OPERATIE LOCK STEP: WERELD ONDER KRIJGSWET

OPERATIE LOCK STEP: WERELD ONDER KRIJGSWET

3 december 2020 0 Door Indignatie redactie

Operatie LOCK STEP. Het klinkt u misschien bekend in de oren. Door de fameuze ‘fact-checkers‘ weggezet als een hoax of de zoveelste conspiracy theory. Edoch, rauwe realiteit voor wie zich in de materie verdiept en de moeite neemt om te onderzoeken wat er zich in real time afspeelt onder onze neuzen. De feiten liegen er niet om: wij bevinden ons momenteel – als gedweeë schaapjes – in een vroeg stadium van het GREAT RESET-scenario, met name in de fase ‘Operatie Lock Step’…

assange

ROCKEFELLER SCENARIO’S

In 2010 reeds publiceerde de Rockefeller Foundation een ‘rapport‘ waarin 4 plausibele, academische scenario’s werden gepresenteerd die de wereld wellicht te wachten staan. Twee ervan (Hack Attack & Smart Scramble) zijn doemscenario’s waar niemand zelfs nog maar aan wilt denken. Een derde (Clever Together) is een globalistisch kumbaya-verhaal, utopie met een strikje rond.

En het vierde scenario… dat kreeg de roepnaam ‘Lock Step‘. Het is bij nader inzien én heel herkenbaar een blueprint van de huidige Covid-pandemie die de wereld moet masseren en ‘prepareren’ voor The Great Reset of de Nieuwe Normaal.

lockstep

Lock Step 2010‘ onthult de doelbewuste creatie van een ‘enhanced‘ Sars-virus dat als wapen dient ingezet tegen de bevolking. Het Lock Step-scenario omschrijft het allemaal in detail: de financiering van organisaties die de pandemie zullen uitrollen (WHO, NIAID, CDC, VN etcetera). Een mondiaal vaccinatie-plan, verplichte digitale ID’sindoctrinatie van de wereldpopulatie via de klassieke propaganda-kanalen (mainstream media).

Ook voorziet het scenario een relatief korte lockdown gevolgd door een tweede, langdurige lockdown. Het belemmeren of onmogelijk maken van verplaatsingen naar het buitenland (reeds in full swing). De verspreiding van een véél dodelijker virus (30% mortaliteit) indien de bevolking het scenario afwijst of zou belemmeren.

Kortom, ‘Lock Step 2010‘ effent het pad voor een ‘Nieuwe Normaal’ oftewel The Great Reset

“Under the guise of a pandemic, we will create a prison state”
— David Rockefeller —

HET PAD NAAR SLAVERNIJ

Wat is uiteindelijk de bedoeling van dit alles? Het einddoel, dat stapsgewijs wordt bereikt (Agenda 21, Agenda 2030, The Great Reset), houdt in: alle macht in handen van een niet-verkozen elite (NWO). Een top-down autoritair regime en mensen zonder stem of inspraak. Onze nieuwe wereld (Nieuwe Normaal) zal cashloos zijn, aangestuurd door één centrale wereldbank. Peace keeping gebeurt door een mondiale legermacht. De soevereiniteit van naties wordt opgeheven.

Privaat bezit wordt geconfisceerd. Middenstand verdwijnt. Leefloon voor iedereen. Families worden ontbonden, familiebanden doorgeknipt. Massale ontvolking (genocide), geboortecontrole en deportaties naar communes in compacte woongebieden, settlements en steden. Opvoeding en scholing van kinderen onder supervisie van de overheid. Verplichte vaccinaties en inplanting microchips ‘ter surveillance’ en zonder dewelke u niet kan betalen of zich verplaatsen.

gates

Tevens de implementatie van een ‘Social Credit System‘ (puntensysteem voor individueel gedrag naar Chinees model), empowered door 5G en later 6G (Internet of Things – Control Management Systeem). Privé transport en bezit auto’s aan banden gelegd. Niet-essentieel vliegverkeer verboden. Fossiele brandstoffen taboe. Bedrijven onder supervisie (strenge regels) van overheden en multinationals. Landbouw en veeteelt (volledige voedingsindustrie) exclusief in handen van de overheid. Natuurgeneeskunde en homeopathie worden onwettig. En dies meer…

“It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”
— Mark Twain —

Wie denkt dat dit allemaal overdreven is en te gek voor woorden, moet in alle eerlijkheid volgende vraag beantwoorden: had u het vorig jaar voor mogelijk gehouden dat een ‘gehypte pandemie’ zou leiden tot wereldwijde lockdowns met alle sociale, economische en psychische gevolgen vandien?

Lees ook:  APOCALYPS NOW Bill Gates 'voorspelde'coronavirus een jaar geleden met simulatie en zei dat 33 MILJOEN zou kunnen sterven in de eerste zes maanden

In ‘alternatieve media‘ wordt er nochtans al jaren gewaarschuwd voor de satanische agenda der globalisten, die vanuit gecreëerde chaos een nieuwe orde willen scheppen. Dit is geen ‘conspiracy theory’, maar ‘conspiracy fact‘.

VIDEO: AGENDA 2030 — (RECENT) VN-PLAN VOOR WERELDDOMINANTIE
ARTHUR THOMPSON (THE JOHN BIRCH SOCIETY)

STAAT VAN BELEG

Met het eerder omschreven einddoel voor ogen, krijgen vele calamiteiten die de mensheid tegenwoordig treffen nu een betekenis. Er zit namelijk opzet, een plan achter. Het cynische van de zaak is dat die zogenaamde elites ons nochtans hebben gewaarschuwd, maar wij waren ziende blind. En onze ‘watch dog‘, de pers, heeft zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen, liet het na van ons wakker te schudden en voor te lichten. Want schatplichtig aan de cabal?

Wij bevinden ons momenteel dus halfweg de Operatie Lock Step. Het voorgeborchte van The Great Reset. Deze herfst of winter zullen we opnieuw gebukt gaan onder de gesel van een opflakkerende pandemie, die uiteindelijk aanleiding en dus groen licht zal geven voor een ‘staat van beleg‘.

De krijgswet of staat van beleg is een situatie waarin een overheid de opschorting van (bepaalde) rechten afkondigt in verband met een binnenlandse of internationale crisis. Rechtvaardigingen van de noodtoestand zijn bijvoorbeeld bedreigingen van nationale veiligheid door gewapend binnenlands verzet, oorlog en natuurrampen.

Voeg hier ‘pandemie’ aan toe en u die al een voorsmaakje heeft gekregen van lockdowns en avondklokken begrijpt waar we binnenkort aanbelanden als de Nieuwe Wereldorde in zijn opzet slaagt.

COVID CONCENTRATIEKAMPEN?

Operatie Lock Step lijkt intussen in een eindfase te treden. Het ziet ernaar uit dat Australië en Nieuw-Zeeland de spits afbijten, te oordelen naar recente draconische maatregelen die de regeringen er sinds kort introduceren. Zo wordt er een noodtoestand (en volledige lockdown) afgekondigd (staat van beleg) die minstens 12 maanden zal duren. Er is zelfs sprake van ‘Covid-kampen‘ om mensen in op te sluiten.

De ambtenaren belast met gezondheidszaken krijgen er ongelimiteerde macht. Mensen verliezen tijdelijk (of definitief?) al hun grondwettelijke rechten. De politie kan overal binnenvallen naar willekeur, zelfs in privé-woningen. Sportactitiveiten worden opgeschort, ook voor de schoolgaande jeugd.

We zien hier dus de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording. Indien het allemaal naar wens verloopt down under, kan u er vast van op aan dat een gelijkaardige machtsovername ook in Europa zal plaatsvinden. Tenzij de bevolking tijdig ontwaakt en massaal op straat haar ongenoegen uitschreeuwt en het heft in eigen handen neemt…

ARRESTATIES IN ‘POLITIESTAAT’ AUSTRALIË GAAN VAN START…

No Title

Does anyone still think this is about the vi-rus? 🧐 pic.twitter.com/l4dXyhWPu2

VIDEO: THE HIDDEN AGENDA BEHIND THE PLANNED DESTRUCTION OF AMERICA

Wat is de motor achter de sociale onrust die we momenteel in de straten van onze grote steden zien en vooral in de VS? Is het een organische vorm van weerstand tegen een onderdrukkend systeem? Of is er een verborgen agenda die ernaar streeft ons huidig bestel te ondermijnen onder de mom van social justice?

Uit vrees te worden bestempeld als racist durven weinigen zich af te vragen waarom bepaalde groeperingen onrust kunnen veroorzaken en toch immuun blijken voor vervolging. Terzelfdertijd worden ze gesteund door bepaalde politici, beroemdheden, media, big tech en multi-nationals…

Lees ook:  Blitse conventie verbergt de opkomende eenpartij-tirannie

In dit video-interview krijgt u een antwoord op deze vragen. Spiro Skouras interviewt Rosa Koire, een top-experte omtrent de VN’s ‘Agenda 21‘ en auteur van het controversiële boek ‘Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21‘.

Meer info over en video’s van Rosa Koire via de website DEMOCRATS AGAINST U.N. AGENDA 21

RESOLUTIE AANGENOMEN DOOR ALGEMENE VERGADERING VN (25/09/2015)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustaibable Development

DOWNLOAD > RESOLUTIE (PDF)

RAPPORT UNITED NATIONS (25/09/2015)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustaibable Development

DOWNLOAD > Agenda for Sustainable Development

OFFICIEEL RAPPORT ROCKEFELLER FOUNDATION (MEI 2010)

Scenarios for the Future of Technology and International Development

DOWNLOAD > RAPPORT (PDF)

EEN BLIK OP DE ‘NIEUWE WERELD’ — POST-CORONA…

vs

Deze gesimuleerde map (VN) onthult waar de Nieuwe Wereldregering naartoe wil met onze wereld. Dit zou de nieuwe realiteit worden in de VS, enkel de lichtgroene zones zijn voorbestemd voor gewone bevolking. Dat zijn reservaten waarin de mensen die nog overschieten na de purge (uitzuivering) worden bijeengedreven. Dit plan is reeds in werking getreden: de bewoonde gebieden die in Californië werden/worden verwoest door (aangestoken) branden, blijven voortaan onbewoonde natuurgebieden…

NUTTIGE LINKS:

Lees ook:  Immigranten vermoorden de lokale bevolking - De voorspelde burgeroorlog woedt al in Duitsland
Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments