Van 9/11 tot ‘The Great Reset’: technocratische digitale dystopie?

Van 9/11 tot ‘The Great Reset’: technocratische digitale dystopie?

14 september 2020 0 Door Indignatie redactie

Davos-types stellen een nieuw ‘met ons of tegen ons’ ultimatum op dat griezelig doet denken aan de oude 9/11 wereld.

9/11 was de eerste steen van het nieuwe millennium  – nog altijd even onleesbaar als de mysteriën van Eleusis. Een jaar geleden, op Asia Times, stelde ik opnieuw een  aantal vragen  die nog steeds geen antwoord vinden.

Een bliksemsnelle uitsplitsing van de slingers en pijlen van buitensporige (mis) fortuinen die deze twee decennia hebben overschreden, zal zeker het volgende omvatten:

 • Het einde van de geschiedenis.
 • Het korte unipolaire moment.
 • De lange oorlog van het Pentagon.
 • Homeland Security.
 • De Patriot Act.
 • Geschokt en verbijsterd.
 • De tragedie / het debacle in Irak.
 • De financiële crisis van 2008.
 • De Arabische lente.
 • Kleuromwentelingen.
 • “Leiden van achteren”.
 • Humanitair imperialisme.
 • Syrië als de ultieme proxy-oorlog.
 • De farce ISIS / Daesh.
 • Het JCPOA.
 • Maidan.
 • Het tijdperk van Psyops.
 • Het tijdperk van het algoritme.
 • De leeftijd van de 0,0001%.

Nogmaals, we bevinden ons diep in het territorium van Yeats: “de besten missen alle overtuiging / terwijl de ergsten vol gepassioneerde intensiteit zijn.”

Al die tijd ging de “War on Terror” – de feitelijke decantatie van de Lange Oorlog – onverminderd door, waarbij moslimmenigten omkwamen en  ten minste 37 miljoen mensen op de vlucht sloegen .

De geopolitiek uit WO II is voorbij. Cold War 2.0 is van kracht. Het begon als de VS tegen Rusland, veranderde in de VS tegen China en nu, volledig uitgewerkt in de Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie, en met tweeledige steun, is het de VS tegen beide.

De ultieme Mackinder-Brzezinski-nachtmerrie is nabij: de veel gevreesde “concurrent” in Eurazië zakte in de richting van de Beltway om geboren te worden in de vorm van het strategische partnerschap tussen Rusland en China.

Er moet iets gebeuren. En toen, uit het niets, deed het dat.

Een ontwerpend streven naar ijzersterke machtsconcentratie en geoconomische dictaten werd voor het eerst geconceptualiseerd – onder de bedrieglijke dekmantel van “duurzame ontwikkeling” – al in 2015 bij de VN ( hier is het , in detail).

Nu wordt dit nieuwe besturingssysteem – of technocratische digitale dystopie – eindelijk gecodificeerd, verpakt en “verkocht” sinds midden zomer via een uitbundige, gecoördineerde propagandacampagne.

KIJK JE MINDSPACE

De hele hysterie van Planet Lockdown die Covid-19 tot postmoderne Black Plague-proporties verhoogde, is consequent ontkracht, bijvoorbeeld  hier  en  hier , op basis van de zeer gerespecteerde, originele Cambridge- bron.

De de facto gecontroleerde sloop van grote delen van de wereldeconomie stelde het bedrijfs- en gierenkapitalisme wereldwijd in staat om onnoemelijke winsten te halen uit de vernietiging van ingestorte bedrijven.

En dat alles verliep met brede publieke acceptatie – een verbazingwekkend proces van vrijwillige dienstbaarheid.

Het is allemaal niet toevallig.

Een voorbeeld: jaren geleden, zelfs voordat een – geprivatiseerd – Behavioral Insights Team werd opgericht, was de Britse regering in samenwerking met de London School of Economics en Imperial College erg geïnteresseerd in het “beïnvloeden” van gedrag.

Het eindresultaat was het  MINDSPACE- rapport. Dat ging allemaal over gedragswetenschap die de beleidsvorming beïnvloedde en vooral het opleggen van neo-Orwelliaanse bevolkingscontrole.

MINDSPACE, cruciaal, was een nauwe samenwerking tussen Imperial College en het in Santa Monica gevestigde RAND-bedrijf.

Vertaling:  de auteurs van de absurd gebrekkige computermodellen die de paranoia van Planet Lockdown voedden in samenwerking met de top-denktank die aan het Pentagon is verbonden.

Lees ook:  We zitten vast in de Dystopian Aftermath van 9/11

In MINDSPACE zien we dat ‘gedragsbenaderingen een denkrichting belichamen die beweegt van het idee van een autonoom individu dat rationele beslissingen neemt, naar een’ gesitueerde ‘beslisser, wiens gedrag grotendeels automatisch is en wordt beïnvloed door hun’ keuze ‘. milieu'”.

De hamvraag is dus wie beslist wat de ‘keuzeomgeving’ is.

Zoals het er nu uitziet, wordt onze hele omgeving geconditioneerd door Covid-19 .

Laten we het “de ziekte” noemen .

En dat is meer dan genoeg om “the cure” mooi op te zetten: The Great Reset .

HET KLOPENDE HART

The Great Reset werd begin juni officieel gelanceerd door het World Economic Forum (WEF) – de natuurlijke habitat van Davos Man. 

De conceptuele basis ervan is iets dat het WEF beschrijft als  Strategic Intelligence Platform : “een dynamisch systeem van contextuele intelligentie dat gebruikers in staat stelt relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen kwesties te traceren, waardoor beter geïnformeerde besluitvorming wordt ondersteund”.

Het is dit platform dat de complexe cross-over en interpenetratie van Covid-19 en de  vierde industriële revolutie bevordert  – geconceptualiseerd in december 2015 en het futuristische scenario van het WEF.

Het een kan niet bestaan ​​zonder het ander.

Dat is bedoeld om in het collectieve onbewuste – althans in het Westen – in te prenten dat alleen de door het WEF gesanctioneerde “stakeholder” -benadering in staat is om de Covid-19-uitdaging op te lossen.

The Great Reset is  enorm ambitieus , sp Anning meer dan 50 gebieden van kennis en praktijk. Het verbindt alles, van aanbevelingen voor economisch herstel tot “duurzame bedrijfsmodellen”, van herstel van het milieu tot het herontwerpen van sociale contracten.

Het kloppende hart van deze matrix is ​​- wat nog meer – het Strategic Intelligence Platform, dat letterlijk alles omvat:

“Duurzame ontwikkeling”, “mondiaal bestuur”, kapitaalmarkten, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten, gendergelijkheid, LGBTI, systemisch racisme, internationale handel en investeringen, de – wiebelige – toekomst van de reis- en toerisme-industrie, voedsel, luchtvervuiling , digitale identiteit, blockchain, 5G, robotica, kunstmatige intelligentie (AI) .

Uiteindelijk is alleen een alles-in-één Plan A van toepassing om deze systemen naadloos met elkaar te laten samenwerken : de Grote Reset – een afkorting voor een Nieuwe Wereldorde die altijd opgewekt is opgeroepen, maar nooit is geïmplementeerd.  Er is geen plan B.

DE COVID-19 “LEGACY”

De twee belangrijkste actoren achter de Great Reset zijn Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, en Kristalina Georgieva, Managing Director van het IMF. Georgieva is ervan overtuigd dat “de digitale economie de grote winnaar is van deze crisis”. Ze gelooft dat de Grote Reset absoluut in 2021 moet beginnen.

The House of Windsor en de VN zijn vooraanstaande uitvoerende coproducenten. 

Topsponsors zijn onder meer BP, Mastercard en Microsoft. Het behoeft geen betoog dat iedereen die weet hoe complexe geopolitieke en geo-economische beslissingen worden genomen, zich ervan bewust is dat deze twee hoofdrolspelers slechts een script reciteren. Noem de auteurs “de globalistische elite”.

Of, ter ere van Tom Wolfe, de meesters van het universum.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Van lockdown tot politiestaat: de "GREAT RESET" rolt uit

Schwab schreef, zoals te verwachten was, het mini-manifest van de Great Reset .  

Meer dan een maand later breidde hij de absoluut essentiële connectie uit: de  “erfenis”  van Covid-19.

Dit alles is volledig uitgewerkt in een  boek , geschreven in samenwerking met Thierry Malleret, die het WEF’s Global Risk Network leidt. Covid-19 wordt beschreven als “een grote ontwrichtende reset van onze wereldwijde, sociale, economische en politieke systemen te hebben veroorzaakt”.

Schwab draait Covid-19 niet alleen als een fantastische “kans”, maar eigenlijk als de  maker (mijn cursivering) van de – nu onvermijdelijke – Reset.

Dat alles past prachtig bij Schwabs eigen baby: Covid-19 “versnelde onze overgang naar het tijdperk van de vierde industriële revolutie”.

De revolutie is sinds 2016 uitvoerig besproken in Davos.

De centrale stelling van het boek is dat onze meest urgente uitdagingen het milieu betreffen – alleen beschouwd in termen van klimaatverandering – en technologische ontwikkelingen, die de uitbreiding van de vierde industriële revolutie mogelijk zullen maken.

Kort samengevat stelt het WEF dat de globalisering van bedrijven, de hegemonische modus operandi sinds de jaren negentig, dood is .

Nu is het tijd voor “duurzame ontwikkeling” – met “duurzaam” gedefinieerd door een selecte groep van “belanghebbenden”, idealiter geïntegreerd in een “gemeenschap van gemeenschappelijk belang, doel en actie.”

Sharp Global South-waarnemers zullen niet nalaten de WEF-retoriek van “gemeenschap van gemeenschappelijk belang” te vergelijken met de Chinese “gemeenschap van gedeelde belangen” zoals toegepast op het Belt and Road Initiative (BRI), dat de facto een continentaal handels- / ontwikkelingsproject is. .

De Grote Reset veronderstelt dat alle belanghebbenden – zoals op de hele planeet – zich aan de lijn moeten houden. Anders, zoals Schwab benadrukt, zullen we “meer polarisatie, nationalisme, racisme, toegenomen sociale onrust en conflicten” hebben.

Dus dit is – nogmaals – een ultimatum van ‘jij bent met ons of tegen ons’ , dat griezelig doet denken aan onze oude 9/11 wereld.

Ofwel de Grote Reset is vreedzaam gevestigd, met hele naties die plichtsgetrouw de nieuwe richtlijnen gehoorzamen die zijn ontworpen door een stel zelfbenoemde neoplatonische republikeinse wijzen, of het is chaos.

Of de ultieme “window of opportunity” van Covid-19 zichzelf presenteerde als louter toeval of als ontwerp , zal altijd een zeer sappige vraag blijven.

DIGITAAL NEO-FEUDALISME 

De eigenlijke, persoonlijke ontmoeting in Davos volgend jaar is uitgesteld tot de zomer van 2021. Maar virtueel Davos zal in januari doorgaan, gericht op de Grote Reset.

Al drie maanden geleden liet het boek van Schwab doorschemeren dat hoe meer iedereen vastzit in de wereldwijde verlamming, hoe duidelijker het is dat dingen nooit  mogen  terugkeren (mijn cursivering) naar wat we als normaal beschouwden.

Vijf jaar geleden stond de VN-Agenda 2030 – de peetvader van de grote reset – al op vaccins voor iedereen, onder de bescherming van de WHO en  CEPI  – in 2016 mede opgericht door India, Noorwegen en de Bill and Belinda Gates foundation.

Timing kon niet geschikter zijn voor de beruchte  “pandemieoefening” van Event 201  in oktober vorig jaar in New York, waarbij het Johns Hopkins Center for Health Security samenwerkte met – wie anders – het WEF en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Lees ook:  Trump's wanhopige april: 34 dagen geklungel - en het was erger dan we dachten (MUST SEE VIDEO)

Diepgaande kritiek op de motieven  van Gates  is niet toegestaan ​​door media-poortwachters, want hij financiert  ze tenslotte  .

Wat is opgelegd als een ijzersterke consensus, is dat er zonder een Covid-19-vaccin geen enkele mogelijkheid bestaat dat iets op normaliteit lijkt.

En toch toont een recent, verbazingwekkend artikel, gepubliceerd in Virology Journal – dat ook Dr. Fauci’s mijmeringen publiceert –  onmiskenbaar aan  dat ” chloroquine een krachtige remmer is van SARS coronavirus-infectie en -verspreiding”.

Dit is een “relatief veilig, effectief en goedkoop medicijn” waarvan het “significante remmende antivirale effect wanneer de gevoelige cellen werden behandeld voor of na infectie, duidt op een mogelijk profylactisch en therapeutisch gebruik.”

Zelfs het boek van Schwab geeft toe dat Covid-19 “een van de minst dodelijke pandemieën van de afgelopen 2000 jaar” is en dat de gevolgen “mild zullen zijn in vergelijking met eerdere pandemieën”.

Het maakt niet uit.

Wat vooral van belang is, is de “window of opportunity” die Covid-19 biedt, die onder andere de uitbreiding stimuleert van wat ik eerder beschreef als  Digital Neo-Feudalism – of algoritme dat de politiek opslokt.

Geen wonder dat politiek-economische instellingen van de WTO tot de EU en de Trilaterale Commissie al investeren in “verjongingsprocessen”, code voor nog meer machtsconcentratie.

ONDERZOEK DE IMPONDERABLES 

Zeer weinig denkers, zoals de Duitse filosoof Hartmut Rosa, zien onze huidige situatie als een zeldzame kans om het  leven onder turbokapitalisme te ‘vertragen’ . 

Zoals het er nu uitziet, gaat het er niet om dat we geconfronteerd worden met een  “aanval van de beschavingsstaat”  .

Het punt is dat assertieve beschavingsstaten – zoals China, Rusland, Iran – niet onderworpen zijn aan de Hegemon, erop uit zijn een heel andere koers uit te zetten.

The Great Reset blijft, ondanks al zijn universalistische ambities, een insulair, westers gericht model dat ten goede komt aan de spreekwoordelijke 1%. Het oude Griekenland zag zichzelf niet als ‘westers’. The Great Reset is in wezen een van de Verlichting afgeleid project.

Als u de weg voor u overziet, zal deze zeker vol oneffenheden zijn. Van de Fed die  digitaal geld  rechtstreeks in de financiële apps van smartphones in de VS tot China overbrengt, waarbij een Eurazië-breed handels- / economisch systeem wordt bevorderd naast de implementatie van de digitale yuan.

Het Zuiden zal veel aandacht besteden aan het scherpe contrast tussen de voorgestelde grootschalige deconstructie van de industriële economische orde en het BRI-project – dat zich richt op een nieuw financieringssysteem buiten het westerse monopolie en de nadruk legt op agro-industriële groei en lange termijn duurzame ontwikkeling.

De Grote Reset zou wijzen op verliezers, in termen van naties, waarbij alle landen worden samengevoegd die profiteren van de productie en verwerking van energie en landbouw, van Rusland, China en Canada tot Brazilië, Indonesië en grote delen van Afrika.

Zoals het er nu uitziet, is er maar één ding dat we weten: het establishment in de kern van de Hegemon en de kwijlende orks van Empire zullen alleen een Great Reset aannemen als dat helpt om een ​​versnelde achteruitgang op een noodlottige ochtend 19 jaar geleden uit te stellen.Comments

comments