Duidelijke diagnose

Duidelijke diagnose

1 december 2020 0 Door Indignatie redactie

Artsen en gezondheidsprofessionals uit België roepen op tot stopzetting van het coronabeleid en waarschuwen voor de gevolgen als het voortduurt.

Een groep Belgische artsen en gezondheidswerkers voert al geruime tijd campagne voor een echt open debat over de Covid 19-pandemie: de “ Docs4opendebate ”. In een open brief op 5 september van dit jaar schreven ze naar “alle Belgische autoriteiten en alle Belgische media”. Daarin riepen ze op tot een politieke koerscorrectie, inclusief het stopzetten van alle anticoronamaatregelen. De brief is inmiddels in heel Europa beantwoord en wordt ondersteund door artsen en medische wetenschappers over de hele wereld.

Uw eisen gelden niet alleen voor België, maar komen ook overeen met de situatie in andere landen zoals de Bondsrepubliek Duitsland. De Belgische medische professionals pleiten voor “een open debat waarin alle experts vertegenwoordigd zijn zonder enige vorm van censuur”. “Wij roepen politici op om onafhankelijk en kritisch te worden geïnformeerd over het besluitvormingsproces en de verplichte implementatie van coronamaatregelen.” En:

“We eisen een einde aan alle maatregelen en eisen het onmiddellijke herstel van ons normale democratische bestuur en juridische structuren en al onze burgerlijke vrijheden.”

Wat in september werd gepubliceerd, zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie achterhaald kunnen lijken gezien de huidige officieel toenemende aantallen en gegevens met betrekking tot de Covid-19-ziekte veroorzaakt door het Sars-Cov-2-virus. Maar de Belgische doktoren tonen aan dat de cijfers en gegevens in de “eerste golf” in het voorjaar niet de werkelijke situatie weerspiegelden.

Normale infectiegolf

Na de aanvankelijke alarmsituatie aan het begin van het jaar, hebben de objectieve feiten vanuit hun standpunt aangetoond: “Het verloop van Covid-19 volgde het verloop van een normale golf van infecties, vergelijkbaar met een griepseizoen.” Alleen omdat de niet-specifieke PCR-test werd gebruikt, was het zogenaamd exponentieel. Verhoging gegeven in het voorjaar. De medische professionals bekritiseren de testmethode als ontoereikend voor een diagnose en stellen:

“Aangezien een positieve PCR-test niet automatisch een actieve infectie of besmettelijkheid aangeeft, rechtvaardigt dit niet de sociale maatregelen die alleen op deze tests zijn gebaseerd.”

De Belgische artsen onderbouwden hun verklaringen in de open brief met bronnen, zodat de afname van gemelde besmettingen “niet het gevolg was van de genomen maatregelen”. Ze bespraken ook de belangrijke functie van het immuunsysteem bij de verdediging tegen ziekteverwekkers en waarschuwden: “Overmatige hygiënemaatregelen hebben een negatief effect op ons immuunsysteem.”

In september schreven ze al: “In het najaar breekt de griep weer uit (in combinatie met Covid-19) en een mogelijke afname van de natuurlijke weerstand zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden.” Het is daarom belangrijk om de natuurlijke immuniteit van mensen te versterken.

“Preventie is een belangrijke, onvoldoende benadrukte pijler: gezonde, gezonde voeding, beweging in de frisse lucht zonder masker, stressvermindering en het onderhouden van emotionele en sociale contacten.”

Volgens de artsen hebben het sociale isolement en de economische schade veroorzaakt door de politiek opgelegde beperkingen aan de samenleving echter geleid tot een toename van depressie, angst, zelfmoorden en geweld in gezinnen. “Studies hebben aangetoond dat hoe meer sociale en emotionele verplichtingen mensen hebben, hoe beter ze bestand zijn tegen virussen. Het is veel waarschijnlijker dat isolatie en quarantaine fatale gevolgen zullen hebben. ”Dit geldt vooral voor ouderen.

Lager sterftecijfer

De Belgische artsen ontdekten dat het sterftecijfer door Covid-19 “vele malen lager is dan verwacht”. Het komt overeen met “ongeveer dat van een normale seizoensgriep (0,1 tot 0,5 procent)”. Het aantal geregistreerde coronadoden wordt volgens de doktoren nog steeds overschat:

“Er is een verschil tussen dood door corona en dood door corona. Mensen zijn vaak tegelijkertijd drager van meerdere virussen en mogelijk pathogene bacteriën. Gezien het feit dat de meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden een bijkomende pathologie hadden, kan niet zomaar worden geconcludeerd dat de coronabesmetting de doodsoorzaak was. In de statistieken werd daar meestal geen rekening mee gehouden. “

België zorgde in het voorjaar voor opschudding, aangezien het land op de eerste plaats van de wereld eindigde wat betreft de verhouding tussen het aantal zogenaamde coronadoden en de totale bevolking. De oorzaak was niet een bijzonder gevaarlijke Sars-Cov-2-mutatie, maar volgens de Süddeutsche Zeitung ( SDZ ) uit april 2020:

“In België komen niet alleen die sterfgevallen voor in de statistieken die positief testten op het coronavirus. Maar ook al diegenen die alleen maar verdacht worden van een connectie met het virus. “

De Belgische artsen en gezondheidsexperts wezen er in hun open brief op dat er nu betrouwbare therapieën zijn voor Covid-19-patiënten en voegden eraan toe:

“Het is dus geen dodelijk virus, maar een gemakkelijk te behandelen aandoening.”

Ze wezen er ook op dat een infectie in de open lucht niet mogelijk is. Studies toonden aan, zei ze, “dat gezonde mensen (of asymptomatische dragers die positief testten) praktisch niet in staat zijn om het virus over te brengen. Dus gezonde mensen brengen elkaar niet in gevaar. “Dit stelt alle maatregelen van sociale afstandelijkheid en de verplichte maskers voor gezonde mensen ernstig in vraag – er is geen wetenschappelijke basis voor.”

Ineffectieve maskers

Ze benadrukten ook dat de mond- en neusbedekkingen, de zogenaamde alledaagse maskers, niet effectief zijn tegen de verspreiding van virale infecties bij gezonde mensen. Aan de andere kant is het dragen van maskers volgens hun verklaringen niet zonder bijwerkingen voor de gezondheid, waarvoor de doktoren waarschuwen. Zij bekritiseren het feit dat de maatregelen het hele leven van de samenleving inperken, terwijl de zogenaamde risicogroepen duidelijk afgebakend en goed beschermd kunnen worden.

Wat de doktoren en gezondheidsdeskundigen voor België hebben gevonden, geldt ook voor de Bondsrepubliek:

‘De Corona-maatregelen staan ​​in schril contrast met het minimale beleid dat de overheid voorheen voerde als het gaat om onderbouwde maatregelen met bewezen gezondheidsvoordelen zoals de suikertaks, het verbod op (e-) sigaretten en gezond eten, bewegen en sociale ondersteuningsnetwerken om het financieel aantrekkelijk en algemeen toegankelijk te maken. Het is een gemiste kans voor een beter preventiebeleid dat een mentaliteitsverandering in alle lagen van de bevolking had kunnen bewerkstelligen met duidelijke resultaten voor de volksgezondheid. “

Tot op heden werd slechts een zeer klein deel van het gezondheidsbudget gebruikt voor preventie.

De maatregelen van politici dwingen medische professionals om tegen de eed van Hippocrates in te gaan, aldus de open brief. Dit wordt met name gedaan door een algemeen vaccin af te dwingen “dat niet aan uitgebreide voorafgaande tests wordt onderworpen”.

Lees ook:  Doe je veiligheidsgordels om: de Amerikaanse hybride oorlog tegen China zal ongetwijfeld ons overompelen

“Uitgebreide onderzoeken naar griepvaccinaties tonen aan dat we er in 10 jaar tijd slechts drie keer in zijn geslaagd een vaccin te ontwikkelen met een effectiviteit van meer dan 50 procent. Het vaccineren van onze ouderen lijkt inefficiënt te zijn. De effectiviteit is bijna niet aanwezig bij mensen ouder dan 75 jaar.

De artsen en gezondheidsdeskundigen benadrukten: “Als 95 procent van de mensen Covid-19 vrijwel zonder symptomen ervaart, is het risico van het gebruik van een niet-getest vaccin onverantwoord.”

Een betreurenswaardige WHO-rol

Naar hun mening rapporteren de meeste media en journalisten niet “zo objectief en neutraal mogelijk” over de coronacrisis. De berichtgeving in de media lijkt meer op “propaganda dan op objectieve berichtgeving”.

Alternatieve meningen en informatie zijn genegeerd of belachelijk gemaakt – een bevinding die ook bijna wereldwijd en vooral in dit land waar is. De Belgische artsen klagen dat er in de media geen open debatten zijn over de coronacrisis en hoe daarmee politiek om te gaan. Ze schreven ook:

“Wij betreuren de rol van de WHO in deze context, die heeft opgeroepen om de infodemy (dat wil zeggen alle afwijkende meningen uit het officiële discours, ook van experts met verschillende opvattingen) het zwijgen op te leggen door ongekende mediacensuur.”

Dat is onaanvaardbaar voor een democratische rechtsstaat, aldus de kritische doktoren.

Onevenredige politiek

Ze waarschuwden ook dat de noodwetten in strijd zijn met internationaal erkende en verankerde mensenrechten. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens door inmenging van overheidsinstanties is alleen toegestaan ​​in crisissituaties. Een dergelijke situatie bestaat echter niet, aangezien het duidelijk was dat de voorspelde miljoenen doden door pandemieën niet bestaan.

“Nu de objectieve feiten iets heel anders laten zien, is de voorwaarde van onvermogen om anders te handelen (geen tijd om grondig te beoordelen of er sprake is van een calamiteit) niet langer van toepassing. Covid-19 is geen verkoudheidsvirus, maar een goed behandelbare aandoening met een sterftecijfer dat vergelijkbaar is met dat van seizoensgriep. Met andere woorden, er is geen onoverkomelijke bedreiging meer voor de volksgezondheid. “

Vanuit het standpunt van de doktoren uit België is het coronabeleid niet evenredig en veroorzaakt het “immense schade” aan de samenleving. Het is als een “voorhamer” die wordt gebruikt “om een ​​noot te kraken”. De doktoren vatten hun brief op als een “signaal dat zo doorgaan meer kwaad dan goed doet”.

De open brief is ondertussen de Belgische grens overgestoken en werd ondertekend door tal van artsen en gezondheidsexperts uit andere landen. “Op deze manier wordt de open brief een internationaal erkend document dat tot doel heeft de pandemie bloot te leggen die wijdverspreid is door de media en regeringen over de hele wereld”, staat er aan het einde.

Media sentiment

Artsen en geneeskundigen uit de verschillende disciplines die zich kritisch uiten over het coronabeleid worden echter nog steeds in het openbaar belasterd. Dit varieert van het label “Corona-ontkenner” tot “complottheoretici” tot beschuldigingen van het op een gevaarlijke manier bagatelliseren van het Sars-Cov-2-virus. De Süddeutsche Zeitung ( SDZ ) richtte zich onlangs op het Hamburgse initiatief ” Doctors for Enlightenment “. De bezorgdheid van de doktoren Walter Weber, Heiko Schöning en Olav Müller-Liebenau werd al in het tegenovergestelde omgezet in de titel van het artikel van auteur Marija Barišić: “Artsen tegen verlichting”.

Hoewel het recht op vrijheid van meningsuiting ook geldt voor artsen, legt de Süddeutsche nog uit, maar de argumenten van de kritische artsen zijn “in ieder geval wetenschappelijk gezien misleidend”. Eckhard Nagel, arts en professor voor medisch management aan de Universiteit van Bayreuth, noemt in de paper “de discrepantie met de overeengekomen wetenschappelijke mening als onaanvaardbaar”. De auteur stelt herhaaldelijk de vraag of de kritische artsen niet onder het beroepsrecht vallen. Blijkbaar was het niet langer geïnteresseerd in wie de “overeengekomen wetenschappelijke mening” zou hebben vastgesteld.

Iets soortgelijks is te lezen in het huidige nummer 12/2020 van het tijdschrift Blätter für Duitse en internationale politiek . Het traditionele, kritische, linkse liberale blad noemt zichzelf het ‘eiland van de rede’. Het artikel van Blätter- redacteur Annett Deficiencies in het decembernummer laat zien hoe het er werkelijk voor staat op dit “eiland” . Het is momenteel nummer 1 op de website van het tijdschrift en heeft een kop die lijkt op de SDZ : “Corona: Doctors against the Enlightenment”.

De redacteur van de kranten die ooit als kritisch werden beschouwd, volgt niet alleen de lijn van de regering. De afgestudeerde Duitse afgestudeerde beschuldigt ook de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Wettelijke Zorgverzekeraars Andreas Gassen, de tropische geneeskundespecialist Jonas Schmidt-Chanasit en de viroloog Hendrik Streeck ervan “niet op de hoogte te zijn van de pandemieontwikkeling”. Aanleiding was hun “ Gezamenlijke positie van wetenschap en medisch beroep ”, gepresenteerd op 28 oktober 2020 , waarin ze waarschuwden voor een hernieuwde sluiting van de samenleving.

Voorgeschreven muilkorven

Als je wilt, kun je lezen wat de kranten daar publiceren, samen met andere artikelen over het onderwerp die de staat verdedigen en de critici aanvallen. Er moet ook op worden gewezen dat tekortkomingen zelfs bewezen experts, zoals de emeritus hoogleraar voor microbiologie en infectie-epidemiologie Sucharit Bhakdi en de arts en voormalig SPD-gezondheidspoliticus Wolfgang Wodarg, ervan beschuldigen dat ze in de media en boeken ‘hun trivialiserende kijk op het nieuwe coronavirus’ kunnen verspreiden. Ze beweert dat een “minderheid van artsen en (voormalige) wetenschappers die resoneren op sociale media” de realiteit ontkent en “pseudo-medische munitie voor onsamenhangend gedrag” verspreidt.

Dit is hoe de Duitse realiteit eruit ziet. Het gaat in dit land dus over het noodzakelijke open debat – en ook over de rede in de tijd van de politiek gerichte bangmakerij. Kritische stemmen uit de Duitse medische wereld worden zelden gehoord vanwege de vergiftigde sociale en media-sfeer. Als zelfs een medische officier in detail durft te tegenspreken, zal hij massaal worden aangevallen en terug gefloten door de vertegenwoordigers van de officiële lijn.

Dit is wat onlangs is gebeurd met de voorzitter van de Duitse medische vereniging, Klaus Reinhardt . Hij had in de ZDF -Talkshow “Markus Lanz” op 21 oktober 2020 Voordelen eenvoudige alledaagse maskers, vooral bij het publiek ondervraagd . Reinhardt was hier niet van overtuigd “omdat er geen werkelijk wetenschappelijk bewijs is dat ze werkelijk nuttig zijn”.

De reacties liepen uiteen tot ontslagverzoeken van de SPD-politicus Karl Lauterbach. Twee dagen later verklaarde de voorzitter van de Medical Association dat hij het betreurde dat zijn uitspraken “irritatie” hadden veroorzaakt. En, in tegenstelling tot wat hij op tv zei, voegde hij eraan toe: “Het huidige bewijs uit verschillende onderzoeken pleit voor mond- en neusbescherming.” De indruk dat de “alledaagse maskers” eigenlijk over voorgeschreven muilkorven gaan, kleineert zeker wat er is. gebeurt eigenlijk.

Lees ook:  Hoe de nazi-propaganda van Joeseph Goebbel de westerse media van vandaag ter wereld bracht
Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  EU-beleid met betrekking tot Afrikaanse migranten op basis van leugens
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments