De ‘migratiecrisis’ in Europa gaat niet over cijfers. Het gaat over vooroordelen


Hervorming van het onmenselijke vluchtelingenbeleid van de EU betekent ook een confrontatie met Orbán’s visie op Europa als een superieure, blanke christelijke club

Europa wordt opnieuw ontworpen, maar het is geen gemakkelijke taak. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie zijn donderdag begonnen met het herstel van het gebroken migratiebeleid van het blok, slechts enkele weken na de tragische verwoesting van het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Verwacht echter geen snelle veranderingen. De 27 landen zijn diep verdeeld over voorstellen voor een nieuw “pact” inzake asiel en migratie.

Het plan van de Europese Commissie roept op tot snellere pre-entry screening en snelle terugkeer van degenen die niet voldoen aan de kwaliteit van asiel. De focus ligt op het beëindigen van soms opzettelijk langzame, onmenselijke en inefficiënte procedures voor grensbeheer, die leiden tot smerige, overvolle kampen zoals Moria, waar mensen jarenlang in het ongewisse kunnen blijven. De terugkeer van degenen aan wie asiel is geweigerd, zou kunnen worden beheerd met een nieuw aangestelde “EU-terugkeercoördinator”. Uit EU-gegevens blijkt dat gemiddeld ongeveer 370.000 aanvragen per jaar worden afgewezen, maar dat slechts een derde van de mensen wordt uitgezet.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, hoopt dat deze en andere veranderingen de EU-regeringen zullen overtuigen om migratie niet als een kwaad te zien, maar als een troef die ” onze samenlevingen heeft gedefinieerd, onze culturen heeft verrijkt en veel van ons leven heeft gevormd “.

Maar de anti-migratie-hardliners van Europa hebben er niets van. De belangrijkste zorg van Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië is dat vluchtelingen moeten worden vastgehouden in “hotspots” of kampen buiten het grondgebied van de EU terwijl asielaanvragen worden verwerkt, hoewel – tot dusver althans – niemand de voorkeur lijkt te geven aan Priti Patel’s bizarre regeling voor het sturen van asielzoekers naar Ascension Island in de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Aan de andere kant maken de progressieven van Europa zich zorgen dat de voorstellen van de Commissie te veel naar extreemrechts gaan. Rechtenagentschappen en ngo’s waarschuwen dat het pact de bescherming van enkele van de meest kwetsbare mensen ter wereld kan verzwakken.

De polarisatie van de EU ten opzichte van migratie is niet nieuw. Duitsland en Zweden verwelkomden veel van de 1,5 miljoen vluchtelingen die vijf jaar geleden uit de oorlogen in het Midden-Oosten waren gevlucht, maar de oostelijke staten van het blok keken de andere kant op. Later blokkeerden ze de inspanningen van de EU om een ​​quotasysteem in te voeren voor de herverdeling van vluchtelingen over de 27 lidstaten.

Het aantal asielzoekers is nu gedaald, maar voor veel EU-regeringen zal de migratiecrisis nooit voorbij zijn. Dat komt omdat het probleem nooit echt om cijfers is gegaan. Europa’s meedogenloze argumenten over grenscontroles, asielaanvragen en verplichte of vrijwillige “solidariteit” verbergen een donkerdere discussie en een diepere kloof.

Trots en vooroordelen zijn de echte obstakels die een goed beheerd EU-migratiebeleid in de weg staan.

De migratiediscussie is verstrikt in Europa’s sombere staat van dienst op het gebied van racisme , de opkomst van anti-moslim sentimenten en de complexe postkoloniale betrekkingen van het continent met zijn zuidelijke, vooral Afrikaanse , buren. Op het spel staat de inzet van de EU voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Ook de wereldwijde reputatie van de EU loopt gevaar.

EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zou kunnen zeggen dat ze het drama uit migratie wil halen en er een “normaal ” beleid van wil maken . Maar voordat ze het eens kunnen worden over nieuwe migratieregels, zullen politici en beleidsmakers drie nauw verwante maar schijnbaar losstaande uitdagingen moeten aanpakken.

Ten eerste moet Europa zijn vooroordelen over ras, religie en etniciteit onder ogen zien – en veranderen -. Ten tweede moet er een eerlijk gesprek zijn over Europese waarden en identiteit. Ten derde moet Europa de urgentie erkennen om de betrekkingen met Afrikaanse staten en andere opkomende landen weer op gang te brengen.

Bij toeval in plaats van opzet, samen met de migratievoorstellen, staan ​​alle drie de vragen momenteel op de agenda. Nadat Black Lives Matter-protesten in mei in heel Europa uitbraken, beloofde Von der Leyen een reeks maatregelen om structureel racisme te ontmantelen , waaronder het zorgen voor meer raciale diversiteit in “Brussels So White” -instellingen. Wat waarden betreft: hoewel eerdere pogingen om sancties op te leggen aan Boedapest en Warschau wegens schending van EU-waarden, blijft de EU-uitvoerende macht de schendingen van de rechtsstaat nader onderzoeken .

En na jaren van verwaarlozing van de betrekkingen met Afrika, is er eindelijk de broodnodige focus van de EU op het opbouwen van een ” partnerschap van gelijken ” met het continent, hoewel de details nog worden uitgewerkt.

Deze gesprekken zijn nauw met elkaar en met het debat over migratie verbonden. Ze moeten worden samengevoegd tot één reflectie op hoog niveau.

Naast het proces, is de dringende vraag die moet worden beantwoord: wie spreekt er echt voor Europa? Zijn het Viktor Orbán en zijn bondgenoten in de zogenaamde Visegrad-groep landen, die een gesloten, blanke christelijke club willen; of wordt Von der Leyen lyrisch over het opbouwen van een “menselijke en humane ” antiracistische unie? En kan er een echte verzoening zijn tussen deze sterk verschillende – en concurrerende – visies op Europa?

Er is geen gemakkelijke reactie. Het bekritiseren van Orbán’s haatzaaiende antisemitische tirades en afwijzing van een open “parallelle samenleving ” waarin moslims en christenen samenleven, is gemakkelijk. Maar meer subtiele vormen van vooroordelen zijn er in overvloed. De recente aanklacht door de Franse president, Emmanuel Macron, van ” islamitisch separatisme ” of de benoeming van een EU-commissaris om “de Europese manier van leven te promoten”, door velen gezien als een hondenfluit naar het anti-migrantenkamp, ​​is moeilijker roepen.

Bij afwezigheid van het morele leiderschap dat nodig is voor een sterk nieuw verhaal, dat van een multiraciale, multi-etnische en multiculturele EU, zullen de geschiedenis en identiteit van het blok gebaseerd blijven op ideeën van uitsluiting en superioriteit: zelfverzekerde mythen waar Europeanen ”staan ​​in contrast met onwelkome buitenstaanders en indringers.

Dit alles belooft niet veel goeds voor een snelle beslissing over het migratiepact, ook al heeft de EU duidelijk migranten nodig vanwege hun vaardigheden en talent, maar ook als bijdrage aan een vergrijzende Europese schatkist en pensioenstelsels. En de pandemie onthulde hoeveel, “essentiële functies ” in het hele continent worden vervuld door “sleutelwerkers”, die vaak migranten zijn.

Portugal en Italië hebben tijdelijke amnestieregelingen voor vluchtelingen ingevoerd, terwijl andere werkvergunningen versneld hebben of asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure hebben toegestaan ​​te werken.

En terwijl nationale regeringen twijfelden aan de humanitaire opvang van dakloze vluchtelingenkinderen in Moria, reageren lokale gemeenschappen op het basisniveau. Een beweging van Duitse steden beweert dat ze de crisis zelf kunnen helpen verlichten en heeft zich vrijwillig aangemeld om meer asielzoekers binnen te halen. Zelfs ooit geharde anti-migranten Duitse politici zijn naar verluidt begonnen met het promoten van gematigde opvattingen over migratie te midden van bewijs dat ondanks extreemrechtse paniekzaaierij vluchtelingen met succes integreren .

Het bereiken van overeenstemming over een nieuw, verstandiger en gezonder migratiebeheersysteem zal traag en pijnlijk zijn. De collega’s van Johansson zullen haar suggestie om het nieuwe pact te onderhandelen met “koele hoofden en warme harten” waarschijnlijk niet ter harte nemen. Zoals de auteur Hanif Kureishi in 2014 schreef: “De immigrant is een hedendaagse passie geworden in Europa, het lege punt waar idealen botsen.”

 Shada Islam is een in Brussel gevestigde commentator over EU-aangelegenheden

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord