Voor ‘duiding’ in deze chaotische tijden moet u bij de ‘Gevestigde Media’ en de ‘Partijkrantjes’ zijn, en niet hier.

Voor ‘duiding’ in deze chaotische tijden moet u bij de ‘Gevestigde Media’ en de ‘Partijkrantjes’ zijn, en niet hier.

8 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

Dit zijn, letterlijk, knotsgekke tijden die gehakt maken van het streven naar ‘waarheidsvinding’ in de berichtgeving op ieder niveau. Wie nu een link toevoegt aan een artikel waarin verwezen wordt naar instructies van Jaap van Dissel, Mark Rutte, de ‘Man met de Schoenen’, of Antony Fauci van maart vorig jaar, waarin zij stellen dat je beslist géén mondkapje moet dragen, omdat het risico op besmetting dan alleen maar groter is, heeft direct een ‘ban’ aan zijn broek van de ‘Platforms’. Daarnaast kun je er verzekerd van zijn dat de ‘Gevestigde Jongens’ je afserveren als een onderdeel van de ‘Conspiracy Kliek’ die heult met ‘Lange Frans’, of iemand anders die is doorgeschoten met de wind in de zeilen.

Toen ‘demonstranten’ in de Verenigde Staten vorig jaar de boel kort en klein sloegen in tal van steden, en zich niks aantrokken van de ‘Covid-maatregelen‘, vonden zij de ‘Gevestigde Jongens’ pal aan hun zijde. Waar die ‘demonstranten’ schoten op tegenstanders die zich profileerden als ‘Trump-aanhangers’, of simpelweg als Amerikanen die pal stonden voor ‘Law and Order’, werd dat verzwegen of verdraaid om het te doen voorkomen alsof degenen die werden afgeknald er om hadden gevraagd. (Hoe dan?!). Tevens was er brede steun voor het weghalen van geld bij politiediensten. Hoe anders zijn de geluiden nu, nu ‘demonstranten’ die menen dat er op grote schaal is gefraudeerd bij de recente verkiezingen worden weggezet als ‘Binnenlandse Terroristen’. Zo’n ‘Binnenlandse Terroriste’ drong, ongewapend, door tot in het ‘Capitool’, met zwaar bewapende politie pal achter zich die er blijkbaar geen bedreiging in zag. En dan komt daar een arm met een pistool aan de andere kant van de gebarricadeerde deur, die de ongewapende vrouw, een ‘Luchtmacht-Veteraan’, doodschiet als ze door een gebroken raam naast de deur het gebouw wil betreden. Dat alles onder andere gefilmd door de oprichter van ‘Black Lives Matter’. Daarheen gedirigeerd door Trump? (Hoe dan?!). Mevrouw Babbitt is uiteindelijk één van de vier slachtoffers aan het eind van een dag die de scriptschrijvers van ‘House of Cards’ niet hadden kunnen bedenken, noteert Bas van Geffen van de Rabobank. En de Chinezen zijn in hun nopjes, nu de Chinese manier om ‘Hong Kong’  te pacificeren wel érg bleek afsteekt bij de Amerikaanse ‘oplossing’. Toen demonstranten in Hong Kong zich zo lieten gaan, noteerde Nanci Pelosi dat het ‘..a beautiful sight to behold‘ was. Hopelijk heeft ze met volle teugen genoten gisteren?

Lees ook:  Democraten zitten gevangen in Trump's 'Deep State'-oorlog

Op dit blog is een man een man, en een paard een paard. En dat is in deze tijd een steeds groter probleem aan het worden. Dat ik ruim vier jaar geleden voorzag dat Trump zou winnen van Hillary maakt mij niet tot een ‘Trump-aanhanger’. Mijn kritische teksten de afgelopen vier jaar, over zijn buitenlandse- en binnenlandse beleid, maken dat voor elke objectieve lezer kristalhelder. Maar zijn die er nog? Zijn er nog objectieve, niet-ingevangen mensen die het onderscheid kunnen maken tussen ‘waar’ en ‘onwaar’? Die zonder hulp van de ‘Gevestigde Jongens’, of hun ‘Alternatieve Tegenhangers’ in te roepen voor ‘duiding’ zelf over de situatie nadenken, en een standpunt bepalen?

In zekere zin is het mijn lot dat ik het niet goed kan doen in uw ogen. Het vloeit voort uit mijn kijk op ‘waarheid’ als iets dat ‘exact’ is. Wat betekent dat veel ‘ter discussie’ staat, en nog moet worden uitgezocht hoe het precies zit. Of het nou de verspreiding van een virus betreft, opportunistische oorlogshandelingen, ‘Regime Change’-initiatieven, gewelddadige ‘demonstranten’, of de kwaliteit van een verkiezingsuitslag, economische chicanes en ‘creatieve boekhouding‘, of de subsidie voor Elon Musk via uw gesubsidieerde ‘stekkerauto‘, en noem alle onderwerpen maar op die ik hier met enige regelmaat aansnijd. U wordt bedrogen, maar u wilt ook bedrogen worden, in meerderheid. Dat was altijd al een probleem met het ‘Gezonde Volksgevoel’, dat ongeduldig aandringt op handelingssnelheid, en eist dat de autoriteiten tegenstanders liquideren, of op transport stellen, om duidelijk te maken wie er de baas is. Maar de druk wordt nu verder opgevoerd, en leidt tot ‘Sovjet-toestanden’, waarbij van mensen die van kindsbeen af geleerd hebben te liegen wordt geëist dat zij zichzelf censureren en waar nodig zichzelf te beschuldigen, en publiekelijk te geselen tot er bloed vloeit.

Lees ook:  Het kapitalisme kan niet worden hersteld, het coronavirus toont zijn enorme tekortkomingen

Hoewel ik recent bijna geen gelegenheid voorbij heb laten gaan om te benadrukken dat nagenoeg alle ‘spelers’, met inbegrip van de ‘leiders’, zelf een speelbal zijn geworden van iets waar ze geen grip meer op hebben, en dat ze niet druk zijn met het uitvoeren van een perfide plan waarvan ze weten dat het niet deugt, en waarin ze meegaan omdat het hen voordeel oplevert, betekent het nog niet dat ze verschoond zijn van verantwoordelijkheid. Als het dynamische proces dat zij hebben ontketend uit de hand giert, wordt het ondoenlijk om te traceren waar het mis ging. Dat kantelpunt zijn we nu ruimschoots voorbij in de Verenigde Staten, zo valt te vrezen. Iedereen wijst naar elkaar als hoofdschuldige, en er is geen basis meer voor een vergelijk, omdat het ontbreekt aan een stem die de kemphanen naar de onderhandelingstafel kan brengen. Er is geen ‘Middle Ground’ meer. Geen mens met autoriteit meer die beide kanten van het ‘argument’ kan zien. Niemand meer die in staat is om door de ‘vorm’ heen te prikken, en de essentie op tafel kan leggen.

De ‘Gevestigde Jongens’ zien zichzelf als de ‘gids’ die we dienen te volgen. En in ‘Gidsland-Nederland’ wemelt het van de betweters die staan te trappelen van ongeduld om ons allemaal te ‘bevrijden’, naar analogie van Libië, Syrië, Irak of Oekraïne, en al die andere succesverhalen waar die honderdduizenden vluchtelingen zulke hartverscheurende verhalen over hebben. In hun hele wezen zijn ze versmolten met de ‘Warparty’, zoals ik het hier steeds weer noem, bij gebrek aan een betere korte aanduiding van het amorfe ‘Militair/Financieel/Media/Politiek’-conglomeraat waaraan de ‘Gevestigde Jongens’ schatplichtig zijn. Waarin ‘Big Tech’ niks met ‘Technologie’ te maken heeft, maar met ‘Media’, waar zij de platforms en ‘besturingssystemen’ beheersen, en met ‘Militair’ waar ze ‘research’ doen voor de ontwikkeling van ‘drones’ en ‘robots’ voor gebruik op het slachtveld, en voor de grootschalige ’surveillance’, en met ‘Financieel’ waar ze zich al hebben begeven op het uithollen van de traditionele bancaire dienstverlening met eigen ‘Services’.

Lees ook:  Het behulpzame virus

Die ‘Gevestigde Jongens’ zijn niet de representanten van de ‘Middle Ground’, van het ‘Gezonde Verstand’, van het ‘Werkbare Compromis’, waar ze al vroeg stelling namen tegen de ‘populisten’, wat is uitgegroeid van een randverschijnsel met veelal erg onsmakelijke, racistische trekjes, tot ‘De Rest’, met inbegrip van mensen die de boel bij elkaar trachten te houden. Het is geen scherp gedefinieerd onderscheid, waar de ‘Gevestigde Jongens’ met het grootste gemak een voor hen nuttige groep ‘populisten’ de hand reiken als ze hen nodig hebben om hun beleid te legitimeren, om hen het volgend moment in te ruilen voor een andere groep ‘populisten’, en hun eerdere partners achteloos onder de bus gooien. Hun werkelijke zorg in het ‘hier en nu‘ zijn degenen die zich niet gek laten maken, en die stug blijven volhouden dat een man een man is, en een paard een paard. Dat wat recht is, niet krom kan zijn, en dat wat krom is niet thuishoort in de rechtspraak. Is dit blog een gevaar voor de samenleving en mijn medemensen? Niet in het minst! Maar zo zien de ‘Gevestigde Jongens‘ het niet. Ik schrijf dat niet om het spannender te maken dan het is. Maar omdat Martin Niemöller nu weer actueler is dan goed voor ons is.Comments

comments