Moordend bankieren

Moordend bankieren

19 december 2020 0 Door Indignatie redactie

Onder het mom van armoedebestrijding volgen het IMF en de Wereldbank een gewetenloze uitbuitingsstrategie op wereldschaal.

door Peter König

Als je de nobele zin boven de ingang van de Wereldbank leest, kun je die natuurlijk niet herkennen: “Onze droom is een wereld zonder armoede.”

Aan deze hypocrisie kan ik alleen maar toevoegen: “… en we zullen ervoor zorgen dat dit slechts een droom blijft.” De hypocrisie toont zowel de leugen als het criminele karakter van de twee internationale financiële instellingen. Ze zijn gemaakt onder het Handvest van de Verenigde Naties, maar worden geleid door de Verenigde Staten.

Het imago van deze instellingen is schitterend. Wat in het oog springt zijn investeringen in sociale infrastructuur, in scholen, gezondheidsstelsels, in basisbehoeften zoals drinkwater, sanitaire voorzieningen, zelfs in milieubescherming – bovenal is er “Armoedebestrijding”, dat wil zeggen, een wereld zonder armoede. Maar hoe leugenachtig dat vandaag is en hoe het was in de jaren zeventig en tachtig, is verbazingwekkend.

Geleidelijk aan openen mensen hun ogen voor een erbarmelijke realiteit van uitbuiting en dwang en simpele chantage.

En dat onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) . Wat zegt dat je over het VN-systeem? In welke handen zijn de Verenigde Naties?

De wereldorganisatie UNO werd op 24 oktober 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog, in San Francisco, Californië, opgericht door 51 landen die zich inzetten voor de handhaving van de wereldvrede en veiligheid, de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties en de bevordering van de sociale Vooruitgang, een betere levensstandaard en mensenrechten.

De VN verving de Volkenbond, die deel uitmaakte van het vredesakkoord, het Verdrag van Versailles, na de Eerste Wereldoorlog. Het trad in werking op 10 januari 1920 en was gevestigd in Genève, Zwitserland, met als doelstellingen ontwapening, het voorkomen van oorlog door middel van collectieve veiligheid, het oplossen van geschillen tussen landen, onderhandelen over diplomatie en het verbeteren van de mondiale welvaart. Achteraf gezien is het gemakkelijk in te zien dat het hele VN- systeem was opgezet als een hypocriete farce die mensen deed geloven dat hun machtige leiders alleen vrede wilden. Deze machtige leiders waren allemaal westerlingen; dezelfde die de Tweede Wereldoorlog begonnen minder dan 20 jaar na de oprichting van de Noble League of Nations.

Deze kleine inleiding biedt de context voor wat uiteindelijk het door de VN gesteunde toonbeeld zou worden van wereldwijde diefstal voor arme landen over de hele wereld: de zogenaamde Bretton Woods-instellingen. Ze zorgden voor uitbuiting van de mensen, schendingen van de mensenrechten en dat gigantische fortuinen van onderaf – van de mensen – naar de oligarchische kaste, de steeds kleiner wordende zakelijke elite, werden geschept.

In juli 1944 kwamen meer dan 700 afgevaardigden uit 44 geallieerde landen – verbonden met de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de Sovjet-Unie – bijeen in het Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, Verenigde Staten, om de internationale monetaire en financiële orde na de Tweede Wereldoorlog te bespreken. Om een ​​wereldoorlog te beslechten. Zeker, deze conferentie vond plaats onder auspiciën van de Verenigde Staten, de zelfverklaarde overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog en voortaan heer van de financiële orde van de wereld. Het was niet meteen zichtbaar, het was een agenda die verborgen was.

Het IMF werd officieel opgericht om de Westerse zogenaamde converteerbare valuta’s te “reguleren”, diegene die zich ertoe verbonden de regels van de nieuwe goudstandaard toe te passen, dat wil zeggen US $ 35 per troy ounce (ongeveer 31,1 gram). Merk op dat hoewel de goudstandaard in gelijke mate van toepassing is op 44 geallieerde landen, deze gekoppeld was aan de in dollars genomineerde goudprijs en niet was gebaseerd op een mandje met de waarde van de 44 nationale valuta. Dat was reden genoeg om het toekomstige systeem in twijfel te trekken. En hoe het uitpakt. Maar niemand trok de regeling in twijfel. Het is moeilijk te geloven dat geen van deze economen de verraderlijke aard van de goudstandaard in twijfel heeft getrokken.

De Wereldbank , de Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Engelse Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, IBRD), zoals het ook wordt genoemd, werd officieel opgericht om het Marshallplan voor de wederopbouw van het door oorlog verscheurde Europa te beheren. Het Marshallplan was een donatie van de Verenigde Staten en is vernoemd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall, die het in 1947 voorstelde. Volgens het plan ontvingen Europese landen die fysiek en economisch waren verwoest door de Tweede Wereldoorlog 13,2 miljard dollar aan buitenlandse hulp. Het zou worden geïmplementeerd van 1948 tot 1952, wat natuurlijk veel te kort was en duurde tot het begin van de jaren zestig. Vanuit het perspectief van vandaag zou het Marshallplan ongeveer tien keer meer waard zijn, dat is ongeveer 135 miljard dollar.

Het Marshallplan was en is nog steeds een revolverend fonds dat door de betrokken landen werd terugbetaald zodat het weer uitgeleend kon worden. Het geld uit het Marshallplan werd dus meerdere keren uitgeleend en was dus erg effectief. De Europese tegenhanger van het Marshall-fonds, beheerd door de Wereldbank, was een nieuwe bank die werd opgericht, de Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau und Entwicklung (KfW) , die werd opgericht onder het Duitse ministerie van Financiën.

De KfW bestaat nog steeds en richt zich voornamelijk op ontwikkelingsprojecten in het mondiale Zuiden, meestal met middelen van de federale overheid en met obligaties op de Duitse en Europese kapitaalmarkten. KfW werkt vaak samen met de Wereldbank aan gezamenlijke projecten . Zelfs vandaag de dag is er een speciale afdeling in KfW die zich uitsluitend bezighoudt met het geld van het Marshall Plan Fund. Deze nog steeds doorlopende fondsen worden gebruikt voor leningen aan arme zuidelijke regio’s in Europa, maar ook ter ondersteuning van de Oost-Europese economieën en dienden in het bijzonder om het voormalige Oost-Duitsland te integreren in wat nu “Groot-Duitsland” is.

Twee elementen van het Marshallplan zijn bijzonder opvallend en opmerkelijk:

Ten eerste creëerde het wederopbouwplan een bindmiddel, een afhankelijkheid tussen de VS en Europa, het Europa dat grotendeels werd verwoest door de westerse geallieerde troepen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk door de Sovjet-Unie met enorme verliezen, met naar schatting 25 tot 30 miljoen doden. Werd gewonnen. Het Marshall-plan was ook bedoeld als een beschermend schild tegen het communistische Rusland, dat wil zeggen de USSR.

Terwijl de Sovjet-Unie officieel een bondgenoot was van de Westerse mogendheden VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, was de communistische USSR in werkelijkheid de aartsvijand van het Westen, vooral de Verenigde Staten. Met het geld van het Marshallplan kochten de VS de Alliantie van Europa, een afhankelijkheid die tot op de dag van vandaag niet is beëindigd en die Europa verhindert normale relaties met Rusland aan te gaan, ook al verdween de Sovjet-Unie drie decennia geleden. De Koude Oorlog tegen de USSR die volgde op de Tweede Wereldoorlog was ook volledig gebaseerd op flagrante leugens en was een directe getuigenis van een andere westerse propaganda-farce die de meeste Europeanen nog niet begrepen hebben.

Ten tweede maakte de introductie van een op de Amerikaanse dollar gebaseerd wederopbouwfonds Europa niet alleen afhankelijk van de dollar, maar legde het ook de basis voor een gemeenschappelijke munt om uiteindelijk Europa binnen te vallen en de euro te installeren. De euro is niets meer dan het pleegkind van de dollar, aangezien hij werd gecreëerd onder hetzelfde imago als de Amerikaanse dollar – het is een fiatvaluta die nergens door wordt ondersteund.

Het verenigde Europa, de huidige Europese Unie (EU) , was nooit echt een unie. Het was nooit gebaseerd op een Europees idee, maar werd naar voren gebracht door de Amerikaanse inlichtingendiensten onder het mom van enkele Europese verraders. En elke poging om een ​​verenigd Europa te creëren, een Europese federatie met een echte Europese grondwet, vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten, is bitter gesaboteerd door de Verenigde Staten, vooral door de Amerikaanse mol in de EU, namelijk Groot-Brittannië.

De VS wilden geen sterk Europa, noch economisch noch mogelijk militair in de loop van de tijd.

Ter vergelijking: 450 miljoen mensen in de EU tegenover 330 miljoen in de VS; Het bruto binnenlands product (bbp) van de EU bedroeg in 2019 20,3 biljoen dollar, vergeleken met een bbp in de VS van 21,4 biljoen dollar. De meeste economen zijn het erover eens dat een eenheidsmunt voor een losse groep landen geen toekomst heeft en onhoudbaar is. Er is geen gemeenschappelijke grondwet, d.w.z. geen duidelijk omschreven gemeenschappelijke doelen in financiële, economische en militaire termen.

In deze onstabiele omstandigheden is een gemeenschappelijke munt op lange termijn niet houdbaar. Dit wordt meer dan duidelijk als je naar de EU kijkt, slechts 20 jaar na de invoering van de euro. De eurozone is een wanhopige puinhoop.

Dan is er de Europese Centrale Bank (ECB) , ook een stichting die is geïnspireerd door het Amerikaanse centrale banksysteem, de FED (Federal Reserve System) en de Amerikaanse schatkist. De ECB heeft echt geen centrale bankfunctie. Ze is meer een waakhond. Omdat elke EU-lidstaat nog steeds zijn eigen centrale bank heeft, zij het met een drastisch verminderde soevereiniteit die de landen van de eurozone aan de ECB hebben verleend zonder gelijkwaardige rechten te ontvangen.

Van de huidige 27 EU-leden behoren er slechts 19 tot de eurozone. De landen die niet tot de eurozone behoren, d.w.z. Tsjechië, Denemarken, Hongarije, Zweden en anderen, hebben hun soevereine begrotingsbeleid gehandhaafd en zijn niet afhankelijk van de ECB .

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  BURGERRECHTEN IN EEN CRISIS – WAT MAG DE STAAT ALLEMAAL?

Dit betekent dat als Griekenland het eurogebied had verlaten toen het werd getroffen door de geïndustrialiseerde “crisis” in 2008/2009, Griekenland nu goed op weg zou zijn naar volledig herstel. Het zou niet onderhevig zijn geweest aan de grillen en dictaten van het IMF , de beruchte trojka van de Europese Commissie, de ECB en het IMF , maar had ervoor kunnen kiezen om zijn schulden intern te regelen, aangezien de meeste schulden intern waren en geen enkele. Er was behoefte om leningen aan te gaan in het buitenland.

In een referendum over het reddingsplan in 2015 stemde het Griekse volk overweldigend tegen het reddingsplan, dat wil zeggen tegen de gigantische nieuwe schulden. De toenmalige Griekse president Tsipras deed echter alsof het referendum nooit had plaatsgevonden en keurde het enorme reddingspakket goed, ook al had bijna 70 procent van de bevolking tegen gestemd.

Dit is een duidelijke indicatie van fraude en dat er geen sprake was van fair play. Tsipras en / of zijn families zijn misschien gedwongen om de reddingsoperatie te accepteren, of … We zullen misschien nooit de echte reden weten waarom Tsipras zijn volk, het goede van het Griekse volk, verkocht aan de oligarchen achter het IMF en de Wereldbank , en het ondergedompeld in bittere ellende – met de hoogste werkloosheid in Europa, ongebreidelde armoede en torenhoge zelfmoordcijfers.

Griekenland kan dienen als een voorbeeld van hoe andere EU-landen het kunnen vergaan als ze zich niet “gedragen”, dat wil zeggen: ze houden zich niet aan de ongeschreven gouden regels van gehoorzaamheid aan internationale geldschieters.

Het is eng

En nu, in deze tijd van Covid, is het relatief eenvoudig. Arme landen, vooral in het mondiale zuiden, die al schulden hebben als gevolg van de planemieën, verhogen hun buitenlandse schuld om hun mensen in basisbehoeften te voorzien. Of ze laten je het geloven. Veel van de schulden die ontwikkelingslanden hebben opgebouwd, zijn binnenlands of intern, net als de schuld van het noorden. Er zijn niet echt buitenlandse kredietinstellingen voor nodig om lokale schulden af ​​te betalen. Of heb je een van de rijke landen in het noorden zien lenen bij het IMF of de Wereldbank om zijn schulden af ​​te lossen? Nauwelijks.

Dus waarom zou het mondiale zuiden ervoor vallen? Deels corruptie, deels dwang en deels directe chantage. Ja, afpersing, een van de grootste internationale misdaden die je je kunt voorstellen, gepleegd door de leidende internationale financiële instellingen, de Wereldbank en het IMF , namens de VN .

De hele wereld vraagt ​​zich bijvoorbeeld af hoe het is gekomen dat een onzichtbare vijand, een coronavirus, alle 193 VN-lidstaten tegelijk aanviel, zodat Dr. Tedros, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) , verklaarde op 11 maart 2020 een pandemie – zonder reden, want er waren slechts 4.617 gevallen wereldwijd, maar het geplande resultaat was een totale wereldwijde lockdown op 16 maart 2020. Geen uitzonderingen. Er waren enkele landen die het niet zo serieus namen zoals Brazilië, Zweden, Wit-Rusland, enkele Afrikaanse landen zoals Madagaskar en Tanzania; ze ontwikkelden hun eigen regels en realiseerden zich dat het dragen van maskers meer kwaad dan goed doet en dat sociaal afstand nemen het sociale weefsel van hun culturen en toekomstige generaties zou vernietigen.

Maar de satanische, duistere staat wilde niets te maken hebben met “onafhankelijke” landen. Ze moesten allemaal het dictaat van bovenaf volgen, van de Gates, Rockefellers, Soroses en andere elites, die al snel werden versterkt door Klaus Schwab, die diende als hoofdvolger van het World Economic Forum (WEF) .

Plots zie je een dramatische toename van nieuwe “gevallen” in Brazilië; er volgen geen vragen, maar massale tests, ongeacht of de beruchte PCR-tests waardeloos zijn volgens de meest gerenommeerde wetenschappers. Zie het artikel van Pascal Sacré van 5 november 2020 . Daarin stelt de auteur dat alleen aangekochte en corrupte wetenschappers die door de nationale autoriteiten worden betaald, blijven aandringen op de RT-PCR-tests. Als gevolg hiervan werd de Braziliaanse Bolsonaro ziek door het virus en steeg het dodental exponentieel – alsof hij werd geleid door een onzichtbare hand – toen de Braziliaanse economie instortte.

Toeval? Waarschijnlijk niet

De Wereldbank en / of het IMF bieden enorme hulp, meestal in de vorm van schuldverlichting, hetzij in de vorm van subsidies of als leningen tegen een lage rente, maar met enorme voorwaarden: u moet zich houden aan de regels van de WHO , u moet zich eraan houden Houd u aan de regels voor massale vaccinatietests zodra deze beschikbaar komen en verplichte vaccinaties. Als ze zich houden aan deze en andere landspecifieke regels, zoals het toestaan ​​van westerse bedrijven om hun natuurlijke hulpbronnen aan te boren, door te gaan met het privatiseren van hun sociale infrastructuur en diensten, dan kunnen ze hulp krijgen van de Wereldbank en het IMF .

Al in mei 2020 kondigde de Wereldbankgroep aan dat haar noodhulpmaatregelen om Covid-19 te bestrijden al 100 ontwikkelingslanden hadden bereikt, waar 70 procent van de wereldbevolking woont en leningen krijgen voor in totaal meer dan 160 miljard dollar. Dat betekent dat inmiddels, zes maanden later en midden in de “tweede golf”, het aantal landen en het aantal leningen of “hulpsubsidies” exponentieel moet zijn gegroeid, aangezien ze bijna de 193 VN – lidstaten hebben bereikt . Dit verklaart hoe alle, letterlijk alle landen, zelfs de meest aanstootgevende Afrikaanse landen zoals Madagaskar en Tanzania, die tot de armsten van de armen behoren, zijn bezweken voor dwang of chantage van de beruchte Bretton Woods-instellingen.

Deze instellingen worden niet belet dollars te genereren, aangezien de dollar fiatgeld is dat door geen enkele economie wordt ondersteund, maar letterlijk uit hete lucht kan worden geproduceerd en aan arme landen kan worden uitgeleend, hetzij als schuld of als een gift. Onder druk van de internationale financiële instellingen zullen deze landen voortaan voor altijd afhankelijk zijn van de Westerse Meesters van Verlossing. Covid-19 is het perfecte hulpmiddel voor financiële markten om activa van onderaf te scheppen.

Om de opwaartse concentratie van rijkdom te maximaliseren, kunnen een of twee of zelfs drie nieuwe golven Covid nodig zijn.

Dit is allemaal gepland, het WEF heeft de komende scenario’s al voorzien door middel van zijn tirannieke boek “Covid-19 – The Great Reset”. Alles is gepland. En onze westerse intellectuelen lezen het, analyseren het, bekritiseren het, maar we verscheuren het niet – we laten het staan ​​en kijken hoe de wereld in de reset-richting beweegt. En het plan wordt plichtsgetrouw uitgevoerd door de Wereldbank en het IMF – allemaal onder het mom van goed doen voor de wereld.

Wat is het verschil tussen de huidige rol van de Wereldbank en het IMF in vergelijking met de rol vóór het Covid-plan? – Helemaal niets! Alleen de oorzaak van uitbuiting, schuldenlast en slavernij. Toen Covid verscheen, werd het gemakkelijk. Vóór dit tijdstip en tot eind 2019 werden de ontwikkelingslanden, die veelal rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen zoals gewenst door het Westen, namelijk olie, goud, koper en andere mineralen zoals zeldzame aarden, benaderd door de Wereldbank , het IMF of beide.

Ze konden schuldverlichting krijgen – structurele aanpassingsleningen genoemd – of ze deze leningen nu echt nodig hadden of niet. Tegenwoordig zijn deze leningen er in alle namen, vormen, vormen en kleuren, letterlijk zoals verfoproer, bijvoorbeeld vaak als begrotingssteunoperaties – ik noem ze gewoon blanco cheques – en niemand controleert wat er met het geld gebeurt. Landen moeten echter hun economieën herstructureren, hun openbare diensten stroomlijnen, water, onderwijs, gezondheidsdiensten, elektriciteit, snelwegen en spoorwegen privatiseren en buitenlandse concessies verlenen voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

De meeste van deze fraude, de fraude bij het “stelen” van nationale middelen, gaat onopgemerkt door het grote publiek, maar landen worden steeds afhankelijker van westerse betaalmeesters. De soevereiniteit van volkeren en instellingen is verdwenen. Er is altijd een corruptie en een corruptie. Helaas zijn ze nog steeds alomtegenwoordig in het zuiden van de wereld. Vaak worden landen voor een stuk geld gedwongen om met de VS voor of tegen bepaalde VN- resoluties te stemmen die van belang zijn voor de VS. Daar hebben we het: het corrupte VN-systeem .

En natuurlijk, toen de twee Bretton Woods-organisaties in 1944 werden opgericht, werd besloten dat het stemsysteem niet “één land, één stem” was, zoals theoretisch in de VN , maar dat de VS een absoluut vetorecht had in beide organisaties. Uw stemrechten worden berekend op basis van uw kapitaalinbreng, die is afgeleid van een complexe formule op basis van het bbp en andere economische indicatoren. In beide instellingen bedraagt ​​het stemrecht en ook het vetorecht van de VS ongeveer 17 procent. Beide instellingen hebben 189 lidstaten. Geen van deze andere landen heeft stemrechten boven de 17 procent. De EU zou het hebben gedaan, maar de VS hebben het nooit toegestaan ​​om een ​​land of federatie te worden.

Covid heeft, als het niet al zo was, onthuld hoe deze “officiële” internationale, door de VN gecharterde financiële instellingen van Bretton Woods volledig kunnen worden geïntegreerd in het VN- systeem waarin de meeste landen nog steeds vertrouwen hebben. Gebrek aan iets beters.

De vraag blijft echter: wat is beter, een hypocriet, corrupt systeem dat ‘voorwendsel’ dient of de afschaffing van een dystopisch systeem en de moed om een ​​nieuw systeem te creëren onder nieuwe democratische omstandigheden en met soevereine rechten van elk deelnemend land ?

Lees ook:  Protestwake in Berlijn voor Merkel´s bunker: “Ik ben een slachtoffer van de migratie!” – een van de duizenden


Comments

comments