 972 van de recensie bevatten de volgende citaten: 10

“In onze systematische review hebben we 10 RCT’s [gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken] geïdentificeerd die schattingen rapporteerden van de effectiviteit van gezichtsmaskers bij het verminderen van door laboratoriumonderzoek bevestigde influenzavirusinfecties in de gemeenschap uit literatuur gepubliceerd tussen 1946 en 27 juli 2018. In gepoolde analyse, we vonden geen significante vermindering van de griepoverdracht bij het gebruik van gezichtsmaskers …

Medische wegwerpmaskers (ook bekend als chirurgische maskers) zijn loszittende hulpmiddelen die zijn ontworpen om door medisch personeel te worden gedragen om onbedoelde besmetting van wonden van patiënten te beschermen en om de drager te beschermen tegen spatten of sprays van lichaamsvloeistoffen …

Er is beperkt bewijs voor de doeltreffendheid ervan bij het voorkomen van overdracht van influenzavirus, hetzij wanneer het wordt gedragen door de besmette persoon voor broncontrole, hetzij wanneer het wordt gedragen door niet-geïnfecteerde personen om de blootstelling te verminderen.

Onze systematische review vond geen significant effect van gezichtsmaskers op de overdracht van door het laboratorium bevestigde influenza … In deze review vonden we geen bewijs dat een beschermend effect van persoonlijke beschermingsmaatregelen of milieumaatregelen bij het verminderen van de overdracht van influenza ondersteunt. “

Deze fouten ondermijnen de beschermingsmaskers die kunnen bieden

Als en wanneer u een masker gebruikt, moet u de juiste protocollen volgen, anders kunt u de weinige bescherming die ze bieden tegen mogelijk besmettelijke ademhalingsdruppels teniet doen. Zoals beschreven in de begeleidingsnota van de WHO, moet u ervoor zorgen dat uw medische masker: 11

 • Vervangen als het nat, vervuild of beschadigd is
 • Onaangeroerd. Pas het om geen enkele reden aan of verplaats het van uw gezicht. “Als dit gebeurt, moet het masker veilig worden verwijderd en teruggeplaatst, en moet de handhygiëne worden uitgevoerd”
 • Weggegooid en vervangen na verzorging van een patiënt bij contact / druppelvoorzorgsmaatregelen voor andere pathogenen

De memo wijst er ook op dat “personeel dat niet in klinische gebieden werkt, geen medisch masker hoeft te gebruiken tijdens routinematige activiteiten (bijv. Administratief personeel).” Als administratief ziekenhuispersoneel geen maskers hoeft te dragen, waarom zouden gezonde mensen deze dan moeten dragen als ze rondlopen, vooral in openluchtruimtes?

Broward County, Florida, is zelfs zo ver gegaan dat het een noodorder heeft uitgevaardigd om 12 maskers verplicht te stellen die in uw eigen woning moeten worden gedragen. Maar waarom, als administratief ziekenhuispersoneel niet eens wordt geadviseerd om ze op het werk te dragen?

Samenvattend is het waarschijnlijk dat maskers niet onder alle omstandigheden geheel onbruikbaar zijn. De literatuur suggereert echter vrij sterk dat het nut van maskers afhangt van een aanzienlijk aantal factoren – type, pasvorm, gebruiksduur, doel en omstandigheden – die in feite onmogelijk te verklaren zijn in openbaar universele maskeerbeleid.

De wetenschap heeft, in tegenstelling tot de onwetende gemeenplaatsen waarmee we worden gebombardeerd, NIET bewezen dat universele maskering effectief is voor het beheersen van virussen, en heeft in plaats daarvan substantiële redenen gegeven voor scepticisme over een dergelijk beleid.

Voordelen van het dragen van een masker zijn exclusief infectiebeheersing

Ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat maskers veel van alles doen om de verspreiding van virale infecties te voorkomen, slaagt de WHO er toch in om een ​​pleidooi te houden voor het dragen van universele maskers. De genoemde “potentiële voordelen” hebben echter weinig met gezondheid te maken, en veel meer met leren onderwerping. Volgens de WHO omvatten mogelijke voordelen van het dragen van een masker: 13

“Verminderde potentiële stigmatisering van personen die maskers dragen om besmetting van anderen te voorkomen of van mensen die voor COVID-19-patiënten zorgen in niet-klinische omgevingen” – Met andere woorden, we moeten allemaal maskers dragen om ervoor te zorgen dat mensen die voor COVID-19-patiënten zorgen, zich meer geaccepteerd voelen, alsof dat is eigenlijk een groot probleem.

“Mensen het gevoel geven dat ze een rol kunnen spelen bij het stoppen van de verspreiding van het virus”. Dat wil zeggen, maskers geven mensen het gevoel dat ze ‘iets doen’ om te helpen, terwijl ze een vals gevoel van veiligheid bieden. Anders gezegd, het zorgt ervoor dat mensen zich deugdzaam en “goed” voelen.

“Mensen eraan herinneren zich aan andere maatregelen te houden” – Met andere woorden, het dragen van een masker is een teken van algehele naleving.

“Potentiële sociale en economische voordelen” – Dit is misschien wel de meest belachelijk gespannen reden van allemaal. Volgens de WHO:

“Het publiek aanmoedigen om hun eigen stoffen maskers te maken, kan individuele ondernemingen en gemeenschapsintegratie bevorderen … De productie van niet-medische maskers kan een bron van inkomsten zijn voor degenen die maskers kunnen vervaardigen binnen hun gemeenschap. Stoffen maskers kunnen ook een vorm van culturele uitdrukking, waardoor de publieke acceptatie van beschermingsmaatregelen in het algemeen wordt aangemoedigd. “

Potentiële schade en risico’s van het dragen van een masker

De WHO somt ook een aantal potentiële schade en risico’s van het dragen van een masker op, waarmee “zorgvuldig rekening moet worden gehouden bij het toepassen van deze benadering van gericht continu medisch maskergebruik”. Deze omvatten: 14

 • Zelfbesmetting door manipulatie van het masker door besmette handen of het niet verwisselen van het masker als het nat, vuil of beschadigd is
 • Algemeen ongemak, evenals laesies van de gezichtshuid, irriterende dermatitis of verergering van acne
 • Een vals gevoel van veiligheid dat de naleving van andere algemeen erkende preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, kan verminderen
 • Nadelen voor of moeilijkheden bij het dragen ervan door specifieke kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals mensen met psychische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, doven en slechthorenden en kinderen
 • Moeilijkheden om ze te dragen in warme en vochtige omgevingen

Afgezien hiervan hebben verschillende mensen aangetoond dat maskers snel kunnen leiden tot de vorming van giftige koolstofdioxide, wat een duidelijk nadelige invloed kan hebben op de gezondheid.

In één video probeerde een wetenschapsleraar de YouTube-censuur te omzeilen door te zeggen dat kinderen naar school een gezichtsmasker moesten dragen – terwijl ze handgeschreven borden omhooghielden om kijkers te informeren dat de tactiek was om censuur te ontwijken, en om aandacht te besteden aan de resultaten van de koolstofdioxidemeting, die laten zien kooldioxide niveaus achter het masker schieten boven de 10.000 deeltjes per miljoen (ppm) na slechts 10 ademhalingen.

Na enkele honderdduizenden weergaven te hebben verzameld, werd de video verwijderd wegens ‘schending van de communityrichtlijnen van YouTube’.

Del Bigtree van The Highwire heeft een identieke demonstratie 15 uitgevoerd (zie video hieronder). Met een N95-masker op, stijgt het koolstofdioxidegehalte binnen enkele seconden boven 8.480 ppm. Boven 5.000 ppm waarschuwt OSHA dat “toxiciteit of zuurstofgebrek kan optreden”.

Koolstofdioxidegehaltes tussen 2.000 ppm en 5.000 ppm worden in verband gebracht met hoofdpijn, slaperigheid, slechte concentratie, concentratieverlies, versnelde hartslag en lichte misselijkheid. De maximaal toegestane dagelijkse blootstellingslimiet is 5.000 ppm.

Bij het dragen van een standaard chirurgisch masker bereikte het kooldioxidegehalte opnieuw boven de 8000 ppm, hoewel het langer duurde. Schokkend genoeg resulteerde het dragen van een stoffen bandana in een opbouw van kooldioxide nabij de neus en mond van meer dan 8000 ppm.

Zelfs het dragen van een doorzichtig plastic gelaatsscherm (zonder masker) resulteerde in kooldioxidegehalten in het bereik van 1500 ppm, wat wordt geassocieerd met slaperigheid en slechte luchtkwaliteit. De video bovenaan dit gedeelte behandelt ook veel van de mogelijke schade en risico’s van het dragen van maskers.

Giftige ingrediënten die ademhalingsproblemen kunnen verergeren, vormen nog een ander potentieel gevaar van bepaalde maskers. Chirurgische maskers zijn bijvoorbeeld gemaakt van plastic zoals polypropyleen, een bekende astma-trigger. 16

De studie uit 2018, 17 , 18 “Hypoxia Downregulate Protein S Expression”, beschrijft ook hoe hypoxie (lage zuurstofconcentratie) uw risico op bloedstolsels verhoogt door proteïne S, dat een natuurlijk anticoagulans is, te verminderen. Het dragen van een masker, vooral gedurende lange tijd, kan uw zuurstofconcentratie verlagen, en aangezien COVID-19 al in verband wordt gebracht met abnormale bloedstolling, kan het induceren van hypoxie niet worden geadviseerd.

Afval van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt een gevaar voor het milieu

Last but not least waarschuwen milieuactivisten nu dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals medische gezichtsmaskers, een verwoestend milieuprobleem kunnen worden. Zoals gerapporteerd door The Guardian, 8 juni 2020: 19

“De Franse non-profitorganisatie Opération Mer Propre, die onder meer regelmatig zwerfvuil ophaalt langs de Côte d’Azur, begon eind vorige maand aan de alarmbel.

Duikers hadden gevonden wat Joffrey Peltier van de organisatie omschreef als ‘COVID-afval’ – tientallen handschoenen, maskers en flessen handdesinfecterend middel onder de golven van de Middellandse Zee, vermengd met het gebruikelijke afval van wegwerpbekers en aluminium blikjes … ‘Het is de belofte van vervuiling die komt als er niets wordt gedaan, ‘zei Peltier.

Alleen al in Frankrijk hebben de autoriteiten twee miljard wegwerpmaskers besteld, zei Laurent Lombard van Opération Mer Propre. ‘Wetende dat … we binnenkort het risico lopen meer maskers dan kwallen te hebben in de Middellandse Zee’, schreef hij op sociale media naast een video van een duik met algenverstrikte maskers en vuile handschoenen in de zee bij Antibes.

De groep hoopt dat de afbeeldingen mensen ertoe zullen aanzetten herbruikbare maskers te omarmen en latexhandschoenen te ruilen voor vaker handen wassen. ‘Met alle alternatieven is plastic niet de oplossing om ons tegen COVID te beschermen. Dat is de boodschap, ‘zei Peltier.’

Overweeg vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid

Het is duidelijk dat de meeste mensen worden gebombardeerd met reguliere mediapropaganda die u probeert te overtuigen dat maskers nodig zijn om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Het is dus volkomen begrijpelijk dat u wilt dat iedereen maskers draagt ​​omdat u denkt dat ze levens zullen redden.

Als u het bewijs echter zorgvuldig evalueert, onafhankelijk van het reguliere verhaal, zult u waarschijnlijk concluderen dat deze aanbeveling niets te maken heeft met het verminderen van de verspreiding van het virus, maar meer om u tot onderwerping te indoctrineren.

De meeste bezwaren tegen het dragen van maskers zijn niet tegen de maskers zelf, maar tegen het mandaat, en goed gedocumenteerde consequenties, zoals zuurstoftekort, zouden iedereen een pauze moeten geven bij het overwegen van de wettelijke verplichting om maskers in het openbaar te dragen. We zien al dat de meeste mensen maskers dragen in het openbaar, ongeacht mandaten. 20 Maar het is volkomen onverantwoord en onethisch voor regeringen om een ​​dergelijke praktijk aan wie dan ook op te leggen.

In mijn aanstaande interview met Patrick Wood levert hij overtuigend bewijs dat dit een zorgvuldig ontworpen technocratische strategie is die de afgelopen 50 jaar bestaat. Door ons aan deze bevelen te onderwerpen, bereiden we waarschijnlijk de weg voor onvermijdelijke verplichte vaccinaties. Als je nog steeds op het hek zit, bekijk dan alstublieft mijn aanstaande interview met Wood, hierboven voor uw gemak ingesloten, en overweeg om niet te voldoen aan de maskermandaten.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments