Europa weer veilig maken

Europa weer veilig maken

3 november 2020 0 Door Indignatie redactie

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, werd in 1949 opgericht door twaalf naties onder leiding van de Verenigde Staten en met het Latijnse motto Animus in consulendo liber , wat ‘een geest ongebonden in overleg’ betekent. Het is een bizarre slogan in deze tijd, want als een organisatie ooit een collectieve geest in de boeien had, dan is het de militaire alliantie tussen de VS en de NAVO die, vanuit haar paleisachtige hoofdkantoor van een miljard dollar in Brussel , onder andere wordt bepaald als verklaard door secretaris-generaal Jens Stoltenberg op 21 oktober, “ervoor te zorgen dat onze nucleaire afschrikking veilig, beveiligd en effectief blijft.”

De belangrijkste bijdrage van de NAVO aan de wereldvrede en de veiligheid van Europa zou erin bestaan ​​alle Amerikaanse kernwapens van het Europese continent te verwijderen.

Stoltenberg spreekt van “Russische intimidatie van zijn buren” en benadrukte dat de NAVO op de niet-bestaande dreiging van Rusland reageert met “de meest intensieve versterking van de verdediging sinds de periode van de Koude Oorlog”. Hij beweert : “We zoeken geen confrontatie met Rusland. We zoeken geen nieuwe Koude Oorlog ”- maar steunen dan door de VS geleide massale militaire manoeuvres en spionagevliegtuigmissies langs de Russische grenzen. Hij verhoogt het aantal troepen dat permanent gestationeerd moet zijn in landen dicht bij de grenzen van Rusland, omdat hij voorstander is van ” versterking ” van “onze voorwaartse aanwezigheid in het oostelijke deel van onze alliantie”.

“Voorwaartse aanwezigheid”? – De officiële Amerikaanse definitie van “voorwaartse aanwezigheid” is “het handhaven van voorwaarts ingezette of gestationeerde troepen in het buitenland om nationale vastberadenheid te tonen, allianties te versterken, potentiële tegenstanders af te schrikken en het vermogen om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen te vergroten.” Met andere woorden: bereid je voor om oorlog te voeren.

Gelijktijdig met de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991 kwam er een einde aan de militaire alliantie van het Warschaupact. Het zou verstandig zijn geweest om de NAVO te ontbinden, maar dit mocht niet zo zijn. In haar zoektocht om haar voortbestaan ​​te rechtvaardigen, breidde de NAVO zich uit naar het oosten en bedreigde Rusland.

In 1997, voordat de uitbreiding begon, schreef Norman Markowitz van de Rutgers University dat “uitbreiding van de NAVO niet mag worden gezien als het begin van een nieuw tijdperk, maar als de voortzetting van het beleid en de relaties van de koude oorlog”, maar zijn waarschuwing, net als bij die van andere analisten. , vielen in de oren van degenen die geboeid waren door hun vastberadenheid om militair uit te breiden en te domineren.

1999 was een crisisjaar, en hoewel er van geen enkel land in Europa ook maar de minste dreiging was, vroeg de NAVO Polen, Hongarije en Tsjechië om mee te doen. Toen kwamen in 2004 Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië. In deze flagrante toename van het trekken van netten rond de Russische grenzen werden in 2009 Albanië en Kroatië toegevoegd. De NAVO merkt op : “Op de Top van Boekarest in 2008 hebben we afgesproken dat Georgië lid zal worden van de NAVO en we bevestigen ook alle elementen van dat besluit. als latere beslissingen. ” Met de toevoeging van Noord-Macedonië in maart 2020 bereikten de NAVo’s er dertig, en hoewel zijn militaire kracht met slechts 8.000 toenam, was er een duidelijk bericht dat de beweging naar Rusland niet zou stoppen.

Waarom wilden de VS dat al deze landen lid werden van de NAVO? Rusland vormt voor geen van hen een bedreiging en probeerde inderdaad de handelsbetrekkingen met zijn buurlanden en met heel Europa uit te breiden. Maar Rusland zou een economische bedreiging voor de VS kunnen vormen, vooral omdat het floreerde door zijn samenwerking met de Europese Unie bij de levering van gas, olie en steenkool. En het was mogelijk dat deze samenwerking zou kunnen resulteren in een veel bredere economische unie: die van Rusland met een groter Europa.

Lees ook:  Politiek, koningshuis, prinses Mabel allemaal betrokken bij meer immigratie plannen George Soros

Een welvarend Rusland, groeiend in economische invloed en op zoek naar bredere commerciële markten om zijn doelstelling van verbetering van de nationale levensstandaard te bereiken, is uiteraard wenselijk, maar Washington was van mening, en is nog steeds van mening, dat elk land dat streeft naar economische expansie een bedreiging vormt. naar de VS.

Dus vond de NAVO zichzelf opnieuw uit op bevel van Washington en lanceerde hij “een nieuwe missie: de vrede uitbreiden door de strategische projectie van veiligheid. . . Dit is geen missie van keuze, maar van noodzaak. De geallieerden hebben het niet uitgevonden noch gewenst. ” Nou: wie heeft het begeerd en uitgevonden? En hoe breidt een militaire alliantie de vrede uit door dreiging te projecteren?

De NAVO-leden “verbinden zich ertoe, zoals uiteengezet in het Handvest van de Verenigde Naties, elk internationaal geschil waarbij zij betrokken zijn op vreedzame wijze op zodanige wijze op te lossen dat de internationale vrede en veiligheid en gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht.” Maar op dit moment zijn ze bezig met provocerende militaire confrontaties die de wereldvrede in gevaar kunnen brengen.

Europa weer veilig maken hangt af van de vastberadenheid van de Europese leiders om te accepteren dat Rusland niet van plan is een land aan te vallen. Dit wordt altijd automatisch weerlegd door degenen die geloven dat de bloedeloze toetreding van de Krim tot Rusland in 2014, gesteund door de overgrote meerderheid van de bevolking, de voorloper was van het voortrollen naar het westen van de machtige Russische oorlogsmachine. Het simpele feit is dat als Rusland Oekraïne of een van de Baltische staten (bijvoorbeeld) wil overnemen, dit binnen enkele dagen kan gebeuren. Maar het wil dit niet doen, alleen al omdat het economisch rampzalig zou zijn om aan zo’n actie deel te nemen.

En naast het accepteren van dit voor de hand liggende feit, zou het een goed idee zijn voor de Europese leiders om de spanning te verminderen door erop te staan ​​dat de VS zijn voorraden kernwapens van het Europese continent zou verwijderen. Afgelopen juli kopte de Washington Post “Geheime locaties van Amerikaanse kernwapens in Europa per ongeluk opgenomen in het rapport van het NAVO-parlement”, wat interessant was, hoewel hun aanwezigheid al goed bekend was bij degenen die hun hoofd niet in het zand hadden. In 2010 publiceerde Wikileaks een memo van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland waarin duidelijk werd dat er overal op het continent kernwapens waren opgeslagen.

Er werd gemeld dat “volgens een kopie van het document gepubliceerd door de Belgische krant De Morgen …” deze bommen zijn opgeslagen op zes Amerikaanse en Europese bases – Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Incirlik in Turkije. ” En de Post vervolgde met het volgende: ‘De aanwezigheid van de wapens die zijn afgeleid van een overeenkomst die in de jaren zestig is bereikt en in veel opzichten een overblijfsel is van het tijdperk van de Koude Oorlog – niet alleen bedoeld om de nucleaire bewapende Sovjet-Unie af te schrikken, maar ook om landen ervan te overtuigen dat ze geen eigen kernwapenprogramma nodig hadden. “

De “aanwezigheid” van Amerikaanse atoombommen in Europa is een voorbeeld van de doctrine van de VS en de NAVO van “strategische projectie” in de nieuwe Koude Oorlog tegen Rusland en hoewel de wapens zelf van weinig militaire betekenis zijn (gezien het enorme arsenaal aan andere nucleaire leveringssystemen), ze vertegenwoordigen een opzettelijke provocatie die de wereld zou kunnen missen. De bommen moeten met gepaste publiciteit en ceremonie worden teruggetrokken als onderdeel van een streven naar wederzijds vertrouwen. Het zou een belangrijke stap zijn om Europa weer veilig te maken.

Lees ook:  Eindelijk - Europese Commissie gaat geheime LuxLeaks Tax Deal van Juncker onderzoeken

Comments

comments