ACHTER DE KRANTENKOPPEN Hoe Joe Biden van plan is om het Amerikaanse rijk weer groot te maken

ACHTER DE KRANTENKOPPEN Hoe Joe Biden van plan is om het Amerikaanse rijk weer groot te maken

22 november 2020 0 Door Indignatie redactie

Achter zijn retoriek zal Joe Biden niets minder zoeken dan wereldwijde suprematie, een nieuwe en nog gevaarlijkere wapenwedloop escaleren die de vernietiging van de mensheid riskeert, wat hij ‘fatsoen’ en ‘normaliteit’ noemt.

Tijdens zijn campagne hekelde Joe Biden tegen Donald Trump’s ‘America First’-buitenlandse beleid en beweerde dat het de Verenigde Staten verzwakte en de wereld in wanorde achterliet.

Hij beloofde deze achteruitgang te keren en de schade die Trump aan de reputatie van Amerika heeft toegebracht, terug te vorderen. Terwijl Donald Trump belde om Amerika weer groot te maken, probeert Biden het Amerikaanse rijk weer groot te maken.

Een van de toezeggingen van de verkozen president is om een ​​einde te maken aan de zogenaamde eeuwige oorlogen – de decennia-lange imperiale projecten in Afghanistan en Irak die begonnen onder de regering-Bush.

Toch zal Biden – een fervent aanhanger van die oorlogen – de taak op zich nemen om ze te beëindigen voor de meest neoconservatieve elementen van de Democratische partij en ideologen van permanente oorlog.

Michele Flournoy en Tony Blinken zitten bovenop Biden’s duizenden sterke hersenvertrouwen op het gebied van buitenlands beleid en hebben een centrale rol gespeeld in elke Amerikaanse oorlog die teruggaat tot de regering-Clinton.

In het Trump-tijdperk hebben ze geld verdiend door Westexec Advisors op te richten – een bedrijfsadviesbureau dat de thuisbasis is geworden van Obama-regeringsfunctionarissen die wachten op een terugkeer naar de regering.

Flournoy is Biden’s belangrijkste keuze voor de minister van Defensie en Blinken wordt naar verwachting nationale veiligheidsadviseur.

Biden’s vossen bewaken het kippenhok

Sinds de jaren negentig zijn Flournoy en Blinken gestaag opgeklommen in de gelederen van het militair-industriële complex, heen en weer schuifelend tussen het Pentagon en agressieve denktanks die worden gefinancierd door de Amerikaanse regering, wapenbedrijven en oliegiganten.

Onder Bill Clinton was Flournoy de hoofdauteur van de Quadrinellial Defence Review uit 1996, het document dat de doctrine van het Amerikaanse leger van permanente oorlog schetste – wat het ‘dominantie over het volledige spectrum’ noemde.

Flournoy riep op tot “eenzijdig gebruik van militaire macht” om “onbeperkte toegang tot belangrijke markten, energievoorraden en strategische hulpbronnen” te verzekeren.

Terwijl ambtenaren van de Bush-regering tegen de wereld logen over de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, merkte Flournoy op dat “In sommige gevallen preventieve aanvallen op de capaciteiten van een tegenstander [massavernietigingswapens] de beste of enige optie kunnen zijn die we hebben om een ​​catastrofale aanval op de Verenigde Staten.”

Tony Blinken was een topadviseur van Joe Biden, de toenmalige voorzitter van de commissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat, die een sleutelrol speelde bij het versterken van de steun van de door de Democraten gecontroleerde senaat voor de illegale invasie van Irak door Bush.

Terwijl Irak in chaos en bloedvergieten terechtkwam, was Flournoy een van de auteurs van een artikel met de titel “Progressive Internationalism” dat opriep tot een “slimmere en betere” stijl van permanente oorlog. De krant bestrafte anti-oorlogslinks en verklaarde dat “Democraten het meest capabele en technologisch geavanceerde leger ter wereld zullen behouden, en we zullen er niet voor terugdeinzen om het te gebruiken om onze belangen waar ook ter wereld te verdedigen.”

Nu Bush een tweede termijn won, pleitte Flournoy voor meer troepeninzet vanaf de zijlijn.

In 2005 tekende Flournoy  een brief van de neoconservatieve denktank Project for a New American Century, waarin hij het Congres vroeg om “de omvang van het leger en het marinekorps in actieve dienst aanzienlijk te vergroten (met) ten minste 25.000 troepen per jaar in de komende jaren. . “

In 2007 gebruikte ze haar Pentagon-ervaring en contacten om te vinden wat een van de belangrijkste Washington denktanks zou worden die over de hele wereld pleitte voor eindeloze oorlog: het Center for a New American Security (CNAS).

CNAS wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid, wapenfabrikanten, oliegiganten, technologiegiganten uit Silicon Valley, door miljardair gefinancierde stichtingen en grote banken.

Flournoy sloot zich aan bij de regering-Obama en werd aangesteld als onderminister van defensie voor beleid, de positie die wordt beschouwd als het “brein” van het Pentagon.

Ze was zich er terdege van bewust dat het publiek op hun hoede was voor meer modderpoelen. In de Quadrennial Defense Review 2010 bedacht ze een nieuw concept van oorlogsvoering dat de permanente oorlogsstaat zou uitbreiden en tegelijkertijd de indruk zou wekken van een terugval.

Flournoy schreef dat “onbemande systemen een grote belofte inhouden” – een verwijzing naar het moordprogramma van de CIA op drones.

Dit was de militaire doctrine uit het Obama-tijdperk van hybride oorlog. Het riep de VS op om tegelijkertijd oorlog te kunnen voeren op tal van fronten door middel van geheime oorlogsvoering, clandestiene wapenoverdrachten aan proxy’s, drone-aanvallen en cyberaanvallen – allemaal ondersteund met propagandacampagnes gericht op het Amerikaanse publiek via internet en bedrijfsnieuwsmedia.

Architecten van de hybride oorlogen van Amerika

Flournoy bleef opkomen voor de eindeloze oorlogen die begonnen in het Bush-tijdperk en was een belangrijke architect van Obama’s rampzalige troepenstroom in Afghanistan. Terwijl Amerikaanse soldaten terugkeerden in lijkzakken en opstandige aanvallen en zelfmoordaanslagen met ongeveer 65% toenamen ten opzichte van 2009 en 2010, bedroog ze de Senaatscommissie voor strijdkrachten en beweerde ze dat de VS het tij tegen de Taliban begon te keren.

Ondanks haar leugen dat de Amerikaanse en Afghaanse regering de Taliban begonnen terug te slaan, verzekerde Flournoy de senaat dat de VS tot ver in de toekomst in Afghanistan zouden moeten blijven.

Tien jaar later – toen het Afghaanse dodental de 150.000 overschreed – bleef Flournoy pleiten tegen een terugtrekking van de VS.

Dat is de persoon die Joe Biden heeft belast met het beëindigen van de eeuwige oorlog in Afghanistan. Maar in Biden’s eigen woorden, hij zal “de overgrote meerderheid van onze troepen uit Afghanistan naar huis halen”, wat impliceert dat er een aantal Amerikaanse troepen zullen blijven, en dat de oorlog voor altijd zal zijn. Michele Flournoy legde uit dat zelfs als er een politieke regeling zou worden bereikt, de VS aanwezig zouden blijven.

In 2011 werd de doctrine van slimme en geavanceerde oorlogsvoering uit het Obama-tijdperk onthuld in de NAVO-oorlog tegen Libië om het regime te veranderen.

Moammar Gaddafi – de voormalige tegenstander die warme betrekkingen met de VS zocht en zijn kernwapenprogramma had opgegeven – werd afgezet en met een bajonet gesodomiseerd.

Flournoy, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Hillary Clinton en de bedrijfsmedia waren in de pas toen ze een uitgebreide propagandacampagne voerden om het Amerikaanse publiek te misleiden dat de soldaten van Gadaffi bezig waren met een Viagra-aangewakkerde verkrachtings- en moordpartij die een Amerikaanse interventie eiste.

Lees ook:  Nieuwe wereldorde klaar om je hersenen te ontcijferen

Dit alles was gebaseerd op een rapport van Al Jazeera  – het mediakanaal van de Qatari-monarchie dat extremistische milities bewapende om de regering omver te werpen.

Toch claimt een onderzoek door de Verenigde Naties dat de verkrachting ‘hysterie’ wordt genoemd. Amnesty International en Human Rights Watch vonden geen enkel geloofwaardig bewijs van zelfs maar een enkele verkrachting.

Zelfs nadat Libië in conflict was geraakt en het bedrog van Gadaffi’s strijdkrachten die verkrachtingen pleegden werd ontkracht, stond Michele Flournoy achter haar steun voor de oorlog.

Tony Blinken, toenmalig plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Obama, drong ook aan op regimewisseling in Libië. Hij werd Obama’s point-man in Syrië, drong aan op bewapening van de zogenaamde “gematigde rebellen” die samen met Al-Qaeda en ISIS vochten, en ontwierp de rode lijn-strategie om een ​​volledige Amerikaanse interventie te activeren. Syrië, zo vertelde hij het publiek, leek niet op de andere oorlogen die de VS al meer dan tien jaar voerden.

Ondanks de beloften van Blinken dat het een korte affaire zou worden, is de oorlog tegen Syrië nu aan het negende jaar bezig. Als gevolg hiervan zijn naar schatting een half miljoen mensen omgekomen en het land wordt geconfronteerd met hongersnood,

Grotendeels dankzij het beleid om “tarwe te gebruiken om druk uit te oefenen” – een aanbeveling van Flournoy en Blinken’s CNAS denktank.

Toen de regering-Trump luchtaanvallen op Syrië lanceerde op basis van louter beschuldigingen van een chemische aanval, prees Tony Blinken de bombardementen en beweerde dat Assad het massavernietigingswapen sarin had gebruikt. Toch was er geen bewijs voor deze bewering, iets wat zelfs toenmalig minister van Defensie James Mattis toegaf.

Terwijl jihadistische huurlingen, gewapend met door de VS geleverde wapens, grote delen van Syrië overnamen, speelde Tony Blinken een centrale rol in een staatsgreep in Oekraïne waarbij een pro-Russische regering werd omvergeworpen in een door de VS georkestreerde kleurenrevolutie met neo -fascistische elementen die op de grond ageren.

Destijds was hij ambivalent over het sturen van dodelijke wapens naar Oekraïne, in plaats daarvan koos hij voor economische druk.

Sindsdien zijn fascistische milities opgenomen in de strijdkrachten van Oekraïne. En Tony Blinken drong er bij Trump op aan om hen dodelijke wapens te sturen – iets wat Obama had geweigerd.

Trump verplicht.

De derde compensatie

Terwijl de VS oorlogen in Syrië en Oekraïne aanwakkerde, kondigde het Pentagon een belangrijke verschuiving aan, de Third Offset-strategie genaamd – een verwijzing naar de strategieën uit het tijdperk van de Koude Oorlog die de VS gebruikten om hun militaire suprematie over de Sovjet-Unie te behouden.

De Third Offset- strategie  verlegde de focus van counterinsurgency en de oorlog tegen terreur naar grootmachtconcurrentie tegen China en Rusland, om ervoor te zorgen dat de VS een oorlog tegen China in Azië konden winnen. Het riep op tot een technologische revolutie in oorlogsgevechtscapaciteiten, de ontwikkeling van futuristische en autonome wapens, zwermen onderzeese en luchtlandingsdrones, hypersonische wapens, cyberoorlogvoering, machinaal verbeterde soldaten en kunstmatige intelligentie, waardoor onvoorstelbaar complexe beslissingen op het slagveld werden genomen met snelheden die onbegrijpelijk zijn voor de menselijke geest. . Dit alles zou gebaseerd zijn op het feit dat het Pentagon zijn relatie met de giganten uit Silicon Valley die het decennia eerder had geboren, zou verdiepen: Google en Facebook.

De auteur van de Third Offset, voormalig ondersecretaris van Defensie Robert Work, is een partner van Flournoy en Blinken’s bij WestExec Advisors. En Flournoy was een vooraanstaand voorstander van deze gevaarlijke nieuwe escalatie.

In juni publiceerde Flournoy een uitgebreid commentaar waarin ze haar strategie uiteenzette, genaamd “Sharpening the US Military’s Edge: Critical Steps for the Next Administration”.

Ze waarschuwde dat de Verenigde Staten hun militaire technologische voorsprong aan het verliezen zijn en dat het terugdraaien van dat de prioriteit van het Pentagon moet zijn. Zonder dit waarschuwde Flournoy dat de VS China in Azië misschien niet zou kunnen verslaan.

Terwijl Flournoy heeft opgeroepen om de Amerikaanse militaire aanwezigheid en oefeningen met geallieerde troepen in de regio op te voeren, ging ze zelfs zo ver dat ze de VS opriep om zijn vernietigende capaciteiten zo sterk te vergroten dat het een blitzkrieg-achtige aanval zou kunnen lanceren die de hele Chinese marine en alle civiele koopvaardijschepen in de Zuid-Chinese Zee. Niet alleen een flagrante oorlogsmisdaad, maar ook een directe aanval op een kernenergie die de derde wereldoorlog zou betekenen.

Tegelijkertijd heeft Biden aangekondigd dat hij een nog agressievere en confronterende houding zal aannemen tegen Rusland, een standpunt dat Flournoy deelt.

Wat betreft het beëindigen van de eeuwige oorlogen, zegt Tony Blinken niet zo snel.

Het einde van eeuwige oorlogen?

Dus Biden zal de eeuwige oorlogen beëindigen, maar ze niet echt beëindigen  . Geheime oorlogen waarvan het publiek niet eens weet dat de VS erbij betrokken zijn – die zijn er om te blijven.

In feite is het achterlaten van teams van speciale troepen in het hele Midden-Oosten een essentieel onderdeel van de verschuiving van het Pentagon van counterinsurgency naar grote machtsconcurrentie.

De Nationale Defensiestrategie van 2018 legt uit dat “Strategische wedstrijden op lange termijn met China en Rusland de belangrijkste prioriteiten zijn” en dat de VS “de winsten in Irak en Afghanistan zullen consolideren en tegelijkertijd zullen evolueren naar een meer hulpbronnen-duurzame aanpak.”

Wat betreft de catastrofale oorlog tegen Jemen, heeft Biden gezegd dat hij de Amerikaanse steun zal beëindigen, maar in 2019 pleitte Michele Flournoy tegen het beëindigen van de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië.

Biden beloofde dat hij zich opnieuw zal aansluiten bij de deal met Iran als startpunt voor nieuwe onderhandelingen. De terugtrekking van Trump uit de deal bracht de Iraanse hervormers die zich met het Westen wilden verbinden echter in diskrediet en versterkte de principelijsten die de JCPOA zien als een deal met de duivel.

In Latijns-Amerika zal Biden de zogenaamde anticorruptiecampagnes nieuw leven inblazen die werden gebruikt als dekmantel om de populaire sociaal-democratische Braziliaanse president Lula da Silva te verdrijven.

Zijn Venezuela-beleid zal bijna identiek zijn aan dat van Trump – sancties en regime-verandering.

In Midden-Amerika heeft Biden een pakket van 4 miljard dollar voorgesteld ter ondersteuning van corrupte rechtse regeringen en neoliberale privatiseringsprojecten die voor nog meer destabilisatie zorgen en kwetsbare massa’s naar het noorden laten vluchten naar de Verenigde Staten.

Achter hun retoriek zullen Biden, Flournoy en Blinken niets minder zoeken dan wereldwijde suprematie, waarbij een nieuwe en nog gevaarlijkere wapenwedloop escaleert die de vernietiging van de mensheid riskeert. Dat is wat Joe Biden ‘fatsoen’ en ‘normaliteit’ noemt.Lees ook:  Gevallen van het nieuwe Mystery Virus van China zijn verviervoudigd, de overdracht van mens op mens is bevestigd en het kan hier spoedig aankomen

Comments

comments