Brexit eindspel: Kan FinTech de kapitaalmarkten van de EU bijeenhouden?

Brexit eindspel: Kan FinTech de kapitaalmarkten van de EU bijeenhouden?

1 december 2020 0 Door Indignatie redactie

Europa moet nieuwe financiële technologieën gebruiken om de versnipperingstrend op de kapitaalmarkten tegen te gaan, die verder is verergerd door de Brexit en de COVID-19-pandemie.

Nu de Europese Unie het eindspel van de Brexit nadert, dreigt het risico van verdere fragmentatie over haar reeds gebroken kapitaalmarkten. De toekomstige samenstelling van Europa is niet de enige factor die speelt. Divergentie in regelgeving, het opnieuw oplaaien van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, het beoogde antwoord van de EU op de situatie in Hongkong, de herbevestiging van de nationale soevereiniteit in Europa’s separatistische regio’s, het afnemende vertrouwen in financiële instellingen of het verzet tegen globalisering zijn allemaal springlevend. schoppen.

Op een hoog niveau zijn de uitdagingen voor het verenigen van kapitaalmarkten politiek . Op technisch niveau is er reden om te profiteren van recente ontwikkelingen in de fintech-industrie om kwesties op te lossen als transparantie, rechtszekerheid, algemeen wantrouwen in kapitaalmarkten, liquiditeit, handelsverwerking en meer. Hoewel innovatieve technologieën het aanzien van retailbankieren al hebben veranderd, hebben de kapitaalmarkten geen gelijke tred gehouden.

Deze vertraging is vooral zichtbaar in de hele EU, waar het falen van de kapitaalmarkt om haar potentieel te benutten het best tot uiting komt in haar spaarzame bijdrage aan de financiering van Europese bedrijven. Zoals het nu is, verstrekken banken momenteel meer dan 80% van de financiering. Het creëren van een omgeving waarin de kans groter is dat digitale financiële producten opduiken, zou het scala aan financieringsmogelijkheden voor bedrijven kunnen vergroten.

Nieuwe mogelijkheden voor het aantrekken van kapitaal

Een van de technologische vorderingen die nieuwe mogelijkheden voor het aantrekken van kapitaal op de kapitaalmarkten zouden kunnen introduceren, is gedistribueerde grootboektechnologie (DLT). DLT maakt gebruik van de kracht van databasetechnologie en cryptografie om een ​​digitaal grootboek te creëren waarin elk lid de opgeslagen gegevens kan aanvullen en zijn eigen kopie ervan kan bewaren, waardoor het grootboek effectief wordt gedistribueerd. De kopieën blijven identiek door zich aan dezelfde consensusregels te houden in plaats van de derde partij te vertrouwen om hun consistentie te behouden. Het doel is om een ​​enkele versie van de waarheid te creëren die door alle deelnemers wordt gebruikt.

Een van de meest gebruikte DLT is blockchain. De fintech-industrie gebruikt de termen “blockchain” en “gedistribueerd grootboek” door elkaar, hoewel de ene een subcategorie is van de andere. Blockchain is een type DLT waarbij gegevensblokken zijn verbonden via gegevens-ID’s, die beginnen met een onveranderlijke cryptografische handtekening, een hash genaamd. Elk nieuw blok bevat de hash van het vorige blok, waardoor ze virtueel aan elkaar worden gekoppeld. Naast blockchain zijn er verschillende vormen van DLT (DAG, Hashgraph, Holochain, Radix), maar voor dit rapport wordt aangenomen dat gedistribueerde grootboeken die in kapitaalmarkten worden geïmplementeerd, variaties zijn op het blockchain-concept. 

Technologische vooruitgang zoals blockchain en cryptografie worden meestal geassocieerd met crypto-activa (Bitcoin, Ethereum, enz.) Omdat ze de ruggengraat van deze activa vormen. Als zodanig dienen ze als een werkende demonstratie van het op blockchain gebaseerde verrekeningssysteem. Dankzij blockchain hebben deze digitale instrumenten aan toonder de volgende transactionele vereffeningsfuncties:

Bijna realtime :  de mogelijkheid om overeenstemming te bereiken over updates en de huidige status van het grootboek met behulp van transparante realtime gegevens maakt onmiddellijke afwikkeling mogelijk. 

Op brutobasis :  wanneer er wordt gehandeld, wisselen de verkoper en koper waarde op een één-op-één basis.

Fysiek afgewikkeld : transacties worden afgewikkeld in het daadwerkelijke crypto-activum dat eigen is aan het netwerk.

Peer to peer : er zijn  slechts twee partijen betrokken bij de schikking. Levert tegelijkertijd het activum en de betaling aan beide handelspartijen.

Het huidige afwikkelingsnetwerk voor de kapitaalmarkten is een ander beest. Voordat het internet het mogelijk maakte geld over te maken, werden aandelen vertegenwoordigd door papieren certificaten, en het verhandelen ervan duurde enkele dagen om de uitwisseling te voltooien. Om beide handelspartijen voldoende tijd te geven om de activa fysiek te ruilen, werden afwikkelingstermijnen vastgesteld. Deze archaïsche regeling vormt de basis van het huidige ontwerp van de kapitaalmarkt-nederzettingen:

Vertraagd : het systeem is met opzet vertraagd waardoor de tussenpersonen met elkaar kunnen afrekenen. 

Op nettobasis : tussenpersonen accumuleren niet-verrekende bij- en afschrijvingen en vereffenen vervolgens door alleen het verschil om te wisselen, meestal nadat de markten zijn gesloten. 

Onafgewikkelde transacties toestaan : De meeste effectentransacties worden twee dagen na de transactie afgewikkeld. Een klant die op maandag bijvoorbeeld aandeel A voor $ 1.000 heeft verkocht, kan het onbetaalde geld uit de handel gebruiken om op dinsdag aandeel B te kopen voor $ 1.000 euro. Ze moeten dan voorraad B vasthouden totdat de opbrengst van de verkoop van voorraad A woensdag vereffend is. 

Tussenpersonen: tussenpersonen zijn nodig om door transacties te navigeren, zoals Central Securities Depository, Central Counterparty Clearing House, custodians, broker-dealers, enz.

Afrekeningsmethoden

Afwikkelingsmethoden zijn nauw verbonden met eigendomsregelingen. Het is niet verwonderlijk dat het afwikkelingssysteem voor crypto-activa fundamenteel verschilt van het bestaande, en dat geldt ook voor de eigendomsstructuur. Blockchain-gegevens worden openbaar verspreid en gedeeld, zodat het hele netwerk van gebruikers gemakkelijk het eigendom van hun crypto-activa kan bijhouden op basis van: 

Single Ledger : iedereen ziet dezelfde gegevens en updates worden snel verspreid (met elk nieuw blok in blockchain) over het netwerk, waardoor kostenefficiëntie wordt bereikt in rapportage, afstemming en gegevensopslag.

Direct eigendom : eigenaren gebruiken software- of hardwareportefeuilles om hun activa onder direct eigendom op te slaan. In tegenstelling tot oudere systemen is er geen verschil tussen de geregistreerde eigenaar en de echte eigenaar. Omdat crypto-activa aan specifieke adressen zijn gekoppeld, kunnen de eigenaren erop vertrouwen dat de gegevens nauwkeurig en permanent zijn.

Individuele accounts : dit zijn gescheiden accounts voor elke gebruiker op het netwerk, wat resulteert in transparant en verifieerbaar eigendom. Alleen activa die eigen zijn aan het systeem, kunnen in accounts worden opgeslagen.

Tegenpartijrisico : in een peer-to-peer-architectuur dragen gebruikers de volledige verantwoordelijkheid voor hun geld, daarom is het risico voor de tegenpartij onbestaande (als gebruikers rechtstreeks transacties uitvoeren en niet via derden, zoals exchange, escrow of custodian) .

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Zweden moet toegeven dat de sterfgevallen aan het coronavirus aanzienlijk stijgt

Zelden gaat een systeem met pensioen in de kapitaalmarktomgeving. In plaats daarvan worden nieuwe systemen op de oude gestapeld, wat het beste kan worden omschreven als een obscuur labyrint van makelaars en financiële instellingen, die elk hun eigen technologiestack gebruiken, waardoor het hele netwerk complexer en onbuigzaam wordt. De architectuur is zo complex dat regelgevers worden gedwongen om de zogenaamde mislukkingen dagelijks te laten optreden. Derden kunnen de leveringskosten vergelijken met de boetes voor het niet naleven en de goedkoopste optie kiezen. De eigendomsregeling van de kapitaalmarkten maakt gebruik van ingewikkelde processen om de risico’s en kosten die verbonden zijn aan de ondoelmatige transactie-afwikkeling te compenseren: 

Asynchrone grootboeken : de huidige verrekeningsmethoden in het oude systeem hebben gegevensverrijking nodig (om handelsinformatie te synchroniseren met verrekeningsinformatie) en afstemmingen in meerdere grootboeken om de finaliteit van de transactie te bepalen. 

Indirect eigendom : eigendom via een andere entiteit (economisch eigendom). Als een klant een aandeel van bedrijf A bezit, heeft hij een vermelding in de database van de makelaar. Vervolgens heeft de broker een vermelding in de database van de centrale tegenpartij – de CCP, een tussenpersoon die beide partijen in de handel beschermt – en de CCP heeft een vermelding in de database van aandeelhouders van bedrijf A. Als een klant besluit om de aandelen te verkopen, haalt de makelaar het van zijn rekening, haalt de CCP het uit de rekening van de makelaar en voegt het toe aan de makelaarsrekening van de koper, die het vervolgens toevoegt aan de rekening van de koper. Door vertraagde afwikkeling verschillen de geregistreerde eigenaar en de werkelijke eigenaar vaak van elkaar. 

Omnibusrekeningen: verrekening is een drijvende kracht achter het bundelen van verschillende effecten voor verschillende klanten in deze rekeningen. Hoewel kostenefficiëntie wordt bereikt, veroorzaakt de ondoorzichtige en gemengde aard van omnibusrekeningen nadelen op het gebied van regelgeving en compliance. 

Tegenpartijrisico :  klanten delen risico’s met hun medeklanten in omnibusrekeningen en het risico dat een makelaar in gebreke blijft nadat ze hun geld hebben opgenomen maar voordat ze hun aandelen hebben geleverd vanwege verrekening. Deze risico’s worden beperkt door extra derde partijen en geblokkeerd kapitaal, wat zorgt voor meer wrijving en complexiteit.

Liquiditeit deregulering

Een groot percentage van de ontwikkeling en het onderhoud van legacy-technologie is gericht op het voldoen aan de wettelijke vereisten, waardoor middelen worden onttrokken die hadden kunnen worden gebruikt om te investeren in nieuwe technologie zoals blockchain. Naleving van de regelgeving dwingt bedrijven om grote hoeveelheden gegevens te genereren, te verzamelen, bij te werken, te volgen en te rapporteren, waardoor de kansen voor echte innovatie worden beperkt die nieuwe inkomstenstromen kunnen opleveren en de marktefficiëntie kunnen vergroten. Het hebben van een enkel gedistribueerd grootboek als basislaag om de finaliteit van transacties en eigendom op te lossen, zou het toezicht op de regelgeving en de complexiteit aanzienlijk kunnen verminderen , aangezien beide een dure toetredingsbarrière vormen.

Broker-dealers hebben wettelijke verplichtingen om een ​​kasreserve aan te houden die gelijk is aan de nettocash verschuldigd aan hun klanten (wat miljarden bedraagt ​​voor vooraanstaande bedrijven), die dient als dekking als ze hun kant van de transactie niet nakomen. De optie om contanten en effecten om te zetten in een digitale vorm die wordt weergegeven op dezelfde of interoperabele blockchain, zou deze liquiditeitsbeperking helemaal wegnemen, aangezien activa dan in realtime in een geautomatiseerd proces kunnen worden geruild zonder tussenkomst van tussenpersonen.

Bovendien zou het samenvoegen van de activa- en betalingsinfrastructuren de tegenpartijrisico’s verminderen en voor meer transparantie zorgen. Projecten zoals Tether, USD-munt, Gemini Dollar en nog veel meer bieden al een gedigitaliseerde weergave van de dollar (1: 1-koppeling aan de Amerikaanse dollar) op blockchain. Een van deze digitale dollarprojecten,  Paxos , een door New York gereguleerde financiële instelling, heeft al een afwikkelingsdienst gelanceerd in samenwerking met Credit Suisse en Instinet. 

Desalniettemin zijn nieuwe regelgevingsprincipes nodig voordat blockchain een werkend onderdeel kan worden in de kapitaalmarktinfrastructuur. Omdat crypto-activa zoals Bitcoin openbare blockchains gebruiken waaraan iedereen kan deelnemen, zijn de records onherroepelijk zodra ze in het grootboek zijn ingevoerd. Dit dient als een ingebouwde beveiligingsfunctie van openbare blockchains, die gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat geen enkele autoriteit de mogelijkheid heeft om de records te temperen.

Dit ontwerp impliceert dat code wet is, en laat geen ruimte om de uitkomst te betwisten. Regelgevende instanties kunnen geen enkele naleving afdwingen en worden overbodig. De marktoplossing om verantwoordelijke partijen te introduceren die in staat zijn tot rechtmatig in te grijpen, zijn zogenaamde private blockchains. In privé blockchains hebben deelnemers toestemming nodig om lid te worden van het netwerk. Op deze manier zorgen private blockchains voor toegangscontrole en laten ze toe dat specifieke acties alleen door geselecteerde deelnemers worden uitgevoerd, waardoor een eigendomsoverdracht kan worden afgedwongen. Tegenwoordig maken platforms zoals Nasdaq’s  Market Services Platform ,  Securitize ,  Seccurency ,  Tokensfot  en anderen gebruik van private blockchains om de uitgifte, het beheer en de institutionele handel van digitale activa te dekken.

Ontwikkelingen in de private sector geven aan dat blockchain de structurele verandering kan zijn waar de markten naar op zoek zijn. Beleidsmakers in de hele EU moeten dit voorbeeld volgen en gebruik maken van het momentum dat door de huidige crisis is gecreëerd om deze veranderingen mogelijk te maken met gunstige regelgeving, en moeten proberen bestaande oplossingen te integreren om de innovatie van kapitaalmarkten aan te moedigen. Europa moet nieuwe technologieën aangrijpen om de versnippering van de kapitaalmarkten tegen te gaan – een trend die verder is verergerd door de Brexit en de COVID-19-pandemie, aangezien de financieringsbehoeften plotseling exponentieel zijn gestegen voor verschillende economische actoren, waaronder bedrijven, huishoudens en overheden.

Gedistribueerde grootboektechnologie zou voordelen kunnen bieden gedurende de hele levenscyclus van activa , waarbij de betekenis en het belang van bestaande hiërarchieën die aanwezig zijn in verschillende bewarings- en beveiligingsserviceregelingen in twijfel worden getrokken om problemen met interoperabiliteit, vertrouwen en transparantie in een gefragmenteerde marktstructuur aan te pakken.Lees ook:  De EU sloopt samen met de banken ons pensioen

Comments

comments