Bedrijf betrokken bij productie corona-vaccin verkocht opzettelijk defecte biologische defensieproducten

Bedrijf betrokken bij productie corona-vaccin verkocht opzettelijk defecte biologische defensieproducten

26 augustus 2020 0 Door Indignatie redactie

Bewijs van corruptie van het bedrijf Emergent BioSolutions is opnieuw naar voren gekomen toen het bedrijf, dat een sleutelrol zal spelen bij de productie van vier vooraanstaande COVID-19-vaccinkandidaten, werd betrapt op de verkoop aan de Amerikaanse overheid van een biologisch beschermingsproduct waarvan het wist dat het niet aan de gestelde eisen voldeed. Het bedrijf werkt samen met AstraZeneca bij de productie van corona-vaccins, die dan door o.a. ons land zullen worden afgenomen. Mits zij werken natuurlijk, en laat het beoordelen van de veiligheid daarvan maar aan Emergent over….

Interne documenten en e-mails van het “life sciences” -bedrijf Emergent BioSolutions onthullen dat het bedrijf zich ervan bewust was dat zijn biodefensieproduct voor de behandeling van blootstelling aan zenuwgas, verkocht onder de merknaam Trobigard, zowel niet functioneel als niet getest was op veiligheid of werkzaamheid terwijl het actief het product aan de Amerikaanse overheid verkocht.

Het bedrijf was zich terdege bewust van het feit dat de functionaliteit en veiligheid van Trobigard bij mensen nog nooit waren getest, enkele maanden vóórdat het in oktober 2017 een no-bid contract van $ 25 miljoen kreeg toegewezen en in 2019 een contract van $ 100 miljoen om hoeveelheden van het product te leveren aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De resultaten van de eerste studie van het bedrijf naar de werkzaamheid van Trobigard bij de behandeling van blootstelling aan zenuwgas waren niet eerder dan zes weken nadat Emergent het contract met het ministerie van Buitenlandse Zaken had binnengehaald, beschikbaar en zelfs tóen konden die resultaten “niet rechtstreeks worden geëxtrapoleerd naar de menselijke situatie”, aldus de samenstellers van het onderzoeksrapport.

Volgens interne bedrijfsgegevens en e-mails van Emergent-medewerkers en overheidsfunctionarissen die werden verkregen door The Washington Post, verklaarde Brenda Wolling, de directeur van regelgevende zaken van Emergent, in juli 2017 dat “het testen van de functionaliteit niet succesvol was in dit subject [Trobigard]” en dat zelfs Trobigard omschrijven als “een behandeling van zenuwgasvergiftiging” onjuist was, omdat die bewering “impliceert dat we gegevens over de werkzaamheid hebben die aantonen dat het werkt.”

Emergent BioSolutions weigerde te antwoorden toen de onjuiste marketingclaims dat Trobigard was getest op veiligheid en werkzaamheid waren ingediend bij ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voorafgaand aan de toekenning van het eerste contract voor Trobigard in oktober 2017. Het bedrijf verklaarde echter dat de claims van Wolling “serieus waren genomen” maar dat ze “niet noodzakelijkerwijs het standpunt van het bedrijf vertegenwoordigden”.

Opgemerkt dient te worden dat Wolling een jaar eerder, in 2016, interne waarschuwingen over Trobigard naar collega’s had gestuurd, waarin aan Emergent-verkopersw erd opgedragen “beweringen over de werkzaamheid uit te sluiten” over het biologisch beschermingsproduct bij het op de markt brengen aan potentiële kopers. Er werd specifiekverklaard  dat “we niet hebben onderbouwd dat dit co-geformuleerde product werkzaam of veilig is, en we hebben nooit getest tegen zenuwgassen als tegengif.”
Ook in 2016 bleek een voormalig Emergent-directeur, Dan Mallon, aan Emergent-medewerkers te hebben toegegeven dat “Emergent-verkopers/vertegenwoordigers niet-ondersteunde beweringen over Trobigard aan klanten hadden gedaan.”

Lees ook:  Kijk dan! Debiele jongeren wuiven coronavirus weg, zuipen en feesten gewoon door: ‘We worden lekker dronken!’

Zelfs de woordvoerster van Emergent, Nina DeLorenzo, heeft sindsdien openlijk erkend dat “Emergent de veiligheid of werkzaamheid van atropine en obidoxime niet heeft getest”, wat betekent dat de combinatie van de twee geneesmiddelen waaruit Trobigard bestaat nooit veilig of zelfs maar werkend is gebleken.

“Emergent maakte aan (Amerikaanse) overheidsinstanties die geïnteresseerd waren in het aanschaffen van Trobigard duidelijk dat ze dit deden op basis van hun eigen behoefte, zonder dit soort veiligheids- of werkzaamheidsgegevens van Emergent”, vertelde DeLorenzo aan The Washington Post, waarbij hij in wezen verklaarde dat het beleid van Emergent met betrekking tot Trobigard is van dat “kopers moeten oppassen.”

Toch waren sommige problemen van Trobigard zó in het oog springend en duidelijk dat ze leidden tot openbare terugroepacties, waarbij het bedrijf 61.000 eenheden terughaalde die in januari 2019 aan de Verenigde Arabische Emiraten waren verkocht. Het contract van Emergent met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verplichtte hen problemen met de veiligheid en werkzaamheid van geleverde of bestelde producten en/of fabricage of kwaliteit van de productielijnen tijdig te melden. Het bedrijf voerde aan dat de terugroepactie van de VAE geen verband hield met de bestellingen van Trobigard van het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat ze van andere productielijnen afkomstig waren.
Een soortgelijke terugroepactie werd later gedaan met eenheden van Trobigard die waren verkocht aan de Italiaanse regering en Emergent koos ervoor om het State Department bij die gelegenheid op de hoogte te stellen. Trobigard werd ook geplaagd door productieproblemen, zoals die welke resulteerden in de verkleuring van Trobigard-injectoren na sterilisatie, in de bedrijfsadministratie de “rode vlekken” genoemd.

Het eindresultaat van de problemen van Trobigard was uiteindelijk de stil gehouden beslissing van Emergent om het op zijn website opnieuw te vermelden als een product in ontwikkeling in plaats van een verhandelbaar product en om te eisen dat alle toekomstige verkopen van Trobigard worden goedgekeurd door de medische, juridische en regelgevende afdelingen van Emergent. Emergent heeft echter volgehouden dat de Trobigard-injectoren die aan hetAmerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn verkocht, veilig zijn, ondanks dat het heeft toegegeven dat er nooit veiligheids- of werkzaamheidstests van het product bij mensen zijn uitgevoerd. Het bedrijf is doorgegaan met het ontvangen van betalingen uit hun miljoenencontracten met hetzelfde ministerie, waarvan de laatste in september vorig jaar plaatsvond.

De talrijke problemen van Trobigard lijken precies de reden te zijn waarom Emergent het probleemproduct in de eerste plaats probeerde op de markt te brengen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, aangezien het op de markt brengen van het product voor gebruik door Amerikaanse diplomaten in het buitenland het Emergent toestond te voorkómen dat de goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) nodig was. Die is namelijk nodig voor de verkoop van het product in de Verenigde Staten.
Om de verkoop van Trobigard zonder goedkeuring van de FDA te vergemakkelijken, verkocht Emergent Trobigard aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een dochteronderneming in het VK en liet de injectoren in Europa monteren, waar het eindproduct vervolgens naar Amerikaanse ambassades over de hele wereld werd gestuurd.
Trobigard is momenteel niet goedgekeurd voor gebruik door de gezondheidsautoriteiten van welk land dan ook.

Lees ook:  CORONAVIRUS IN ITALIË: de epidemie mag Milaan niet bereiken

Een hopeloos trackrecord wordt erger
Ondanks de nogal snode pogingen van Emergent om onterecht defecte en niet-geteste biologische defensieproducten op de markt te brengen, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie hen onlangs een contract gegund ter waarde van maximaal $ 75 miljoen om “andere injectoren te ontwikkelen die mogelijk door troepen kunnen worden gebruikt om bepaalde soorten chemische aanvallen tegen te gaan”. Emergent BioSolutions, met name voordat het bedrijf reorganiseerde en de naam van BioPort veranderde in 2004, is lange tijd berucht geweest vanwege de nauwe “draaideur”-connecties met het Pentagon en het Department of Health and Human Services (HHS), naast de intieme betrokkenheid bij het Anthrax-vaccinschandaal waarbij het Pentagon in 2004 schuldig werd bevonden aan het illegaal gebruik van het miltvuurvaccin van Emergent op een “experimentele” en “off-label”-manier door Amerikaanse troepen.

Die uitspraak uit 2004 was gericht op de verplichte vaccinatiecampagne tegen miltvuur van het Pentagon voor Amerikaanse troepen, die eind jaren negentig begon, en het feit dat het miltvuurvaccin van Emergent BioSolution, op de markt gebracht als BioThrax, nóóit was onderworpen aan veiligheidstests of tests die de doeltreffendheid ervan bewezen voor het beoogde gebruik, d.w.z. het beschermen van troepen tegen het inademen van miltvuur.
De uitspraak werd in feite omzeild door het Pentagon in 2006, toen het leger besloot om de verplichte antrax-immunisaties onder Amerikaanse militairen te hervatten kort nadat de FDA BioThrax had goedgekeurd als een behandeling voor het inademen van miltvuur, ondanks dat er geen diepgaande studies naar de werkzaamheid of veiligheid van BioThrax werden uitgevoerd na de uitspraak van 2004.

De recente onthullingen over het bioafweerproduct Trobigard van Emergent laten zien dat het bedrijf hetzelfde corrupte draaiboek blijft volgen, waarbij het bedrijf vertrouwt op haar connecties met overheidsfunctionarissen dankzij de publiek-private “draaideur” en haar eigen aantoonbare leger van lobbyisten om ongeteste producten te verkopen en onveilige producten te leveren aan de federale overheid van de VS.

Eén van de grootste marionetten van Emergent in de Amerikaanse regering is de adjunct-secretaris voor paraatheid en respons (ASPR) van HHS, Robert Kadlec. Kadlec, ooit een lobbyist voor Emergent die ook samen met de oprichter van Emergent Fuad El-Hibri een bio-defensiebedrijf oprichtte, had een van de toplobbyisten van Emergent, Christopher Frech, geïnformeerd over een “mogelijke buitenkans in Japan” na een officieel bezoek aan het land in 2019. Een woordvoerster van Kadlec verklaarde later dat “Dr. Kadlec werd benaderd door Japanse hoge regeringsfunctionarissen die vroegen om Amerikaanse leveranciers van medische tegenmaatregelen ter voorbereiding op de Olympische Spelen, en Kadlec zorgde voor contacten met meerdere leveranciers.”

Lees ook:  Chinese wetenschappers: laboratoriumoorsprong van SARS-COV-2 - Waarheid van samenzweringstheorie?

Tijdens de ambtsperiode van Kadlec bij HHS is Emergent BioSolutions de grootste contractor geworden van het HHS-kantoor dat hij overziet, dat nu ook de volledige controle uitoefent over de Strategic National Stockpile (SNS). Kadlec bracht het grootste deel van zijn lange carrière door met het orkestreren van zowel de oprichting van de SNS als de consolidatie van de controle door één enkel kantoor (ASPR van HHS). Het is gedeeltelijk te danken aan Kadlec, wiens kantoor ook verantwoordelijk is voor de belangrijkste aspecten van de COVID-19-reactie van de Amerikaanse regering, dat Emergent BioSolutions een sleutelrol zal spelen bij de productie van ten minste vier van de toonaangevende corona-vaccinkandidaten ondanks de hopeloze staat van dienst van Emergent met betrekking tot de verkoop van niet-geteste, onveilige en niet-functionele producten.

Nu de race om het eerste corona-vaccin op de markt te brengen is toegenomen, heeft Emergent BioSolutions partnerschappen gesloten met de bedrijven die de meeste van de toonaangevende COVID-19-vaccinkandidaten creëren, waaronder Johnson & Johnson, Vaxart, Novavax en AstraZeneca. Volgens deze partnerschappen zal Emergent BioSolutions de belangrijkste fabrikant zijn van de vaccinkandidaten die zijn ontwikkeld door de bovengenoemde bedrijven, waarvan sommige hun vaccins ontwikkelen met expliciete steun van diverse overheden. AstraZeneca en Emergent BioSolutions hebben een deal van $ 87 miljoen getekend om doses van het adenovirus-gebaseerde COVID-19-schot van de Universiteit van Oxford te produceren voor Amerikaanse levering. Onze minister De Jonge zei hierover: “Met deze investering kunnen direct voorbereidingen voor productie worden getroffen, tijdens de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin. Deze ontwikkelingen lijken voorspoedig te verlopen.” Hoeveel geld er precies met de deal gemoeid was werd “‘vanwege de onderhandelingspositie” niet meegedeeld (en na het sluiten van het contract ook niet. Volgens een woordvoerder van ons ministerie van Volksgezondheid wordt het vaccin tegen kostprijs gekocht, maar wij denken eerder dat het de prijs die het kost zal worden. Als het vaccin überhaupt werkt, want dat is nog maar de vraag. Onze overheid blinkt namelijk niet uit wat het inkopen van producten en diensten en koffiefilters betreft.

Interessant is dat de Amerikaanse regering Emergent zèlf een contract van $ 628 miljoen heeft gegund door de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), een divisie van HHS onder toezicht van het kantoor van Robert Kadlec. Volgens een persbericht van Emergent bouwt dit BARDA-contract voort op een bestaand contract tussen BARDA en Emergent en “verzekert, namens toonaangevende COVID-19-vaccininnovatoren die worden ondersteund door de overheid, capaciteit voor de productie van geneesmiddelen in de Baltimore Bayview-faciliteit van het bedrijf en voor de productie van geneesmiddelen in de Baltimore Camden en locaties.”
Met andere woorden, het contract zorgt er in wezen voor dat Emergent betrokken zal zijn bij de productie van het corona-kandidaat-vaccins, ondanks hun verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van producttesten en productveiligheid.

Comments

comments