Als collectief zijn we tot grootse dingen in staat

Als collectief zijn we tot grootse dingen in staat

29 december 2020 0 Door Indignatie redactie

In minder dan geen tijd is ‘Zwarte Piet‘ met wortel en tak uitgeroeid, de Kerstviering versobert tot een illusie, en een feest voor klikspanen, is het afsteken van vuurwerk iets van vroeger, zijn we gestopt met reizen, en eten en drinken we niet meer buiten de deur, en hangen we aan de lippen van ‘Den Haag‘. Van de economie is niks meer over, alleen nog de van overheidswege gesubsidieerde herinnering. Censuur is niet langer een bedreiging, en iets voor dictatoriale regimes, maar iets waar we om smeken, en niet begrijpen waarom dat niet wat sneller kan.

Eerder bleek al dat we als collectief uitblinken in het ontwrichten van stabiele landen, het opkweken van terreurorganisaties, het op gang brengen van ongekende migratiestromen, en het tot recordhoogte opvoeren van de papaverteelt en mensensmokkel/slavernij in door ons bevrijde landen. Op de rug van alle angst en onzekerheid die we zodoende in het leven roepen weten we de burgers zo gek te krijgen dat ze eisen dat ze meer mogen gaan betalen voor wapentuig, keihard politieoptreden, intensieve ‘surveillance‘, uitbreiding van ‘diensten‘ die zich bezighouden met spionage, en dat de overheid zich inspant om de burgerlijke vrijheden verder aan banden te leggen.

Lees ook:  Uitspraak rechter gooit roet in het eten van uitlevering Assange naar VS

Dat laatste niet om de afbraak van bestaande sociale structuren tegen te gaan, en de welvaart naar een hoger peil te brengen, maar juist om polarisatie aan te moedigen, iedereen toe te juichen die op zoek gaat naar het centrum van dit universum, en dat ontdekt tussen de eigen bilspleet, of die van een ‘BN-er’, om daar vervolgens de kop in te steken, en niet meer uit te halen. Op ‘niet traditionele wijze‘ weten we dat te presenteren als een ‘opsteker voor de economie’, zoals berekend door ‘mensen met modellen‘. We betalen hen daar vanuit de gezamenlijke pot rijkelijk voor om ons voor te liegen over de stand van zaken, en dat doen ze dan ook op kunstige wijze, vanuit de overtuiging dat het hun taak is het ‘sentiment‘ door het dak te jagen, evenals de ‘geldvoorraad‘, om de consumptie op peil te houden, terwijl de productie instort of moedwillig wordt afgebroken als offer op het altaar van het ‘Heilige Klimaat‘.

Gelukkig is niet de hele wereld krakend tot stilstand gekomen, dankzij ingenieuze geldstromen, waardoor we tenminste de ‘cultuur‘ nog hebben kunnen redden. RTL had beelden van de jaarlijkse ‘boomstronkhak-wedstrijd‘, die dankzij ‘Zoom‘ gewoon gesynchroniseerd kon plaatsvinden. De Tsjech die vorig jaar won werd onttroond door een Pool, want de Tsjech kreeg materiaalpech. Lijkt mij iets voor een nader onderzoek, gevolgd door een ‘diepte-interview‘, en wellicht zelfs een ‘wetenschappelijke studie‘. Wat ook niet krakend tot stilstand is gekomen, dat is het aantal ‘ernstige verkeersongelukken‘, ondanks het ‘thuiswerken‘ en het ‘reisverbod‘. Een ‘wetenschappelijke studie‘ heeft aangetoond wat de oorzaak is: Er moet meer geld naar ‘wetenschappers‘ die het fenomeen ‘bestuderen‘, en de ‘oplossingen‘ die zij aandragen, ongeacht het effect.

Lees ook:  Het volk tegen de macht van Wallstreet

We kunnen wel anders, maar we zijn er trots op dat wij het zo doen, op deze manier, met deze prioriteiten. Dat het op alle fronten exact het tegenovergestelde is van wat mensen belangrijk vinden als je het ze op de mens af vraagt, dat ze eigenlijk willen dat er niet meer papavers worden verbouwd dan ooit, dat terreur wordt bestreden en niet wordt gesubsidieerd en aangemoedigd, dat stabiele landen niet worden ontwricht, waardoor de bevolking in lekke bootjes onze kant op komt, dat we het gezellig houden en tegenstellingen niet op de spits drijven, dat we af en toe uit eten kunnen, en traditionele feesten in ere worden gehouden, terwijl we niet tot op het toilet in de gaten gehouden willen worden, en liever de échte economie stimuleren dan het ‘modellen GDP‘, waarbij we ook wel weer op reis willen, is niet raar. Je bent raar als je er wat van zegt. Als je zegt dat de Keizer geen Kleren aan heeft. Foei! Houd je mond, anders krijg je een boete, en hangt je censuur boven het hoofd!Comments

comments