BREAKING: FDA kondigt 2 sterfgevallen aan van deelnemers aan het Pfizer-vaccinonderzoek door “ernstige ongewenste voorvallen”

BREAKING: FDA kondigt 2 sterfgevallen aan van deelnemers aan het Pfizer-vaccinonderzoek door “ernstige ongewenste voorvallen”

13 december 2020 1 Door Indignatie redactie

Uit openbare discussies en documenten blijkt dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) weet dat het snel op de markt brengen van COVID-19-vaccins een breed scala aan levensbedreigende bijwerkingen kan veroorzaken, waaronder de dood. Tenzij het publiek bewust wordt gemaakt van hun werkelijke effecten, en een keuze krijgt, is hun wijdverbreide, dwingende promotie als “veilig en effectief” en “noodzakelijk” in strijd met het medisch-ethische principe van geïnformeerde toestemming. Twee deelnemers aan tests zijn inmiddels overleden.

Slechts een dag na ons artikel dat de FDA op de hoogte is van en zich voorbereidt op de nadelige gevolgen van het COVID-19-vaccin, waaronder sterfgevallen, laat een nieuw vrijgegeven document op de FDA-website zien dat 2 deelnemers stierven als gevolg van “ernstige ongewenste voorvallen” van het experimentele Covid-19-vaccin.

Van de mainstream media kunnen we zien dat de Jerusalem Post het nieuws heeft opgepikt.

Volgens het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee van de Amerikaanse FDA zijn de nieuwe COVID-19-vaccins niet zo onschadelijk als het publiek wordt verteld door hun regeringen, de mainstream media en de vermeende “experts” die ze hebben in hun shows of wie ze interviewen voor hun krantenartikelen.

In feite was het FDA-comité op een vergadering van 22 oktober 2020 het erover eens dat het bureau 27 bijwerkingen verwacht op de nieuwe vaccins, waaronder de dood. Op pagina 17 van hun vergaderverslag somt de commissie de volgende bijwerkingen op:

fda

Maar wat betekenen deze genoemde bijwerkingen? Omdat veel mensen geen idee hebben wat al deze termen eigenlijk zeggen, het volgende:

Guillain-Barré Syndrome (Guillain-Barré-syndroom): een aandoening waarbij het immuunsysteem van het lichaam het zenuwstelsel aanvalt. Dit kan uiteindelijk het hele lichaam verlammen.

Acute Disseminated Encephalomyelitis (Acute verspreide encefalomyelitis): een ontsteking die de hersenen en het ruggenmerg aantast, meestal bij kinderen. Het beschadigt de coating die zenuwvezels beschermt, myeline genaamd. Symptomen kunnen ernstig zijn.

Transverse myelitis: een ontsteking aan beide zijden van een deel van het ruggenmerg. Deze neurologische aandoening beschadigt vaak het isolatiemateriaal dat de zenuwcelvezels (myeline) bedekt. Transversale myelitis onderbreekt de berichten die de zenuwen van het ruggenmerg door het lichaam sturen.

Encefalitis: een ontsteking van de hersenen.

Myelitis: een ontsteking van het ruggenmerg die de normale reacties van de hersenen naar de rest van het lichaam en van de rest van het lichaam naar de hersenen kan verstoren.

Meningitis: een ontsteking van de hersenvliezen. De hersenvliezen zijn de drie membranen die de hersenen en het ruggenmerg bedekken.

Encephalopathy (Encefalopathie): een schade of ziekte die de hersenen aantast. Het gebeurt wanneer er een verandering is opgetreden in de manier waarop de hersenen werken of een verandering in het lichaam die de hersenen beïnvloedt. Die veranderingen leiden tot een veranderde mentale toestand.

Convulsions/Seizures: convulsies veroorzaken snelle, ritmische en soms gewelddadige schudbewegingen van het lichaam, vaak met verlies van bewustzijn.

Stroke (Beroerte): Een beroerte is een plotselinge onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen. De meeste beroertes worden veroorzaakt door een abrupte blokkering van slagaders die naar de hersenen leiden. Andere beroertes worden veroorzaakt door bloeding in hersenweefsel wanneer een bloedvat barst.

Lees ook:  Coronacrisis groeit Brussel boven het hoofd

Narcolepsy (Narcolepsie): een slaapstoornis die wordt gekenmerkt door overmatige slaperigheid, slaapverlamming en hallucinaties.

Cataplexy (Kataplexie): een plotseling verlies van vrijwillige spierspanning. De aandoening wordt vaak geassocieerd met narcolepsie.

Anaphylaxis (Anafylaxie): een ernstige, levensbedreigende, allergische reactie.

Acute Myocardial Infarction (Acuut myocardinfarct): een hartaanval. Treedt op wanneer de bloedstroom naar de hartspier abrupt wordt afgesneden, waardoor weefselschade ontstaat.

Myocarditis: een ontsteking van de hartspier. Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, pijn op de borst, verminderd vermogen om te oefenen en een onregelmatige hartslag.

Pericarditis: een ontsteking van het pericardium (de vezelige zak rond het hart). Symptomen zijn meestal een plotseling begin van scherpe pijn op de borst, die ook in de schouders, nek of rug kan worden gevoeld.

Autoimmune Disease (Auto-immuunziekte): een aandoening waarbij het immuunsysteem het lichaam aanvalt omdat een ontvangen medicijn of vaccin menselijke cellen bevat die niet van de persoon zelf zijn.

Pregnancy and Birth Outcomes (Resultaten zwangerschap en geboorte): vroeggeboorte, groeibeperking, laag geboortegewicht, doodgeboorte (dode baby) en chronische ziekten op de lange termijn.

Acute Demyelinating Diseases (Acute demyeliniserende ziekten): elke aandoening die leidt tot schade aan de beschermende omhulling (myeline-omhulsel) rond zenuwvezels in de hersenen, optische zenuwen en ruggenmerg. Dit omvat multiple sclerose (wanneer het immuunsysteem de myeline-omhulling of de cellen die deze produceren en onderhouden aanvalt), optische neuritis (ontsteking van de oogzenuw in een of beide ogen) en adrenoleukodystrofie / adrenomyeloneuropathie (erfelijke stofwisselingsstoornissen).

Non-Anaphylactic Allergic Reactions (Niet-anafylactische allergische reacties): falen van een orgaansysteem.

Thrombocytopenia (Trombocytopenie): een aandoening waarbij de persoon een laag aantal bloedplaatjes heeft.

Disseminated Intravascular Coagulation (Verspreide intravasculaire coagulatie): een aandoening waarbij bloedstolsels door het hele lichaam worden gevormd en kleine bloedvaten worden geblokkeerd.

Venous Thromboembolism (Veneuze trombo-embolie): een aandoening waarbij een bloedstolsel zich het vaakst vormt in de diepe aderen van het been, de lies of de arm en zich in de bloedsomloop verplaatst en zich in de longen nestelt.

Arthritis and Arthralgia (Artritis en artralgie): gewrichtspijn.

Kawasaki Disease (Ziekte van Kawasaki): een ziekte die ontstekingen veroorzaakt in slagaders, aders en haarvaten. Het tast ook de lymfeklieren aan en veroorzaakt symptomen in uw neus, mond en keel. Het is de meest voorkomende oorzaak van hartaandoeningen bij kinderen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenMultisystem Inflammatory Syndrome (Multisysteem-inflammatoir syndroom): een aandoening waarbij verschillende lichaamsdelen ontstoken kunnen raken, waaronder het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen en de maagdarmorganen. Kinderen die aan deze aandoening lijden, kunnen koorts hebben en verschillende symptomen, waaronder buikpijn (darmpijn), braken, diarree, nekpijn, huiduitslag, bloeddoorlopen ogen en zich extra moe voelen.

Vaccine Enhanced Disease (Vaccin-versterkte ziekte): wanneer de ziekte die men heeft wordt verergerd door het vaccin dat die persoon zou moeten beschermen.

Omdat deze nieuwe vaccins niet voldoende zijn getest en duidelijk gevaarlijk zijn, heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid in september een speciaal contract gesloten met Genpact (UK) Ltd. De aanbesteding, waarvan dat contract het resultaat is, verklaarde: “De MHRA zoekt dringend een softwaretool voor kunstmatige intelligentie (AI) om het verwachte hoge volume van Covid-19-vaccin Adverse Drug Reaction (ADR’s) te verwerken en ervoor te zorgen dat er geen details uit de reactietekst van ADR’s worden gemist.”

Lees ook:  Terwijl COVID hoger dan ooit schiet, bereikt Trump's leiderschap een dieptepunt

Nogmaals, het Britse ministerie van Volksgezondheid “verwacht een groot aantal” meldingen van bijwerkingen van het publiek. Ze weten dat deze vaccins niet veilig zijn en dat tienduizenden mensen, alleen al in het VK, deze bijwerkingen zullen melden en misschien compensatie eisen voor hun vaccinletsel. Maar het zullen de regeringen zijn die hiervoor verantwoordelijk zullen worden gehouden. Niet de farmaceutische bedrijven, dat staat specifiek in alle contracten tussen overheden en vaccinfabrikanten die tot nu toe zijn ondertekend.

Aangezien deze vaccins veel te snel zijn doorgevoerd, zijn er geen tests uitgevoerd op de bijwerkingen/effecten op de lange termijn van deze vaccins. Niemand weet wat er nog meer mis kan (en zal) gaan, maanden en jaren vanaf nu, nadat deze vaccins zijn toegediend.

Volgens de New York Times produceren ten minste twee farmaceutische bedrijven, GlaxoSmithKline en Seqirus, COVID-19-vaccins die squaleen als adjuvans bevatten. Uit een artikel in het blad New Scientist-artikel van 10 april 1999 blijkt dat squaleen aanwezig was in experimentele vaccins die werden toegediend aan “ongeveer 100.000 manschappen die dienden in het Golfconflict van 1991 met Irak” en die vervolgens “een mysterieuze ziekte ontwikkelden met geheugenverlies en schildklieraandoeningen, allergieën, vermoeidheid, huiduitslag en aanhoudende pijn.”

Onderzoek dat wordt aangehaald door het artikel in New Scientist geeft sterk aan dat de bovengenoemde ziekte, ook wel het Golfoorlogsyndroom (Gulf War Syndrome – GWS) genoemd, kan worden veroorzaakt doordat het lichaam zich tegen zijn eigen, natuurlijke squaleen keert vanwege de aanwezigheid van het vreemde squaleen adjuvans in de experimentele vaccins.

Het artikel in New Scientiststelt verder: “Vaccins zijn vaak verdacht als oorzaak van GWS. Soldaten uit de Golfoorlog waren de eersten die systematisch werden ingeënt tegen miltvuur en pest, omdat men dacht dat Irak over biologische wapens beschikte. Frankrijk was het enige land dat zijn troepen niet vaccineerde, en alleen Franse veteranen zijn vrij van GWS.”

Bovendien stelt hetzelfde artikel dat “GWS ook de schuld heeft gekregen van blootstelling aan chemicaliën in Irak. Maar [Bob] Garry (een viroloog aan de Tulane University in New Orleans) vond antistoffen tegen squaleen bij zes soldaten die waren ingeënt maar nooit naar de Golf waren gegaan. De Gulf War Veterans Association, gevestigd in Versailles, Missouri, vermoedt dat de meeste gevallen van GWS werden veroorzaakt door experimentele vaccins. (Voor de goede orde: de huidige Covid-vaccins zijn óók experimenteel). Als dat zo is, zegt Dave von Kleist van de vereniging, zou dit in strijd zijn met het Verdrag van Neurenberg. “Militair personeel is geen onderwerp voor experimenten”, zegt hij.

Volgens een artikel van The Guardian van 30 juli 2001 (!) “lijkt de ziekte die bekend staat als het Golfoorlogssyndroom waarschijnlijk te zijn veroorzaakt door een illegale ‘booster’ van het vaccin, gegeven door het (Britse) Ministerie van Defensie om soldaten te beschermen tegen biologische wapens, blijkt uit de resultaten van een nieuwe reeks tests. Wetenschappers in de Verenigde Staten ontdekten dat de symptomen van de ziekte hetzelfde waren voor het servicepersoneel dat de injecties ontving, ongeacht of ze in de Golf dienden of niet. De gemeenschappelijke factor voor de 275.000 Britse en Amerikaanse veteranen die ziek zijn, lijkt een stof te zijn die squaleen wordt genoemd en die naar verluidt in injecties wordt gebruikt om hun potentie te vergroten. Een dergelijke actie zou onwettig zijn geweest. Squaleen heeft geen vergunning voor gebruik aan weerszijden van de Atlantische Oceaan vanwege mogelijke bijwerkingen.”

Lees ook:  Coronavirus? Hoe zit het met het westerse virus?

Het Amerikaanse Department of Veteran Affairs beweert dat de volgende ziekten bekende langdurige bijwerkingen zijn die verband houden met de GWS, en dus squaleen (en sommige hiervan worden nog niet eens vermeld in het bovenstaande FDA-rapport):
• Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), een toestand van langdurige en ernstige vermoeidheid die niet verlicht wordt door rust en niet direct veroorzaakt wordt door andere aandoeningen.
• Fibromyalgia (Fibromyalgie), een aandoening die wordt gekenmerkt door wijdverspreide spierpijn. Andere symptomen kunnen zijn: slapeloosheid, ochtendstijfheid, hoofdpijn en geheugenproblemen.
• Functional gastrointestinal disorders (Functionele gastro-intestinale stoornissen), een groep aandoeningen die wordt gekenmerkt door chronische of terugkerende symptomen die verband houden met enig deel van het maagdarmkanaal. Functionele toestand verwijst naar een abnormale functie van een orgaan, zonder een structurele verandering in de weefsels. Voorbeelden zijn onder meer het prikkelbare darm syndroom (IBS), functionele dyspepsie en functioneel buikpijnsyndroom.
• Undiagnosed illnesses (Niet-gediagnosticeerde ziekten) met symptomen die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: abnormaal gewichtsverlies, vermoeidheid, hart- en vaatziekten, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, menstruatiestoornissen, neurologische en psychologische problemen, huidaandoeningen, ademhalingsstoornissen en slaapstoornissen.

Laten we u er ook aan herinneren dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf in 2019, tijdens een vergadering achter gesloten deuren, heeft toegegeven dat de veiligheid van vaccins in het algemeen niet goed wordt getest. In feite is er helemaal geen gouden standaard om de veiligheid van vaccins te testen, zelfs niet na tientallen jaren van productie en toediening van vaccins over de hele wereld.

Belangrijke data:
10 december: het FDA’s Center for Biologics Evaluation and Research’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) zal in open zitting bijeenkomen om de Emergency Use Authorization (EUA) van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin voor de preventie van COVID-19 bij individuen te bespreken 16 jaar en ouder te bespreken. Info hier.
17 december: het Adviescomité voor vaccins en aanverwante biologische producten zal in open zitting bijeenkomen om de Emergency Use Authorization (EUA) van het Moderna Inc. COVID-19-vaccin ter preventie van COVID-19 bij personen van 18 jaar en ouder te bespreken. Info hier.Comments

comments