Het mRNA-vaccin: de uitverkoren sluipmoordenaar

Het mRNA-vaccin: de uitverkoren sluipmoordenaar

25 november 2020 0 Door Indignatie redactie

Vandaag een uitgebreid artikel over vaccins (wat ze zijn en wat ze doen), het corona-vaccin, het verplicht inenten van de bevolking en de opzienbarende opmerking van dr. Fauci, de hoogaangeschreven coronadeskundige uit de VS.

Officieel zijn virussen, in tegenstelling tot bacteriën, geen levende wezens omdat ze geen eigen metabolisme hebben en zich niet kunnen voortplanten zonder een gastheerorganisme. Virussen hebben geen celplasma waarin de metabolische processen plaatsvinden die nodig zijn voor reproductie. Virussen hebben ook geen celmembraan dat dient als in- en uitgang voor vitale stoffen. Virussen missen ook belangrijke hulpmiddelen zoals ribosomen, die nodig zijn om eiwitten te maken, en mitochondriën, die cellen nodig hebben om energie te produceren.

Maar wist u dat virussen elkaar kunnen infecteren? Dat komt omdat het parasieten zijn. In feite is door Franse onderzoekers ontdekt dat het grootste bekende virus het vermogen heeft om een ander virus te infecteren. Virussen kunnen ook klonen van zichzelf maken door het DNA van een ander organisme te kopiëren. Dat betekent dat virussen zichzelf kunnen klonen terwijl ze een ander virus (of bacterie) overnemen, wat bewijst dat ze nog leven, ondanks wat de reguliere wetenschap al decennia beweert.
Maar hoe zit het dan precies met het steeds veranderende COVID-19?

De meeste moderne virussen, waarschijnlijk ook het nieuwe coronavirus, zijn een lappendeken van verschillende bronnen, wat er op wijst dat ze vermoedelijk afkomstig zijn uit een laboratorium, en niet van daarbuiten in Moeder Natuur. Dit is één van de argumenten dat de psychotische miljardair en “filantroop” Bill Gates financieel zou kunnen toewerken naar een gevaccineerde (gereduceerde) wereld, zijn “nieuwe normaal”. Die kant willen wij in dit bestek echter niet opgaan, en we concentreren ons hier op het coronavirus.

Virussen infecteren de cellen van andere levende wezens om zich voort te planten. De infectie vindt meestal plaats via bepaalde eiwitten, zogenaamde receptoren, die zich in het celmembraan van de gastheercel bevinden. Om in de cel te komen, binden eiwitten op het oppervlak van het virus zich aan deze speciale receptoren en ontgrendelen de cel als een sleutel. In het geval van SARS-CoV-2 bindt het virus zich aan de ACE-2-receptor (Angiotensin Converting Enzyme 2) en komt zo onze cellen binnen. Eenmaal in de cel herprogrammeert het virus het in een virusfabriek. De cel maakt dan nieuwe virusdeeltjes aan zonder het te beseffen. De nieuwe virussen komen vervolgens vrij in het bloed, waar ze andere cellen infecteren. Wanneer het virus vrijkomt, worden de geïnfecteerde cellen van de gastheer vernietigd, wat zich manifesteert in symptomen van de ziekte.

Een virus is dus geen functionerende cel, want het bestaat alleen uit een eiwitomhulsel, de capside en nucleïnezuur, het genetisch materiaal. Afhankelijk van het virus is het genetisch materiaal ofwel deoxyribonucleïnezuur (DNA) of ribonucleïnezuur (RNA). Om de gastheercellen te penetreren bevat het capside bepaalde eiwitbouwstenen die het virus nodig heeft om een ​​cel te infecteren. Zodra het virus in de gastheercel zit lost het capside op en geeft het genetisch materiaal vrij. Bij dubbelstrengs DNA-virussen kan het virusgenoom zelfs de celkern binnendringen en daar in het genoom van de gastheer worden opgenomen. In het geval van coronavirussen is dit echter niet mogelijk omdat hun genetisch materiaal bestaat uit enkelstrengs RNA.

Coronavirussen zijn bekend sinds de jaren zestig. Iedereen die in de winter een griepachtige infectie oploopt, is waarschijnlijk ook besmet met een coronavirus. We hebben dus allemaal al kennis gemaakt met coronavirussen. Coronavirussen zijn een hele familie van RNA-virussen; ze kunnen niet alleen mensen maar ook dieren infecteren en bij mensen voornamelijk luchtwegaandoeningen veroorzaken. Coronavirussen ontlenen hun naam aan de naar buiten uitstekende, kroonvormige eiwitstructuur van het virusomhulsel dat onder een elektronenmicroscoop te zien is.

Net als alle virussen zijn coronavirussen klein, 120 tot 160 nm (één nm is een miljardste van een meter), en kunnen ze alleen onder een elektronenmicroscoop worden gezien. Er zijn 3 of 4 ingebedde membraaneiwitten in hun omhulsel. Het grote S-proteïne bestaat uit drie delen en vormt naar buiten uitstekende punten. Deze pieken bepalen uiteindelijk welke gastheercellen zijn geïnfecteerd. De capside bevat het virusgenoom in de vorm van RNA. Het enkelstrengs RNA-genoom varieert tussen 26 en 32 kilobasen, waardoor het het langste genoom is van alle bekende RNA-virussen.

Ons immuunsysteem reageert op vreemde eiwitten die het lichaam zijn binnengedrongen en vormt daar antistoffen tegen. Antilichamen werken volgens het lock and key-principe, daarom kan elk antilichaam alleen een heel specifiek vreemd eiwit herkennen en onschadelijk maken. Antilichamen worden dus niet gevormd tegen een specifiek virus, maar alleen tegen de eiwitstructuren op het oppervlak van een virus of bacterie. “Echte” vaccins bevatten meestal verzwakte of afgestorven virussen, maar kunnen ook alleen eiwitcomponenten van het oppervlak van een virus bevatten.

Het is ook mogelijk om met behulp van genetische manipulatie onschadelijke virussen uit te rusten met de omhullende eiwitten van andere virussen. Deze onschadelijke virussen maken ons niet ziek, maar ze dragen de oppervlakte-eiwitten van een ziekteverwekkend virus, waartegen het immuunsysteem antilichamen vormt en ons zo beschermt tegen latere infecties met het ziekteverwekkende virus. Het probleem met dergelijke vaccins is dat ze meestal te zwak zijn om een ​​effectieve immuunrespons op te wekken, daarom moeten ze meestal worden aangevuld met versterkers, zogenaamde adjuvantia. Deze adjuvantia zijn momenteel uiterst controversieel omdat het vaak giftige of zelfs neurotoxische stoffen zijn.

Naast deze versterkers worden ook emulgatoren, stabilisatoren en enkele andere verbindingen toegevoegd. Zo worden aluminiumzouten (aluminium wordt geassocieerd met de ziekte van Alzheimer), kwikverbindingen (thiomersal: kwik is een sterk neurotoxine) en het celtoxine formaldehyde (gebruikt om virussen te vernietigen) kritisch bekeken. Een overzicht van enkele adjuvantia in vaccins is te vinden op de website van de Americaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA).

Fabrikanten en regelgevende instanties benadrukken herhaaldelijk dat deze toegevoegde stoffen grotendeels onschadelijk zijn, maar er zijn talloze onderzoeken die het tegendeel beweren. Neil Z. Miller heeft 400 van deze onderzoeken samengevat in zijn boek “Critical Vaccine Studies”. Wetenschappelijke studies naar vaccinatieschade zijn ook gratis te vinden in de online wetenschappelijke database PubMed.

Wetenschappers van de Calgary University in Canada onderzochten al in 2007 de effecten van kleine hoeveelheden kwik op zenuwcellen en registreerden de effecten in realtime onder een elektronenmicroscoop. De volgende video van de afdeling Fysiologie en Biofysica van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Calgary laat zien hoe kwik neuronen in de hersenen kan beschadigen. Er zijn dus al enige tijd aanwijzingen dat het kwik in vaccinaties, dat als conserveermiddel wordt gebruikt, ook dergelijke schade aan neuronen kan veroorzaken. Dit kan vooral bij kleine kinderen verontrustend zijn, omdat de hersenen op deze leeftijd bijzonder actief zijn in termen van het vormen van neurale verbindingen. Helaas wordt er tot op de dag van vandaag nauwelijks een woord aan vuil gemaakt.

Door de complexiteit van onze stofwisselingsprocessen weten we helaas niet hoe giftige of zelfs twijfelachtige stoffen een langdurig effect hebben in het lichaam en welke interacties ze kunnen aangaan met de vele andere stoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld.

Dosis-effectrelaties voor zorgwekkende stoffen zijn uitsluitend afkomstig uit dierproeven en worden via complexe procedures op de mens overgedragen, zodat de gevolgen op de lange termijn slechts in te schatten zijn. Daarnaast kunnen mensen anders reageren op giftige stoffen, wat ook te maken heeft met de individuele genetische opbouw en dus met de activiteit van de ontgiftingsenzymen. Dus terwijl sommige mensen bepaalde schadelijke stoffen of zelfs “gifstoffen” kunnen metaboliseren zonder ernstige schade, hoeven anderen dat niet per se te doen. Het zou daarom ernstig nalatig zijn om alle mensen dezelfde gifcocktail te geven zonder de ontgiftingscapaciteit van het individu of de eerdere blootstelling van het individu te kennen. Als dit gedaan zou worden zou men willens en wetens schade aan de gezondheid van mensen op de koop toe nemen.

Lees ook:  Vertaling grensoverschrijdende acceptatiespeech Donald Trump over de verkiezingen van 2020

Bill Gates en de organisaties die hij financieel ondersteunt, waaronder niet alleen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (zie hieronder de top 10 van geldschieters), maar ook het bekende Duitse ziekenhuis Berlin Charité en het eveneens bekende Robert Koch Institut (zeg maar het Duitse RIVM), zijn voorstander van een geheel nieuwe procedure: vaccinaties met genetisch materiaal. De keerzijde is dat dit type vaccin tot dusverre nog niet uitvoerig is getest op effecten of bijwerkingen (korte en lange termijn) en dit is momenteel vanwege tijdsdruk niet gepland, integendeel, de goedkeuringsvereisten zijn zelfs wereldwijd afgezwakt.

 

In het geval van SARS-CoV-2 worden mRNA-vaccins gebruikt, maar ook DNA-vaccins. Terwijl in de huidige mRNA-vaccins het boodschapper-RNA (messenger-RNA) van een viraal oppervlakte-eiwit in de gastheercel wordt geïmplementeerd, is het in het geval van een DNA-vaccin het DNA van een antilichaam gericht tegen een viruseiwit. Zodat dit DNA in de cel kan komen, wordt het ingebouwd in een plasmide, een ring van dubbelstrengs DNA. De ontwikkeling van dergelijke genetische vaccins gaat veel sneller dan de ontwikkeling van de bovengenoemde conventionele vaccins.

In het geval van RNA-vaccins is alleen het gen voor het virale oppervlakte-eiwit nodig en dit kan in korte tijd in grote hoeveelheden worden geproduceerd met behulp van automatische synthesemachines. Dit stukje genetisch materiaal wordt vervolgens in de gastheercel geïmplementeerd. Om dit te laten werken, moet dit fragment van genetisch materiaal nog worden verwerkt en vervolgens verpakt in lipidenanodeeltjes. Het eerste is nodig zodat de gastheercel het virale genetisch materiaal accepteert, het tweede zorgt ervoor dat het genetisch materiaal ook daadwerkelijk door het celmembraan de gastheercel binnenkomt. In het geval van de mogelijke SARS-CoV-2-vaccinatie van BioNTech is het Canadese bedrijf Acuitas verantwoordelijk voor deze lipidenanodeeltjes.

In tegenstelling tot de conventionele vaccinatie bevat de RNA-vaccinatie niet het antigeen, d.w.z. het virale oppervlakte-eiwit zelf, maar alleen de genetische instructies voor dit eiwit. Zodra het mRNA de gastheercel heeft bereikt met behulp van de lipidenanodeeltjes, moet het worden vertaald naar het virale eiwit in de ribosomen, d.w.z. de eiwitfabrieken van de cel. Het eiwit moet dan uit de cel worden afgegeven aan de bloedbaan, waar het door het immuunsysteem als lichaamsvreemd wordt herkend, zodat het laatste – voor zover de theorie uitkomt – er specifieke antilichamen tegen vormt.

Maar wat in theorie logisch en consistent klinkt, hoeft in de biologische praktijk niet per se zo te werken. Bij onderzoek heeft het complexe systeem van het lichaam onze plannen vaak gedwarsboomd. Veel dingen werken bijvoorbeeld in het diermodel terwijl ze jammerlijk falen bij mensen.

Ons lichaam, onze cellen en ons immuunsysteem zijn uiterst complexe systemen met ontelbare interacties met elkaar. Bovendien zijn de mogelijke negatieve langetermijngevolgen van dergelijke vaccins nog volkomen onduidelijk en is de efficiëntie van dergelijke vaccinaties op de lange termijn niet bekend omdat er geen langetermijnonderzoeken zijn. Uit eerste studies met kankervaccins op basis van genetisch materiaal, de zogenaamde therapeutische vaccins, blijkt dat na toediening lokale of systemische reacties kunnen optreden die vergelijkbaar zijn met die van conventionele vaccins.

Het toedienen van dergelijke vaccins aan grote aantallen mensen, grotendeels zonder uitgebreide en langdurige preklinische en klinische studies, is duidelijk in strijd met ons voorzorgsprincipe. Het is ook volkomen onbekend hoe de tot expressie gebrachte viruscomponenten, d.w.z. de viruseiwitten die de immuunrespons veroorzaken, in het lichaam worden verspreid en of ze kunnen aanhouden. Dit kan alleen goed worden opgehelderd met klinische onderzoeken. Het is ook onduidelijk of gemodificeerde, d.w.z. chemisch gemodificeerde genetische componenten zelfs toxische effecten kunnen hebben.

Het feit dat, afhankelijk van de toedieningsweg van de vaccinatie, RNA wordt ingebracht in de extracellulaire ruimte, d.w.z. de ruimte tussen de cellen, mag evenmin worden verwaarloosd. Het is bekend dat extracellulair RNA een procoagulant is en een factor die de permeabiliteit verhoogt. Verhoogde permeabiliteit van endotheelcellen kan leiden tot oedeem en verhoogde bloedstolling brengt het risico op vorming van bloedstolsels met zich mee. Uit de eerste gegevens blijkt dat het SARS-CoV-2-virus ook tot bloedstolsels kan leiden, zodat een overeenkomstige vaccinatie dit zelfs kan versterken. Er is ook nog steeds behoefte aan onderzoek naar de effectiviteit ervan, aangezien is aangetoond dat niet elke mRNA-vaccinatie bij mensen immuunreacties opwekt die zo efficiënt zijn als bij dieren.

Genetische vaccinaties kunnen ook ernstige schade aanrichten, zo bleek uit een preklinisch onderzoek met RNA-vaccins tegen het eerste SARS-virus. Daar traden ernstige veranderingen op in de longen van de proefdieren, die het gevolg waren van een overreactie van bepaalde T-helpercellen (Th2-immuuncellen). De proefdieren vormden antilichamen, maar vertoonden tegelijkertijd ernstige overgevoeligheid voor de toegediende SARS-CoV-componenten.

Ondanks deze kennis worden mRNA-vaccins nu verondersteld aan miljarden mensen te kunnen worden toegediend zonder adequate tests en zonder de nodige studies. Als er schade aan het vaccin optreedt, moeten deze worden gedragen door de staat, d.w.z. de solidariteitsgemeenschap. Willen politici de fouten van varkensgriep en vogelgriep herhalen, willen zij talloze mensen blootstellen aan onbekende gevaren – en dat allemaal vanwege een ernstig griepachtig virus? Moeten we ons niet afvragen of ze met kanonnen op muggen schieten?

Ook mag niet worden vergeten dat er mogelijk een antilichaamafhankelijke amplificatie (ADE) van SARS-CoV-2 is als gevolg van eerdere blootstelling aan andere coronavirussen. Volgens één studie moduleert ADE de immuunrespons en kan het aanhoudende ontstekingen, lymfopenie en/of zelfs problematische cytokinestormen veroorzaken, waarvan sommige of alle zijn gedocumenteerd in ernstige gevallen en sterfgevallen in China. Zolang niet bekend is of mensen al in contact zijn geweest met gelijkaardige antigenen van andere virussen en ADE zou kunnen vóórkomen, is voorzichtigheid geboden. Omdat ADE niet alleen kan leiden tot ernstige ziekten, maar ook tot de dood. In dergelijke gevallen zou vaccinatie zelfs gecontra-indiceerd zijn.

Waarom worden alle feiten hierover verzwegen? Waarom wordt er rekening gehouden met de risico’s van een nieuwe vaccinatietechnologie tegen een virus dat aantoonbaar ook het vermogen heeft om te veranderen? Alle organismen muteren omdat ze zich herhaaldelijk moeten aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden om te kunnen overleven. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor dieren en dat geldt ook voor micro-organismen.
De mutatiesnelheid hangt ook af van de grootte van het te kopiëren genoom. Hoe kleiner dit genoom, dus hoe minder genen er gekopieerd moeten worden, hoe hoger de mutatiesnelheid. Met name RNA-virussen zoals coronavirussen muteren zeer snel. De vraag rijst dus waarom mensen, ondanks de niet in te schatten risico’s, gevaccineerd zouden moeten worden tegen een virus dat voor velen nauwelijks gevaarlijker is dan de griep en dat er volgend jaar heel anders uit zou kunnen zien? Zolang de effectiviteit en veiligheid van een dergelijke vaccinatie niet gegarandeerd zijn, lijkt het ons niet verantwoord dergelijke risico’s te nemen

Lees ook:  Disfunctionaliteit in een Coronavirus Winter

We moeten ons ook afvragen waarom we zo’n hype creëren met de huidige pandemie, die volgens eerdere cijfers van het Robert Koch Institut alweer is verdwenen. We hebben tenslotte elk jaar een pandemie, het heet griep, en heeft tot dusverre nog geen politici of virologen de straat op gestuurd. Er is ook geen echt effectieve vaccinatie tegen griep, aangezien het griepvirus ook een hoge mutatiesnelheid heeft en er elk jaar een beetje anders uitziet – daarom kan het jaarlijkse griepvaccin slechts een benadering zijn.

De situatie lijkt sterk op die van de bekende coronavirussen, daarom zijn er tot nu toe geen vaccinaties tegen. Als we nu een vaccinatie tegen omhulsel- of bindende eiwitten van het virus ontwikkelen, kan dit komend jaar niet effectief zijn. Omdat we van de seizoensgrieppandemie weten dat de virale omhulsel-eiwitten ook niet beschermd zijn tegen mutaties, dus wat maakt farmaceuten nu zo zeker dat dit ook geldt voor SARS-CoV-2. Dus waarom vaccineren en onbekende risico’s accepteren?

Willen we ondanks deze feiten echt het risico nemen van een grotendeels onbekende technologie? Wat heeft hogere prioriteit, het voorzorgsprincipe of de belangen van sommige mensen die vooral van deze panieksituatie willen profiteren? Willen we echt opnieuw, zoals in het geval van de Mexicaanse griep, talloze vaccinatieschade accepteren, waarvoor de staat, dat wil zeggen wijzelf, moet opdraaien​​alleen omdat Bill Gates en de WHO, Brussel en zelfs medici uit de gezondsheidzorg het eisen?

De “veilige” vaccins bestaan zoals we eerder vertelden uit een fragment van de genetische code die de productie van het spike-eiwit van het coronavirus aanstuurt, afgeleverd in een kleine vetbel (het lipidenanodeeltje). Sommigen vermoeden dat de reactie van het immuunsysteem daarop bijwerkingen op de korte termijn veroorzaakt.

Die voorbijgaande reacties mogen mensen er niet van weerhouden zich te laten vaccineren in het licht van een pandemisch virus dat ten minste één op de 200 van degenen die het infecteert, doodt, zegt Florian Krammer, een vaccinoloog aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï, die deelnam aan Pfizers tests. Pijnlijke armen, koorts en vermoeidheid zijn “onaangenaam maar niet gevaarlijk. Ik maak me geen zorgen over [reactogeniciteit], ”zei hij.

En de meeste mensen zullen ontsnappen aan “ernstige” bijwerkingen, gedefinieerd als bijwerkingen die de dagelijkse activiteit verhinderen. Minder dan 2% van de ontvangers van de Pfizer- en Moderna-vaccins ontwikkelden ernstige koorts van 39 ° C tot 40 ° C. Maar als de bedrijven wettelijke goedkeuringen krijgen, streven ze ernaar om tegen eind december voor 35 miljoen mensen wereldwijd vaccin te leveren. Als 2% ernstige koorts zou krijgen, zouden dat neerkomen op 700.000 mensen. In hun scenario, althans.

Andere tijdelijke bijwerkingen zouden waarschijnlijk nog meer mensen treffen. Het onafhankelijke bestuur dat de tussentijdse analyse van de enorme proef van Moderna uitvoerde, ontdekte dat ernstige bijwerkingen optraden: vermoeidheid bij 9,7% van de deelnemers, spierpijn bij 8,9%, gewrichtspijn bij 5,2% en hoofdpijn bij 4,5%. Voor het Pfizer/BioNTech-vaccin waren de cijfers lager: ernstige bijwerkingen waren vermoeidheid (3,8%) en hoofdpijn (2%). Dat is een hoger percentage ernstige reacties dan mensen misschien gewend zijn. “Dit is een hogere reactogeniteit dan gewoonlijk wordt gezien bij de meeste griepvaccins, zelfs de hoge doses”, zegt Arnold Monto, een epidemioloog aan de University of Michigan School of Public Health. Het zijn de korte-termijn-effecten…. over de lange duur is niets bekend.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Topvaccinwetenschappers die de Food and Drug Administration (FDA) adviseren, hebben gewaarschuwd om kinderen geen vaccin te geven tegen het coronavirus. De wetenschappers zeiden dat COVID-19 zich anders ontwikkelt bij kinderen: de meesten krijgen milde of bijna geen symptomen, terwijl een klein deel een multi-inflammatoir syndroom ontwikkelt – wat fataal kan zijn. Vaccins die zich momenteel in fase drie-onderzoeken bevinden, zijn gebaseerd op gegevens van volwassen deelnemers. Daarom adviseerden ze dat kinderen geen COVID-19-vaccin mogen krijgen – totdat er meer gegevens zijn waaruit blijkt dat het veilig is voor kinderen.

Het is ook oppassen indien kinderen een griepprik hebben gekregen. Het besmettingspercentage van Covid-19 kan 440% hoger zijn onder kinderen die die vaccinatie hebben gekregen… terwijl gezondheidsautoriteiten als een gek meer injecties pushen voor het komende griepseizoen. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die griepvaccins kregen een veel hoger risico hadden op luchtweginfecties. Nòg schokkender was dat de studie ook geen verschil vond in het risico op seizoensinfluenza-infecties tussen de kinderen die waren gevaccineerd versus degenen die dat niet waren. Met andere woorden, het griepvaccin bood geen bescherming tegen griep, maar creëerde wel een grotere kwetsbaarheid voor onder andere luchtweginfecties. Het resultaat is dat degenen die griepprikken voor kinderen pushen, in feite de coronavirus-pandemie kunnen verergeren, waardoor ze “perfecte storm”-omstandigheden creëren voor kinderen om drager te worden van het Wuhan-coronavirus dat covid-19 veroorzaakt.

Dit laatste is consistent met ons vermoeden dat het medische establishment heeft gehandeld om opzettelijk aan te sturen op meer covid-19-dodelijke slachtoffers door bijvoorbeeld één front te vormen om de geloofwaardigheid van hydroxychloroquine te vernietigen, en we zien de farmaceutische industrie er best voor aan aan het aantal dodelijke slachtoffers te maximaliseren om extra financiële ​​meevallers uit het coronavaccin te bewerkstelligen. Waar je zou verwachten dat bij deze “wereldwijde pandemie” alle farmaceuten hun krachten bundelen om zoveel mogelijk mensen te redden, blijken zij – met behulp van politici – gewoon doodordinaire winstgraaiers te zijn, en hun onderzoeksresultaten voor zichzelf te houden.

Griepprikken, zo lijkt het, zijn dus nòg een manier waarop de medische wereld (aan gestuurde door de farmaceutische industrie) letterlijk kinderen en volwassenen kan vermoorden, waardoor een wijdverspreide kwetsbaarheid ontstaat voor de coronaviruspandemie die deze winter ongetwijfeld zal toenemen, aangezien griepprikken het immuunsysteem van miljoenen mensen onderdrukken. Het toedienen van die griepprikken bij zoveel mogelijk mensen zal extra vraag creëren naar de winstgevende coronavirusvaccins die op het punt staan in de wereld te worden losgelaten, waarschijnlijk voor het einde van dit jaar.

Het is de perfecte misdaad: maak vaccins die het immuunsysteem onderdrukken midden in een pandemie, waardoor méér infecties en sterfgevallen ontstaan, wat leidt tot méér oproepen voor verplichte vaccins. De farmaceutische bedrijven zullen honderden miljarden dollars innen terwijl onschuldige kinderen en ouderen in de hele wereld nodeloos lijden en sterven.

Tenslotte (althans voor vandaag):

Het is geen wonder dat veel mensen niets geloven wat hen wordt verteld over het COVID-19-virus, behalve wat ze persoonlijk hebben meegemaakt. De opeenstapeling van tegenstrijdige (en onjuiste) beweringen van onze regering, de mainstream media, politici, het RIVM en zelfs medici, doen de argwaan bij burgers groter worden. De laatste “waarheid”: als “we een virus hebben gekregen kunnen we terugkeren naar het oude normaal.

Dus ja, COVID-19 is echt – het is altijd echt geweest – maar dat is ongeveer alles wat de meeste mensen willen toegeven. En dat komt omdat de “gezondheidsexperts” en de “gevestigde media” waar we de afgelopen acht maanden allemaal mee te maken hebben gehad, tegenstrijdig, hypocriet en ronduit verkeerd zaten over de informatie die ze ons verstrekten. En veel daarvan is terug te voeren naar Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse carrièrebureaucraat en functionaris die sinds de eerste termijn van Ronald Reagan aan het hoofd staat van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
De beste man wordt aanbeden als “de expert” op het gebied van Covid-19, en veel van zijn uitspraken worden dan ook met graagte aangehaald (als dat in een betoog van pas komt, natuurlijk).
In maart was Fauci bijvoorbeeld onvermurwbaar tijdens een “60 Minutes”-interview toen hij de Amerikanen vertelde dat zij geen mondkapje moesten dragen om henzelf te beschermen – ongeveer hetzelfde standpunt als Jaap van Dissel van ons RIVM. Zinloos, geen waarneembare effecten, integendeel, en het geeft schijnveiligheid.

Lees ook:  Zomer 2021 : Alles hosanna, mits we de bevelen opvolgen van Big Tech en Big Farma

Maar inmiddels worden mondkapjes (niet de goeie, maar de niet-goeie) niet alleen aanbevolen, het gebruik van mondkapjes wordt bij ons binnenkort verplicht gesteld (in openbare ruimten). En wat beweerde Fauci de afgelopen week in een interview met één van de meest oneerlijke mainstream media – CNN – toen hem werd gevraagd naar de komendde COVID-19-vaccins die binnenkort op de mensheid worden losgelaten? Interviewer Jake Tapper vroeg aan Fauci: “Als iemand eenmaal is geïmmuniseerd… Als het proces eenmaal is voltooid, betekent dat dan dat ze hun mondkapje kunnen afzetten, geen sociale afstand meer hoeven te bewaren en hun leven kunnen leiden zoals voorheen?”

Het antwoord van Fauci: “Ik zou aanraden dat dit niet het geval is. Ik zou u aanraden om een extra beschermingsgebied te hebben. Het is duidelijk dat je met een effectief vaccin van meer dan 90 procent veel meer zelfvertrouwen zou kunnen hebben, maar ik zou mensen aanraden om niet alle volksgezondheidsmaatregelen op te geven alleen omdat je bent ingeënt.”

Pardon?

Fauci: “Ook al is het voor de algemene bevolking 90 tot 95% effectief, dan weet je nog niet hoe effectief het is. Dus als ik gevaccineerd word, wat ik hoop als het mijn beurt wordt om me te laten vaccineren, zal ik de volksgezondheidsmaatregelen niet volledig opgeven. Ik voelde me meer ontspannen en had in wezen niet de strengheid die we nu hebben”. Dus – het mondkapje en de sociale afstands-mandaten, zo blijkt, worden gepolitiseerd. Hoe is deze onzin anders te verklaren?

In termen van hoe vaccins zouden moeten werken (wat ons hoe dan ook wordt wijsgemaakt door Big Pharma) is dat ze helpen bij het creëren en behouden van immuniteit voor de kudde. Oké, als dat waar is, waarom zouden we dan in vredesnaam nog steeds maskers op moeten zetten en de anderhalve meter afstand nemen? Dat is absurd; ofwel creëert het vaccin het niveau van immuniteit… of niet. En zo niet, waarom hebben we het er dan over om er één te introduceren?

Begrijp ons niet verkeerd. De poging om zelfs maar een nieuw virusvaccin te ontwikkelen, zo ondoeltreffend als Fauci nu lijkt te zeggen dat het zal zijn, was een mijlpaal – maar wel een eerste stap. Bedrijven werden aangespoord met honderden miljoenen aan belastinggeld voor het ontwikkelen een vaccin. Maar – blijkbaar werken ze niet, want ‘Fauci zegt dat we dan nog steeds anderhalve meter afstand moeten nemen en mondkapjes moeten dragen.

En nu we het hebben over de hypocrisie en verwarrende berichten die aan burgers worden gegeven: Fauci zei in april nog dat hij geloofde dat er een vaccin nodig zou zijn om zijn land weer “normaal” te maken. In ons land zei in dezelfde maand de landelijk coronacoördinator Bas Leerink: “Alleen met een vaccin wordt het leven weer normaal”. Medio oktober zei minister de Jonge: “We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is”. Ook een leugentje?
De NRC meldde onlangs onder de headline “Rutte niet blij met besmettingen, Dijkhoff wil dat iedereen vaccin neemt” het volgende:
“Eerder op de dag nam fractievoorzitter Klaas Dijkhoff het woord. Hij noemde de discussie die veel mensen momenteel voeren over al dan niet vaccineren als er een vaccin beschikbaar komt “bizar”. “We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan”, aldus de politicus. “Wees blij dat de bescherming er is en bescherm elkaar.” Dijkhoff zei niet voor een verplichting van het coronavaccin te zijn: “Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen.” (Een beetje zoals: “Je mag zelf bepalen waar je op stemt, als het maar de VVD is” – red.).

En wat te denken van een artikel op de site Zerohedge, waar een voormalig Chief Science Officer van Pfizer (!) zegt dat de “Tweede Golf” nep is omdat het concept gebaseerd is op onjuiste positieve COVID-tests.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Big Pharma zoveel controle heeft over de verspreiding van hun informatie of moeten we zeggen propaganda? Nou, hetzelfde antwoord komt steeds weer naar voren: geld. Big Pharma gaf tijdens de laatste verkiezingscyclus in de Verenigde Staten $ 2 miljard dollar aan politici. Big AG, het militaire complex en de grote oliemaatschappijen, gaven elk slechts een schamele $ 1,0 miljard dollar om de stemmen van Amerikaanse politieke leiders te kopen. En het geldstrooien zal toch niet alleen in de VS gebeuren?

De Amerikaanse mainstream media rekenen de advertentie-inkomsten van Big Pharma tot 80% van hun inkomsten. De “masters of the universe” van het internet weten ook de invloed van Big Pharma en advertentiedollars te waarderen door iedereen op de sociale media die de burgers de waarheid over Covid 19 probeert te vertellen, te censureren.

Conclusie: Iedereen moet zelfstandig, zonder dwang en zonder negatieve gevolgen kunnen beslissen of hij of zij het risico van een vaccinatie wil accepteren. Deze keuzevrijheid zou moeten gelden voor alle soorten vaccinaties, niet alleen voor vaccinaties tegen SARS-CoV-2. Iedereen die een risico wil nemen, is welkom. Wat absoluut niet mogelijk is, is om een ​​dergelijk risico af te dwingen door te vertrouwen op een wettelijk verplichte vaccinatie en mensen die niet zijn gevaccineerd te bedreigen met intrekking van hun basisrechten. Wat dat betreft is het veelzeggend dat in ons land juist de VVD, de partij die zegt “vrijheid” hoog in haar vaandel te hebben staan, met de gedachte speelt om vaccinatie bij haar burgers min of meer gedwongen op te leggen.

In onze weekendnieuwsbrief hebben wij uitgebreid geschreven over de farmaceuten die met de “veilige” vaccins naar buiten zijn gekomen. In die artikelen komt ondermeer aan de orde hoe het mogelijk kan zijn dat één van hen, BioNTech – partner van Pfizer, met meerdere partners al op 16 januari 2020, op een moment dat er officieel geen coronaviruszaak was in West-Europa, een research & development concept voor een geïnitieerd RNA-vaccin tegen COVID-19 had lopen.Comments

comments