BEDROGEN HOOP

BEDROGEN HOOP

18 december 2020 0 Door Indignatie redactie

Het vaccin van Biontech en Pfizer is misschien toch niet zo effectief als gerapporteerd.

Het Biontech / Pfizer-vaccin is mogelijk niet zo effectief als gerapporteerd?

Een golf van opluchting en hoop ging door het land toen het in Mainz gevestigde farmaceutische bedrijf Biontech en zijn Amerikaanse partner Pfizer de eerste gegevens bekendmaakten van de klinische onderzoeken naar het SARS-CoV-2-vaccin. Er was sprake van een zilveren randje en het einde van de pandemie was in zicht. Omdat het door de joint venture ontwikkelde vaccin een bijna fenomenale effectiviteit heeft van 90 procent. In het geval van griepvaccins is dat tot 60 procent en nu 90 procent! De effectiviteit werd later verhoogd tot 95 procent. Het klinkt bijna als een wonder. Kan het echt zijn?

Effectief tegen ernstige ziekten of juist tegen milde symptomen?

Wat is de effectiviteit van dit vaccin eigenlijk? Kan het vaccin voorkomen dat het virus zich verspreidt of ernstige ziekteprogressie voorkomen? Of is de effectiviteit die tot dusverre is bewezen alleen in het feit dat de symptomen van een infectie worden verlicht? De Britse wetenschapper Peter Doshi stelt precies deze vragen in een artikel in het prestigieuze British Medical Journal (BMJ) (1).

Aangezien echter alleen de persberichten over de vaccinatiestudies en tot dusverre geen echte gegevens beschikbaar zijn, kunnen deze vragen niet definitief worden beantwoord. Maar dat is essentieel – naast het onderzoeken van de mogelijke bijwerkingen, voordat het vaccin miljoenen keren wordt goedgekeurd en toegediend.

Peter Doshi keek voor zijn artikel naar de studieprotocollen voor de coronavaccins die de bedrijven een paar maanden geleden publiekelijk op internet plaatsten. Hij vond dat de opzet van de onderzoeken niet gericht is op het onderzoeken van het ziekteverloop of de verspreiding van het virus bij gevaccineerde proefpersonen.

90 procent effectiviteit, laten we voorzichtig zijn!

Een paar dagen geleden publiceerde hij nog een artikel in de BMJ (2). Misschien, zegt hij, is voorzichtigheid geboden met de cijfers over de effectiviteit van het Pfizer- en Biontech-vaccin. Omdat de vaccins bijwerkingen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de ziekte bij infectie met SARS-CoV-2, bijvoorbeeld hoofdpijn en koorts, is het cruciaal dat de proefpersonen met slechts milde symptomen regelmatig worden getest.

Dit wordt mogelijk niet in de vereiste mate gedaan. Als gevolg hiervan kunnen er minder geïnfecteerde mensen in de vaccingroep worden gemeld dan er feitelijk besmet waren. De effectiviteit is daarom mogelijk minder dan eerder in de pers werd gemeld.

Niet alle onderwerpen worden getest?

Hoe kwam Peter Doshi tot deze uitspraken?

Welnu, de studielogboeken laten zien dat onderzoekers enige speelruimte hebben om een ​​onderwerp al dan niet te testen. Het wordt aan hun klinische oordeel overgelaten om te bepalen of milde symptomen misschien wel de normale reactie op het vaccin of een infectie zijn, hoewel ze niet kunnen weten wie er is gevaccineerd of wie in de controlegroep zat:

* “… Dit veronderstelt dat alle mensen met symptomen worden getest zoals zou worden verwacht. De studieprotocollen voor studies van Moderna en Pfizer bevatten echter een expliciete formulering waarin de examinatoren door hun klinische oordeel worden geïnstrueerd om te beslissen of mensen voor testen moeten worden gestuurd. Moderna zegt het zo :

Het is belangrijk op te merken dat sommige symptomen van COVID-19 overlappen met de aangevraagde systemische AR’s (Adverse Reaction) die te verwachten zijn na vaccinatie met mRNA-1273 (bijv. Myalgie, hoofdpijn, koorts en koude rillingen) . Tijdens de eerste 7 dagen na vaccinatie, wanneer deze AR’s frequent voorkomen, moeten onderzoekers hun klinische oordeel gebruiken om te beslissen of ze een NP-uitstrijkje willen verwijderen.

Dit komt neer op het vragen van onderzoekers om te raden in welke interventiegroep de proefpersonen zaten. Maar als de ziekte en de bijwerkingen van het vaccin elkaar overlappen, hoe kan een arts dan de oorzaak beoordelen zonder te testen? En waarom werd ze überhaupt gevraagd? ” (3).

En verderop in het artikel:

“… In het Corona-tijdperk is het logisch om te zeggen: ‘Test, test, test.’ Als echter niet iedereen met symptomen van COVID-19 verwijzingen krijgt om te testen – bijvoorbeeld omdat men dacht dat de symptomen te wijten waren aan bijwerkingen van het vaccin – zouden de gevallen onnoemelijk blijven. … “

Kan het echt zo zijn dat de proefpersonen niet allemaal en regelmatig op het virus worden getest? We voeren wekelijks 1,5 miljoen tests uit in Duitsland, in Slowakije zijn alle mensen getest en in Oostenrijk worden nu ook grote delen van de bevolking getest – wat je er ook van vindt. Maar is dat bij de proeven voor de goedkeuring van de vaccins die een einde moeten maken aan de pandemie, die de rechten van mensen beperkt en hen dwingt om getest te worden als ze de minste verdenking vermoeden, opeens niet nodig?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Corona-crisis Amerika: De boodschap aan arbeiders is 'breng je leven in gevaar of verhonger',

Net als bij Zoloft, ook bij het vaccin?

Toen ik het bericht van Peter Doshi las, werd ik er onmiddellijk aan herinnerd dat Pfizer, de partner van Biontech, in het verleden ernstige bijwerkingen had gemaskeerd met zijn medicijn Zoloft, een antidepressivum dat in 1996 in Duitsland is goedgekeurd.

Ook op dat moment “liet” Pfizer het aan de klinische ervaring van de onderzoekers “over” om te beoordelen of de bijwerkingen werden veroorzaakt door het medicijn of door de depressie van de proefpersonen, dwz hun onderliggende ziekte. Natuurlijk waren de auditors niet echt vrij om te kiezen hoe ze wilden. Ze waren immers afhankelijk van de opdrachtgever en sponsor van de onderzoeken.

Dus alleen de ernstige bijwerkingen waarvan de onderzoekers of Pfizer dachten dat ze door de behandeling werden veroorzaakt en niet de ziekte, werden in aanmerking genomen bij de beoordeling van de risico’s in de aanvraag en het advies voor het in de handel brengen. En u kunt zich voorstellen hoe de overgrote meerderheid van de gevallen werd beoordeeld.

Op deze manier verdwenen de gegevens die werden gebruikt om het risico op Zoloft te beoordelen uit de gegevens die werden gebruikt om de risico’s van Zoloft te beoordelen op 90 procent van de ernstige bijwerkingen van klinische onderzoeken met Zoloft die verband houden met het risico op zelfmoord, zoals zelfmoordpogingen, suïcidaliteit en succesvolle zelfmoorden. Dat was in de jaren negentig. In de tussentijd is het niet meer mogelijk om vervelende gevallen te selecteren bij het goedkeuren van medicijnen, zoals ik heb vernomen. Maar hoe zit het met de vaccins, is het daar nog mogelijk?

Risico’s verdoezelen en effectiviteit overdrijven

Is er iets vergelijkbaars met wat er bij Zoloft gebeurde in de onderzoeken met het coronavaccin? Bij Zoloft is 90 procent van de ernstige bijwerkingen uit de statistieken verwijderd, waaronder enkele sterfgevallen! Niets stond Zolofts goedkeuring in de weg.

Zoals ik al zei, is er een reële mogelijkheid dat Pfizer dit keer op dezelfde manier te werk ging, alleen dit keer niet bij de risicobeoordeling maar bij de beoordeling van de effectiviteit, doordat de onderzoekers lichte symptomen van een infectie met SARS-CoV-2 als bijwerkingen van het vaccin verwierpen en daarom testte de proefpersonen niet. Zonder de volledige gegevens kan echter niet worden vastgesteld dat dit is gebeurd. Maar de studieprotocollen sluiten de discretie van de onderzoekers niet uit of de proefpersoon wordt getest of dat ze zich hebben teruggetrokken en bepaalde symptomen als bijwerking van het vaccin hebben afgewezen.

Het vaccin is al goedgekeurd

Voordat het vaccin wordt goedgekeurd door Biontech en Pfizer in de Europese Gemeenschap, moeten de gegevens zorgvuldig worden onderzocht, zowel wat betreft bijwerkingen als effectiviteit. Maar het lijkt erop dat mensen worden gevaccineerd voordat de onderzoeken zelfs maar zijn afgelopen en de gegevens grondig zijn geëvalueerd. Omdat dit tijd kost, vooral voor het inschatten van mogelijke gevolgen op de lange termijn. De druk die wordt uitgeoefend door verschillende belangengroepen, zoals de farmaceutische lobby, particuliere stichtingen, vooraanstaande media en de politiek, staat echter een gewetensvolle uitvoering van de studies en onderzoek van de gegevens niet toe.

Het lijkt erop dat degenen die besluiten de vaccins goed te keuren, zich al lang hebben gecommitteerd om ze goedgekeurd te krijgen.

“We weten niet hoe ze werken, wat ze doen, maar ik ben er zeker van dat we volgend jaar een vaccin zullen krijgen”, zei de voorzitter van het Robert Koch Instituut, Lothar Wieler, in een interview met de Phönix- omroep . Wat kan ik nog meer zeggen?

Verduidelijking om misverstanden te voorkomen

Ter verduidelijking, om misverstanden te voorkomen. Noch Peter Doshi, noch ik beweren dat Biontech en Pfizer de gegevens over de werkzaamheid hebben verfraaid. We zeggen alleen dat de studieprotocollen deze mogelijkheid niet uitsluiten en daarom moet men de tot dusver gepubliceerde werkzaamheidsgegevens met de nodige voorzichtigheid bekijken en er niet door verblinden.

Maar wat ik zeg over Zoloft, heb ik in detail gedocumenteerd , niet in de laatste plaats in de Rubicon . Dat weten de toezichthouder en daarmee het ministerie van Volksgezondheid van Jens Spahn al ruim zes jaar. Ik heb hier vorig jaar persoonlijk over geschreven aan Spahn.

Afscheid van de rechtsstaat?

Volgens de wet zouden de autoriteiten verplicht zijn de goedkeuring voor het medicijn Zoloft per direct in te trekken als achteraf bekend wordt dat bij de goedkeuring risico’s verborgen waren. Dat is tenminste wat de Drugs Act zegt. Maar de toezichthouder, het ministerie en de federale overheid willen niet eens ingaan op de juridische situatie, laat staan ​​de vergunning intrekken.

Een paar dagen geleden kreeg ik te horen dat er geen schriftelijke verklaringen, memo’s of andere schriftelijke gegevens zijn over de juridische beoordeling door de autoriteiten. Ziet er bekend uit, nietwaar? Hebben de Beierse autoriteiten ook niet verklaard dat er geen dossiers zijn op basis waarvan de beslissingen over de maatregelen zijn genomen? Met de rechtsstaat bedoel ik iets anders, jij waarschijnlijk ook, toch?


Bronnen en opmerkingen:

(1) “Zullen covid-19-vaccins levens redden? De huidige onderzoeken zijn niet bedoeld om ons te vertellen ” https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037
(2) Peter Doshi: Pfizer en Moderna’s” 95 procent effectieve “vaccins – laten we voorzichtig zijn en eerst de volledige gegevens https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the- volledige gegevens /
(3) https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first -zie-de-volledige-gegevens /

Lees ook:  "Pandemische verhoudingen": COVID-19 begint over de hele wereld uit de hand te lopen


Comments

comments