75 jaar Verenigde Naties

75 jaar Verenigde Naties

23 oktober 2020 0 Door Indignatie redactie

Op 24 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werd opgericht. Het doel van de VN is het behouden van de vrede en het bevorderen van de mensenrechten, aldus haar eigen propaganda. Na 75 jaar kunnen wij revolutionair socialisten met zekerheid zeggen dat de VN net zo nutteloos blijkt als de Volkerenbond, die tussen 1919 en 1946 bestond. De oorzaak voor hun falen is meer dan duidelijk, de VN wordt geleid door imperialistische grootmachten in de VN Veiligheidsraad. Hierin hebben de grootste kapitalistische wereldmachten een permanente zetel en vetorecht.

De vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad zijn de landen China (voorheen de Republiek China), Frankrijk, Rusland (voorheen de Sovjet-Unie), de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze vijf leden beheersen de wereld economie, met name China en de VS. Als een permanent lid ergens niet mee eens is, dan gebruiken ze hun vetorecht en neemt de Veiligheidsraad geen resolutie aan. Hierdoor is de hele VN min of meer een clubje van imperialistische grootmachten. De arbeidersklasse heeft niets aan deze organisatie, want de VN faalt voortdurend omdat veel oorlogen gesteund worden door VN leden, tot in de veiligheidsraad.

De Korea Oorlog tussen 1950 en 1953 is een voorbeeld van VN interventie. Onder de vlag van de VN werden soldaten naar Korea gestuurd om de totalitaire dictatuur van Rhee Syngman in leven te laten. De kapitalistische Republiek Korea (Zuid-Korea) mocht niet vallen voor het Noord Koreaanse leger. Het is dat de Sovjet-Unie geen vetorecht gebruikte, anders hadden de Amerikanen nooit een meerderheid kunnen winnen voor hun interventie. Aan het einde van de Korea Oorlog in 1953, bleef het schiereiland verdeeld in twee totalitaire dictaturen. Een stalinistische republiek in het noorden en een kapitalistische republiek in zuiden.

Zowel Amerika als de Sovjet-Unie gebruikte de VN voor hun eigen doeleinden. De Amerikanen hamerde op het schenden van de mensenrechten door ”communistische” regimes, terwijl de Sovjet-Unie de dictatoriale bondgenoten van het westen aanviel. De VN was niet in staat om de criminele CIA en KGB tegen te houden, wanneer ze regeringen omver wierpen die niet loyaal aan het westen of het oosten waren. Hoewel er genoeg VN resoluties aangenomen zijn, houden veel partijen zich er niet aan. Bijvoorbeeld de terreurstaat Israël, die negeert sinds 1967 elke resolutie om de Palestijnse gebieden te verlaten. De VN kan niets doen omdat de VS steeds haar veto gebruikt om de Israëlische bezetter te steunen.

Lees ook:  Na 20 januari Trump verliest bescherming tegen vervolging-en kan niet vooraf een pardon voor zichzelf uit roepen

Het einde van de Koude Oorlog heeft niet geleid tot een democratische Verenigde Naties of een VN Veiligheidsraad die onder controle van alle leden staat. In zaken de Syrische burgeroorlog zorgt Rusland ervoor dat het Assad regime boven water gehouden wordt. Turkije (NAVO lid) kiest er bewust voor om de VN te omzeilen en gebruikt haar proxy soldaten uit het Syrische Nationale Leger, om een stuk van noord Syrië te bezetten. Rusland doet datzelfde in Donetsk en Lugansk (Oost-Oekraïne). Amerikaanse imperialisten houden hun marionettenregeringen in Irak en Afghanistan boven water, terwijl de VN totaal niet in staat is om Saoedi-Arabië tegen te houden, die bombardeert massaal mensen in Jemen.

Arbeiders hebben dus niets aan een instituut zoals de VN. Juist omdat de imperialistische grootmachten (en dat zijn niet meer dan vijf) de VN Veiligheidsraad lam kunnen leggen met hun vetorecht. Van de 193 leden van de VN, hebben eigenlijk alleen de vijf parmante leden echt macht. Want de VN Veiligheidsraad kan bepalen of er interventies komen in conflicten. Voor de werkende klasse is de VN een nutteloos instituut, een vlag waaronder imperialistische landen hun interventie graag legitimeren. Net als de NAVO is de VN geen instrument voor wereldvrede of internationalisme.

Sinds 2002 hebben de 193 leden deze acht kernpunten ondersteund:

  • Uitbannen van armoede en hongersnood
  • Bereiken van een universele basiseducatie
  • Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
  • Kindersterfte tegengaan
  • Tegengaan van moedersterfte
  • Uitbannen van hiv/aids, malaria en andere levensbedreigende ziekten
  • Verzekeren van een duurzame omgeving
  • Ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

18 jaar later in 2020 kunnen we met zekerheid zeggen dat de VN deze kernidealen niet gehaald heeft. Logisch ook omdat veel landen niets doen om de stellingen te realiseren. De regeringen van de 193 landen staan niet in dienst van de arbeidersklasse. Dictaturen in Afrika/Azië bijvoorbeeld gaan echt niets doen om hun privileges en macht te beperken ten gunsten van deze VN kernpunten. Revolutionair socialisten vermoeden dat ook na nog eens 18 jaar, deze acht kernpunten niet gehaald zullen worden. Omdat overheden in dienst van het kapitalisme staan en alleen de kapitalistenklasse beschermen en niet de meerderheid van de mensen op deze planeet.

Lees ook:  Greta Thunberg Dictators hebben herhaaldelijk kinderen aangezet

Een ander voorbeeld van VN nutteloosheid is Cambodja. De VN kreeg het gezag over dit land in 1992, om de transactie van stalinisme naar kapitalisme mogelijk te maken. Hun Sen van de Khmer Volks Revolutionaire Partij ging hiermee akkoord. Hij begon als revolutionaire marxist-leninist (stalinist) eind jaren 70, draaide echter 180 graden om en werd een ”constitutionele monarchist” in 1993. De VN had tussen 1992 en 1993 het gezag in Cambodja. Toch is dit land geen vrije democratie geworden. Dictator Hun Sen gebruikte de VN om zijn stalinistische dictatuur om te zetten in een nationalistische dictatuur met een monarchie.

75 jaar Verenigde Naties is geen rede tot feest. Er zijn nog te veel conflicten, oorlogen en onderdrukkingen waar de VN niets aan kan doen. De organisatie is net zo nutteloos als de oude Volkerenbond die na de eerste wereld oorlog werd opgericht. Zolang de imperialistische grootmachten van deze planeet kunnen bepalen via de VN Veiligheidsraad waar wel en niet een interventie komt, zal de VN altijd een speelbal van het imperialisme zijn. De oorlogen in Afghanistan en Irak zijn niet voorkomen en ook de interventies in Libië, Syrië en Jemen door het westen en haar bondgenoten kon de VN niet stoppen.

De Palestijnen hoeven geen hulp van de Verenigde Naties te verwachten. Want de grootste bondgenoot van de Israëlische bezetter gebruikt steeds zijn veto om elke actie tegen Israël tegen te houden. De volkeren van Jemen lijden ondertussen onder terreuraanvallen van Amerikaanse vliegtuigen gekocht door Saoedi-Arabië. Libië en Syrië blijven oorlogsgebieden al bijna negen jaar. In Afghanistan is de Taliban weer versterkt en beheerst grote delen van het land, ondanks 19 jaar oorlog met de VS en haar marionettenoverheid in Kaboel. Al deze conflicten heeft de VN niet kunnen voorkomen nog oplossen.

Lees ook:  Nieuwe huisdocumenten zaaien verdere twijfel dat Rusland de DNC heeft gehackt

Internationaal Socialistisch Alternatief (ISA) pleit voor een internationale oplossing, de afschaffing van het wereldwijde kapitalisme. Dit kan niet in één land/gebied. Het kapitalisme is internationaal en gebruikt Azië om de meeste wereld producten te maken. Made in China staat niets voor niets op veel plastic producten. Ook Vietnam, Cambodja, Bangladesh zijn sweatshops (klassieke loonslavernij) voor grote kledingbedrijven zoals Primark. ISA pleit voor de onteigening van alle bedrijven die de wereld economie domineren. Daaronder vallen Walmart in de VS en Koninklijk Shell in Nederland.

Miljarden aan dollars worden gemaakt door bedrijven zoals China Petrochemical Corporation en Saudi Arabian Oil Company. Helaas dienen deze bedrijven niet de arbeidersklasse van China en Saoedi-Arabië. Ook al zijn deze oliebedrijven staatsbedrijven, de winsten die ze maken worden gebruikt door dictaturen van minderheden. In China is dat de communistische partij en in Saoedi-Arabië het koninklijke huis. Revolutionair socialisten pleiten daarom ook niet voor staatsmanagers die de rol van kapitalisten overnemen. Staatsbedrijven moeten democratisch bestuurd worden via raden van de arbeidersklasse.

Natuurlijk pleit de VN niet voor socialisme, arbeidersdemocratie of een economie in dienst van de werkende klasse. De VN is een product van kapitalistische landen om de schijn hoog te houden van ”wereldeenheid”. Te vaak laat de realiteit echter zien dat de imperialistische grootmachten zich echt niet houden aan VN regels. Met name de Verenigde Staten van Amerika negeren de Verenigde Naties als ze dat willen. Nederland deed dat ook toen Jan Peter Balkenende meedeed met de illegale oorlog van George W. Bush in Irak. Daarom is 75 jaar Verenigde Naties geen mijlpaal voor de arbeidersklasse. Behalve natuurlijk voor de VN bureaucratie die zichzelf dan weer de hemel in prijst, voor niets!

Comments

comments