Europese Commissie dringt aan op massale hervestiging van migranten

Europese Commissie dringt aan op massale hervestiging van migranten

24 oktober 2020 1 Door Indignatie redactie

Alle EU-landen moeten deelnemen aan “hervestiging”. Omdat er wereldwijd behoefte is aan “hervestiging”, noemt de Commissie alleen al in het lopende jaar 1,44 miljoen mensen.

In een paper van 23 september 2020 beveelt de Europese Commissie haar lidstaten aan om “legale toegangsroutes” voor migranten naar Europa te creëren en niet alleen om deze mensen tijdelijke bescherming op hun grondgebied te bieden, maar om ze permanent te vestigen (“hervestiging”). Dat is een “morele plicht”. De aanbeveling luidt:

“Het aantal vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben, neemt wereldwijd toe. Het is daarom noodzakelijk om het vermogen van de Unie om haar morele plicht om effectieve hulp te verlenen, te vervullen. Alle lidstaten moeten deelnemen aan de gezamenlijke inspanningen van de Unie om solidariteit te tonen met degenen die internationale bescherming nodig hebben, door legale toegangswegen naar de Unie aan te bieden en beschermde gebieden buiten de Unie uit te breiden. “

EU-landen moeten een bijdrage leveren

Daarom moeten de EU-landen “bijdragen aan internationale initiatieven voor hervestiging en toelating om humanitaire redenen, alsook aan een beter algemeen migratiebeheer”.

De paper beschrijft de “hervestiging” van migranten als een “centraal onderdeel van het asiel- en migratiebeleid van de Unie” – hoewel asiel eigenlijk alleen wordt verleend zolang mensen gevaar lopen, en in Duitsland is het alleen van toepassing op degenen die politiek vervolgd worden. In het document staat:

Lees ook:  De waarheid over Ankara's "Sofagate"

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registreren“Hervestiging is een belangrijk instrument dat bescherming biedt aan mensen die internationale bescherming nodig hebben en een uiting van mondiale solidariteit met derde landen die hulp krijgen bij de zorg voor de vele mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging. Hervestiging is ook een centraal onderdeel van het asiel- en migratiebeleid van de Unie, aangezien het mensen die bescherming nodig hebben veilige, legale toegangsroutes biedt en helpt bij het redden van levens, het terugdringen van irreguliere migratie en het bestrijden van het bedrijfsmodel van smokkelnetwerken. Hervestiging is ook een belangrijk en integraal onderdeel van een alomvattend migratieconcept als het gaat om het betrekken van partnerlanden bij het hele spectrum van migratiebeleid. “

Hervestiging wordt voorbereid

De Commissie bereidt de lidstaten voor op grote aantallen nieuwe kolonisten en roept de VN op :

“De UNHCR heeft bevestigd dat de wereldwijde behoefte aan hervestiging nog steeds hoog is met 1,44 miljoen mensen die bescherming nodig hebben in 2020. Dit aantal zou de komende jaren moeten blijven stijgen. “

De Commissie vermeldt niet welke rechtsgrond de EU-lidstaten zou moeten verplichten om grote aantallen migranten permanent op te nemen. Midden- en Oost-Europese landen zoals Polen, Hongarije en Tsjechië verwerpen over het algemeen de massale vestiging van migranten op hun grondgebied.

Lees ook:  Zweden: Is liberalisme beter dan uitsluiting?

U kunt de volledige tekst van de aanbeveling van de Europese Commissie hier vinden: KLIKComments

comments