Derde landen worden uitgenodigd om deel te nemen aan Europese militaire projecten

Derde landen worden uitgenodigd om deel te nemen aan Europese militaire projecten

11 november 2020 0 Door Indignatie redactie

De EU moet onder bepaalde voorwaarden openstaan ​​voor samenwerking met gelijkgestemde staten.

Nu de Europese Unie het hoofd kan bieden aan een veranderende strategische omgeving, moet ze meer doen om voor haar eigen defensie en veiligheid te zorgen. Dit omvat een betere en uitgebreidere coördinatie tussen de EU en de NAVO, maar ook de deelname van niet-EU-leden aan projecten en processen die binnen de EU-structuren zijn geïnitieerd. Deze discussie is vooral belangrijk nu de EU, terwijl ze COVID-19 het hoofd biedt, tegelijkertijd probeert haar open strategische autonomie op te bouwen .

De huidige sombere economische projecties geven aan dat de impact van de pandemie de defensiesector niet zal sparen en de geopolitieke spanningen niet zal verlichten . Daarom moet de EU onder bepaalde voorwaarden openstaan ​​voor samenwerking met gelijkgestemde staten, met name die waarmee de lidstaten al een staat van dienst hebben op het gebied van samenwerking. Het is vermeldenswaard dat discussies over deelname van derde landen onderscheid maken tussen verschillende structuren en pijlers van de Europese defensie-integratie.

Met name het Europees Defensiefonds (EOF), het Europees Defensieagentschap (EDA) en de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) hebben verschillende regels en bevinden zich in verschillende stadia van goedkeuring ervan. Hoewel in 2019 regels voor de deelname van derde landen werden vastgesteld voor het EOF en het EDA, hebben de EU-lidstaten nog maar net overeenstemming bereikt over een regeling voor het politiek gevoelige gebied van PESCO-projecten.

Waarom samenwerken met niet-EU-landen?

Volgens de meest recente overeenkomst van de Europese Raad zullen derden mogen deelnemen als wordt aangenomen dat hun opname een aanzienlijke meerwaarde oplevert voor de respectieve projecten die worden uitgevoerd en als een dergelijke deelname niet leidt tot afhankelijkheid van derde landen. Elke deelnemer uit een derde land moet ook “de waarden waarop de EU is gegrondvest” delen en “het beginsel van goede nabuurschapsbetrekkingen met de lidstaten respecteren”.

De algemene voorwaarden voor een tamelijk restrictieve benadering van participatie voldoen dus ongetwijfeld alleen aan de meest naaste partners zoals de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Met andere woorden, de deuren blijven gesloten voor bijvoorbeeld Turkije en China. Het openlaten van de mogelijkheid voor Turkse deelname was een knelpunt, en sommige landen, waaronder Griekenland en Cyprus, zijn op hun hoede. Sommigen beschouwen een eerder Fins voorstel als onvoldoende uitsluiting op dit gebied. Het is opmerkelijk dat noch PESCO, noch het EOF de bestaande EU-regels inzake overheidsopdrachten op defensiegebied wijzigen.

Lees ook:  Overzicht Latijns-Amerika in 2019: Jaar van de Opstand van de Dispossessed

Derde landen kunnen relevante capaciteiten bijdragen voor militaire operaties, technologische knowhow en onderzoek en ontwikkeling. Hun deelname vergemakkelijkt ook nauwere werkrelaties van de EU met buren en niet-EU NAVO-bondgenoten, waardoor de eenheid van de NAVO wordt beschermd. Neem het voorbeeld van Noorwegen – een op de EU gericht land waarvan een derde van zijn export naar het blok gaat. Als het enige lid van de Europese Vrijhandelsassociatie dat zowel deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte als gastheer is voor een opmerkelijke defensie-industrie, zou Noorwegen een substantiële bijdrage leveren aan PESCO-projecten, van onderzoeksprogramma’s tot de gezamenlijke ontwikkeling en verwerving van initiatieven voor defensiecapaciteiten .

Noorwegen heeft inderdaad een gediversifieerde en hoogtechnologische defensie-industrie, van communicatietechnologie tot luchtverdediging, van onderzeese systemen tot ultramoderne raketten zoals het beroemde Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Bovendien is Noorwegen de thuisbasis van talrijke dochterondernemingen en productievestigingen van Europese defensiebedrijven, zoals de multinational Airbus, het Spaanse Indra, het Zweedse Saab en het Franse Thales. In een tijd waarin het EOF en de PESCO een instrument zijn om EU-partnerschappen en consortia in de defensiesector te bevorderen, zou Noorwegen een bijzonder relevante aanvulling zijn. Noorwegen zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de Modular Unmanned Ground Systems (MUGS), een PESCO-initiatief dat al door zeven EU-lidstaten wordt ondersteund.

Samenwerking in tijden van COVID-19

Maar de voordelen van deelname aan PESCO-initiatieven zijn niet beperkt tot de positieve economische impact van defensiesamenwerking. Projecten kunnen ook dienen als platforms om veerkracht te koesteren en de voorbereiding op toekomstige pandemieën te verbeteren. In dit opzicht kan militaire mobiliteit , een van de kernprojecten van PESCO, bijvoorbeeld helpen om de verplaatsing van troepen en militair materieel, inclusief sanitair en medisch materiaal, over de grenzen heen te vergemakkelijken. Vooruitgang op het gebied van de vereenvoudiging en standaardisering van grensoverschrijdend militair transport, een belangrijke PESCO-prioriteit , zou een snelle en snelle inzet van militair personeel en uitrusting, zoals bijvoorbeeld voedsel, artsen en veldhospitaals van het ene land naar het andere mogelijk maken. versterking van de EU-solidariteit.

Hoewel de impuls voor de Europese defensie-integratie onmiskenbaar is, mogen we er niet van uitgaan dat dit zich zal vertalen in verbeterde capaciteiten voor Europa om het continent veiligheid te bieden. Om dichter bij de verwezenlijking van dit doel te komen, moet de EU haar inspanningen opvoeren om politiek gezonde, organisatorisch efficiënte en industrieel complementaire betrekkingen met gelijkgestemde landen te ontwikkelen. 

* [Dit opiniestuk is onderdeel van het project , Enhanced Europese Opportunity Partners in Defensie van de EU en Veiligheid initiatieven: Studie geval van Noorwegen. De steun van het Koninklijke Noorse Ministerie van Defensie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en het Noorse Ministerie van Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie daarin.]

Lees ook:  Donald Trump is verblindend wreed en dom, en heeft enorme schade aangericht aan Amerika. Dit is onze laatste kans

Comments

comments