Order! Order!

Order! Order!

11 augustus 2020 0 Door Indignatie redactie

President Donald Trump is begonnen met regeren vanaf de 19e hole te midden van de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie. Afgeopen zaterdag kondigde Trump, sprekend vanuit het clubhuis van de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, vier uitvoerende Executives Orders aan waarvan hij beloofde dat er economische verlichting komt voor arbeiders die in moeilijkheden verkeren en hun banen verliezen als gevolg van de pandemie. De mainstream media besteden relatief weinig aandacht aan de mogelijk achterliggende agenda van Trump.

Per decreet heft de Amerikaanse president Donald Trump de loonbelasting opgeschort tot het einde van het jaar, blijkt uit een door hem gehouden persconferentie op 8 augustus jl. Deze datum wordt historisch, omdat het een radicale systeemverandering betekent die de hele wereld zal beïnvloeden.

Deze persconferentie, die Trump hield op zijn Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, zal grote gevolgen hebben en waarschijnlijk zelfs op het terrein van de wereldpolitiek. Met deze toespraak luidde hij het einde in van het bestaande financiële en economische systeem.
Zodra de meeste economen en mainstream media doorhebben wat Trump heeft aangekondigd, zal de Amerikaanse dollar depreciëren, wat kan leiden tot het instorten van het hele financiële systeem. Wij zijn getuige van het begin van de opmars naar een nieuwe wereldorde, maar afgaande op wat Trump heeft aangekondigd zal het wat anders gaan dan de financiële elite heeft gepland. Tenzij er van de aangekondigde plannen helemaal niets terechtkomt, natuurlijk.

De berichtgeving over deze persconferentie in de mainstream media is misleidend. In het beste geval wordt in een ondergeschikte bijzin misschien gezegd dat Trump de loonbelasting op inkomsten onder de $ 100.000 volledig heeft afgeschaft. Dat geldt voor een periode van minstens zes maanden, want zolang zijn decreten geldig zijn zonder mitsen of maren. De mainstream media hebben dit bijvoorbeeld over het hoofd gezien omdat ze, zoals gewoonlijk, er vanuit gaan dat zijn decreten door de rechter worden stopgezet. De “rapporten” voor deze persconferentie zijn geen rapporten, omdat ze meer vertellen over de protesten van de Democratische Partij en de onuitsprekelijke Pelosi dan dat ze op de inhoud ingaan.

Dus wat heeft Trump nu precies aangekondigd?

Allereerst beloofde hij oorlogsveteranen beter te behandelen wat betreft hun voorzieningen en hun juridische status als werknemer. Bovendien zal hij hen niet langer opsluiten voor kleinigheden, d.w.z. niet-gewelddadige misdrijven, maar zal hij hen ondersteunen met psychologische hulp. Obama heeft dit al op een vergelijkbare manier aangekondigd, maar heeft het nooit als zodanig ingevoerd. Met Trump hebben we geleerd dat hij zijn beloften (hoe goed of gek ze ook mogen zijn) altijd nakomt – ook na de verkiezingen. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat er in de aanloop naar de verkiezingen in november flink wat beloften worden gebroken….

Vervolgens kondigde hij het probleem aan waarmee miljoenen Amerikanen worden geconfronteerd vanwege de Corona-crisis: ze kunnen hun huur of bankvorderingen niet meer betalen. Trump heeft bepaald dat niemand voor een periode van minstens zes maanden uit zijn huis mag worden gekukeld. Maar dat is niet alles. Iedereen krijgt $ 400, – per week, gratis geld, zoals hij nogmaals benadrukte toen hem dat werd gevraagd. Dit brengt ons op een onvoorwaardelijk basisinkomen, in ieder geval tijdelijk voor een half jaar. Maar dat is niet alles. Vanaf 1 augustus wordt de loonbelastingplicht opgeschort voor inkomens onder de $ 100.000. In eerste instantie opnieuw voor zes maanden, maar als hij president kan blijven, zal hij dat misschien wel blijven doen.

Er werd gevraagd hoe hij dit wil financieren. In ieder geval voor de nabije toekomst zou het al gefinancierd zijn, was zijn antwoord, want er zijn nog duizenden miljarden dollars beschikbaar die niet zijn opgenomen uit de al lopende corona-hulpprogramma’s. Over de periode ná de verkiezingen bleef hij opvallend stil over zijn verdere plannen voor de toekomst.

In plaats van de aanvullende federale werkloosheidsbijstand van $ 600 die werklozen wekelijks ontvingen uit hoofde van de CARES-wet die het CONgres in maart heeft aangenomen, daadwerkelijk uit te breiden, biedt het memorandum van Trump zoals gezegd alleen de mogelijkheid van $ 400 aan wekelijkse hulp en geeft hij het FEMA de opdracht om $ 44 miljard aan rampenbestrijding uit de fondsen van het Department of Homeland Security te halen om het programma te financieren. Helaas vereisen de noodhulpfondsen volgens de wet een staatsmatch van 25 procent. Dit betekent dat staten, waarvan er vele zelf in een wanhopige financiële toestand verkeren, van elke federale steun van $ 400 zelf $ 100 zouden moeten lappen.

Lees ook:  Anti-vaccinatie-activisten worden steeds krachtiger bij virusprotesten

Matthew Barakat van Associated Press meldde vanmorgen dat veel overheidsfunctionarissen en gouverneurs twijfelen of ze het zich kunnen veroorloven om aan het plan deel te nemen.

Het federale supplement van $ 600 was nodig omdat de meeste staten een lager bedrag aan werkloosheidsuitkeringen van de staat verstrekken (gemiddeld $ 378 per week). In de staat Florida, die zwaar is getroffen door COVID-19, is het maximale voordeel $ 275 per week gedurende slechts 12 weken, of een limiet van $ 3.300. (De meeste staten bieden 26 weken staatswerkloosheidsverzekering, maar voor werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt tijdens de grote bedrijfssluitingen in maart en niet meer aan het werk kunnen, loopt dat deze maand of volgende maand af.) Florida’s wekelijkse uitkering van $ 275 is in meer dan twee decennia niet gestegen, ondanks de stijgende kosten van voedsel en huisvesting in Florida over die periode.

De Executive Order van Trump is veel erger dan het moeras van zijn werkloosheidsverzekering. Het geeft geen bevel tot beëindiging van huisuitzettingen als gevolg van de pandemie. Het geeft eenvoudigweg aan: “De minister van Financiën en de minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling zullen alle beschikbare federale fondsen identificeren om tijdelijke financiële hulp te bieden aan huurders en huiseigenaren die, als gevolg van de financiële ontberingen veroorzaakt door COVID-19, moeite hebben om aan hun maandelijkse huur- of hypotheekverplichtingen te voldoen.” Nergens in de Executive Order wordt gezegd hoe dit geld zal worden toegewezen; welke instantie zal het verstrekken en of hoe individuen de steun kunnen aanvragen.

Dit amorfe ontruimingsplan komt op een moment dat het Amerikaanse Census Bureau meldt dat 23,7 miljoen Amerikanen weinig of geen vertrouwen hadden dat ze de huur voor de volgende maand kunnen betalen. Meer dan de helft van hen gaf aan de huur van de laatste maand niet te kunnen voldoen.

De CARES-wet omvatte een uitzettingsmoratorium van 120 dagen voor huurders die woonden in een woning met een federaal gegarandeerde hypotheek en voor huurders in federale hulpprogramma’s voor huisvesting. Dat moratorium eindigde op 24 juli. Bovendien schat het Centrum voor Begroting en Beleidsprioriteiten dat het federale moratorium niet gold voor ongeveer 31,4 miljoen hurende huishoudens.

De CARES-wet voorzag ook in vermindering van executieverkopen voor eigenaren van eengezinswoningen met een federaal gegarandeerde hypotheek. Het Federaal Agentschap voor Woningfinanciering had dat programma verlengd, maar het loopt af op 31 augustus. Er zijn ook door de staat en de lokale overheid opgelegde moratoriums ingesteld op uitzettingen van huurders, maar sommige daarvan zijn verlopen of zullen binnenkort aflopen.

Studies hebben aangetoond dat een uitzetting één van de meest emotioneel schadelijke gebeurtenissen is die kunnen optreden bij jonge schoolgaande kinderen. Het traumatische effect van een plotselinge, gedwongen verhuizing kan de banden met een geliefde verzorger of leraar, goede vrienden, de noodzaak om naar een onveilig gebied te verhuizen als gevolg van financiële problemen, en zich moeten aanpassen aan een vreemde schoolomgeving, verstoren.

Volgens een recente studie die vrijdag is gepubliceerd door wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology en Princeton University, lopen 30 tot 40 miljoen Amerikaanse burgers het risico hun huis te verliezen omdat ze de huur niet kunnen betalen. Goede zaken voor vastgoedspeculanten – het milieu waar Trump vandaan komt. Miljoenen studenten mogen hun studielening uitstellen tot het einde van het jaar. Dat biedt echter weinig troost, want zonder inkomen staat de deurwaarder met oud en nieuw bij hen (of hun ouders) op de stoep.

Lees ook:  Amerikaanse standpunt over de wettigheid van Israëlische nederzettingen niet goed voor de vrede

Natuurlijk is het een periode van verkiezingscampagnes en dus hakte Trump ook in op de Democratische Partij. Het ging over het per brief stemmen wat door hen wordt verlangd. Trump zegt, heel terecht, dat de VS hier helemaal niet op voorbereid zijn. De Amerikaanse posterijen kunnen niet garanderen dat niet-gemanipuleerde stembrieven in grote hoeveelheden worden binnengesluisd. Niet alleen dat, het gaat ook om kiezersregistratie. Pelosi en co. willen gewoon dat iedereen stemt, ook al zijn het illegale migranten. Dit is echter in strijd met de Amerikaanse grondwet.

Even tussendoor: stemmen per brief is alleen goed mogelijk als er een strikt meldingsrecht is, zoals in veel westeuropese landen, maar het is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in de VS. Dit is echter de enige manier om ervoor te zorgen dat elke burger maar één stem kan uitbrengen. De Democraten willen daarentegen niet eens een handtekening zien op de ingediende stembrieven. De deur naar fraude staat dan wagenwijd open, zoals Trump terecht opmerkte.

Donald Trump heeft normen gesteld voor de rest van zijn huidige ambtsperiode die er nog nooit eerder zijn geweest. Dat duurt tot januari, over zes maanden, twee maanden na de verkiezingsdatum. Trump heeft deze persconferentie heel slim geplaatst. Hij merkt ook op dat men bij de komende verkiezingen moet beslissen of men door wil gaan op het ingeslagen pad. Dat is waar het allemaal om draait. Het lijkt alsof Trump de vraag stelt: willen de Amerikanen teruggaan naar het corrupte systeem van oligarchen of een weg naar een vrijheid die de VS de afgelopen honderd jaar heeft verloren ten gunste van een dictatuur van de meesters van het geld?

Natuurlijk zijn er bij de aankondiging van Trump addertjes onder het gras te vinden. Het betekent het einde van een wereldorde zoals we die kennen. Net zoals de EU (onder het mom van het bestrijden van het corona-virus) alle economische regels al tot absurditeit heeft teruggebracht, met de machteloze distributie van geld uit het niets, gaat Trump nog een stapje verder met het verbod op inkomstenbelasting voor inkomens onder de $ 100.000, zoals we hierboven al schreven.
Dat zou als extreem socialistisch kunnen worden omschreven, maar dat is het niet. Socialisme betekent iets van iemand afpakken om het aan een ander te geven. Maar als je geld uit het niets opneemt, d.w.z. geld dat van niemand wordt afgenomen, is het niet langer een socialistische herverdelingsmaatregel. Het is de tijdelijke correctie van een systeem dat steeds meer geld van de beroepsbevolking heeft afgenomen totdat ze de goederen die ze maken niet meer kunnen betalen. Het lijdt geen twijfel dat dit moet worden gevolgd door een fundamentele systeemverandering, en dat is waar het Trump wellicht om gaat.

De gangsters in het Witte Huis rechtvaardigen hun bezuinigingsprogramma met het feit dat ze verantwoord moeten budgetteren en de staatsschuld moeten verminderen; het is dezelfde bende die vorige week een recordbedrag van 760 miljard dollar aan het Pentagon heeft gegeven en de afgelopen twee jaar 5 biljoen dollar aan belastingverlagingen heeft doorgevoerd. Na zijn partijtje golf was de president blij: het economische herstel – vanwege de grafische weergave ‘V’ genoemd – verloopt erg goed. “Het ziet ernaar uit dat het een zeer scherpe V wordt”, zei Trump. V van Vendetta, bedoelt hij waarschijnlijk.

Donald Trump waagt een experiment waarvan de uitkomst onzeker is. Hoe zal de interne economie van de VS zich ontwikkelen als het grootste deel van de bevolking plotseling meer geld te besteden heeft? Zal het vergelijkbaar zijn met het onze toen het minimumloon werd ingevoerd, tegen alle onheilsprofetieën in? In ons land heeft het minimumloon de economie in de lagere regionen gestimuleerd en het enorme banenverlies is niet alleen uitgebleven, maar het tegenovergestelde is gebeurd. En dat tegen de “klassieke” leerstellingen van de economie.

Lees ook:  Ter verdediging van de seculiere omhelzing van Kerstmis

Het moet echter ook duidelijk zijn dat de internationale waarde van de Amerikaanse dollar volledig kan instorten. Maar men moet ook weten dat de internationale waarde van de dollar helemaal niet doorslaggevend is voor de interne economie van de VS. Alleen voor buitenlandse handel en de activiteiten van dollarmiljardairs in het buitenland en natuurlijk voor het hele financiële en bancaire systeem internationaal.
Dit komt doordat de Amerikaanse economie voor slechts ongeveer 12% productief is – de rest is min of meer dienstverlening. Dit functioneert weer intern als voedselvoorziening, waar nauwelijks import nodig is, wat ook geldt voor de VS.
In die zin zouden we er ook op willen wijzen dat het verschil tussen de interne en externe waarde van een munt voor alle landen geldt, vooral voor de zogenaamde “Derde Wereld”. Als er wordt gezegd dat mensen in een land maar van één dollar per dag kunnen te leven, is dat de externe waarde die niets gemeen heeft met de interne. Het dient alleen voor uitbuiting van buitenaf.

Vroeg of laat, afhankelijk van wanneer de financiële markten moeten toegeven dat ze zich vergaloppeerd hebben, zal de waarde van de Amerikaanse dollar internationaal naar nul neigen met het programma van Trump. Dat betekent niet alleen de totale ineenstorting van het wereldwijde financiële circus, maar ook het einde van de macht van de oligarchen, die met hun miljarden internationale invloed kopen en landen en regeringen destabiliseren. Ze hebben gewoon Amerikaanse dollars en als die niets meer waard is, is de invloed en macht verdwenen. In dit licht bezien is de nieuwe koers van Trump de genadeslag voor de internationale kliek van oligarchen, en zij zijn het die Trump – als hij alles wat hij heeft gezegd daadwerkelijk gaat uitvoeren – absoluut uit zijn ambt willen verdrijven.

Donald Trump heeft tijdens zijn persconferentie de grootste beloften gedaan overr de verbetering van de positie van de veteranen. Dus hij heeft waarschijnlijk het hele leger aan zijn zijde, en dat is elementair. De loonbelastingkwestie was meer een kanttekening in zijn toespraak, hoewel dat juist het essentiële element is. Wederom heel slim opgezet omdat, in ieder geval hier, bijna niemand heeft ingezien wat dat uiteindelijk betekent.

Trump heeft de wereld stilletjes laten weten dat hij als het aan hem ligt het einde van het bestaande systeem heeft ingeluid. Tegelijkertijd gaf hij zijn kiezers hoop, nam hij de angst voor wat er met hun (huizen gebeurt en hun overlevingskansen voor minstens een half jaar weg. De Amerikaanse economie en banen klimmen wat uit het dal (hoewel de besmettingen met het coronavirus nog een nachtmerrie zijn), en het zou kunnen zijn dat het programma van Trump dat dramatisch zal versnellen. Zeker voor de kleine bedrijfjes die onafhankelijk zijn van buitenlandse handel….. en dat is de meerderheid van de kiezers.

Over Trump en zijn verhouding met Wall Street zijn wij uiterst kritisch, maar hoe hij hier handelt zou een voorbeeld kunnen zijn voor alle leiders van alle landen in de wereld. Hij geeft zijn burgers hoop, terwijl bij ons angst zaaien en de burgers knechten regeringsbeleid is geworden. Er zijn nog drie maanden tot de Amerikaanse verkiezingen. Hoe zullen de Amerikanen beslissen of ze in deze tijd een periode van opleving, veiligheid en hoop kunnen ervaren? Of zal de financiële elite zorgen voor een financiële crash vóór de verkiezingen waardoor zij voorgoed van Trump verlost zullen zijn?

Ja, het is een gewaagd spel dat Trump hier speelt. Maar laten we niet vergeten dat er medio september een hoorzitting in de Senaat over de andere presidentskandidaat Joe Biden zal plaatsvinden vanwege zijn betrokkenheid bij Oekraïne. Het zou slecht kunnen uitpakken voor de Democraten. Hoe dan ook: het belooft in ieder geval een spannende periode tot de presidentsverkiezingen te worden.Comments

comments