Julian Assange wordt geconfronteerd met de ‘Trial of the Century’: 10 redenen waarom dit de vrijheid van meningsuiting bedreigt

Julian Assange wordt geconfronteerd met de ‘Trial of the Century’: 10 redenen waarom dit de vrijheid van meningsuiting bedreigt

14 oktober 2020 0 Door Indignatie redactie

De Ecuadoriaanse diplomaat die Julian Assange politiek asiel gaf, verslagen van de uitleveringshoorzitting tegen de WikiLeaks-journalist, en legt uit waarom dit “de belangrijkste zaak tegen de vrijheid van meningsuiting in een hele generatie” is.

Fidel NARVÁEZ, vertaald door Ben NORTON

Noot van de redacteur : Fidel Narváez was van 2010 tot juli 2018 de consul van Ecuador in het VK. Hij hielp Julian Assange politiek asiel te krijgen en communiceerde regelmatig met de WikiLeaks-uitgever toen hij vastzat in de Londense ambassade. In een eerder artikel voor The Grayzone ontkrachtte Narváez  40 leugens en vertekeningen in de media over Assange . In dit stuk vat hij de belangrijkste punten samen van de Britse uitleveringshoorzittingen tegen Assange in september 2020.

Aan het einde van de hoorzittingen die erop gericht waren journalist  Julian Assange uit te leveren  aan de Verenigde Staten, op 1 oktober, had zijn verdedigingsteam zich triomfantelijk moeten voelen. Omdat ze met meer dan 30 getuigen en getuigenissen gedurende de hele maand september een pak slaag gaven tegen de aanklager die de VS vertegenwoordigde

Als de zaak in Londen uitsluitend op gerechtigheid was beslist, zoals het hoort in een rechtsstaat, zou deze strijd door Assange zijn gewonnen.

Dit ‘proces van de eeuw’ is echter bovenal een politiek proces, en het gevoel blijft bestaan ​​dat de beslissing vooraf is genomen, ongeacht de wet.

De rechtbank begon op 7 september met honderden demonstranten buiten, in tegenstelling tot de beperkingen die de rechtbank binnen oplegde – in wat de belangrijkste zaak is tegen de vrijheid van meningsuiting in een hele generatie.

Het stond alleen de inschrijving toe van vijf mensen op de lijst van ‘gezinsleden’, en vijf mensen van het publiek, die in een aangrenzende kamer werden geplaatst, waar ze de videotransmissie nauwelijks konden volgen.

De rechter Vanessa Baraitser, die toezicht houdt op de zaak, heeft zonder overtuigende reden de toegang tot de videostream die eerder was geautoriseerd, verbroken voor bijna 40 mensenrechtenorganisaties en internationale waarnemers, waaronder Amnesty International, Reporters Without Borders en PEN International.

Elke dag, vanaf 5 uur ‘s ochtends, stonden onbaatzuchtige activisten in de rij, zodat waarnemers zoals Reporters Without Borders bijvoorbeeld konden binnenkomen en een van de vijf beschikbare plaatsen konden innemen. Dankzij hen en familieleden van Assange kon ik voor de rechtbank verschijnen om de meeste zittingen bij te wonen.

Julian zelf werd ook elke dag om 5 uur ‘s ochtends wakker gemaakt en naakt en geboeid, onderworpen aan vernederende inspecties en röntgenscans, voordat hij in een politieauto werd gezet en meer dan anderhalf uur door het Londense verkeer moest rijden.

Om 10.00 uur, toen de rechtbank eindelijk bijeenkwam, had Julian al vijf uur belediging doorstaan, voordat hij de rest van de dag in een glazen kooi werd opgesloten.

Om met zijn advocaten te communiceren, moest Julian op zijn knieën gaan om met hen te praten via een spleet in de kooi, op slechts een paar meter afstand van de oren van de advocaten van de aanklager – iets dat duidelijk in strijd is met een eerlijk proces.

De verdediging begon met een verzoek om uitstel van de hoorzittingen, in het licht van het feit dat de VS op het laatste moment een nieuw uitleveringsverzoek hadden ingediend, met nieuwe beschuldigingen die Assange zelf niet kon overzien.

In de afgelopen zes maanden had Julian praktisch geen toegang tot zijn advocaten. De rechter wees echter elk uitstel af.

De verdediging had haar strategie gebaseerd op het bewijzen dat de juridische procedure op veel onderling samenhangende manieren werd misbruikt. Staat u mij toe in deze uitgebreide samenvatting 10 redenen toe te lichten die ik heb aangemerkt als belangrijke factoren tegen de uitlevering.

Voor deze oefening heb ik mij bovendien gebaseerd op de  berichtgeving  van de Amerikaanse journalist  Kevin Gosztola  en die van de voormalige Britse diplomaat  Craig Murray , naast wie ik een zetel in de rechtbank deelde.

1) De beschuldiging betreft een “politieke misdaad”, die niet onderhevig is aan uitlevering. Het publiceren van geheime en waarheidsgetrouwe informatie is geen misdaad.

Julian Assange zou worden vervolgd op grond van de Spionage Act van de Verenigde Staten voor een politieke ‘misdaad’, die is uitgesloten van de uitleveringsovereenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal heeft verder gezegd dat Assange als buitenlander niet in staat zou zijn om het recht van het Eerste Amendement uit te oefenen. Dat wil zeggen, er gelden straffen voor buitenlanders in de VS, maar geen wettelijke bescherming.

De directeur van de Freedom of the Press Foundation, Trevor Timm, vertelde de rechtbank dat de uitlevering van Assange het “einde van de nationale veiligheidsjournalistiek” zou zijn, omdat het alle verslaggevers die geheime documenten ontvangen, strafbaar zou stellen.

Hij bekritiseerde de beschuldiging dat het hebben van een SecureDrop een misdaad is, aangezien The Guardian, Washington Post, New York Times en meer dan 80 andere nieuwsorganisaties, waaronder het International Consortium of Investigative Journalists, momenteel ook SecureDrop gebruiken.

Timm zei dat het ministerie van Justitie een politieke oriëntatie heeft, dat de aanklager niet kan beslissen wie journalist is en wie niet, en dat de beschuldigingen tegen Assange “het Eerste Amendement radicaal zouden herschrijven”.

Dit werd ook bevestigd in de schriftelijke getuigenis van de directeur van het Knight First Amendment Institute aan de Columbia University, Jameel Jaffer, die erop aandrong dat de beschuldiging tegen Assange bedoeld is om journalistiek te ontmoedigen die essentieel is voor de democratie en een ernstige bedreiging vormt voor de vrijheid. van de pers.

De hoogleraar journalistiek en voormalig onderzoeksverslaggever Mark Feldstein getuigde dat lekken een “vitaal element” van de journalistiek zijn, dat het verzamelen van geheime informatie een “standaardprocedure” is voor journalisten en dat de publicaties van WikiLeaks grondwettelijk beschermd zijn.

De Amerikaanse advocaat Eric Lewis, een voormalig hoogleraar rechten aan Georgetown University, merkte op dat de regering-Obama uiteindelijk had besloten Assange Assange niet te proberen vanwege wat bekend staat als ‘het probleem van de New York Times’ – dat wil zeggen, er was geen manier om hem te vervolgen voor het publiceren van geheime informatie zonder dat hetzelfde principe voor veel andere journalisten geldt.

Lewis getuigde dat de regering-Trump druk had uitgeoefend op officieren van justitie uit het oostelijke district van Virginia, en citeerde een artikel in de New York Times waarin werd verwezen naar  Matthew Miller , de voormalige woordvoerder van het ministerie van Justitie onder Obama, die waarschuwde dat de zaak een precedent zou kunnen scheppen dat alle journalisten bedreigt. .

Dezelfde bezorgdheid werd voor de rechtbank geuit door de advocaat Thomas A. Durkin, een voormalige assistent-advocaat van de Verenigde Staten en hoogleraar in de rechten, die waarschuwde dat “de regering-Trump die de heropening van de zaak beval, duidelijk een politieke beslissing was.”

Zowel Durkin als Lewis bevestigden dat Assange levenslang zou worden veroordeeld, aangezien de straffen voor spionage in de VS over het algemeen levenslang in de gevangenis zijn, en de meest milde 20 tot 30 jaar.

De advocaat Carey Shenkman, die een boek schreef over de geschiedenis en het gebruik van de spionagewet, getuigde dat de wet “buitengewoon breed” is en een van de meest verdeeldheid zaaiende wetten van de Verenigde Staten. “Nooit, in de geschiedenis van de spionagewet, is er een beschuldiging tegen een Amerikaanse redacteur … en evenmin is er een extraterritoriale beschuldiging tegen een niet-Amerikaanse redacteur.”

De Aanklager van haar kant, in wat een van de meest angstaanjagende bekentenissen was die in de rechtbank werden gehoord, erkende dat, hoewel de spionagewet nooit tegen een journalist was gebruikt, haar door de uitgebreide reikwijdte ervan in deze gelegenheid zou kunnen worden gebruikt.

De advocaat Jennifer Robinson, een lid van het juridische team van Assange, legde bij de rechtbank een schriftelijke verklaring voor waarin hij een aanbod van gratie door president Trump uiteenzette, in ruil voor Assange die de bron identificeerde van de lekken die WikiLeaks publiceerde vanuit het Democratic National Committee (DNC) in 2016.

Het bod werd gedaan via de Amerikaanse vertegenwoordiger Dana Rohrabacher tijdens een bezoek aan de ambassade van Ecuador. Het congreslid had uitgelegd dat de informatie van Assange over de bron van de lekken ‘interesse, waarde en hulp’ voor de president zou zijn en ‘de aanhoudende speculatie over Russische betrokkenheid zou oplossen’.

Het aanbod van het Witte Huis toonde de gepolitiseerde aard van de zaak aan, aangezien de aanklacht werd ingediend nadat Assange weigerde informatie te verstrekken.

De bekroonde journalist Patrick Cockburn, die al meer dan 30 jaar voor The Independent schrijft, legde een schriftelijke getuigenis af waarin hij zei dat Assange wordt vervolgd omdat hij ‘onthulde hoe de VS, als’ s werelds enige supermacht,  haar oorlogen  – iets dat de militaire en politieke instellingen zagen als een klap voor hun geloofwaardigheid en legitimiteit. “

Van zijn kant zei de journalist  Ian Cobain , die voor The Guardian werkte tijdens de publicatie van WikiLeaks-materiaal in 2010, in een schriftelijke getuigenis dat Assange wordt vervolgd omdat: “Er is altijd een begrip – een die zo duidelijk is dat het niet nodig is worden gesproken – dat iedereen die kennis heeft van staatsmisdaden en die naar voren komt om beschuldigingen over die misdaden te bevestigen, vervolgd kan worden. “

De beroemde professor  Noam Chomsky  vertelde de rechtbank in een schriftelijke getuigenis dat Assange “een enorme dienst heeft bewezen aan alle mensen in de wereld die de waarden van vrijheid en democratie koesteren en die daarom het recht opeisen om te weten wat hun gekozen vertegenwoordigers doen. Zijn acties hebben er op zijn beurt toe geleid dat hij op een wrede en ondraaglijke manier werd vervolgd. “

Maar als er twijfels blijven bestaan ​​over de politieke aard van de zaak, dan was er ook de rechter Baraitser zelf, die in de rechtbank zei dat het haar oorspronkelijke bedoeling was om het vonnis vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen te krijgen, en die de verdediging en de aanklager vroeg wat implicaties die een uitspraak zou hebben gehad na de genoemde verkiezingen.

Waarom wacht een Britse rechter, die uitsluitend op basis van feiten en bewijzen gerechtigheid moet verlenen, op een puur politieke gebeurtenis in een ander land om haar oordeel bekend te maken?

2) Er is nooit een roekeloze onthulling van namen geweest. Niemand is gewond geraakt door WikiLeaks-publicaties.

De legendarische leaker van de Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, vertelde die rechtbank dat hij “het totaal niet eens is met de  ‘goede Ellsberg / slechte Assange’-theorie .” Hij zei dat Julian “al het mogelijke” deed om schadelijke informatie te corrigeren en achter te houden, door samen te werken met mediakanalen in het redactieproces.

De Pentagon Papers waren topgeheim, maar de documenten van WikiLeaks werden niet geclassificeerd als beperkt en daarom mag er per definitie niets echt gevoelig zijn.

Ellsberg zei dat Assange 15.000 dossiers van het  Afghaanse Oorlogsdagboek achterhield  om namen te beschermen, en vroeg ook om hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie om namen te redigeren, maar de Amerikaanse regering weigerde te helpen, ondanks het feit dat het standaard journalistiek is om te raadplegen met ambtenaren om schade te minimaliseren.

In de krijgsraad van Chelsea Manning, merkte Ellsberg op, gaf het ministerie van Defensie toe dat het geen enkele dood kon identificeren als gevolg van WikiLeaks-publicaties.

De mede-oprichter van de organisatie Iraq Body Count (IBC), John Sloboda, wiens werk erkend is door de Verenigde Naties en de Europese Unie, getuigde dat hij samenwerkte met WikiLeaks en mediakanalen om de Iraq War Logs  voor te bereiden  voordat ze werden gepubliceerd. Sloboda vertelde dat Assange een “zeer strikt redactieproces” eiste en leidde om mogelijke schade te voorkomen.

WikiLeaks gebruikte software die duizenden documenten kon bewerken, elk woord identificeerde dat niet in het Engelstalige woordenboek stond en het automatisch verwijderde, zoals bijvoorbeeld Arabische namen. Vervolgens werden de bestanden opnieuw gescand om beroepen, zoals ‘dokter’ of ‘chauffeur’, te verwijderen om identiteiten beter te beschermen.

Deze montage duurde “weken” en was een “nauwgezet proces”, vertelde Sloboda. “Er stond aanzienlijke druk op WikiLeaks omdat andere media het wilden pushen om sneller te publiceren”, maar “de positie van Assange en WikiLeaks moest overdreven voorzichtig zijn.”

John Goetz, de huidige onderzoeksdirecteur voor de Duitse publieke omroep NDR, bevestigde dat toen hij in 2010 met Assange samenwerkte als vertegenwoordiger van Der Spiegel, WikiLeaks een ‘rigoureus redactieproces’ had en dat Assange geobsedeerd was door het beveiligen van geheime documenten en het voorkomen van schadelijke openbaarmakingen.

“Ik herinner me dat ik erg geïrriteerd was door Assange’s constante en eindeloze herinneringen dat we veilig moesten zijn,” en dat WikiLeaks “uiteindelijk meer dingen verwijderde dan zelfs het ministerie van Defensie,” zei Goetz. Assange besprak regelmatig ‘hoe vertrouwelijke namen te vinden, zodat we ze kunnen redigeren en maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat niemand gevaar loopt’.

De journalist Nicky Hager, auteur van het boek “Other People’s Wars: New Zealand in Afghanistan, Iraq and the war on terror”, getuigde dat het een van zijn taken was om “elke kabel te identificeren die niet mag worden vrijgegeven om redenen als persoonlijke veiligheid. van de genoemde mensen, “en dat WikiLeaks-personeel” toegewijd was aan een zorgvuldig en verantwoordelijk proces. “

Hij was ‘geschokt’ toen hij zag hoeveel zorg ze besteedden aan het redigeren van informatie die derden zou kunnen schaden. ‘Mensen werkten urenlang in stilte’ documenten door te nemen ‘, herinnert hij zich.

De ervaren Italiaanse journalist  Stefania Maurizi , wiens aanhoudende berichtgeving aantoonde hoe  Britse aanklagers hun Zweedse tegenhangers  onder druk zetten om Assange in Londen niet te ondervragen, zei in haar schriftelijke  getuigenis :

Ik kreeg zelf toegang tot 4.189 kabels … Ik ging zitten met meneer Assange en ging zo systematisch mogelijk door de kabels … Alles werd gedaan met de grootste verantwoordelijkheid en aandacht … Dat was de eerste keer dat ik ooit in een uitgeverij werkte waar strikte dergelijke procedures. Zelfs ervaren internationale collega’s vonden de procedures omslachtig, omdat ze veel meer beschermingen inhielden dan ze gewend waren … Zelfs het werk van naaste collega’s over de Italiaanse maffia vereiste niet zo’n extreme voorzorg en veiligheid, het steeg nooit tot die niveaus.

3) WikiLeaks ‘publicaties zijn waarheidsgetrouwe informatie die historisch relevant is.

De Brits-Amerikaanse advocaat Clive Stafford Smith, de oprichter van de mensenrechtenorganisatie Reprieve, getuigde dat WikiLeaks de foltering van gedetineerden in Guantánamo belichtte en onthulde dat velen geen terroristen waren, maar eerder in Afghanistan waren gearresteerd in een premiesysteem. . De ergste beschuldigingen waren ‘geënsceneerd’ tegen gevangenen, die soms onder foltering moesten toegeven.

Stafford Smith legde uit dat het dankzij WikiLeaks was dat het gebruik van deze marteltechnieken bekend is, zoals de katrol, of het ophangen van iemand aan zijn polsen tot zijn schouders ontwricht zijn, en noemde als voorbeeld Binyam Mohamed, een Brits staatsburger wiens geslachtsdelen waren dagelijks knippen met een scheermesje.

De rechtszaken tegen het moordprogramma van de Verenigde Staten op drones in Pakistan zouden onmogelijk zijn geweest zonder WikiLeaks, zei Stafford Smith.

John Sloboda van Iraq Body Count zei dat de Iraq War Logs “de grootste bijdrage vormen aan de publieke kennis over burgerslachtoffers in Irak”, waarbij ongeveer 15.000 doden werden onthuld die voorheen onbekend waren.

Patrick Cockburn, van The Independent, benadrukte: “Wikileaks deed wat alle journalisten zouden moeten doen, namelijk belangrijke informatie beschikbaar stellen aan het publiek, zodat mensen · op bewijzen gebaseerde oordelen kunnen vellen over de wereld om hen heen, en in het bijzonder over de acties van hun regeringen. “

De bestanden die door WikiLeaks zijn gepubliceerd, brengen de realiteit van oorlog ‘veel beter over dan zelfs de best geïnformeerde journalistieke verslagen’, voegde Cockburn eraan toe, en liet zien hoe ‘de doden automatisch werden geïdentificeerd als’ terroristen ‘die op heterdaad betrapt werden, ongeacht of er bewijs van het tegendeel is. . “

De voormalige journalist Dean Yates, die in 2007 en 2008 hoofd van het bureau van Reuters in Bagdad was, zei in zijn schriftelijke verklaring dat het pas in 2010, toen WikiLeaks de beroemde video Collateral Murder publiceerde, de waarheid kende over de dood van zijn journalisten-collega’s Namir Noor-Eldeen en Saeed Chmagh.

Yates vertelde over de pogingen van de Verenigde Staten om de waarheid te verdoezelen, en dat het leger hem slechts een deel van de video liet zien. De enige persoon die de waarheid vertelde, was Assange.

“Als Chelsea Manning en Julian Assange er niet waren geweest, zou de waarheid van wat er met Namir en Saeed is gebeurd, de waarheid van wat er op 12 juli 2007 in die straat in Bagdad is gebeurd, niet ter wereld zijn gebracht”,  zei Yates. . “Wat Assange deed was 100% een daad van waarheidsvertelling, door aan de wereld bloot te stellen wat de oorlog in Irak in feite was en hoe het Amerikaanse leger zich gedroeg en loog.”

Op dit punt onderbrak Rechter Baraitser de getuigenis van Yates, vanwege herhaaldelijke druk van de Aanklager. Het is ironisch dat een rechtbank de journalistiek tracht te criminaliseren, maar weigert te horen over de misdaden die de journalistiek aan het licht brengt.

Dat is wat er gebeurde in de langverwachte getuigenis van de Duits-Libanese burger Khaled el-Masri, die werd ontvoerd en gemarteld door de CIA – en die wegens “technische problemen” met de online uitzending niet persoonlijk kon getuigen.

De rechter luisterde niet meer naar hem, ook onder druk van de Aanklager. Dit veroorzaakte een verontwaardigde reactie van Julian Assange, die riep: “Ik zal de getuigenis van een slachtoffer van marteling voor dit tribunaal niet censureren … ik zal het niet accepteren!”

De aanklager stond ten slotte toe dat de samenvatting van de schriftelijke verklaring werd voorgelezen: El-Masri werd naar een zwarte CIA-site in Afghanistan gebracht, waar hij werd geslagen, doorzocht, sodomized, gedwongen werd gevoed met een slang door zijn neus en onderworpen aan totale sensorische deprivatie en andere wrede vormen van onmenselijke behandeling gedurende zes maanden.

Toen de folteraars zich uiteindelijk realiseerden dat ze de verkeerde man hadden, werd El-Masri met geblinddoekte ogen achtergelaten op een afgelegen weg in Albanië. Toen hij terugkeerde naar Duitsland, was zijn huis leeg en waren zijn vrouw en kinderen weg.

De journalist John Goetz toonde op de  Duitse openbare televisie aan dat het verhaal van El-Masri waar was en spoorde de betrokken CIA-agenten op. Duitse aanklagers stuurden bevelen uit om de ontvoerders te arresteren, maar ze werden nooit geëxecuteerd.

De publicaties van WikiLeaks bewezen dat de Verenigde Staten druk uitoefenden op de Duitse regering om een ​​juridisch onderzoek naar de misdaad te blokkeren.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens was het met behulp van de WikiLeaks-kabels eens met El-Masri, die aan de rechtbank schreef:

WikiLeaks-publicaties zijn essentieel geweest om de waarheid van de misdaad en de doofpot te accepteren … zonder toegewijde en moedige onthulling van de staatsgeheimen in kwestie, zou wat er met mij is gebeurd nooit zijn erkend en begrepen.

4) WikiLeaks was niet de eerste die de diplomatieke berichten zonder redactie publiceerde, maar alleen Julian Assange wordt vervolgd.

Drie van de 18 aanklachten tegen Assange beschuldigen hem specifiek van het publiceren van Amerikaanse diplomatieke berichten zonder redactie. Maar de verdediging en zijn getuigen toonden aan dat WikiLeaks niet het eerste mediakanaal was dat deze bestanden publiceerde, en degenen die het deden, werden niet vervolgd. WikiLeaks was voorzichtig met het versleutelen van het archief, maar acties buiten Assange’s controle leidden tot de publicatie ervan.

De Duitse hoogleraar computerwetenschappen Christian Grothoff getuigde over een onderzoek naar de chronologie van de gebeurtenissen van 2011. Grothoff herzag de tijdlijn: In de zomer van 2010 deelde WikiLeaks de kabels met The Guardian-journalist David Leigh, via een bestand op een tijdelijke beschermde website met een zeer sterk coderingswachtwoord. Assange schreef slechts een deel van het wachtwoord op papier. WikiLeaks en zijn mediapartners begonnen de bewerkte kabels in november 2010 te publiceren.

WikiLeaks werd voortdurend aangevallen op zijn servers en er werden overal ter wereld spiegelkopieën van zijn archief gemaakt om de informatie te beschermen. Die kopieën waren niet toegankelijk zonder een beveiligde code. In februari 2011 publiceerden The Guardian-journalisten David Leigh en Luke Harding een boek waarin de titel van een hoofdstuk het volledige wachtwoord was voor de niet-geredigeerde kabels. Toen het boek de sleutel publiceerde, had WikiLeaks niet langer de mogelijkheid om de spiegelarchieven te verwijderen of de codering te wijzigen.

Op 25 augustus 2011 publiceerde de Duitse krant Der Freitag een artikel waarin werd uitgelegd dat het door Leigh en Harding onthulde wachtwoord kon worden gebruikt, en binnen een paar dagen verscheen het volledige archief, zonder redactie of bewerking, op Cryptome.org, een pagina gemaakt in de Verenigde Staten. Ook de websites MRKVA en Pirate Bay hebben kopieën van het archief gepubliceerd. Op 1 september had de Amerikaanse regering via Pirate Bay voor het eerst toegang tot de niet-geredigeerde cache.

Professor Grothoff verklaarde dat hij geen enkel voorbeeld van de code die online was gepubliceerd, had kunnen vinden voordat journalisten van The Guardian het in hun boek publiceerden.

Assange en zijn WikiLeaks-collega Sarah Harrison belden het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om te waarschuwen dat de niet-gecorrigeerde kabels online waren, maar hun waarschuwingen werden genegeerd. De journaliste Stefania Maurizi vertelde in haar getuigenis dat ze WikiLeaks ontmoette op dezelfde dag dat ze ontdekte dat de kabels waren gepubliceerd, buiten Assange’s controle.

“Ik herinner me dat toen ik aankwam er felle discussies waren over wat ik moest doen. Julian was duidelijk acuut verontrust  door de situatie waarmee Wikileaks werd geconfronteerd, ”herinnert ze zich. Hij nam al meer dan een jaar alle mogelijke maatregelen om dit te voorkomen. “Assange deed zelf dringende pogingen om het (Amerikaanse) ministerie van Buitenlandse Zaken te informeren dat de informatie buiten de controle van Wikileaks circuleerde.”

WikiLeaks moest de kabels op 2 september 2010 vrijgeven en publiceerde een redactionele notitie waarin stond dat “Een  Guardian-journalist nalatig  de ontsleutelingswachtwoorden van topgeheime WikiLeaks heeft onthuld aan honderdduizenden niet-gepubliceerde, niet-gepubliceerde Amerikaanse diplomatieke kabels.”

De  journalist Glenn Greenwald , die de Pulitzerprijs won voor de onthullingen van Edward Snowden, schreef die dag:

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Jim Carrey zegt dat alle Republikeinen uit de macht moeten worden gehaald

Toen WikiLeaks zich realiseerde wat er was gebeurd, brachten ze het State Department op de hoogte, maar ze werden geconfronteerd met een dilemma: vrijwel alle inlichtingendiensten van de regering zouden als gevolg van deze gebeurtenissen toegang hebben gehad tot deze documenten, maar de rest van de wereld – inclusief journalisten, klokkenluiders en activisten geïdentificeerd in de documenten – niet. Op dat moment besloot WikiLeaks – redelijkerwijs – dat de beste en veiligste manier was om alle kabels volledig los te laten, zodat niet alleen de inlichtingendiensten van de wereld ze had, maar iedereen ze had, zodat er stappen konden worden ondernomen om de bronnen te beschermen.

De journalist Jakob Augstein, redacteur van Der Freitag, bevestigde in zijn schriftelijke getuigenis dat zijn mediakanaal in augustus 2010 een artikel publiceerde met de titel “Leak at WikiLeaks”, over de vrijgave van het wachtwoord door journalisten van The Guardian. Assange belde hem en verzocht hem niets te publiceren dat zou kunnen onthullen waar het archief zou kunnen worden gevonden, bezorgd over “de veiligheid van de informanten” van de Amerikaanse regering.

Ten slotte bevestigde  John Young , de vertegenwoordiger van Cryptome.org, in zijn schriftelijke getuigenis dat zijn Amerikaanse website eerst de niet-gecodeerde diplomatieke berichten publiceerde, voordat WikiLeaks het opnieuw publiceerde:

Ik heb op 1 september 2011 niet-geredigeerde diplomatieke kabels gepubliceerd op Cryptome.org … en die publicatie blijft op dit moment beschikbaar … geen enkele Amerikaanse wetshandhavingsautoriteit heeft mij meegedeeld dat deze publicatie van de kabels illegaal is, op enigerlei wijze bestaat uit of bijdraagt ​​aan een misdrijf , noch hebben ze gevraagd om ze te verwijderen.

5) Assange hielp Chelsea Manning nooit toegang te krijgen tot nationale veiligheidsinformatie

Een van de aanklachten tegen Julian Assange is dat hij zogenaamd samenzweerde met de soldaat Chelsea Manning om betere toegang te krijgen tot overheidsdatabases en daarvoor zijn identiteit had verborgen.

Het argument is dat Manning in een gecodeerde chat sprak met de gebruiker “Nathaniel Frank” (die volgens de Verenigde Staten Assange was, maar niet heeft bewezen) en hem om hulp vroeg om een ​​gecodeerd deel van een wachtwoord te openen. De verdediging stelt dat Manning om hulp heeft gevraagd om haar identiteit te beschermen, iets wat journalisten verplicht zijn te doen met hun bronnen.

De verdediging bracht voor de rechtbank de best mogelijke deskundige op het materiaal: Patrick Eller, een forensisch digitale expert die twee decennia voor het Amerikaanse leger werkte en nu hoogleraar forensisch bewijs is en de president van Metadata Forensics, dat civiel en strafrechtelijk onderzoek doet. gevallen. Eller bekeek de transcripties van de krijgsraad van Manning in 2013 en kwam tot de volgende conclusies:

a)  De poging om het wachtwoord te ontsleutelen was technologisch onmogelijk en “rekenkundig niet haalbaar” in maart 2010, toen het gesprek plaatsvond tussen Manning en “Nathaniel Frank”.

b)  Zelfs als het haalbaar zou zijn geweest, zou het Manning niet meer toegang hebben gegeven tot de overheidsdatabases. Op de datum van Manning’s gesprek met “Nathaniel Frank” over het decoderen van de sleutel, had Manning al alle documenten naar Wikileaks gelekt, met uitzondering van de kabels van het State Department, die werden opgeslagen op een netwerk waarvoor geen inloggegevens nodig waren, omdat Manning had er al toegang toe.

c)  En zelfs als het haalbaar was, zou het niet zijn geweest om Manning’s identiteit te verbergen. Wat veel waarschijnlijker is, getuigde Eller, die leden van Manning’s militaire eenheid interviewde, was dat ze het administratieve account wilden gebruiken om ongeautoriseerde films, muziek en games te downloaden, en dit vereiste het decoderen van het wachtwoord. Manning, zei Eller, was de “persoon om naar toe te gaan” in haar eenheid om haar collega’s hierbij te helpen.

In zijn getuigenis stelde Eller ook vast dat noch hij, noch de Amerikaanse regering kan bewijzen dat “Nathaniel Frank” echt Julian Assange was, of een andere persoon.

6) Assange zou geen eerlijk proces krijgen in de Amerikaanse “Spy Court”

Julian Assange zou worden berecht in de ” Spy Court ” van de Verenigde Staten, waar “nationale veiligheidszaken” terechtkomen, en die in 2010 een “geheim” onderzoek opende tegen WikiLeaks en Assange, waarvoor hij politiek asiel vroeg aan Ecuador.

Dit is het oostelijke district van Virginia, waar de CIA en grote nationale veiligheidscontractanten zijn gevestigd. De jury komt daarom van de plaats met de grootste concentratie van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, waar Assange geen kans zou hebben om een ​​eerlijk proces te krijgen.

Daniel Ellsberg vertelde de rechtbank dat degenen die van spionage worden beschuldigd, niet eens redenen kunnen aanvoeren die hun daden rechtvaardigen. “Ik heb geen eerlijk proces gehad, niemand heeft sinds ik een eerlijk proces gehad tegen deze beschuldigingen, en Julian Assange kan op afstand geen eerlijk proces krijgen onder die beschuldigingen als hij werd berecht.”

Dit werd ook bevestigd door de advocaat Carey Shenkman, die de rechtbank vertelde dat de spionagewet de verdachten niet toestaat hun verdediging te verdedigen in het “algemeen belang”.

Trevor Timm merkte in de rechtbank op dat 99,9 procent van de grote jury’s aanklachten indient op basis van wat de aanklager vaststelt, en dat uit een onderzoek onder 162.000 grote jury’s bleek dat  slechts 11 het verzoek  van een federale aanklager om aangifte te doen, afwees .

Eric Lewis zei dat de rechter van het Eastern District van Virginia Assange een extreem agressieve straf zou geven.

De professor Mark Feldstein vertelde de rechtbank dat een grote hoeveelheid academisch materiaal aantoont dat grote jury’s maleable zijn en doen wat de aanklagers hen opdragen te doen.

7) Assange zou in de VS te maken krijgen met onmenselijke omstandigheden

Door beschuldigd te worden van spionage, zou Julian Assange op grond van “Special Administration Measures” (SAM’s) worden opgesloten. Hij zou in eenzame opsluiting zitten, zou geen enkel contact met zijn familie mogen hebben en zou alleen met advocaten kunnen praten, die geen berichten van hem konden overbrengen of die strafrechtelijk zouden worden bestraft. Dergelijke omstandigheden zijn een veroordeling tot een levende dood.

Gedurende zijn hele proces zou Assange worden opgesloten in het Alexandria Detention Center (ADC), en hij zou later een levenslange gevangenisstraf uitzitten in de maximaal beveiligde gevangenis ADX Florence in Colorado.

De Aanklager heeft geprobeerd de voorwaarden te vergoelijken, in de schriftelijke verklaring van de assistent-advocaat van de Verenigde Staten in het oostelijke district van Virginia, Gordon Kromberg, die de hel van maximaal beveiligde gevangenissen als vriendelijk probeerde af te schilderen, wat volgens de getuigen van de verdediging een fictie.

Yancey Ellis, een voormalig advocaat van de Amerikaanse mariniers, die veel cliënten van ADC heeft verdedigd, vertelde de rechtbank dat de situatie met Assange ‘wreed en onderdrukkend’ zou zijn, met een onbekende tijd in eenzame opsluiting, waar hij zou worden onderworpen aan “Foltering en onmenselijke en vernederende bestraffing.”

Assange zou 22 tot 23 uur per dag zonder enig contact doorbrengen in een cel van minder dan vijf vierkante meter. Normaal gesproken wordt voedsel in de cel gegeten en zou hij geen toegang hebben tot therapeutische programma’s van welke aard dan ook. Er is geen buitenterrein voor recreatie of lichaamsbeweging in de gevangenis van Alexandrië.

De  advocaat Joel Sickler , een expert op het gebied van gevangenisomstandigheden en oprichter van de Justice Advocacy Group in Virginia, die ook cliënten heeft in ADC en bekend is met de ADX Florence-gevangenis in Colorado, vertelde de rechtbank dat Assange “absoluut geen communicatie zal hebben met andere gevangenen. ” Hij voegde eraan toe: “Je hele wereld is de vier hoeken van die kamer.”

Over het algemeen staan ​​ze één telefoontje met familie toe gedurende 15 tot 30 minuten per maand, en alle oproepen worden gecontroleerd, legde hij uit. Sickler beschreef het systeem als ‘feodaal’. Hij voegde eraan toe dat de mogelijkheid om beroep te doen op SAMs-zaken “ver tot nul” is, en zei dat hij een cliënt had die 23 jaar in eenzame opsluiting zat.

De getuige  Maureen Baird , een voormalig directeur van drie Amerikaanse gevangenissen, waaronder het Metropolitan Correctional Center (MCC) van New York, waar gevangenen onder SAM-maatregelen zijn, zei dat Assange voor en na het proces te maken zou krijgen met “desolate en vernederende” omstandigheden.

SAM’s is niet discretionair; het is een richtlijn die alleen wordt opgelegd door de procureur-generaal, met de steun van inlichtingendiensten. De gevangenen die zij onder SAM plaatsen, zitten technisch 24 uur per dag in isolatie. De omstandigheden zijn zo slecht dat het moeilijk te geloven is dat ze nog steeds bestaan, gezien alle onderzoeken en rapporten over de vreselijke fysieke en psychologische effecten die het heeft op de gevangenen.

Een andere getuige was  Lindsay Lewis , de advocaat van de Britse moslimprediker Abu Hamza al-Masri, die wordt vastgehouden in ADX Florence in Colorado, ondanks het feit dat de Verenigde Staten de Britse rechtbanken en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens garandeerden dat hij dat niet zou doen. in dergelijke omstandigheden worden vastgehouden, zonder een passend medisch onderzoek.

Abu Hamza is een geamputeerde die beide handen heeft verloren, blind is aan één oog en lijdt aan een huidaandoening die hyperhidrose wordt genoemd. Hij zit al acht jaar gevangen onder SAM’s en in solidariteitsopsluiting. Zijn bed, toilet en gootsteen waren niet toereikend gezien zijn handicaps en andere medische aandoeningen, waaronder ernstige diabetes, hypertensie en depressie, die niet voldoende worden behandeld.

Lewis zei dat de “onbetrouwbare aard van de verzekeringen van de Amerikaanse regering” een punt van zorg zou moeten zijn voor de Britse autoriteiten bij het al dan niet uitleveren van Assange aan de Verenigde Staten.

De advocaat zei dat de beperkingen zo absurd zijn dat Abu Hamza werd beschuldigd van het overtreden van SAM’s toen hij probeerde zijn liefde voor zijn kleinzoon te uiten, in een brief aan een van zijn kinderen, omdat het kleinkind, een 1-jarige baby, dat niet was. een vooraf goedgekeurde contactpersoon.

8) Assange loopt een hoog risico op zelfmoord in de VS.

De omstandigheden rond de fysieke en emotionele gezondheid van Julian Assange werden uitvoerig besproken in de rechtbank. Dit was het enige gebied waarop de Aanklager slechts twee getuigen presenteerde.

Het is belangrijk om te onthouden dat, kort nadat Assange in de Belmarsh-gevangenis werd vastgehouden, specialisten van de Verenigde Naties hem onderzochten en vaststelden dat hij leed aan verschillende gevolgen van psychologische martelingen, een resultaat van bijna een decennium van vervolging, nog erger gemaakt door zijn laatste jaar van opsluiting in de Ecuadoraanse ambassade, toen de regering van president Lenín Moreno hem aan isolatie en wrede intimidatie onderwierp – iets waar ik persoonlijk van op de hoogte ben.

Dokter Michael Kopelman , emeritus hoogleraar neuropsychiatrie aan King’s College London, getuigde dat Assange de diagnose klinische depressie en het Asperger-syndroom heeft gekregen, waarvoor hij een hoog risico op zelfmoord loopt als hij werd uitgeleverd. Kopelman haalde een onderzoek aan waaruit bleek dat zelfmoord negen keer meer kans heeft bij patiënten met Apserger.

Chelsea Manning probeerde zelfmoord te plegen in dezelfde faciliteiten waar Assange in voorlopige hechtenis zou worden gehouden.

Dr. Kopelman ontdekte dat Assange een “verlies van slaap, gewichtsverlies, een gevoel van pre-bezetting en hulpeloosheid vertoonde als gevolg van bedreigingen voor zijn leven, het verbergen van een scheermesje als middel om zichzelf te verwonden en obsessief herkauwen. over manieren om zichzelf te doden. “

“Ik ben er zo zeker van als een psychiater ooit kan zijn dat meneer Assange, in het geval van een op handen zijnde uitlevering, inderdaad een manier zou vinden om zelfmoord te plegen”, schreef Kopelman.

Zijn diagnose werd ondersteund door Assange’s hele mediale geschiedenis sinds de kindertijd, meerdere interviews met familieleden en langdurige vrienden, en een verrassende familiegeschiedenis van zelfmoord, mogelijk een indicatie van een genetische aanleg.

De depressieve toestand van Assange was vooral ernstig in december 2019 toen hij afscheidsbrieven stuurde naar familieleden en vrienden, een testament schreef en zelfs bekende aan een katholieke priester.

Dokter  Quinton Deeley , een specialist in neuropsychiatrie op het gebied van autisme en professor aan King’s College London, getuigde dat Assange een Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) -test had ondergaan en de diagnose ‘hoogfunctionerend autisme’ met ‘starheid van denken’, een typisch symptoom, werd vastgesteld. van Asperger.

Assange “piekert uitvoerig over toekomstige omstandigheden”, en het veroorzaakt een “gevoel van afschuw”, zei Deeley. Hij gelooft dat er een ‘ voorbeeld van hem wordt gegeven’, wat het risico op zelfmoord enorm vergroot.

Dokter Sondra Crosby, een professor in de geneeskunde aan de Boston University en expert op het gebied van de psychologische impact van foltering, bezocht Assange in de Ecuadoraanse ambassade en de Belmarsh-gevangenis. In 2018 publiceerde Crosby haar professionele mening dat het voortdurende isolement van Assange fysiek en mentaal gevaarlijk was en een duidelijke schending van zijn mensenrecht op gezondheidszorg.

In de ambassade vertoonde Assange symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTDS) en psychische nood, een “acuut psychologisch trauma, vergelijkbaar met vluchtelingen die oorlogsgebieden ontvluchten”, zei Crosby. Ze voegde eraan toe dat hij een hoog risico op zelfmoord loopt als hij wordt uitgeleverd.

“Hij verkeert in dezelfde psychische toestand als iemand die werd achtervolgd door een  man met een mes  en zich dan opsluit in een kamer en niet meer naar buiten wil komen,” legde Dr. Crosby uit. In oktober 2019 voldeed Assange “aan alle criteria voor ernstige depressie … en hij had elke dag suïcidale gedachten”, getuigde ze.

9) Assange en zijn advocaten werden illegaal bespioneerd door de VS, wat een eerlijk proces onmogelijk maakt

De getuigenverklaringen van twee beschermde getuigen, voormalige medewerkers van het  Spaanse beveiligingsbedrijf UC Global , die  Julian Assange bespioneerden in de Ecuadoraanse ambassade , werden gedeeltelijk voorgelezen in de rechtbank.

De getuigen bevestigden dat het bedrijf, in navolging van de instructies van de directeur David Morales, gesprekken tussen Assange en zijn advocaten opnam en de informatie doorgaf aan Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen.

Morales, een voormalige Spaanse militaire officier die zichzelf een ‘huurling’ noemde, besprak zelfs het vergiftigen van Assange of het toestaan ​​dat hij werd ontvoerd.

Volgens de getuigen woonde Morales rond 2016 een veiligheidsconferentie bij in de Verenigde Staten, waar hij een lucratief contract kreeg met de firma Las Vegas Sands, eigendom van een goede vriend en miljardair-financier van Donald Trump.

Bij terugkomst ontmoette Morales zijn medewerkers en zei tegen hen: “Vanaf nu spelen we in de Big Leagues.” Later gaf hij persoonlijk toe dat ze waren overgegaan naar de “donkere kant”, verwijzend naar hun samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten, en dat “de Amerikanen ons contracten over de hele wereld zullen bezorgen”.

Morales begon regelmatig naar de Verenigde Staten te reizen om met ‘onze Amerikaanse vrienden’ te praten, en toen hem werd gevraagd wie die vrienden waren, antwoordde hij: ‘Amerikaanse inlichtingendienst’.

Volgens beschermde Getuige # 1 heeft Morales een geavanceerd systeem ontwikkeld om informatie in de ambassade te verzamelen, ter vervanging van het interne camerasysteem om audio op te kunnen nemen. UC Global stelde rapporten samen die Morales persoonlijk naar de Amerikaanse autoriteiten bracht, met details die de privacy van Assange, zijn advocaten, doktoren en andere bezoekers schonden.

Morales was geobsedeerd door het opnemen van de advocaten van de “gast”, Assange, omdat “de Amerikaanse vrienden” hem dat hadden opgedragen, zei de getuige.

De beschermde Getuige 2 gaf voor de rechtbank toe dat hij geheime microfoons en nieuwe camera’s met audio-opname had geïnstalleerd, en dat hij op bevel van David Morales aan Ecuadoraanse diplomaten ontkende dat de camera’s audio konden opnemen.

Rond juni 2017 verzocht Morales om de camera’s te kunnen livestreamen, zodat “onze vrienden in de Verenigde Staten” in realtime toegang hadden tot de binnenkant van de ambassade.

De getuige bekende: “Ik wilde niet meewerken aan een illegale daad van die omvang”, eraan toevoegend dat “Morales me zei een microfoon in de vergaderruimte te plaatsen … en een andere microfoon in de badkamer aan het einde van de ambassade, een plaats dat was strategisch geworden voor meneer Assange, die vermoedde dat hij het doelwit van spionage was, en hield daar veel bijeenkomsten om te proberen ze privé te houden. “

‘De hele ambassade kwam met microfoons’, zei de getuige. Morales stond er ook op om ‘bepaalde emblemen op alle externe ramen van de ambassade’ aan te brengen, waardoor geavanceerde externe lasermicrofoons ‘alle gesprekken konden vastleggen’ voor ‘onze Amerikaanse vrienden’.

Getuige 2 zei ook: “Op een keer zei David [Morales] dat de Amerikanen zo wanhopig waren dat ze zelfs voorstelden  extreme maatregelen te nemen tegen de ‘gast ‘.” Hij voegde eraan toe: “Concreet was de suggestie dat ze de deur van de ambassade, waardoor ze konden beweren dat het een onbedoelde fout was, en waardoor mensen de asielzoeker konden binnenkomen en ontvoeren. “

Bovendien, zo vervolgde de getuige, ‘bespraken ze de mogelijkheid om meneer Assange te vergiftigen. Al die suggesties, zei Morales, werden in overweging genomen tijdens de onderhandelingen met zijn contacten in de Verenigde Staten. “

Guy Goodwin-Gill, een professor internationaal recht aan de universiteit van Oxford, gaf een schriftelijke getuigenis waarin hij zei dat zijn elektronische apparaten op 16 juni 2016 in de ambassade waren over “internationale juridische aspecten van asiel”. bespioneerd door UC Global.

Dit werd bevestigd door de beschermde Getuige # 2, die eraan herinnerde dat een van de medewerkers van UC Global hem de iPad van Goodwin-Gill liet zien met ‘veel berichten en e-mails op het startscherm’, en hem verzekerde dat ‘ de inhoud van de iPad was gekopieerd . “

Professor Goodwin-Gill noemde het spioneren een vorm van “juridische inmenging” in de “soevereine aangelegenheden” van Ecuador, met als doel een proces te voeren tegen een persoon die de ambassade probeerde te beschermen. “De schending van de soevereiniteit van een staat zou dan vergezeld gaan van de waarschijnlijke schending van de fundamentele rechten van het individu op een eerlijk proces en gelijkheid van wapens”, zei hij.

Hij voegde eraan toe dat het bespioneren en uitwisselen van “vertrouwelijke bevoorrechte informatie” moet worden beschouwd als een teken van politieke motivatie, met de bedoeling en het doel om het uitleveringsverzoek te beïnvloeden.

Op dit punt moet ik hieraan toevoegen dat ik, in mijn hoedanigheid van voormalig diplomaat bij de ambassade van Ecuador in Londen, getuige ben in het strafrechtelijk onderzoek tegen UC Global in Madrid, en ik heb persoonlijk een overvloed kunnen beoordelen van bewijsmateriaal niet alleen tegen Assange en zijn advocaten, maar ook tegen al zijn bezoekers en zelfs de ambtenaren van de ambassade.

De spionage omvatte bovendien het volgen van mijn activiteiten buiten de ambassade, wat door getuigen onder ede is bekend.

Wat betreft de Amerikaanse spionage, gaf de aanklager de rechtbank opdracht om noch te bevestigen noch te ontkennen of de verklaringen van de getuigen “waar of onwaar” zijn.

Desalniettemin zei voormalig CIA-directeur  Leon Panetta tegen de Duitse staatstelevisie : “Het verbaast me niet… Dat soort dingen gebeuren de hele tijd. In de inlichtingensector is de naam van het spel om op elke mogelijke manier informatie te krijgen, en ik weet zeker dat dat hier bij betrokken was. “

10) Ecuador gaf de VS illegaal vertrouwelijk materiaal over Assange, inclusief documenten over zijn juridische verdediging

De gerenommeerde mensenrechtenadvocaten Gareth Peirce, lid van het juridische team van Julian Assange, legde haar eigen schriftelijke getuigenis af bij de rechtbank en bevestigde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie sinds 8 april 2019 – drie dagen voor de arrestatie van Assange in de ambassade – beval Ecuador om eigendommen in beslag te nemen en “bewijs” te leveren aan een “vertegenwoordiger van de Britse FBI”, zoals  journalist Kevin Gosztola documenteerde .

Een document van 9 april 2019, gemarkeerd als “zeer vertrouwelijk van het Deputy Director’s Office of International Affairs”, bevatte instructies om Assange’s eigendommen aan de Amerikaanse regering te geven.

“Eén record van [Assange’s] hele archief” werd in feite beroofd, en zonder dat was het moeilijker voor de verdediging om de zaak tegen zijn uitlevering te verdedigen. Volgens Peirce nam ze op de dag dat Assange werd gearresteerd “onmiddellijk contact op met de ambassade met betrekking tot wettelijk bevoorrecht materiaal, een kwestie van grote zorg”, maar “Herhaalde verzoeken per telefoon, e-mail en aangetekende post werden volledig genegeerd door de ambassade. . “

Toen het juridische team van Assange zijn bezittingen kort daarna kon verzamelen, “ontbrak al het wettelijk bevoorrechte materiaal, behalve twee delen documenten van het Hooggerechtshof en een aantal pagina’s losse correspondentie.”

De Britse Metropolitan Police ontkende elke betrokkenheid bij het in beslag nemen van wettelijk bevoorrechte materialen. Dit suggereert dat het dus Ecuador was dat de documenten illegaal aan de Verenigde Staten gaf.

Gareth Peirce getuigde dat in de dagen na de arrestatie van Assange bewakers “de relevante kamers van de ambassade in en uit gingen”, samen met een diplomatieke functionaris genaamd Pablo Roldan, die familie is van de Ecuadoraanse ambassadeur en dicht bij president Lenín. Moreno.

“Hoewel kamers werden beweerd te zijn verzegeld, zag het personeel van de ambassade, dat ongeveer een week niet mocht terugkeren, dat de originele zegels waren vervangen, de herverzegelingen waren gemarkeerd met ‘voor gerechtelijke doeleinden’,” verklaarde Peirce.

Zoals  Gosztola ook meldde , verzocht Carlos Poveda, een Ecuadoriaanse advocaat die Assange vertegenwoordigt, de aanklager in Ecuador om een ​​kopie te maken van de documenten over Assange’s bezittingen voor de uitleveringsprocedure van december 2019. ” Maar Peirce merkte op: “De Ecuadoraanse aanklager weigerde dat verzoek.”

Onder de documenten die door de advocaat van Assange werden beoordeeld, waren foto’s die aantoonden dat de zegels op deuren in de ambassade waren verbroken.

In haar getuigenis bevestigde Peirce dat ze werd bespioneerd toen ze juridische vergaderingen bijwoonde in de ambassade.

In januari 2021 zal rechter Vanessa Baraitser een uitspraak doen over de belangrijkste uitlevering van de eeuw en voor het eerst in de geschiedenis beslissen of een journalist zal worden vervolgd op grond van de Amerikaanse spionagewet.

Het belang van dat besluit is dat het niet alleen een bedreiging vormt voor het leven van Julian Assange, dat al wordt vernietigd in een Londense gevangenis, maar eerder voor de toekomst van onderzoeksjournalistiek.

Ik zou er bovendien aan willen toevoegen dat dat vonnis de geldigheid van de rechtsstaat zal bepalen, en zelfs de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.

De rechter heeft een heel juridisch arsenaal op tafel om deze uitlevering te voorkomen, de toekomst van de journalistiek te beschermen en zichzelf aan de goede kant van de geschiedenis te plaatsen. De vraag is: zal ze het doen?

thegrayzone.comLees ook:  Is sociale media opmaat naar de grote verwarring?

Comments

comments