Als Barack Obama of Hillary Clinton dat telefoontje had gepleegd …

Als Barack Obama of Hillary Clinton dat telefoontje had gepleegd …

4 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

Met het risico te klinken als een verbroken record, is het altijd belangrijk om de criminaliteit van Trump in verband te brengen met gedrag dat we gewend zijn van onze gekozen functionarissen, ongeacht hoe ver de acties van Trump het Overton-venster van acceptatie hebben geduwd , zij het een van Democraten, Republikeinen of de algemene bevolking.

Het is ook belangrijk om te visualiseren wat de reactie op dergelijke criminaliteit zou zijn geweest onder degenen die belast zijn met het handhaven van de verantwoordingsplicht van de uitvoerende macht, en in het bijzonder leden van het Amerikaanse Congres en de Senaat door de macht van afzetting en congresonderzoeken die kunnen leiden tot afzetting – en uiteindelijk tot veroordeling voor alle gepleegde misdaden.

Als een President Barack Obama of een president Hillary Clinton waren opgenomen het maken van een oproep aan de Georgia Secretary of State zelfs dat lijkt op wat zojuist is toegeschreven aan Donald J. Trump , met name in het kader van een patroon van activiteit die tot een nationale verkiezing teniet te doen , zou de reactie van de Republikeinse caucus onmiddellijk en uniform in ernst en verontwaardiging zijn geweest. Er zouden al artikelen van beschuldiging zijn opgesteld en er zou een kakofonische oproep zijn voor een speciale raadsman en het ministerie van Justitie om te onderzoeken en te vervolgen wat duidelijk een poging is om verkiezingsfraude te plegen door middel van dwang en intimidatie (hoewel de laatste twee elementen niet nodig zijn voor de het plegen van de feitelijke misdaad).

Er zouden nu toespraken zijn in de hallen van het Congres waarin het gedrag van de president aan de kaak werd gesteld en het als crimineel werd bestempeld. Iedereen die bij het plan betrokken was, van de stafchef tot de raadsman van het Witte Huis die ongetwijfeld aanwezig waren, zou een dagvaarding van het Congres openen terwijl u dit leest. Er zou geen rekening worden gehouden met de timing of het feit dat de misdadige president het einde van zijn ambtstermijn naderde; er zouden wijdverbreide oproepen zijn voor hem of haar om onmiddellijk af te  treden.  En er zou de zekerheid zijn dat pogingen om het gedrag te onderzoeken en te vervolgen niet zouden eindigen nadat die ambtstermijn was afgelopen.

Lees ook:  Trump voert zijn aanval op de democratie op

Al deze reacties zouden in feite onder de gegeven omstandigheden perfect passen.

Ik maak deze analogie niet afgezaagd of om het voor de hand liggende te verklaren, maar om te benadrukken hoe belangrijk het is om deze administratie ter verantwoording te roepen nadat Trump het Oval Office heeft verlaten. Pogingen om de resultaten van een verkiezing op onrechtmatige wijze te wijzigen is natuurlijk al erg genoeg, maar de realiteit is dat deze overtreding slechts het topje van de ijsberg is van degenen die door Trump en zijn cohorten in de uitvoerende macht zijn begaan. Het feit dat het gewoon de laatste in een reeks flagrante misdrijven is, kan geen verdediging of excuus zijn, maar het kan en moet eraan herinneren dat als deze regering niet wordt vervolgd, het eindresultaat het moedwillig plegen van nog zwaardere misdrijven zal zijn. in de toekomst, door nog meer strafrechtelijke administraties, met als eindresultaat een grootschalig en totaal verlies van vertrouwen en respect voor de integriteit van onze regering, en van de rechtsbeginselen die we eraan toeschrijven. Het land kan dit soort giftige, alomtegenwoordige criminaliteit niet overleven en er wordt verwacht dat het een functionele, legitieme democratie blijft in de ogen van Amerikaanse burgers.

Er is geen administratie in de moderne geschiedenis die zichzelf heeft doordrenkt met zo onvoorzichtige, brutale criminaliteit als deze. Als de regering-Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie ervoor kiezen om dit gedrag en al het andere gedrag van deze regering onbestraft te laten, zal het eenvoudigweg aanmoedigen en garanderen dat het zich in de toekomst zal herhalen. Uiteindelijk zijn we een natie van wetten of niet. En als het antwoord zal zijn: “dat zijn we niet”, is het waarschijnlijk het beste voor ons om te weten dat Amerikaanse burgers nu precies kunnen waarderen waar hun stemmen eigenlijk voor staan, waar hun gekozen functionarissen voor staan, en impliciet, waar hun land voor staat.

Als het überhaupt voor iets staat.Lees ook:  Maar niemand was voorbereid op de waanzin van Trump in Syrië

Comments

comments